5 maart 1998. Tijdstip: 10.00 uur. Betreft: FEXI WERKEN Aantal pagina's: 2. Geachte Heer Knol, Hartelijk dank voor uw faxbericht van vanmorgen 8:37 uur. U vraagt hierin of ik ook nog een rol speel in het familiedrama Windsor/Spencer. Dat is inderdaad het geval. Op 27 augustus heb ik Koningin Elizabeth nog de volgende brief gezonden: HONOURABLE PROPOSAL. Ik heb gisteren ook kennis genomen van het zogenaamde "Testament" van My Lady en dat ogenblikkelijk nietig verklaard. Ik heb namelijk op 24 september 1997 vastgesteld dat zij 130 miljoen achterliet. Diana liet haar vermogen beheren door onafhankelijke financiële experts. Het grootste deel van de erfenis zou naar prins Harry gaan. Prins William zou een veel geringer deel krijgen. Dit, omdat hij in de toekomst alle bezittingen van zijn vader zal erven. Het vermogen voor William en Harry komt vrij op hun 25ste verjaardag. Dit testament van Diana zou binnen zes maanden worden geopend. Haar nalatenschap wordt beheerd door advocaat Anthony Julius, dezelfde raadsman die in 1996 de scheiding van Charles en Diana regelde. Hij heeft bekendgemaakt dat Diana haar laatste wil eind vorig jaar op schrift heeft gesteld. Ik heb Diana in die laatste week van 1996 (28 december) een huwelijksvoorstel gedaan. In april daarna heb ik haar voorgesteld er een familiebedrijf van te maken. Van de rest bent u op de hoogte. Ik heb inmiddels besloten de rechten die ik aan Diana had toegekend aangaande de toekomstige European Cervantes Foundation aan Prins William over te dragen, aangezien hij geen belangstelling lijkt te hebben voor de Britse Troon. Aangaande het Spaanse instituut kan ik U melden dat ik hierover contact heb met Minister-President José María Aznar. In de tweede helft van maart ga ik naar Spanje. Ik hoop hem bij die gelegenheid te kunnen spreken. Peter Ottenhoff is mijn beste collega uit de tijd dat ik directeur was van het bedrijf NIOW-Talen B.V. Dit bedrijf is in 1987 door mijn mede-aandeelhouders leeggehaald. Dienaangaande treft u hierbij nog enige informatie aan, daterend van 25 juni 1987. Hieruit blijkt dat mijn mede-aandeelhouders in die tijd de opleiding voor het Staatsexamen Tolk-Vertaler zonder mijn toestemming hadden overgeheveld naar hun B.V. Dit is af te lezen uit het bankrekeningnummer 69.91.10.769. Dat nummer was de rekening van NIOW B.M.O. BV en niet van mijn bedrijf NIOW Talen B.V. Deze problematiek heb ik ooit uitgewerkt in een case study. De heer Ottenhoff heeft die zaak ook beschreven in zijn boek "FlexiWerken" dat ik aanstonds ter doorlezing in Uw brievenbus zal deponeren. Het boek bevat wel een kleine onnauwkeurigheid m.b.t. het conflict dat hij heeft gehad met mijn toenmalige aandeelhouders. Nochtans beschouw ik hem als een uitstekend manager. Hij is directeur van de door mij opgerichte Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO). U zult hem ongetwijfeld kennen. Ik heb dit bedrijf immers ooit als lid van de VBMO aangemeld. Nadat mijn mede-aandeelhouders mij hadden bedreigd met een advocaat en mij en mijn gezin hadden gegijzeld in mijn eigen huis heb ik mij uit dat bedrijf teruggetrokken. Nochtans ben ik het geheel met uw lijfspreuk eens. Ik heb hierop een variant bedacht. Hij luidt alsvolgt:

Ende Conspireert niet, dan sal het Waerachtig Goed gaan.

Ik ben benieuwd wanneer de Comissie Knol haar werkzaamheden gaat aanvangen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN sstt.

Bijlagen: Brief "Intensieve talencursussen voor het bedrijfsleven/intensive language programmes for executives d.d. 25.6.87; Bijlage I, voorwaarden en tarieven, met rekeningnummer NIOW-BMO BV.

9 MAART 1998 LETTERS TO ELIZABETH TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL