10 november 1998. Betreft: PRALINEKES Kenmerk: JH/PO981110. Beste Peter, Je zult in het weekeinde wel een oppas nodig hebben voor jouw papegaai. Ik sluit namelijk niet uit dat het zinnig zal zijn om samen eens te gaan eten in Brummen. Bij Albert Heijn kreeg ik gisteren voor het symbolische bedrag van één gulden een doos Belgische 'bonbons' aangeboden. Dit uiteraard in het kader van de Belgische week, die gisteren door onze goede vriend kroonprins Filip van België is geopend. Het zal jouw echtgenote thans ook deugd doen dat hij belangstelling heeft voor ons land en met name onze grootgrutter, die ik binnenkort ook als participant in mijn holding hoop aan te treffen. Ik denk dat het een goede zaak is als je een aantal activiteiten van jouw bedrijf afsplitst naar de holding. De heer George Görtemöller (Toby heeft hem ooit gepolst voor een plaats in ons College van Advies) is zeer goed thuis binnen het fenomeen horizontaal en verticaal integreren. Ik heb in de afgelopen tijd daaromtrent veel contact met hem gehad. In verband met het zwaarwichtige advies van de astroloog geef ik je hierbij de informatie die ik hem in de loop van de tijd heb doen toekomen: 12 JANUARI 1997 HUMOR TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 16 JANUARI 1997 HOROSCOOP TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 13 FEBRUARI 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 1 MAART 1997 OPERATIONALISERING BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 3 MAART 1997 VENTURE CAPITAL TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 12 MAART 1997 CERVANTES GESTIÓN EMPRESARIAL TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 14 MAART 1997 FAMILIEBEDRIJF BIJEENKOMSTEN BEURS GELDZAKEN ; 20 MAART 1997 GROEN LICHT TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 21 MAART 1997 HOROSCOOP TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 25 MAART 19997 NEBIB TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 1 APRIL 1997 PROJECTPROFIEL TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 7 APRIL 1997 REFERENTIE TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 1 AUGUSTUS 1997 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 5 AUGUSTUS 1997 NRC/NEBIB TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 20 SEPTEMBER 1997 FINANCIEEL ECONOMISCH DIRECTEUR TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER; 2 FEBRUARI 1998 BAAK-KRING TER ATTENTIE VAN GEORGE GORTEMOLLER en 24 APRIL 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN GEORGE GÖRTEMÖLLER. Dit was mijn laatste brief aan George. Ik adviseer jou nadrukkelijk hieromtrent met hem van gedachten te wisselen en acties te nemen én aan mij te rapporteren. Het is een goede zaak dat Prins Filip de aandacht op zich heeft gevestigd. Ik heb genoten van de pralinekes. Alleen de twee harten heb ik nog bewaard in de koelkast. Op korte termijn hoop ik ook namens de European Cervantes Foundation het schilderij Victory Boogy Woogy van Mondriaan in ontvangst te kunnen nemen tegen het symbolische bedrag van één gulden. Dat schilderij hoort namelijk thuis op de directiekamer van de Baak. Daar weet Robert Rubinstein alles van. Hartelijke groet, Instituto Cervantes Holding Limited. Johannes L. Van der Heyden Vice President CC Drs. Elizabeth H. Halbertsma, Noordwijk.

16 NOVEMBER 1998 FEITEN, GEEN MENINGEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS EN DISTRICTLEIDER UTRECHT-NIEUWEGEIN