11 augustus 1998. Betreft: HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR Kenmerk: JH/PO980811. Beste Peter, Het is weer tijd om naar de sterren te kijken vanaf 6 augustus. Ik houd mij overigens niet meer met conflicten bezig. Als het goed is heb ik dienaangaande alles zorgvuldig gedelegeerd qua informatieverstrekking. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Dat is een oud spreekwoord, waar niemand omheen kan. Op die zevende augustus heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan op jouw gebied. Ik verzond toen namelijk de volgende brief aan Sylvia Tóth in 's-Gravenhage: Schiphol Project. Mevrouw Tóth heeft mij ooit eens een briefje geschreven met de tekst

"Hiermee laat ik u weten dat ik niet geen belangstelling heb om in uw bedrijf te participeren". Strict genomen wel dus. En daar houd ik haar aan. Vandaar. Ik zend jou dit bestand ES.CRS op een floppy per separate post. Daarop tref je ook het bestand ES.ICH aan. Dat staat voor Easy Starts Instituto Cervantes Holding. Deze vingeroefening heb ik ook aan Liesbeth doen toekomen. Er dient nog veel te worden geperfectionneerd. Op het gebied van effecten en aandelen is Sylvia goed thuis. Wellicht kan Toby ook een zetje doen. Ik heb vernomen dat het niet zo goed gaat met zijn ouders. Dat betreur ik ten zeerste. Al bij al acht ik het van het grootste belang dat het gehele ons bekende Human Capital wordt samengevoegd teneinde de business wereldwijd van de grond te krijgen. Van jou hoop ik binnenkort een ingevuld plan te ontvangen ten behoeve van Cervantes Education & Training (ES.CET) zoals jij daar tegenaan kijkt. Ik werk vanaf vandaag bij voorkeur het plan Cervantes Management Centrum (ES.CMC) uit in goede samenwerking met de directie van de Baak en de Spaanse werkgeversorganisaitie CEOE. Dat is uiteindelijk mijn Core Business 'at the moment'. Cervantes Air hangt al in de lucht, maar eerst dienen de hierboven vermelde plannen te worden uitgevoerd. Ik heb al wat gezeur aan mijn hoofd gehad dat zeer ten koste is gegaan van de ontwikkeling van het bedrijf. Dus dat gun ik jou absoluut niet. Investeer je energie dus uitsluitend in de opbouw van Ons Bedrijf. Dan zitten we binnenkort op rozen. Daar is alles immers mee begonnen en niet voor niets natuurlijk. Wat betreft werk in het theater of de muziekwereld breng ik je in kennis van hetgeen ik twee maanden geleden heb geschreven aan onze nieuwe minister van onderwijs: Uw brief van 28 mei 1998. Ik hoop dat deze activiteit zo snel mogelijk van mij wordt overgenomen. Tineke Netelenbos en Loek Hermans hebben in de Trêveszaal al twee stoelen naast elkaar aan het Hoofd van de Tafel. De Minister-President heeft er dus al rekening mee gehouden dat zij die zaak onderling goed moeten kunnen bespreken. Ik vertrouw erop dat de heer Kok die zaak wel voor ons regelt. Je hebt in ieder geval zijn telefoonnummer naar ik hoop. Mocht je er behoefte aan hebben dan verstrek ik je ook zijn faxnummer. Dat is wel handig om de concurrentie tegen te gaan. Bovendien houden we dan het land ook nog een beetje onder controle. Dat is wel noodzakelijk gebleken onder Paars I en ik kan mij niet veroorloven dat de nieuwelingen allemaal hun eigen gang gaan nu Wij de zaken zo keurig op de rails hebben gezet voor Paars II. Inzake de European Cervantes Foundation had ik een Tweede Concert for Life gepland op 31 augustus aanstaande. Die datum lijkt mij echter ongeschikt omdat Wij dan opnieuw in rouw zullen zijn gedompeld. 28 november is de meest geschikte datum, die we elk jaar maar moeten aanhouden, aangezien ik Di op die dag twee jaar geleden had uitgenodigd voor een diner in Leeuwarden, hetgeen om veiligheidsredenen niet is doorgegaan. Ik stel het echter wel op prijs dat ik de volgende keer bij de organisatie word betrokken. In ieder geval heb ik er geen bezwaar tegen als jij op dat punt ook het een en ander onderneemt. Ik wil dan wel graag worden geïnformeerd over hetgeen er in mijn naam gebeurt. Ik heb namelijk ook nog een fundraiser aangetrokken ten behoeve van die activiteit. Het is de heer Eric Kroes uit Friesland. Hij kreeg van mij de volgende informatie: Fundraising (1). Hierop kreeg ik al snel een reactie waarop ik alsvolgt heb gereageerd: Fundraising (2). Voorts: Business Plan. En tenslotte: Sponsoring. Van mijn secretaris kreeg ik een brief en een formulier van Her Majesty's Inspector of Taxes met het verzoek dit ingevuld aan hem te retourneren. Bijgaand ontvang je mijn reactie. Mijn secretaris, de heer Manders van Seagull Legal Services heb ik dienaangaande het volgende bericht doen toekomen: Dual Residence Company Questionnaire. Uiteraard heb ik dit aan de directie van de Baak gemeld. Voor de goede orde laat ik je eveneens weten dat mijn brief aangaande de strategiebepaling alsvolgt luidde: Strategiebepaling. Ik zou niet weten met wie jij een relatie zou moeten verbreken. De familie Neuman wellicht. Ik zou dat betreuren, aangezien hij goed thuis is in bestuurlijke zaken, ondanks enkele kleine foutjes die hij ooit heeft gemaakt. Ik neem hem dat niet kwalijk meer. Hij is ook getuige geweest van hoe mijn relatie zeven jaar geleden tot een eind kwam. Daar heeft hij zelf nog een actieve bijdrage aan geleverd. Gisteren kwam ik op de fiets door de Dorpsstraat in de Bilt. Ik moest automatisch aan jouw boekje denken. Daarin beschreef jij ook hoe jij ooit een relatie hebt verbroken. Zij is later nog bij je op de verjaardag geweest met haar nieuwe vriend. Jij deelde met haar een kamer in Aix-en-Provence. Dat weet ik nog goed. Ondanks het verbreken van die relatie deed je nadien toch nog goed werk voor haar. Ik hoop nu wel dat de beïnvloeding van Henk en zijn vriend ("Die vrouw is verliefd op jou. Hoe zou je dat vinden?") eindelijk een positief resultaat oplevert. Als je de relatie met mijn voormalige buren moet verbreken sta ik je toe deze informatie aan hen over te dragen. Wellicht is het een leuke uitdaging voor Henk om dit op te pakken met de heer Kroes in Ternaard. Mocht je nog eens in Parijs komen, neem dan mijn Letters mee voor Hervé Stéphan. De Utrechtse rechtbank heeft er immers van afgezien om deze op mijn verzoek door te sturen. Morgen vertrekt mevrouw Vermeulen definitief naar Torremolinos. Daar ligt ook nog een exemplaar. Ook Bob Burger en Ida Willadsen hebben er thans kennis van kunnen nemen. En José María uiteraard, met zijn echtgenote, Ana Botella. Diana had een pruik op toen ze achter mijn huis stond. Hij was kastanjebruin. Dat was me al voorspeld door een waarzegster op het strand van Alicante. Daarom eindig ik deze brief met een fragment uit mijn dagboek van 1992:

"Dinsdag 9 juni. Een bewolkte dag. Gesproken met Vera Emmen. De Nederlandse secretaresse van het Colegio de España in Alicante. José Luís e Rosa hadden haar op 12 mei bezocht in verband met de noodzaak om een studiecoördinator in Alicante aan te trekken. 's Middags barstte het onweer los. In het noodweer naar Benidorm gereden om Stef van der Meulen de handleiding bij de Apple 2C te brengen. Naar aanleiding hiervan met hem en Auke gesproken over het begin van de SBO, die ik met Peter en Toby heb opgericht, en de computers die wij gebruikten. Het arbeidsconflict waarin Henk heeft bemiddeld, waardoor ik het voorzittersschap van de stichting moest neerleggen, mijn vaste voornemen om samen met Spanjaarden en andere partijen een nieuwe organisatie te bouwen en de gevolgen die dat voor mijn relatie hebben gehad. Een hartelijk gesprek. Stef en Auke lieten mij weten te allen tijde bij hen welkom te zijn wanneer ik weer in de buurt van Benidorm kom. En die mogelijkheid sluit ik beslist niet uit. Alicante, woensdag 10 juni. De zon schijnt over Alicante. Tijd voor strand en zee. Een gitana leest de kaarten en voorspelt mijn toekomst. Er zijn drie vrouwen in mijn leven: "una rubia, una de pelo castaño oscuro y una de pelo castaño claro. En un día festivo estuvo a disgusto con la rubia, por la tarde y por la noche a eso de la una o la una y media. Hace dos años o algo así. Las mujeres de pelo castaño parecen mucho. Son ricas. Son mujeres de carrera. La del pelo castaño oscuro conoció a mediodía. Ella le quiere. Ella es de suerte. Echó lágrimas para ella.Va a tener una buena salud. Ahora tiene que cuidarse con los bronquios, pero va a vivir en un clima seco, al mar. Va a tener una vida larga. De suerte". Wie volgt? Ik hoop dat het nog goed zit met jouw Spaans. Hartelijke groet en graag tot ziens. P.S. Ahora quiero más café. Y dinero. ¡Por supuesto! Bijlagen: Brief Your reference 240 67551 27448 A aan HM Inspector of Taxes d.d. 10 augustus 1998 met bijlagen; Baak á la Carte, 6 november 1998, NOORDWIJK.

19 AUGUSTUS 1998 WINDSOR ESTATE IN PARIS