Dña Léontine Freeve de Vrijer HAAKSBERGEN PAÍSES BAJOS Datum: Dinsdag 22 januari 2008 Betreft: BIJ HET 25-JARIG BESTAAN VAN DE VSOS/VDSN Kenmerk: 20080122JHLF BESTE LÉONTINE, Het is alweer een tijd geleden dat ik je een briefje heb geschreven. Op 29 maart 2006 om precies te zijn. Allereerst wil ik jou, Lex en jouw dochter de beste wensen overbrengen voor het jaar 2008 dat weer een mijlpaal wordt. Zo las ik in Foco het interview met jou als medeoprichtster van de VSOS. Die oprichtingsdag heb ik ook nog in mijn geheugen als de dag van gisteren en heb op jouw verhaal mijn feedback gegeven in mijn 243ste Bericht uit de Keizer Karelstad van 18 december 2007 met de titel MIJN COLLEGA'S VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND. Ik heb genoten van je verhaal en tegelijkertijd in het PAARS wat aanvullende informatie verstrekt. Vooral aardig om allemaal bekende namen tegen te komen. Zo was jouw medebestuurslid van het eerste uur AREND VAN RAALTE een medestudent van mij tijdens de MO-opleiding in Nijmegen. DIRK TUIN was een concurrent van mij tijdens sollicitatiegesprekken in het Holiday Inn Hotel in Utrecht (thans NH Hotel) dat nog in HOTEL CERVANTES dient te worden omgezet als onderdeel van onze holding. Met MAX KERKHOF heb ik nog een autorit gemaakt vanuit het restaurant en vergadercentrum DE AMERSHOF aan de Snouckaertlaan in Amersfoort op een herfstachtige avond in 1994 nadat men de facto tot opheffing van de VSOS had besloten en het INSTITUTO CERVANTES BENELUX de vereniging weer nieuw leven had ingeblazen. Met PETER SLAGTER heb ik afgelopen september nog opgetrokken tijdens het congres van de FIAPE in Granada en bij MANJA WOUTERS heb ik nog een bestuursvergadering bijgewoond waarin de (on)verenigbaarheid van het eigendomsrecht van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX en het bestuurslidmaatschap van de VSOS is besproken. Mijn reactie op die vergadering is ook te lezen op mijn website op BESTUURSVERGADERING VAN 12 MEI 1995, UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 en NOTULEN BESTUURSVERGADERING. Met PIET HUPKENS heb ik nog een aardig gesprek gevoerd in VLISSINGEN toen hij inmiddels als voorzitter afscheid had genomen van het bestuur. Het interview dat ik hem op 21 juni 1995 heb afgenomen is vermeld in de zomereditie van SPAANS OP SCHOOL 1995 en mijn webpagina HERTZ. Hij is tien jaar bestuurslid geweest en verdient mijns inziens daarom extra aandacht tijdens het 25-jarig bestaan. Zo heb ik tijdens mijn bestuurslidmaatschap in 1994 en 1995 ook prettig samengewerkt met onder meer WILMA ENSINK, DAGO DE WERD, IRMA WESTHEIM, INEKE HAM, PETRA MANDERS en DIRK TUIN (laatstgenoemde als adviseur). Ik ben het volledig eens met jouw opmerking "Er is echter één onderwerp waarover "het oude bestuur" meer wil zien in "Foco" en dat is: Hoe gaat het bestuur tegenwoordig om met de onderwijsbeleidsmakers". In dit verband kan ik je melden dat ik als hoofdverantwoordelijke voor het beleid van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX voortdurend het voortouw heb genomen en terzake bij het aantreden van het laatste kabinet Balkenende de volgende brieven heb geschreven aan de Minister-President en de ministers van OCW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie, Financiën, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken. Ik heb dus steeds gekozen voor het bewandelen van de officiële weg. Ik zou het inderdaad ook op prijs stellen als daar in de komende FOCO aandacht aan wordt besteed. Het komende jubileum wordt een periode van terugblikken. Ik ben benieuwd of het huidige bestuur nog helder in beeld heeft wie in de afgelopen 25 jaar de kar - soms uit de modder - hebben getrokken en eenieder kan vermelden zonder uitzondering. Ik ben jou zeer dankbaar dat je mij in 2001 hebt geïntroduceerd als nieuw lid van de AEPE. Vanaf dat moment is er een Nieuwe Wereld voor mij opengegaan. Onlangs ontving ik in Torremolinos nog jouw kattenbelletje met de vraag of ik jouw foto heb ontvangen. Dat is inderdaad het geval en ik heb hem een ereplaats gegeven in mijn verslag van het AEPE-congres in Santander. Het doet mij deugd dat onze collega's die thans het bestuur vormen van de VDSN klaarblijkelijk een nieuwe crisis te boven zijn gekomen. De nieuwe lay out van FOCO is een sterke verbetering, evenals de uitbreiding van het bestuur met een nieuw secretariaat in Bergen en de vernieuwde website alsmede het geautomatiseerde factureringssysteem. Dat geeft meer ruimte om tot daadwerkelijke uitvoering te komen van uitgangspunten van beleid. Ik beschouw de docenten Spaans in de Benelux als een belangrijke motor voor de opbouw van de in mijn beleidsplan vermelde instanties en DE NIEUWE ECONOMIE. Belangrijk in deze periode van problemen op de beurs. Zo heb ik vanmorgen met belangstelling een interview gevolgd op de TVE met de huidige president ALAN GARCÍA van PERU. Hij heeft de visie uitgedragen die wij in de periode 1989-1991 al bij DE BAAK hebben ontwikkeld. Niet links, niet rechts ¡PERO ADELANTE! Daarom blijf ik mij inzetten voor het bundelen van krachten en het bouwen van bruggen tussen de verschillende onderdelen die mijn beleidsplan bevat. Daarom heb ik in de laatste week van september 2007 ook het FIAPE-congres in Granada bijgewoond. Daarna heb ik het huidige VDSN-bestuur (Patrick en Marjo) geadviseerd lid te worden van de FIAPE. Ik ben op dit moment tot 17 februari in Nijmegen. Het is mij nog niet bekend wanneer de feestelijkheden rond het jubileum plaatsvinden in maart. Maar ik probeer er in ieder geval bij te zijn. Voor het komende halfjaar concentreer ik mij graag - naast de juridische afwikkeling inzake onze LIMITED in het VERENIGD KONINKRIJK - op de opbouw van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE COSTA DEL SOL en het AEPE-congres in MADRID waarbij ik hoop en verwacht dat wij tijdens bezoeken aan de hoofdvestiging van het Spaanse Instituto Cervantes en het Palacio Real kunnen toasten op een uitstekende SAMENWERKINGSOVEREENKOMST.

HARTELIJKE GROET AAN ALLE BEKENDEN JOHN

5 DE MARZO DE 2008 CARTA A SARA SAZ TER ATTENTIE VAN DRS L. FREEVE-DE VRIJER