Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Telefoon 024-3781959. Het Hoofd van de Divisie Centrale Recherche Informatie. De heer N. Mastenbroek. Europaweg 45. 2711 EM ZOETERMEER. Datum: 3 februari 1997. Betreft: SAFETY MEASURES Kenmerk: ICB/CRI970203. Geachte heer Mastenbroek, Aansluitend aan mijn brief CONTINUING STORY van 20 januari jongstleden ontvangt u bijgaand 5 foto's van mijn tuinmuur die volgens een ooggetuige - mijn overbuurman H. Verhoeven - door een groep jongeren is omgeduwd. Ik heb de Nijmeegse politie verzocht een onderzoek terzake in te stellen en de schade op de daders te verhalen. Uiteraard steek ik hier geen hand naar uit. Ik houd mij wel graag met opvoedkundige taken bezig. Het zal u inmiddels duidelijk zijn geworden dat Opvoeding tot mijn Core Business kan worden gerekend. Bijgaand ontvangt u het Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 of Instituto Cervantes Limited dat ik binnenkort in een familiebedrijf hoop te kunnen omzetten.

Tevens ontvangt u bijgaand een kopie van de enveloppe met het opschrift 'On Her Majesty's Service' d.d. 23-1-1997, waarin ik de registratiepapieren van mijn nieuwe company heb ontvangen.

Teneinde dit bedrijf op de kortst mogelijke termijn in werking te kunnen stellen verzoek ik u dringend het bewijsmateriaal aan te leveren dat de rechtmatigheid van mijn aan u bekende vordering aantoont. Ik mag aannemen dat deze muur niet zonder reden is omgeduwd. Tevens verzoek ik u voor de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zorg te dragen in de contacten met mijn toekomstige Business Partner. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Kopie enveloppe 'On Her Majesty's Service' d.d. 23-01-1997, Code No. C30; Certificate of Incorparation of a Private Limited Company No. 3300636; 5 foto's tuinafscheiding van mijn woonhuis.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN