20 november 2000. Betreft: UPSIDE DOWN Kenmerk: JH/HdK20001120. Torremolinos, maandag 20 november 2000

Amigo Hermano, Zaterdagavond trof ik de goudkleurige Mercedes weer aan in de Calle Ramos Puente.

Hij was nog te koop. Ik heb echter geen actie meer genomen, aangezien ik niet weet of je inmiddels tot de aanschaf van de Purple Sovereign bent overgegaan in Arnhem. Het was gisteren een bijzondere dag. Onderweg naar het postkantoor heb ik al direct kunnen vaststellen dat de Mercedes 300D klaarblijkelijk verkocht is.

In ieder geval was het papiertje met het opschrift SE VENDE Tel. 653 170953 van de auto verwijderd. Opvallend was wel het hoefijzer op de gril van de auto.

Na mijn praktisch zwart-witte brief aan jou op de bus te hebben gedeponeerd ben ik weer even naar de boulevard gelopen. Ik was in het geel met rood deze keer. In het shirt dat ik in Londen heb gekocht op 5 augustus 1996, daags voordat Diana voor het eerst in het openbaar verscheen nadat besloten was tot een officiële echtscheiding op 28 augustus daaropvolgend. Dat ontlokte onderweg al direct de opmerking 'Hello Tom'.

Bij Papelería Arenas werd mijn aandacht getrokken door een artikel over Tony Blair in de Daily Mail met de mededeling dat hij nooit had laten weten dat hij ooit van plan was geweest om Britse troepen deel te laten uitmaken van een leger van de Europese Unie. Dit lezende werd ik aangesproken door een Britse ingezetene in een rolstoel. Hij droeg een paars shirt en had een rode handdoek op schoot. Met zijn rolstoel kon hij het trapje niet op en verzocht mij voor hem een krant te kopen. Dat werd de betreffende Daily Mail ad 450 ptas. De Spaanse verkoopster kon haar lachen moeilijk onderdukken in het kennelijke besef van de discussie die hierop uiteraard zou volgen. 'I am glad that your Prime Minister is going to follow my advises to pay a contribution to the security of the European Union. I consider him as a good friend of mine.' Etc. De goede man bleek afkomstig te zijn uit de omgeving van Birmingham. Uiteraard kwam daarbij de regio Stratford-Warwick weer eens ter sprake en uiteraard mijn relatie tot de moeder van de toekomstige koning van Engeland. The man in red and purple reageerde hierop met de opmerking "May I ask you one question?" "Yes of course you may". "Do you believe in the so called 'conspiracy theory that the British establishment has killed Diana and MI5 was involved in the accident?" Hierop gaf ik hem uiteraard het gebruikelijke antwoord: "That is a fantasy of mr Al Fayed. He is putting everything Upside Down. But he is responsible for her death and MI5 was responsible for her security. Mr Al Fayed has not been very cooperative as a matter of fact." Dat kon hij goed begrijpen: "Princess Diana was very beloved in Britain. It is said that when someone from the Royal Family - the Queen or the Queen Mother - would die, she would not attract so many people as during Diana's funeral. Diana is irrreplaceble Sir". Daarbij heb ik hem laten weten dat "I have decided to take over Her duties as far as I am capable". De man nam hierna afscheid met de woorden "I consider myself very priviliged in having made my acquaintance with you, Sir." "I think you may" was daarop mijn antwoord en ben vervolgens via de Puerto Marina naar Benalmádena gelopen in het besef dat ik een zware verantwoordelijkheid op mijn schouders heb gelegd, maar nochtans zal trachten die zo goed mogelijk uit te voeren. Zo kwam ik ook langs het restaurant Saint Tropez. Het was gesloten.

Onder de rotonde waar ik in 1992 met politie-escorte naar mijn logeeradres ben begeleid bevindt zich een restaurantje met de naam Tam Tam. De eigenaar Juan komt oorspronkelijk uit Ronda, maar heeft lange tijd in Nederland gewoond en gewerkt. Vorig jaar heb ik al kennis met hem gemaakt.

Hij nodigde mij gisteren ogenblikkelijk uit voor een kop koffie. In korte tijd hebben we heel wat hoofdpunten van beleid besproken. Juan blijkt te hebben gewerkt bij Drukkerij Brouwer Offset in Utrecht en Delft. Deze drukkerij heeft jarenlang voor mij de brochures van de taalcursussen gedrukt. In 1986 met een oplage van 10.000 exemplaren, voor zover ik mij kan herinneren. En wel met deze foto.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze foto ook gebruikt is voor de brochure van de Government Game Competitie. Onlangs heb ik nog één exemplaar van die brochure uit 1986 gevonden tussen mijn paperassen. Verkleind ziet hij er alsvolgt uit.

We hebben er in die tijd ontzettend veel tijd en zorg aan besteed. Echter niet met het beoogde resultaat. Althans niet in commerciële zin. Zo is er ook nog een brochure met de beeltenis van Peter Ottenhoff ten behoeve van de opleiding voor het Staatsexamen Tolk-Vertaler. Daar heb ik geen exemplaar meer van. Ik heb Juan wel uitgelegd dat het principe van die opleiding aan de basis staat van het Instituto Cervantes Benelux. Dit plan is complementair aan het plan van het Spaanse instituut met dezelfde naam. Met dien verstande dat ik van mening ben dat Wij dienaangaande in de Benelux het beleid bepalen en de Spanjaarden ons schatplichtig blijven voor het gebruik van de naam.

Wij dienen derhalve zorg te dragen voor de Nederlandstalige invulling van het totaalpakket. Zo dient dat vanuit het Instituto Cervantes England and Wales vanuit een Engelstalige invalshoek te geschieden. Al Fayed dient derhalve zo snel mogelijk de aangerichte schade te vergoeden. Op de vraag van Juans oom of ik in dat verband ook bemoeienissen heb met de Europese Unie was mijn antwoord direct: '¡Por Supuesto! Yo soy el arquitecto'. Dat was niet aan dovemansoren gericht op de 25ste sterfdag van Franco. Met name in verband met het integratieproces. Dat heeft hier inmiddels een kwart eeuw geduurd. Communicatie en Educatie zijn een eerste vereiste om Integratie tot stand te brengen. Ik blijf derhalve van mening dat op de eerste plaats hard gewerkt dient te worden aan het door mij met Tineke Netelenbos besproken Europese Onderwijssysteem. Zodra dat volledig functioneert kunnen we eventueel aan uitbreiding van de Unie gaan denken. De kleuren rood en paars zijn daartoe een eerste stap. Dit begint op dit moment ook manifest te worden. Hetgeen inmiddels in het straatbeeld is te zien. Het was gistermiddag mooi weer en een gezellige zondagmiddag met veel gezinnen met kinderen op straat. Zo ben ik vanuit de Avenida García Lorca op de inmiddels vertrouwde wijze naar Arroyo de la Miel gewandeld. Onder meer langs de Deutsche Bank.

Ik verwacht van deze bank binnenkort ook een stevige inbreng in de ontwikkeling van onze organisatie. Vooral in Brussel. Dat geldt ook ten aanzien van de totstandkoming van een Europese Grondwet.

Eenmaal op de Avenida de la Constitución aangekomen kwam mij The Village Walk in herinnering die ik op 26 april 1997 nog heb gemaakt door Royal Leamington Spa. Onder meer langs het woonhuis van ene Dr. Khan.

Het was voor mij dan ook absoluut geen verrassing toen ik plotseling bemerkte dat men er bezig was met een Bingo. Zowel in het Engels als het Spaans. Deze dame schoot wel in de lach toen ze mij herkende.

Hetzelfde overkwam mij immers ook bij het zien van het opschrift Harry's Bar. Ik heb immers nog steeds een uitnodiging tegoed van Harry Starren. Die had hij mij in mei al toegezegd. Ik heb echter nog niets van hem vernomen.

The Bar was closed. Maar het wordt steeds paarser om ons heen. Vanuit Arroyo ben ik met de trein van 17.58 naar Montemar Alto gereden. Dat is het voor mij dichtstbijzijnde station. In de Calle Loma de los Riscos bevindt zich ook nog een verzekeringsbedrijf met mijn naam. De familie Chacón is vooral bekend bij Ida Willadsen. Zij is ooit eens gehuwd geweest met een man met die achternaam. In 1985 had ik graag in zijn schoenen gestaan. Dat was toen niet mogelijk. Ze waren immers met elkaar getrouwd. Vandaar dat ik later bij Liesbeth aan de Noordzee terecht ben gekomen.

Bij thuiskomst heb ik ogenblikkelijk op Nederland 2 ingetuned. BNN van Bart de Graaf. War Besto werd er gezongen in het Fries. Mooi. Nummer één was paars en rood. Daar zit dus ook beweging in. Uiteraard was ik benieuwd of NEC voor de 13de keer in successie ongeslagen was gebleven. Zij hadden er echter voor gekozen om het bij 12 te houden. Ik was gecharmeerd van mijn favoriete outfit. Mijn dank gaat hiervoor uit naar Hans van Delft. Klaarblijkelijk hebben we nog een voetballer nodig uit Australië. De Telegraaf staat er vandaag al vol over.

NEC down-under
De Australiër Brett Emerton was de grote man bij Feyenoord en stopte NEC in zijn buidel. Ik vraag mij af wat deze jongen in ROTTERDAM doet. Uiteraard is het zaak dat hij zo snel mogelijk naar Nijmegen verhuist. Naar De Wellenkamp wellicht. Daar is hij beter op zijn plaats. In Amerika is zelfs de rechter in het paars. Dat belooft ook het een en ander.
Ogen gericht op Hof Florida Ik ben benieuwd. De euro zal zijn waarde wel versterken in deze stituatie. KPN heeft uiteraard ook onze aandacht vandaag. Aandeel KPN kost 17 euro. Herdenking Franco Het werken met de CD writer wil nog niet zo best. Vandaar dat ik heb besloten jou de laatste versie van Gran Hermano hierbij op superdisk toe te sturen. Zodra het lukt met de 'regrabadora' stuur ik je het stuk eveneens op CD toe. Vannacht heb ik ook nog een inventarisatie gemaakt van alle brieven die in Het Boek zijn verwerkt. Te vinden als index en hieronder afgedrukt. Het is zaak dat de hierin opgenomen actiepunten worden uitgevoerd. Vooral in De Babbelaar in Carihuela. Brian en Pauline zullen nu wel onderweg zijn naar Liverpool. Dan kan The Magistrate of London zo snel mogelijk met een uitspraak komen. Het lukt in Amerika klaarblijkelijk ook om zich snel tot het hoogste rechtscollege te wenden. Dan moet dat in Engeland ook kunnen. Ik werd zojuist (17.10) op mijn GSM gebeld door een Nederlander. Wie het is geweest weet ik niet, maar zijn stem klonk wel vertrouwd. Ik ben benieuwd. Met name naar de vorderingen van Mr. Gijsbrecht van Amstel uit Bunnik. Hij is immers erg goed in het opstellen van contracten en tevens een goede kennis. Liefde is... ...een gondelvaart. Daar hoeven we niet voor naar Venetië. We hebben hier jachten genoeg.

21 NOVEMBER 2000 COSTA DEL SOL