23 augustus 2000. Betreft: ADOBE ONTSLUIT DE WERELD Kenmerk: JH/PO20000823. Nijmegen-Dukenburg, woensdag 23 augustus 2000. Beste Peter, 15.10 Er kwam rond 14.00 weer eens een keer een heli kijken. Ik ga er dus vanuit dat de kust thans geheel en al veilig is. Vannacht heb ik stevig doorgewerkt en hierbij het resultaat. In totaal heb ik nu 170 documenten gescanned voor jou, Liesbeth, de heer Van Amstel en The Magistrate of London. Ik heb ze weggeschreven op bijgevoegde IMATION Superdisk van 120 MB. Teneinde hiervan gebruik te kunnen maken is het programma Adobe PhotoDeluxe™ 2.0 nodig en een IMATION Super Disk drive. Ik werk op de iMac, zoals je weet. Op dood spoor is ook tijdens de begrafenis van mijn vader aan de orde gesteld, op de dag dat Maurits en Marilène in Apeldoorn in het huwelijk traden. Gisteravond werd ik gebeld door dominee Van der Meulen. Hij nodigde mij uit voor een gesprek op zaterdag 26 augustus aanstaande om 15.30. Wellicht een goede gelegenheid om oude vetes tot een definitief einde te rekenen. Ik hoop dat we op 28 september aanstaande een leuke familiebijeenkomst kunnen organiseren. Op het werk zal automatisch de calamiteit in Parijs aan het licht komen. Bijgaande documentatie zal haarzuiver aangeven welke koers ik met Diana aan het varen was. Die koers houd ik graag vast. Wat de oude vetes betreft ben ik nog steeds van mening dat die onderling dienen te worden opgelost alvorens men tot onze organisatie kan worden toegelaten. Ik denk dat we daartoe een ballotagecommissie in het leven dienen te roepen. Uitsluitend balloteren op positieve kenmerken en motivatie. Nog een korte toelichting op bijgaande stukken. De zandkleurige faxberichten zijn kopieën van de originele versies. De zandkleurige brieven zijn duplicaten van gelijkluidende brieven. Aangezien ik op de Wellenkamp niet over een kopiëermachine beschikte, printte ik altijd twee exemplaren uit en tekende beide. De originele versies berusten dus bij de geadresseerden. Voorts spreekt de rest van het verhaal als vanzelf, lijkt mij. Nochtans ben ik bereid eventuele openstaande vragen te beantwoorden. Dat geldt ook ten overstaan van het hoogste Britse Rechtscollege. In advocaat Van Amstel heb ik dienaangaande het meeste vertrouwen, ingeval ik daartoe terzijde zou moeten worden gestaan. Het is dus goed als je ervoor zorgdraagt dat Liesbeth als eerste over dit pakket en dat van gisteren de beschikking krijgt.

24 AUGUSTUS 2000 NU DE WAARHEID