FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

4 juni 2000 Betreft: 'Hong Kong' Kenmerk: JH/HdK20000604 Torremolinos, vrijdag 2 juni 2000 Ik werd zojuist (19.27) weer eens uit mijn slaap gewekt door een overvliegende tweemotorige heli.

Zaterdag 3 juni 2000
Van P.O. ben ik echter een gigantisch werktempo gewend, maar dat kan natuurlijk ook zijn veranderd in dertien jaar. Liefde is... ...geen schapen maar kussen tellen. Ik denk dat ik die - helaas - op de vingers van één hand kan tellen: op 13 september 1990 en 22 april 1992 en nog een paar keer daar tussen in. Daar houd het wel zo'n beetje mee op. Het wordt wel tijd dat daar verandering in komt. Het nieuws. Britse spionage in ons land Ik begrijp niet waar zij een probleem van maken. Op 31 juli 1996 zijn immers alle informatiesystemen van deze diensten aan elkaar gekoppeld teneinde een vuist te kunnen maken tegenover het internationale terrorisme nadat ik enkele dagen daarvoor de volgende faxberichten aan de Minister President had doen toekomen: UW BRIEF NR. 96MO05297/5382 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vervolgens DECLARATIE AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorts: RAPPORTAGE AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Dat faxbericht van 7.53 heb ik kennelijk 'overschreven'. En tenslotte: EXPERIENCIAS HOLANDESAS TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN. Een paar uur later ontplofte er een bom op Centennial Park. Op initiatief van Bill Clinton zijn toen ogenblikkelijk alle bestanden van de zeven belangrijkste veiligheidsdiensten aan elkaar geknoopt, zodat ik op 1 augustus daaropvolgend veilig 'naar de overkant' kon gaan. Bill heeft daar gisteren nog de Karel de Grote-prijs voor ontvangen. Oók al: Europeaan' Clinton gelauwerd in Aken.

Ik heb hem al eens een probleem bespaard door Diana te adviseren niet met 'Dappere Dodo' bij hem op bezoek te gaan, omdat hij toen al een probleem had met Paula Jones. Monica Lewinsky was in die tijd nog niet in beeld. Doos sigaren voor Clinton De heer Schröder schijnt in dat verband wel meer vreemde dingen te doen. Zo gaat het verhaal dat Bill hem tijdens zijn eerste bezoek aan Amerika als bondskanselier zou hebben gevraagd: "Is that your First Lady?". Doelend op zijn echtgenote. "Nein, dass ist mein Vierte", schijnt hij daarop te hebben geantwoord. Het bericht is echter niet vanuit officiële zijde bevestigd. Ik heb overigens op zondag 20 april 1997 nog een gesprek gehad met enkele organisatoren van de Karel de Grote Prijs in Aken. Ik citeer mijn dagboek:

Sunday, 20-04-1997. This was a particular day. My main objective today was attending a service at Westminster Abbey. The Underground was rather confusing and I had to take a train until Oxford Circus. There I saw a message 'No Se' and a green interrogation signal. At 13.15 I arrived at the Houses of Parliament. There was a continuous helicopter survey. At 2 p.m. I visited the exhibition "Tower Parliament Past and Present". At 3 p.m. I went to the Choral Evensong at Westminster Abbey. I was honoured to receive the first place in the first row behind the Minister. I found the service very impressive. The Hymn "Glorious things of thee are spoken" of Franz Joseph Haydn (1732-1809) appealed a lot to me, of course. I also admired The Sermon of The Reverend Dr Anthony Harvey. Afterwards I went to Scotland Yard and entered the Inn of Sherlock Holmes. There I met two ladies who dealt with the organization of the 'Price Charlemagne' in Achen (Germany). After having presented myself one of the German husbands affirmed "Van der Heyden. Dass ist ein Sehr Hoch Adliches Geschlecht." I hope you know what this means. After the service in Westminster Abbey I had a conversation with the lady who is responsible for the exhibition "Tower Parliament, Past and present". I told her who is my favourite. She responded: "She has done Her duty. She produced two heirs to the Throne. Now She needs something new, to build a new family." I replied: "I will do my best."

De dienst MI5 is afgelopen donderdag overigens ook nog ter sprake gebracht door de heer Cor Dewaard. Naar zijn zeggen zou de dienst volgens Mohamed Al Fayed betrokken zijn geweest bij het dodelijk ongeval van mijn 'novia' in Parijs. Zij zullen ongetwijfeld daar een oogje in het zeil hebben gehouden, aangezien zij verantwoordelijk waren voor de veiligheid van de prinses, die hier met 'Diaantje' wordt aangeduid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze dienst op Nederlandse bodem actief is geweest. Diana zou immers volgens planning met mij op De Engelenburg zijn gaan wonen vanaf 28 september 1997.

Het ligt dus voor de hand dat die dienst haar voorbereidingen daartoe moest treffen op Nederlandse bodem. Dat bericht is nog niet officieel gecommuniceerd, maar het begint er steeds meer op te lijken dat Diana het met mijn voorstel eens was. Ik kreeg vandaag immers ook nog een uitnodiging voor de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden op dinsdag 11 juli 2000 in de Beatrixzaal in Utrecht. Morgen wordt hier geen pinksteren gevierd, maar 'San Bonifacio'. Deze 'heilige' is in 754 in Ee bij Dokkum vermoord. Ik lees hierover: "Iedereen heeft het op school geleerd, het bekende zinnetje: "754 Bonifatius bij Dokkum door de Friezen vermoord". Dit zinnetje vertelt echter niet het hele verhaal. Niet alleen Bonifatius is, tijdens de verkondiging van het Evangelie bij de bron vermoord, nee met hem ook nog 52 metgezellen. De geschiedenis vertelt niet of het nu rovers waren of heidenen. De moordpartij in Dokkum blijft in sommige gevallen een mysterie. " In ieder geval is het wel duidelijk dat hij daar ons Heydense geloof om zeep kwam helpen. De stamvader van de familie Halbertsma - Buwe Hiddes - komt ook uit die hoek: "Woonde te Ee, vermeld aldaar 1597-1623, eigenaar van land en huizen te Ee, Tibma, Anjum en Engwierum, sterft tussen 16 oktober 1623 en 6 mei 1626, trouwt voor 26 augustus 1607 Yck Luytzen." Het is wel een paar eeuwen later, maar - wellicht - kunnen wij het hierdoor zo goed met elkaar vinden. Inmiddels heb ik de eerste reader klaar voor Karel Aalbers (17.11). Vanavond zal ik het dossier uit El País overnemen. Mét bronvermelding. Ik vraag mij af of Agnes echt wel Hoho heet met de achternaam. Maar daar kan jij wel achter komen. Het is wel leuk gekozen. 20.20 Ik zie dat Wim Kok vanmiddag een schouderklopje kreeg van Bill Clinton in Berlijn. Voor ons poldermodel naar men zegt.

Ik denk eerder dat het te maken heeft met een gebeurtenis in Atlanta in de laatste week van juli 1996. Daarom ben ik nog even naar de Jivin' Jaks gegaan en heb Donna een afschrift gegeven van pagina 19 van mijn brief aan jou van 31 mei jongstleden. 'Because it's no secret anymore'. Van de andere kant is alles juridisch verifieerbaar. En dát telt.

Zondag 4 juni 2000
Ik had gelijk 'about' Donna van de Jivin' Jaks. Ze wist ervan. Donna komt uit Londen en is in 'KP' bekend. El País verschijnt ook op zondag. Ik heb hieruit een reader samengesteld van 28 pagina's over de zaak 'Atlético'. Professioneel werk. Vandaag een artikel over de bijeenkomst van de 14 leiders in Berlijn.

La nueva izquierda pide un desarrollo justo. Catorce líderes progresistas abogan en Berlín por que la 'nueva economía' beneficie a todos. Dat schouderklopje is de Spanjaarden klaarblijkelijk ontgaan. Uiteindelijk werken de heren Kok en Blair allebei met mijn Business Plan en is de zogenaamde 'Third Way' uit ons Hoofddorpse Haarlemmermeerpoldermodel voortgekomen. Inmiddels heb ik alles eruit gegooid wat mij dwars heeft gezeten in de afgelopen dertien jaar. Ik hoop dat men er iets goeds mee doet. Ik denk in dit verband ook aan een 'idyllisch' eiland, waar ik vorig jaar heb gelogeerd. Het is het Kager Eiland. Ik heb mijn Collega daar vorig jaar alsvolgt over gerapporteerd in mijn brief van 14 juni 1999:

"Vanuit het ziekenhuis ben ik ook nog even bij het autoverhuurbedrijf Waalstadverhuur binnengelopen. Ik neem mij voor daar aanstaande woensdag een Nissan Micra of Almera te huren, zoals van 1 tot 10 augustus 1996. Dan logeer ik in Hotel Orion te Kaag. Voordien moet ik echter nog naar de polikliniek dermatologie aan de Sint Annastraat 276. Je bent dus van harte welkom in Hotel Orion, zodra ik daar ben gearriveerd. Vooraf zal ik even bij de receptie van de Baak langs gaan. Ik denk dat ik inmiddels wel heb bewezen dat je mij in vertrouwen kunt nemen. Je meest recente succes is de reorganisatie van de Baak."

Je kunt dat naar mijn idee onmogelijk met 'stalking' aanduiden. Dat betreft tevens mijn verslaglegging d.d. 18 juni 1999: EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY. Uitsluitend goede raad dus. Alle foto's heb ik gemaakt om mij altijd te kunnen verantwoorden als daarom wordt gevraagd. 'Saucy Charlotte' raakte inderdaad opgewonden toen zij mij gisteren weer zag. 'Mighty Mark' heeft nog een foto gemaakt van de eerste glimlach van Double Donna sinds lange tijd. Bij 'vrijgevigheid' van een vriend(in) kan ik mij absoluut niets voorstellen. Tot op heden heeft alles mij uitsluitend geld gekost. Liefde is... ...haar bloemen geven. Dat wordt inderdaad weer de hoogste tijd. De laatste keer dat zij bloemen van mij heeft gekregen was op 18 september 1997. Kort na mijn bezoek aan de Kloosterkerk in 'The Hague'. Het waren 14 witte rozen.

YOURS SINCERELY

6 JUNI 2000 TERUGBLIK EN PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING