21 augustus 1998. Betreft: DE DOORZETTER Kenmerk: JH/PO980821. Beste Peter, De Doorzetter is een café aan het Nassauplein in Haarlem. Op dat plein bevindt zich eveneens de Kamer van Koophandel. Deze week heb ik daar bijgaande stukken gekocht ten behoeve van de holding. De kosten bedragen Hfl. 31,50. Er dienen verschillende boekhoudingen te worden opgezet voor de holding en de stichting. Daartoe verzoek ik jou en je echtgenote hierbij om jullie medewerking. Deze stukken zijn ten behoeve van de ontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij Cervantes Air in samenwerking met de directie van Air Holland. Er is dus weer werk aan de winkel. De totale geconsolideerde balans is opgenomen in de jaarstukken van Air Holland Finance B.V. De stukken van dit bedrijf zijn gedeponeerd in Amstelveen. Ik kan daar helaas niet zelf naar toe, aangezien ik nog niet over een auto beschik. Dat zal niet lang meer duren, want ik ga binnenkort ook als projectleider van het Millennium Project aan het werk. De ontwikkeling van mijn organisatie dient echter voortgang te vinden. Vandaar dat ik je de laatste versie van het businessplan op floppy doe toekomen. Ik zal mij verder ook nog laten bijstaan door de onderstaande adviseurs:

Kamer van Koophandel Utrecht
Waterstraat 47
3511 BW Utrecht
Mevrouw R. de Vos
030-2363286

Coopers & Lybrand NV
Archimedeslaan 21
3584 BA Utrecht
De heer H. Schevers
030-2191500

Deloitte & Touche
Pythagoraslaan 100
3584 BB Utrecht
L. Hootsen
030-2548348

Fortuin & Sijbes BV
Maliebaan 10A
3581 CN Utrecht
De heer A.C. Bouwman RA
030-2324025

Goossen Accountants
Winthontlaan 205
3526 KV Utrecht
De heer A.B.B.M Goossens AA
030-2898828
(Ik denk dat ik dát beter aan jou kan overlaten. Als ik mij niet vergis is het een oude bekende)

Moret Ernst & Young
Varrolaan 100
3584 BW Utrecht
J.T.M. Verbeek-Vergeer
030-2588588

ABN-AMRO
Daalsesingel 71
3511 SW Utrecht
De heer J. Feer
030-2327456

Rabobank Utrecht
Beneluxlaan 31-33
3526 KK Utrecht
De heer H.T.M. Sluis
030-2982444

Ik heb al enkele staafstatistieken uitgeprint. Het ziet er gezond uit terwijl het omschreven activiteitenprogramma nog maar een bescheiden omvang heeft. Met de inzet van alle betrokkenen kan onze holding daadwerkelijk op korte termijn uitgroeien tot een miljardenbedrijf. Inmiddels heb ik voldoende goodwill verworven, zoals je inmiddels hebt kunnen opmaken uit alle brieven die ik inmiddels heb ontvangen van ministers, staatssecretarissen en regeringsleiders. We dienen nu te downsizen en goede mensen met het project aan het werk te laten gaan. Je vindt hierbij ook de persoonlijke gegevens van ondernemer 2, 3 en 4 zoals ik die thans in het plan heb ingevoerd. Ik verzoek jou dit aan te passen aan de daadwerkelijke situatie. Graag beschik ik ook weer over jouw CV. Wat de brief aan de heer Hervé Stéphan betreft kan ik je het volgende melden. Op 30 augustus vorig jaar trof ik in het fitnesscentrum aan de Oudegracht een zwarte paraplu. Het fitnesscentrum is bekend bij Earls Court Gym waar wij gingen fitnessen. Op hetzelfde moment werd er een defecte zwarte Mercedes 280S bij het Ritz Hotel afgeleverd. Dat had een goudkleurige Mercedes 280 S moeten zijn met kenteken NBL IX zoals ik die op 23 april 1997 heb aangetroffen in Henley-on-Thames na mijn gesprek op ETON COLLEGE met Sergeant David Sharp, bodyguard van Prins William.

Dit is zeer zwaarwichtige informatie en ik adviseer je met nadruk dit in goed overleg met Liesbeth in je brief op te nemen. En graag met spoed! Vandaar dat ik deze zwaarwichtige informatie in deze brief heb toegevoegd. Het werkstuk betreft de brief aan Parijs met bijlagen. Dit laatste slaat op Henk Neuman. Wees maar streng tegen hem. Hij heeft in 1987 ernstige steekjes laten vallen als vakbondsbestuurder en als onderhandelaar. Zoals mijn ontslag met onmiddellijke ingang op 7 juli 1987. Dat was niet de inzet van de onderhandelingen. Zelfs een politiefunctionaris als Klaas Langendoen heeft door de burgemeester van Haarlem nog eervol ontslag aangeboden gekregen. Terwijl deze man verantwoordelijk lijkt te zijn voor de liquidatie van mijn naamgenoot in Alkmaar in april 1993. Die zaak heb ik toen door Maarten van Traa laten onderzoeken. We kunnen ons dus geen fouten meer veroorloven van Henk. In het voorjaar van 1991 heeft hij op mijn verzoek nog een poging ondernomen om alsnog tot een fusie te komen tussen de SBO en Nieuw Elan. Zijn motto was toen Mijn naam is Haas. Hij was dus Oost-Indisch doof. Liesbeth en ik waren met dit soort strategieën niet gediend. Uitsluitend openheid van zaken is de basis voor succes. Als er een probleem was, kwam dat probleem op tafel. Net zo lang totdat wij dat samen hadden opgelost. In dat geval heeft Henk ook niet zo handig geoperereerd. Ook niet in mijn privé-situatie. Maar dat draai ik niet meer terug. Vandaar dat mijn beste collega dit uiteraard ook onder ogen krijgt. Verder kan ik je melden dat ik Sylvia Tóth vandaag de volgende brief heb doen toekomen: DE DOORZETTER. Partner, wederom hartelijk dank voor je medewerking. Graag tot ziens. En: wat voor Sylvia geldt, geldt ook voor jou. Want mevrouw Vermeulen kan ik al niet meer bereiken aan de Costa del Sol. Bijlagen: staafstatistieken kredietbehoefte, resultaat voor belastingen, eigen vermogen en solvabiliteitspercentage; Persoonlijke gegevens Ondernemer 1, 3 en 4.

26 AUGUSTUS 1998 DAMMEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR DRS P. OTTENHOFF