11 oktober 2000. Betreft: BRIAN WOODS Kenmerk: JH/HdK20001011. Nijmegen, maandag 9 oktober 2000. Beste Herman, 'The Mail on Sunday' van 1 oktober nog even nagelopen. Pagina 3 bevat een artikel over Prins William. Hij reist incognito onder de naam Mr. Brian Woods. Zijn opleiding op ETON COLLEGE heeft hij beëindigd en 'geniet' thans een 'sabbatical year'. Op 28 augustus van dit jaar - exact drie jaar na zijn moeders 'first engagement after her divorce' - bezocht hij het eiland Mauritius. De Nederlanders hebben daar alle Dodo's uitgeroeid, zoals je weet. William zal na zijn bezoek aan Chili een tijd in Australië gaan doorbrengen. Bijgaand ontvang je de desbetreffende artikelen ten behoeve van het dossier. Ik heb deze informatie inmiddels electronisch opgeslagen. Er dient in het Verenigd Koninkrijk nog een 'klein' misverstand uit de wereld te worden geholpen. Dit zijn de feiten: I'm going to marry him...so spread it around Uit die tijd dateert deze collage:

Diana is niet voor niets naar Málaga gereisd.

In ieder geval niet voor een hartchirurg. Dat kan bijna iedereen op het Malaca Instituto bevestigen. Vooral Bob Burger van v/h Pitman te Londen. Volgens het bijgevoegde artikel zou de heer Khan regelmatig op KENSINGTON PALACE hebben gelogeerd. Ik kan hieruit alleen maar opmaken dat er een intensieve informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden. In dit verband is dit fragment eveneens van belang: 'Let's cool it for a while.' Diana was left in tears Het artikel geeft aan dat zij een goede relatie met zijn familie wilde opbouwen. Die familie woonde immers in Stratford. Klaarblijkelijk heeft de heer Khan haar in de steek gelaten op het moment dat zij hem dienaangaande met de waarheid had geconfronteerd, getuige de opmerking 'Let's cool it for a while'. Hij is klaarblijkelijk in de veronderstelling geweest dat mijn partner iets met hem in de privé-sfeer van plan was. Dat was vanzelfsprekend een duidelijk geval van 'wishful thinking'. Dat paste absoluut niet binnen ons beleidskader.

Dinsdag 10 oktober 2000

Liefde is... ...een droom die uitkomt
Dat verwacht ik wel. Zo lees ik vandaag al in de Telegraaf KPN wil emissie van ruim EUR 4 mld. De emissie zal overigens wel plaatsvinden na de beursgang van de mobiele tak van het Spaanse Telefónica. Ik ben benieuwd of Peter de domeinnaam JohnLVanderHeyden.com al heeft gedeponeerd, gekoppeld aan ons businessplan. Dat wordt immers een goudmijntje als Het Bedrijf volop draait. Bovendien heb ik gisteravond uit een forumgesprek voor RTL5 met onder meer Hans Hillen ("de koning en de lakei") opgemaakt dat Jozias van Aartsen wordt geadviseerd zijn functie als Minister van Buitenlandse Zaken neer te leggen. Er komt dus een vacature voor Peter Ottenhoff. Hij is de juiste man op de juiste plaats op dat departement. Ik heb geen idee wat me boven het hoofd hangt. Vanmiddag moet ik weer om 16.00 in Utrecht zijn bij tandarts Nelemans. Voordien ga ik uiteraard even bij postbus 689 langs. Liesbeth heeft de sleutel.

Woensdag 11 oktober 2000

Geen nieuws uit Utrecht. Doordat ik in het paars de lettters GvA op de gele ondergrond van de trein van 14.11 van Dukenburg naar Nijmegen had waargenomen heb ik alleen de naam Van Amstel laten vallen in het gesprek met de mondhygiëniste van tandarts Otto Nelemans. Dit in verband met het feit dat ik in mijn schrijfwerk regelmatig cijfers en letters omdraai ('metátesis'). Zo had ik in mijn brief van vrijdag aan de heer Van Amstel het postbusnummer 869 opgenomen i.p.v. 689. Daarop heb ik zijn secretaresse gebeld om dat te laten corrigeren. Na een vrolijk onderhoud met de gehele crew werd het hierna gistermiddag ijzig stil. De postbus was weer aardig leeg overigens. Er lag slechts een enveloppe in, gericht aan Mr. A.J. Adeng. Mij volledig onbekend. Dit stuk heb ik vernietigd. Ik werd om 15.20 overigens ook weer door advocaat Piet Doedens voorbijgelopen op Hoog Catharijne.

Sinds ik met Peter de SBO heb opgericht ben ik enigszins allergisch geworden van al die advocaten om mij heen en houd ik ze uiteraard stevig in het oog.

Terugwandelend naar het station rond 16.45 trof ik bovenstaand familiewapen aan. Een stem riep al direct: "U mag daar geen foto van maken!". Het deed mij echter wel aan de Government Game denken en aan George Görtemöller. Vandaag is de positie van Van Aartsen wederom aan de orde. Volgens het Telegraafartikel van vandaag over deze bewindsman wilde Wim Kok zijn minister op Buitenlandse Zaken niet verliezen. Het moment is dus aangebroken dat de heerVan Aartsen zijn bevoegdheden overdraagt aan de heer Ottenhoff. Van Aartsen heeft al vaker uitspraken gedaan zonder voordien - klaarblijkelijk - ruggespraak te houden met de Minister-President. Een dergelijke houding is onaanvaardbaar voor het beleid van Paars. Ik heb met Thom de Graaf ook ons meningsverschil omtrent de Monarchie niet in het openbaar besproken. Dat is een zaak die gebruikelijkerwijs in de Trèveszaal aan de orde komt en niet daarbuiten. Ik mag aannemen dat dat reeds is gebeurd getuige het ontslag van Bram Peper onder het motto Voor Spaanse Pepers hoeft u niet naar Spanje. Er is slechts één oplossing van het probleem voorhanden: ontslag met onmiddelijke ingang. Laat dat maar weten aan de Winthontlaan 200 b12 3526 KV Utrecht. Mijn laatste brief aan Peter Ottenhoff dateert alweer van 3 september jongstleden. Ik citeer: ED D'HONDT. Vandaag wordt ook Prins Constantijn, de jongste zoon van koningin Beatrix en prins Claus, 31 jaar. Bij Teaterbezoek denk ik aan een voorstelling van 'Martin Guerre' in het Prince Edward Theatre in Londen. Vandaar dat ik mij vandaag wederom heb gewijd aan het onderwerp Sunflower Power. Met name vanwege die gele bril. Ten behoeve van een uitgever zet ik al mijn brieven aan jou op floppies. Je kunt dan ook met Peter aan het werk. De holding moet immers ook nog steeds op de rails. Ik zal waarschijnlijk wel weer een moeilijke periode tegemoetgaan als ik steeds alleen 'In de Zevende Hemel' moet vertoeven. Een goed contract is nog steeds een conditio sine qua non om door te gaan op de ingeslagen weg. In het kader van de genealogie vond ik wederom een bekend familielid in het boek dat ik zaterdag op de Universiteit heb meegekregen. Het betreft EGIDIUS van der Heijden (1885-1941). In ROTTERDAM had ik een districtleider met de naam EDUARD LEIJTEN. Zijn roemrijke familielid Jan Leijten (J.C.M.) - geboren 1926 - studeerde volgens het boek rechten in Nijmegen. Van 1952 tot 1962 was hij advocaat en procureur te Nijmegen, daarna rechter in 's-Hertogenbosch. Van 1969 tot 1975 was hij aan de KUN hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en Algemeen rechtsleer, van 1975 tot 1991 buitengewoon hoogleraar Burgerlijk Procesrecht. Hij was raadsheer in het gerechtshof te Arnhem (1975-1981) en advocaat-generaal bij de Hoge Raad (1981-1996). Hij publiceerde, naast honderden artikelen in vak-, week- en dagbladen, boeken op het gebied van de rechtswetenschap, drie verzendbundels en literaire werken, waaronder 'Brullen als een nachtegaal' .

Liefde is... ...een knaller
Dat vind ik ook. Je moet er iets voor over hebben. Vrijdag of zaterdag moeten we nog even bij elkaar komen. Uiteindelijk draait het gehele verhaal alleen nog maar om
Brian Woods.

12 OKTOBER 2000 EGIDIUS VAN DER HEIJDEN