Afzender: ICNBLEW. Datum: 13 maart 1998. Tijdstip: 15.05 uur. Betreft: BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT. Aantal pagina's: 3. Geachte Heer Dijkstal, Uit de pers vernam ik dat u op 20 april aanstaande Uw Franse ambtgenoot Chevènement op bezoek krijgt. Zoals U wellicht heeft vernomen van de Minister van Justitie en de Minister-President heb ik inmiddels ook een Limited Company Instituto Cervantes in het Verenigd Koninkrijk opgericht. Het was mijn bedoeling dit bedrijf om te zetten in een Nederlands-Brits familiebedrijf Van der Heyden/Spencer tezamen met Prinses Diana. De voorbereidingen hiertoe waren in een vergevorderd stadium op het moment dat zij verongelukte. Ik heb begrepen dat de heer Chevènement de oorzaak van het ongeluk op 31 augustus vorig jaar diepgaand laat onderzoeken. In dit verband kan ik u melden dat ik de tekst van mijn brieven aan de prinses, die ik in de periode 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 aan haar heb doen toekomen, op 23 december jongstleden heb afgeleverd bij BUCKINGHAM PALACE, KENSINGTON PALACE (The Office of Diana), 10 Downing Street (t.b.v. the Prime Minister) en Christie's 8 King Street (Lord Balfour). Op eerste kerstdag heb ik een exemplaar verstrekt aan de heer John Boulter van Kings College in Cambridge, de erven Spencer te Althorp House en Dominee David Brindley te Warwick, die ik had verzocht ons in de echt te verbinden zodra de prinses met mijn voorstel accoord zou zijn gegaan. In Nederland heb ik een exemplaar overgedragen aan mijn oud-collega Drs E.H. Halbertsma, directeur van het managementcentrum VNO/NCW te NOORDWIJK, alsmede aan Prof.Dr. J.G. Knol, mede-initiatiefnemer van het Erkend Particulier Mondeling Onderwijs in Nederland. Morgen ga ik voor twee weken naar de zuidkust van Spanje. Daar heb ik goede contacten met het Malaca Instituto. Dat is eveneens bekend aan de Spaanse Minister-President Aznar. De heer Aznar stuurt mij trouw elk jaar met kerst een leuke kerstkaart, aangezien ik hem in het zadel heb geholpen, zoals U weet. Het is dan ook mijn bedoeling het bedrijf in goed overleg met de Spaanse overheid van de grond te tillen. Uw Collega Hans Wijers heb ik inmiddels aangeboden de functie Economisch Directeur voor zijn rekening te nemen indien hij demissionair zou worden. Hij is immers zeer geïnteresseerd in een Paarse Partij en goed bekend op het Domplein, alhier. Zou U zo vriendelijk willen zijn de heer Chevènement van harte "beaucoup de succès" toe te wensen bij zijn onderzoek naar de oorzaak van het fatale ongeluk. Ik ben uiteraard zeer benieuwd naar de uitkomst van zijn onderzoek. Tevens verzoek ik U mijn groeten over te brengen aan Uw collega Staatssecretaris Mevrouw Tineke Netelenbos. Ik heb haar op 31 januari jongstleden nog even gesproken tijdens het Taalcongres in Amsterdam. Zij werd vergezeld door Rector Magnificus Theo van Els van de Nijmeegse Universiteit. Onder verantwoordelijkehid van deze rector magnificus werk ik aan mijn dissertatie "De Van der Heydens in de Nederduits-Spaanse betrekkingen". Daar is in 1884 al een dissertatie over geschreven. Het betreft Gaspar Van der Heyden (1530-1584). Hij heeft met zijn hagepreken de Tachtigjarige Oorlog veroorzaakt. In het Spaans zou mijn naam Juan de la Brujería luiden. Dat betekent 'Jan van de Hekserij'. Ik hoop dus dat mijn goede vriend José María vanaf morgen goed voor mij zal zorgen, want er zijn al genoeg familieleden op de brandstapel terechtgekomen. Uiteraard reken ik nu wederom op de juiste veiligheidsmaatregelen. Daar is de Minister van Justitie inmiddels aan gewend geraakt. Met hartelijke groet, mede aan Uw Franse ambtgenoot. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales; Certificaat Taalcongres 1998.

21 APRIL 1998 DE KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT)