Stichting Cervantes Benelux. Secretariaat. Zwanenveld 91-21. 6538 SH NIJMEGEN. Vertrouwelijk De weledele heer Jan Bouwman DUIVEN. Nijmegen, 9 maart 1993. Beste Jan, Vanmiddag heb ik in een intern communiqué aan mijn bestuur onderstaand bericht verzonden: "Ik heb een gesprek gevoerd met de heer Jan Bouwman. Zijn naam had ik doorgekregen van een van mijn medelions uit Maarn. Het is een jonge 27-jarige, praktisch ingestelde man met een eigen administratiekantoor en geautomatiseerd boekhoudingssysteem. In overleg met André heb ik hem het bedrijfsplan en al mijn financiële bescheiden meegegeven teneinde een bijgestelde begroting en liquiditeitsprognose op te stellen. Hij zal kostenloos de eerste werkzaamheden verrichten totdat het bedrijfskrediet is toegekend. Hij heeft al eerder bedrijfskredieten bij de bank aangevraagd en op 22 maart zal hij mij vergezellen naar een gesprek op de Rabobank te Nijmegen. Wanneer Cervantes kredietwaardig is praten wij verder over eventuele inschakeling van zijn administratiekantoor. Zijn honoriarium is fl. 60,- per uur en het lijkt mij dat hij voordeliger uitkomt dan Accountantskantoor Tijssen, met wie we dan weer nieuwe afspraken moeten maken. André heeft mij gezegd tot in lengte van jaren als lid van het College van Advies aan Cervantes verbonden te willen blijven. Vooralsnog duid ik Jan Bouwman, vermits toestemming van het bestuur, aan als tweede penningmeester." Ik heb de heer Klop om een aanbevelingsbrief ten behoeve van jou en het bestuur gevraagd. De heer Klop heeft zijn medewerking toegezegd. Ik bevestig onze afspraak op woensdag 17 maart a.s. om 19.30 waarin we gezamenlijk kunnen sleutelen aan de meerjarenbegroting op basis van bijgaand pakket, dat uiteraard volledig achterhaald is, maar wellicht kun je alvast de betreffende rubrieken in je computerbestand opnemen. Als reminder voor mijzelf noteer ik aan de voet van deze brief de bescheiden die ik vanmorgen aan je heb meegegeven. Ik vertrouw op een prettige samenwerking. Vriendelijke groet en tot woensdag 17 maart, J.L. van der Heijden (secretaris). Meegegeven bescheiden: 1. Gespreksverslag Cervantes-MEAB d.d. 2--3-93; 2. Ordner met "Cervantes financieel"; 3. Statuten; 4. Brief Tijssen i.v.m. B.T.W. + Boekje de BTW in Europa; 5. Beleidsplan; 6. Franchisecontract; 7. Lijst met tarieven, opleidingen, trainingen.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

FINANCIËLE PARAGRAAF BELEIDSPLAN

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN