Woensdag 24 december 2003 Kersttoespraak Britse koningin per telefoon te beluisteren De rede is voor het eerst niet in een koninklijk paleis opgenomen, maar in de Combermere-kazerne vlakbij kasteel Windsor, waar de Koninklijke Cavalerie is gelegerd. Beatrix eert moeder met kerstrede In haar kerstrede vraagt de koningin dit jaar aandacht voor de Vier Vrijheden die president Franklin D. Roosevelt van de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog in een toespraak tot de Amerikaanse volksvertegenwoordiging naar voren bracht. Ruim twintig jaar geleden kreeg prinses Juliana als eerste de Prijs van de Vier Vrijheden (Four Freedoms Award). Saddam werd zelf misleid over massavernietigingswapens Opmerkelijk is vandaag brief RECONSTRUCTIE op plaats 88. Ingeval wordt aangetoond dat zij inderdaad in verwachting was, dan beschouw ik dat als een zeer ernstig vergrijp en zal ik daar zeer zeker de nodige consequenties aan verbinden jegens de verantwoordelijken. Deze problematiek heb ik op 28 juli 2002 nog besproken met MILAGROS PALMA en haar partner uit PARIJS in aanwezigheid van SARA SAZ PARKINSON en CARLOS SAZ en MARÍA PILAR GARCÍA-ESCUDERO DOMÍNGUEZ DE ARIMOTO uit Japan. MILAGROS PALMA belde mij op zaterdag 13 december nog op toen ik de koffers aan het pakken was. Zij belde vanuit PARIJS. In eerste instantie om te bedanken voor de foto's van LORCA en ALCALÁ die ik haar in augustus op CD had toegestuurd.

Carlos Saz staat nog vermeld in mijn brief ARREGLO AMISTOSO aan José María Aznar. Ik ben nu benieuwd of de komende ontwikkelingen het mij mogelijk maken dat ik in maart alsnog naar Japan kan vliegen. RTLZ meldt vandaag dat PRINSES MARGARITA thans in Amsterdam woont en werkt. 19.00 Ik heb de settings van het emailadres van mijn moeder aangepast in Outlook Express en 263 emailtjes binnengehaald. Ik kan nog geen berichten verzenden. Het belangrijkste bericht kwam van de heer Paul Sars van het College van Bestuur van de Nijmeegse Universiteit en luidt alsvolgt:

From: Sars, P Date: Wed, 9 Jul 2003 09:57:27 Geachte heer Van der Heijden, Het heeft enige tijd geduurd, maar nu heb ik dan toch bericht van de redacteur wetenschappen, drs. R. Welters. Zoals u ziet is hij zowel door tijdsdruk als om redenen van prioriteiten voor zijn programma's niet in de gelegenheid om aandacht te schenken aan het materiaal dat u mij per email toestuurde. Zijn suggestie - om het materiaal ter hand te stellen van een medium als Vrij Nederland - kan ik ondersteunen: wellicht zijn zij geinteresseerd in uw contacten met Diana. hartelijke groet Paul Sars. Dr. Paul Sars Secretaris College van Bestuur Directeur Cluster Ondersteuning Katholieke Universiteit Nijmegen Postbus 9102 6500 HC Nijmegen Netherlands. secretaresse: mw. Annie van Bergen. bezoekadres: Comeniuslaan 4. Oorspronkelijk bericht Van: Welters, R. Verzonden: woensdag 9 juli 2003 9:16 Aan: Sars, P Onderwerp: Johannes L. van der Heyden Geachte heer Sars, beste Paul, Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van de bescheiden die je me toestuurde van Johannes L. van der Heyden, met wie je een conversatie had n.a.v. het LUX-programma over de Movo-tapes van A. F. Th. van der Heijden. Een en ander spreekt me erg aan. Maar een interview of een ander door mij georganiseerd publiek programma met of rondom dhr. Van der Heyden zit er helaas niet in, enerzijds vanwege drukte, anderzijds vanwege het feit dat dit soort activiteiten niet meer passen bij mijn huidige functie van wetenschapsredacteur. Misschien is het voor dhr. Van der Heyden een idee om zijn casus ter hand van een weekblad als VN te stellen. Wellicht zijn die geïnteresseerd. Met vriendelijke groet, Ron Welters wetenschapsredacteur. Dienst Communicatie en Marketing KU Nijmegen postbus 9102 6500 HC Nijmegen eindredacteur Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek postbus 31431 6503 CK Nijmegen. Het betreft de volgende informatie van 26 maart 2003: Geachte heer Sars, Hartelijk dank voor uw reactie op mijn bericht van 21 maart jl. Het doet mij deugd dat u geïnteresseerd bent in een interview. Eerst echter de antwoorden op uw vragen:

1. Correspondentie met Diana (of gaat het alleen om brieven van u aan Diana?)
Ik noem het liever
'communicatie met Diana'. Ten tijde van mijn werkzaamheden bij het managementcentrum VNO de Baak in Hoofddorp en Noordwijk heb ik in de periode 1989-1991 een intensieve training in communicatiestrategieën gevolgd: eerst het doel vaststellen en daar vervolgens naartoe werken. Uiteindelijk moest dat het Nederlands-Britse familiebedrijf Van der Heyden/Spencer worden met de naam Instituto Cervantes. Ik heb daartoe op de eerste plaats gekozen voor een waterdichte juridische structuur. Na een daartoe strekkend advies in december 1991 van advocaat Mr. Gijsbrecht van Amstel te WIJK BIJ DUURSTEDE, thans Bunnik, heb ik in de winter van 1992 de naam 'Instituto Cervantes' bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd op grond van een gesprek dat ik in de tijd van de beëindiging van mijn arbeidsrelatie met 'de Baak' in juli 1991 met mijn collega-directeur van het voormalige 'Institute of English Studies' heb gevoerd. Hij heeft mij toen de vraag gesteld: "op welk onderwerp ben je afgestudeerd?"."Op Cervantes" was toen mijn antwoord. Vandaar. Nadat mij in april 1992 door de toenmalige cutureel attaché van de Spaanse ambassade was medegedeeld dat de Spaanse overheid van plan was in Nederland eveneens een 'Instituto Cervantes' op te zetten heb ik in oktober 1992 de Stichting Cervantes Benelux opgericht als overlegplatform voor de direct betrokkenen. Ik heb immers de formele rechten op die naam in de Benelux en ben van mening dat wij in een gezamenlijke inspanning tot een zeer sterke organisatie kunnen komen waarbij synergetische werking voorop staat. De medewerking van mijn Nederlandse collega's is echter voortdurend minimaal gebleven. In het voorjaar van 1996 heb ik de naam officiciëel in gebruik genomen en dat aan de Minister-President gemeld. U leest dit op mijn website VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX Vervolgens heb ik op 31 juli 1996 de kroonprinsen van NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG en SPANJE in mijn stichtingsbestuur uitgenodigd. Voor de goede orde zij vermeld dat het Spaanse Koninklijk Huis mijn rechten al eerder had erkend.

Ik had dus alleen nog behoefte aan een 'gelijkwaardige partner'. Daartoe ben ik de volgende dag naar Engeland vertrokken.

2. Informatie over de correspondentie. Staat die op een site?!
Dit hele verhaal vanaf 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 staat in mijn boek. Op
8 september 1996 heeft Diana mij incognito even bezocht op de Wellenkamp in Nijmegen. Zij droeg een kastanjebruine pruik. Ik kon mijn eigen ogen niet geloven en had niet de tegenwoordigheid van geest om haar even binnen te vragen. Dat verwijt maak ik mij nog steeds. Vanaf dat moment ben ik haar toen gaan schrijven en werd daarmee haar belangrijkste persoonlijk adviseur. De eerste reactie ontving ik van haar particulier secretaresse Caroline MacMillan d.d. 23 september.

Op 13 november 1996 - tijdens het Congres 'De Nieuwe Economie' op de Baak te Noordwijk - schreef de directie van Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden mij een brief namens haar met de mededeling dat zij had geprobeerd haar hele agenda om te zetten om met mij samen kerst te vieren op Het Stadhouderlijk Hof.

Dat is haar toen niet gelukt. Reden waarom ik in april 1997 naar Engeland ben gegaan: St. James's Palace en vervolgens op ETON COLLEGE met haar bodyguard van gedachten heb gewisseld. Hij heeft mij toen geadviseerd om voorlopig in de Britse Koninklijke Paleizen weg te blijven en medegedeeld dat ik in september 1997 een officiële brief van Kensington Palace kon verwachten. Ten gevolge van de fatale ontvoeringspoging in PARIJS op 31 augustus 1997 is dat echter niet meer doorgegaan. Dit is 'in a nutshell' mijn antwoord op uw vragen. Mijn boek heb ik thans ook in het Nederlands vertaald. Ik neem mij voor een CD-tje bij u in de Johannes Vijghstraat 57 in de brievenbus te deponeren als ik in de buurt ben. Mocht u nog meer achtergrondinformatie wensen, dan kunt u terecht op http://www.cervantesonline.nl Ik ben helaas nog niet in staat geweest om de site bij te werken. Vandaag kreeg ik echter de uitnodiging voor het 20ste lustrum van de universiteit. Wellicht kan de faculteit bedrijfscommunicatie mij daarbij terwille zijn. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden
Nijmegen.

Sars, P wrote: Geachte heer Van der Heijden, Pas nu kom ik ertoe u te antwoorden, aangezien ik 'buitengaats' ben geweest de afgelopen dagen. Ik ben inderdaad benieuwd naar uw correspondentie met Diana (of gaat het alleen om brieven van u aan Diana?) en zou daarover wel een interview met u willen voeren. Ik ben ook graag bereid daarover met de directie van theater Lux te spreken, maar u zou me dan meer informatie over de correspondentie moeten verstrekken. Staat die op een site?! Mocht u in de correspondentie van de joodse dichter Paul Celan met de Nederlandse zangeres Diet Kloos geinteresseerd zijn, bezoekt u dan mij site: www.celan.nl Ik heb zowel een Nederlandse als een Duitse uitgave verzorgd. In afwachting van nadere toelichting, met vriendelijke groet, Paul Sars. NB: in het door de familie gewraakte "Asbestemming" figureer ik ook nog; namelijk wanneer de hoofdrolspeler aanwezig is bij mijn promotie, op 14 juni 1993, daags voor het overlijden van de vader. Dr. Paul Sars Secretaris College van Bestuur Directeur Cluster Ondersteuning Katholieke Universiteit Nijmegen Postbus 9102 6500 HC Nijmegen Netherlands secretaresse: mw. Annie van Bergen bezoekadres: Comeniuslaan 4

Vrij Nederland lijkt mij niet het meest geschikte medium. Tenzij in het verlengde van mijn brief aan zijn collega's d.d. 14 oktober 2003 inzake de vestiging van het Instituto Cervantes Benelux in het Erasmusgebouw.

25 DECEMBER 2003 FELIZ NAVIDAD