FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 31 maart 2003 Gisteren opnieuw bezoek aan sauna Lucaya te Oss (sleutel 171). Vertrek Nijmegen Dukenburg 15.51. Retour Oss 22.55. Aankomst Nijmegen 23.10. Het personeel was bijzonder voorkomend, hetgeen mij weer deed denken aan mijn bezoek aan het Edwardian Hotel in Kensington met kerst 1997. Door een bezoeker uit Haarlem werd ik uitgenodigd eens een bezoek te brengen aan sauna Van Egmond in Haarlem. In het bubbelbad intensief onderhoud gevoerd met een oudere dame inzake de 'koninklijke perikelen'. Ik noem haar voor het gemak 'Mevrouw X'. 'Studio Voetbal' behandelde de situatie bij 'mijn' Arnhemse voetbalclub onder leiding van Jack van Gelder en medewerking van Mark van Hinthum. Volgens de berichtgeving zal het voltallige bestuur opstappen en is voormalig commissaris van de Koningin en Lionslid Jan Terlouw bezig met de vorming van een nieuwe Raad van Commissarissen. Ook Karel Aalbers was weer in beeld. Hij komt - naar zijn zeggen - als voorzitter terug bij de Arnhemse voetbalclub. In de afgelopen tijd heeft hij - volgens Mieke Vermeulen - druk overleg gepleegd met Ronald Blankenstein. In de sauna heb ik kennis genomen van het interview van het weekblad Nieuwe Revu met Koningin Beatrix. Ik houd het op logica. Deze keer uitgaande van brief ROODKAPJE van 13 mei 1998, waarin ook de "vertrouwelijk en persoonlijke" brief van Harry Starren en Vincent Pieterse van de Baak d.d. 7 mei 1998 aan de orde komt, gericht aan Instituto Cervantes Holding LTD, Vice President, de heer J.L.van der Heyden, Postbus 689, 3500 AR Utrecht. Verzonden: Subject: Re: In antwoord op Uw bericht Date: Mon, 31 Mar 2003 13:01:56 To: Sars, P Geachte heer Sars, Dank voor uw snelle reactie. Het is inderdaad nogal wat informatie. Ik hecht aan degelijk werk en heb er dus geen bezwaar tegen dat u hiervoor de tijd heeft genomen. In verband met een behandeling in het Canisius-Wilhelmina-Ziekenhuis ben ik voorlopig nog tot en met mei in Nederland. Lijkt mij een goede gelegenheid om de opzet voor een dissertatie te bespreken. In 1995 had ik hierover contact met Professor De Schepper van de faculteit geschiedenis. Ten gevolge van het "praktijkgeval" heb ik nadien geen contact meer met hem gehad. Reden om weer eens gauw naar "Heyendael" te komen. Dat schijnt oud familiebezit te zijn geweest (Van der Heyden-Dael). Mijn stamreeks komt vermoedelijk ook uit bij het kasteel te Soelen in de Betuwe. Kasteelheer was daar in die tijd de heer Johannes Vijgh, wellicht ook een nazaat van Johannes van der Heyden Føgd, Voogd, of Vucht. Dit weer teruggaand op de familie Von Heyden uit Westfalen, die in de middeleeuwen voogden van kloosters waren. Ziehier het uitgangspunt van mijn dissertatie. Wellicht is Karel de Grote eveneens een vertrekpunt. Ik zal mij echter dienen te beperken en keuzes moeten maken. Dit naar aanleiding van uw huisadres. Met hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN. Sars, P wrote: Subject: RE: In antwoord op Uw bericht Date: Thu, 27 Mar 2003 09:39:23 From: Sars, P To: Geachte heer Van der Heijden, Dank voor uw bericht en voor de cd-rom. Ik heb nu even tijd nodig om de zaken te bezien, en dat kan bij mij toch alleen in de weekends. Gun me dus even tijd; daarna meld ik me. groet Paul Sars Oorspronkelijk bericht Verzonden: woensdag 26 maart 2003 13:39 Aan: Sars, P Onderwerp: Re: In antwoord op Uw bericht. 18.30 Bezoek gebracht aan de Nijmeegse Universiteit. Professor H.C.C. (Hugo) de Schepper is gepensioneerd en woonachtig in Malden. Ik dien dus uit te zien naar een nieuwe promotor. Bij de faculteit Spaans en Bedrijfscommunicatie werden door Carmen de Haan vertalers Nederlands-Spaans en Nederlands-Engels gezocht t.b.v. vertaling van de website STUDY TRAVEL. Inzake het gesprek met Mevrouw X heb ik een bezoek gebracht aan het Van der Heijden Instituut: de Faculteit Rechtsgeleerdheid, maar zelfs dan is de minister verantwoordelijk. Als ze besluit Johan Cruijff als informateur aan te wijzen, zal de Kamer zeker de minister hierover vragen stellen. Ik heb de secretaresse van de faculteit, die voor mij een kopie van het artikel heeft gemaakt, in kennis gesteld van de Stichting Cervantes Benelux en het daaraan gekoppelde beleidsplan dat bij het Kabinet der Koningin berust, alsmede bij de Europese Commissie. Daarna heb ik een bezoek gebracht aan het reisbureau 'MeTravel' in dezelfde Thomas van Aquinostraat. Zij adverteerden met een reis naar de 'appartementen Minerva en Jupiter' aan de Costa del Sol. Ik heb de dienstdoende secretaresse laten weten dat daar in 1992 mijn avontuur met Diana is begonnen, aangezien daar - in Benalmádena/Arroyo de la Miel - veel Engelsen woonachtig zijn. Samen hebben wij nadien mijn website CERVANTESONLINE NEDERLAND bekeken. De jongedame reageerde buitengewoon enthousiast. Voorts heb ik kennis genomen van het Landelijk Congres Bestuurskunde in De Vereniging op 10 en 11 april aanstaande. Met onder andere: Mevr. J. van Nieuwenhoven, Prof. dr. P. Schnabel, Mr. drs. A. Nicolaï, Drs. W.J. Deetman, Mevr. drs. FEMKE HALSEMA, De heer J.J. van Aartsen. Allemaal bekenden dus. Ook Frits Wester is van de partij. Hij krijgt nu de kans om De Waarheid onder ogen te zien. Vandaar dat ik dit bericht "Kiezen of Delen" heb genoemd. Met "Mevrouw X" heb ik ook gesproken over het schilderij van Manuel Muñoz Ruiz en haar de afbeelding laten zien.

Daarbij heb ik haar uitgelegd dat in mijn visie het donkerblauw het Nassaublauw van Kensington Palace voorstelt en het paars het Paars van het Instituto Cervantes Benelux. Bij het naakte lichaam denk ik aan de opmerking van Albert Verlinde in RTL Boulevard van 5 maart jongstleden. Hierin verklaarde hij dat Diana van de heer Khan een bontjas cadeau zou hebben gekregen en hem in deze jas zou hebben opgezocht met "niets eronder". Indien deze informatie op waarheid berust kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat zij zich in Evakostuum door Manuel Muñoz Ruiz heeft laten schilderen en de heer Khan haar daarbij behulpzaam is geweest. Ik baseer deze mening op de opmerking die werd geplaatst door een Amerikaanse gast van de heer Muñoz Ruiz tijdens ons eerste gesprek op 12 november 1999. Ref. LADY IN BLUE AND PURPLE. Ik citeer:

"Liefde is... ...het puntje van je tong willen afbijten Daar was ik wel toe bereid, maar dat vrouwelijk naakt liet mij echter niet los. Vandaar dat ik - na een nieuw jacht te hebben uitgezocht en een bezoek te hebben gebracht aan de winkel van v/h Gianni Versace i.v.m. mijn ervaringen met diens moordenaar - nog even bij de expositieruimte van Manuel Muñoz Ruiz ben langsgegaan, aan de Muelle Rivera, nº 30 M. Bijgaand vind je zijn brochure. Tijdens mijn eerste bezoek, - waarbij ik gesproken heb met een Engelse jongedame - hoorde ik al gelijk door een Amerikaan zeggen "That is Diana's Man", nadat ik het gastenboek met mijn paarse inkt had getekend en mijn postbusnummer in Utrecht had vermeld. Ik trof daar de schilder van het doek, de heer Manuel Muñoz Ruiz. De heer Ruiz was zeer geïnteresseerd in mijn mening omtrent het ongeval van Diana en onze sponsor. Ik heb hem daarbij uiteengezet dat de heer Al Fayed de primaire verantwoordelijke is van dat ongeval, als eigenaar van de Ritz. Inmiddels had zich ook de Amerikaanse heer tot ons gewend en zich voorgesteld. Ik ben zijn naam vergeten. Ik ben zeer duidelijk geweest: "There is a speed limit of fifty kilometres in Paris. That's all what counts"."

Opmerkelijk was gisteravond de vrolijke bui van twee poedelnaakte dames, die zich kort voor mijn vertrek uit de sauna in de kleedruimte uitgebeid met bodylotion insmeerden. Het is een hele tijd geleden dat ik het genoegen heb mogen smaken mij binnen die vorm van dienstverlening nuttig te maken. De opmerking van Albert Verlinde heb ik nu wel kunnen duiden. De komende tijd zal ik mij weer wijden aan de opmaak van mijn Letters to Elizabeth ten behoeve van de website. Wellicht kan Carmen de Haan van StudyTravel ons nadien behulpzaam zijn bij de verdere opmaak van de site en de vertaling in het Spaanse en Engels. Daar heb ik echter wel geld voor nodig. Dat wordt dus een kwestie van KIEZEN OF DELEN. Verzonden: Subject: Kiezen of Delen Date: Mon, 31 Mar 2003 22:30:44 To: Drs E.H. Halbertsma Alsmede: Subject: Landelijk Congres der Bestuurskunde Date: Mon, 31 Mar 2003 23:30:10 To: Stichting Landelijk Congres der Bestuurskunde CC: Drs E.H. Halbertsma, Drs H.J. Starren, Dr P.L.M. Sars Geacht College, Met veel belangstelling heb ik tijdens mijn bezoek van vanmiddag aan de Nijmeegse Universiteit kennis genomen van uw geplande Congres der Bestuurskunde. Als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor opleidingen, trainingen en cursussen en eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes for England and Wales neem ik vanzelfsprekend graag deel aan dit congres. In de lijst van deelnemers tref ik tal van bekende namen aan uit de tijd dat ik nog heb dienstgedaan als boegbeeld van de zogenaamde 'Government Game Competitie' in de jaren 1996 en 1997, waarvan aangehecht een foto. In dit verband spreekt de titel "Bouwen aan vertrouwen" mij ten zeerste aan. Reeds vanaf het depot van mijn handelsmerk in 1992 heb ik mij ten doel gesteld te werken aan vertrouwen. Ik verwijs daartoe naar mijn website AANGETEKEND e.v. De zorgvuldige opbouw van deze vertrouwensrelatie is tijdens de laatste maanden van het tweede paarse kabinet ernstig verstoord geraakt door het boek 'De puinhopen van acht jaar paars' van de heer Pim Fortuyn zaliger. In een ironische bui heb ik daarop ooit eens gereageerd met de woorden: "De puinhopen van acht jaar paars liggen op Manhattan". Degenen die mijn boek Lettesto Diana, Princess of Wales zorgvuldig hebben bestudeerd zullen begrijpen wat ik daarmee heb bedoeld. Op dit moment heeft dit zelfs geleid tot de militaire aanval op Irak en zodra mijn boek nog langer buiten de publiciteit wordt gehouden zie ik de Verenigde Staten hierna ook nog op soortgelijke wijze het buurland Iran binnenvallen als de heer Colin Powell opnieuw zijn zin krijgt en opnieuw de Internationale rechtsorde aan zijn laars lapt.

Over de dodelijke ontvoeringspoging van de Prinses van Wales door een Egyptische kamikazepiloot op 31 augustus 1997 heeft hij immers nog geen commentaar gegeven. Evenmin op de consequenties hiervan. Meer achtergrondinformatie terzake treft u aan op mijn website http://www.cervantesonline.nl Tot op heden heb ik mijn volledige privé-vermogen gestoken in de opbouw van mijn organisatie en mijn liquiditeitspositie is momenteel 0,0 Dit gegeven vormt voor mij dus nog een ernstig dilemma en een belemmering om als deelnemer aan het congres mijn bijdrage te leveren. Ik ben uiteraard wel bereid in uw panel deel te nemen om uit te leggen op welke wijze ik gedurende de afgelopen 12 jaar heb getracht Vertrouwen te Winnen in de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ik ben graag bereid hierover een gesprek met u te voeren in de Thomas van Aquinostraat. Ik woon in Spanje, maar ben op dit moment in Nijmegen te gast. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN.

1 APRIL 2003 THE FINAL TOUCH