Europ 'Art. De heer K. Eric Kroes TERNAARD. Datum: 15 juni 1998. Betreft: 'Business Plan'. Kenmerk: JH/KEK980615. Geachte heer Kroes, Aansluitend aan mijn brief SPONSORING (1) ontvangt u hierbij volgens afspraak mijn Business Plan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales (14e redesign). Dit is het basisplan. Hierin staat nog vermeld dat ik rapporteer aan 'Londen'. Sinds de aldaar ontstane vacature per 31 augustus vorig jaar rapporteer ik thans bijna dagelijks aan mijn voormalige collega Drs E.H. Halbertsma, statutair directeur van het Management Centrum VNO/NCW, Koningin Astridboulevard 23, 2202 BJ NOORDWIJK. Met betrekking tot het door mij voorgestelde Concert for Life zou ik het zeer op prijs stellen daarbij ook de New London Chorale te betrekken teneinde enkele fragmenten uit 'The Young Tchaikovski' ten gehore te brengen. Lead singer Gordon Neville is van mijn positie op de hoogte en in het Concertgebouw bekend. Bijgaand ontvangt u een fotobijlage met mijn voormalige collega's aan de kust. Ik heb er geen bezwaar tegen indien mijn oud-collega u desgewenst nader informeert. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: 1. Business Plan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales d.d. 15-06-1994 12.24-13.50 uur (Veertiende redesign); 2. Fotovel directie en medewerkers de Baak te Noordwijk.

25 JUNI 1998 SPONSORING (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER K. ERIC KROES IN TERNAARD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN