DINSDAG 17 MEI 2011

Verzonden: Subject: VAN HARTE GEFELICITEERD MET JOUW 47STE VERJAARDAG Date: May 17, 2011 9:08:13 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA. "Beste Thomas, Van harte gefeliciteerd met jouw 47ste verjaardag. Als mijn verjaardagsgeschenk ontvang je hierbij als eerste mijn dagboek van vandaag. Te beginnen met mijn feedback op het televisieprogramma MÁXIMA, VERHAAL VAN EEN PRINSES dat gisteravond is uitgezonden op Nederland Eén. Zoals je weet heb ik PRINSES MÁXIMA al meer dan twaalf jaar geleden aangeduid als mijn beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster. Vanuit die achtergrond kijk ik nog eens naar het programma van gisteravond. Ik noteer in deze feedback daarom uitsluitend de momenten die ten voordeel strekken van de uitvoering van het beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX. MÁXIMA laat aan het begin van de uitzending weten dat zij het voor elkaar kan krijgen om mensen een nieuw perspectief te geven. Ik zie het hele gezin op de fiets op het landgoed De Horsten in Wassenaar op bekende paden en wegen. Dit landgoed heb ik vermeld in CORRESPONDENTIE MET HET KONINKLIJK HUIS VAN NEDERLAND t.w. 14 JULI 1996 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR (1) TER ATTENTIE VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN, 27 AUGUSTUS 1996 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR (2) TER ATTENTIE VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN en 26 JANUARI 1997 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR (3) TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN. Het gezin bestaat uit PRINS WILLEM-ALEXANDER, PRINSES MÁXIMA, PRINSES AMALIA, PRINSES ALEXIA en PRINSES ARIANE. Het interview is op het terras van DE EIKENHORST door DOMINIQUE VAN DER HEYDE. Zij is vermeld in 21 JUNI 2008 NEDERLAND - RUSLAND 1 - 3 , 7 OKTOBER 2009 MANTELPAKJE, 19 APRIL 2010 DE GROENE LOPER, WOENSDAG 30 JUNI 2010 MARCEL BOEKHOORN, THE RITZ EN DE NATIONALE ONDERNEMINGSPRIJS KONING WILLEM I en WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2010 KLINK KLAAR. De reportage is verdeeld in tijdvakken. Ik noteer de belangrijkste punten van herkenning.

WEKELIJKS WERKOVERLEG EIKENHORST MAART
Dit heeft erg veel weg van het werkoverleg dat ik wekelijks met LIESBETH en onze projectleiders voerde bij Nieuw Elan op maandag. Zowel in Hoofddorp als in het pand aan de Parallelboulevard in Noordwijk. De vergadering gaat over het Oranjefonds. In dit verband ben ik benieuwd hoever men al is gevorderd met de totstandkoming van het
Cervantesfonds. Máxima praat in dit verband over een universiteitenproject. Dit maakt deel uit van het door mij aan MARJA VAN BIJSTERVELDT voorgelegde plan om alle opleidingen Spaans in Nederland in kwantitatieve gegevens vast te leggen. Zij spreekt ook over bezoeken van haar en haar echtgenoot aan projecten. Die passen volledig in mijn beleidsplan.

SINTERKLAAS EIKENHORST NOVEMBER
Ik vind dit aandoenlijke beelden. De drie prinsesjes doen mij ook denken aan mijn eigen drie kleinkinderen tot op heden. Zij waren ook aanwezig bij de aankomst van de Sint in HARDERWIJK als beschreven in ZATERDAG 13 NOVEMBER 2010 SYLVIA TÓTH EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX .

INTERNATIONALE CONFERENTIE VERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE DIENSTVERLENING DEN HAAG JANUARI
Hier houdt MÁXIMA een lezing in het Engels voor het Responsible Finance Forum. Deze thematiek sluit aan bij mijn brief 25 NOVEMBER 1996 DOING BUSINESS IN A RESPONSIBLE WAY ON BEHALF OF LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES. Het betreft haar specifieke deskundigheid op het gebied van microkredieten en microfinanciering en "inclusive finance". Volgens MÁXIMA zijn kredieten niet het enige wat mensen nodig hebben. De betalingsmethoden in Nederland zijn heel gemakkelijk, maar in sommige landen bestaat dat helemaal niet.

VN-CONFERENTIE INCLUSIVE FINANCE NEW YORK SEPTEMBER
Wij zien haar hier samen met HILLARY CLINTON. In dit verband lijkt het mij aardig om het bericht te herhalen dat ik op WOENSDAG 18 JUNI 2008 van
Hillary heb ontvangen: "Dear John, Together, you and I changed America forever. We touched so many lives over the course of this campaign, and I can't thank you enough for the support you showed me. I met so many wonderful people out on the trail, and I wanted to share some of those memories with you. I hope you'll take a moment to view our online album with some favorite photos from the campaign. Thank you so much -- I'll be in touch soon. Sincerely, Hillary Rodham Clinton". Hillary bedankt tijdens deze bijeenkomst in september 2010 PRINSES MÁXIMA voor haar leiderschap. Ook JAN-PETER BALKENENDE was hierbij aanwezig. MÁXIMA bespreekt de doelstellingen voor het jaar 2015. Ik hoop tot die tijd nog actief met mijn ontwikkelingswerk te kunnen doorgaan en hiervoor ook te worden betaald. Zij vindt dat Financial Inclusion overal doorheen loopt, waarbij Hillary instemmend meeknikt. MÁXIMA laat weten dat een inclusieve financiële infrastructuur voor een economie even belangrijk is als een wegennet. Ik citeer verder: "Maar meer nog dan krediet hebben we spaargeld nodig. Een veilige plek om te sparen is in mijn ogen de belangrijkste financiële dienst waaraan arme mensen behoefte hebben."

KENNISMAKINGSGESPREK MELINDA GATES, BILL EN MELINDA GATES-FOUNDATION, SEPTEMBER
Hierna zien wij haar bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in gesprek met de echtgenote van Bill Gates en vertelt: "Ik was bankier voor ik trouwde, en deed ook microfinanciering in NEW YORK. Ik hielp met het aanbrengen van structuur. Nadat ik was getrouwd een tijd later werd ik gevraagd als adviseur. Ook toen vond ik al dat het niet alleen om microkrediet ging, maar ook om sparen. Want een belangrijk financieel product waar mensen echt behoefte aan hebben is een veilige plek om geld te sparen. En sparen is ook duidelijk één van mijn speerpunten. "

VELDBEZOEK AAN BOEREN NIJLDELTA EGYPTE, NOVEMBER
Ik vind deze reportage een onderbouwing van mijn stelling NIET HET WERK IS HET PROBLEEM, HET PROBLEEM IS GELD.

ONTMOETING VN-SECRETARIS GENERAAL BAN KI-MOON NEW YORK, SEPTEMBER
Ik neem mij voor om mijn 64ste verjaardag in NEW YORK te vieren. Het lijkt mij een goede zaak om de in deze reportage getoonde instellingen dan eveneens te bezoeken binnen het kader van de ontwikkeling van de Cervantesorganisatie.

KLANKBORDGROEP INCLUSIVE FINANCE NEW YORK, SEPTEMBER
In dit verband heeft MÁXIMA al een voorzet gegeven in de richting van Spaanstalig Amerika. Ik citeer haar woorden: "Laten we beginnen. De toespraak ging erg goed. Ik denk dat ze meedoen. Dat betekent niet dat we niets meer hoeven te doen. Ik wil het erover hebben hoe we de Mexicanen erbij kunnen houden. Als voorzitter moeten we daarin investeren. Ze zijn heel slim. En erg goed in data, zoals we weten. Maar ze moeten wel de leiding van een ander land accepteren. Daar kunnen wij een rol in spelen. " In dit verband memoreer ik mijn bericht aan Hillary: "The Netherlands will become the leading nation in the world again" als vermeld in 1 MAART 2010 EXPERIENCIAS HISPÁNICAS.

WERKBEZOEK INCLUSIVE FINANCE EGYPTE, SEPTEMBER
MÁXIMA verklaart aan Dominique dat zij gelooft dat wanneer mensen de juiste instrumenten hebben zij zichzelf ook kunnen redden. Zij heeft naar haar zeggen vanuit haar positie de mogelijkheid dat mogelijk te maken. Zij speelt soms de rol als boegbeeld, soms de rol als aanjager. Zij is economie gaan studeren om ervoor te zorgen dat er echt ontwikkeling komt en de private sector te ondersteunen, zodat mensen voor hun eigen inkomsten kunnen zorgen. Ik vind dit een uitermate belangrijk statement omdat op deze wijze ook de geplande werkmaatschappijen van CERVANTES HOLDING tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

PLEINWACHT BLOEMCAMPSCHOOL WASSENAAR, DECEMBER
Dit doet mij ook denken aan het bezoek dat
Bill Clinton ooit heeft gebracht aan de Amerikaanse school in Wassenaar in de tijd dat hij ook een bezoek heeft gebracht aan het Rijks Opleidingsinstituut in Den Haag ten tijde van de Government Game Competitie.

KENNISMAKINGSGESPREK MET NIEUWE MINISTER-PRESIDENT EIKENHORST, NOVEMBER
Hier zien wij het bezoek van de kersverse minister-president
Mark Rutte aan de EIKENHORST nadat hij mijn 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT RUTTE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN had ontvangen.

ONTVANGST NEDERLANDSE AMBASSADEURS DEN HAAG, JANUARI Deze heren en dame(s) zijn uiteraard ook de ambassadeurs van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX namens de Nederlandse Regering. De ontvangst vindt plaats in Paleis Noordeinde. De heer Heykoop is hierbij in beeld gebracht. Hierna vertelt MÁXIMA over het Oranjefonds. Naar haar zeggen financiert dit fonds meer dan 4000 projecten met een diversiteit in onderwerpen maar die samenhang proberen te creëren tussen de mensen in de buurt of in de regio. Dat is ook exact de bedoeling van mijn CERVANTES PROJECT. Dit project heeft echter een meer internationale dimensie.

NL DOET ORANJEFONDS MONSTER, MAART MÁXIMA vergast bewoners van een bejaardenhuis met komkommer en ZALM.

FOTOSESSIE SKI-VAKANTIE LECH, FEBRUARI Zeer professioneel aangepakt in vergelijking tot Diana's tijd in Lech.

BESCHERMVROUWE KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST, REPETITIE AMSTERDAM, DECEMBER Mijn laatste bezoek aan het Concertgebouworkest dateert van 11 januari 1999 als vermeld in 28 DECEMBER 1998 KERSTMIS 1998.

WERKBEZOEK MICROFINANCIERING , STARTENDE ONDERNEMERS, DORDRECHT DECEMBER
Het eerste opleidingsproject van de door mij opgerichte STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN in 1986 was een cursus voor handelsvertegenwoordiger in Dordrecht. Dit project werd gefinancierd door het Dordrechtse arbeidsbureau. In die plaats heeft Marijn Westerbeke ook mijn toekomst voorspeld in 1991 en 1992. Het is interessant om te zien hoe MÁXIMA daar ook startende ondernemers ondersteunt. Dit past geheel in het loopbaanadvies dat LIESBETH mij in 1991 door de heer Bert Schaake van het adviesbureau Psychotechniek heeft laten geven. MÁXIMA legt daarbij uit hoe zij microfinanciering in Nederland hebben gedefiniëerd. Het is naar haar zeggen niet alleen maar het kredietdeel, maar ook de coaching en advies voor ondernemers zelf. Het geldt voor startende of beginnende ondernemers die 35.000 euro's nodig hebben. Die ook daarnaast een advies en coaching krijgen. Ook ondernemers die geen krediet nodig hebben, maar wel de coaching. Voorlopig zijn er met kredieten al 1500 ondernemers geholpen. Zij hopen ook dit jaar weer duizend nieuwe ondernemers te helpen voor het kredietendeel. Voor de coaching is het doel vóór 2015 elk jaar tienduizend ondernemers te helpen. MÁXIMA zit bij de Raad voor Microfinanciering (waarvan zover mij bekend ook Schelto baron van Heemstra deel uitmaakt, naar hij mij persoonlijk heeft medegedeeld).

OPENING WOMENINC. FESTIVAL AMSTERDAM MAART
Dit roept bij mij de associatie op met het zogenaamde vrouwennetwerk. Ik zie hier een groep dames in de zaal waarvan ik verwacht dat ik er nog wel eens iemand van zal terugzien in Kasteel De Wittenborg in Wassenaar.

VOEDSELBANK ARNHEM, FEBRUARI
Een voorbeeld van de economisch schrijnende situatie in Arnhem waarvoor THOMAS TRIEBELS al vele malen mijn aandacht heeft gevraagd.

WASSENAAR, MEI
Hier zien wij het gelukkige gezinnetje weer fietsen door de paden en lanen van het landgoed De Horsten. Het doet mij denken aan het laatste gesprek dat ik daar op het terras van het Theehuis heb gevoerd als beschreven in 1 MEI 2005 UNIDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS ELIZABETH HENRIETTE HALBERTSMA. Ik citeer: "15.25 De Baak ligt er verlaten bij. De bungalow is weg. Er is een nieuw appartementencomplex verrezen. Geen leven in de eetzaal waar Diana Watts op 10 SEPTEMBER 1996 haar presentatie gaf over Spin in het web, duizendpoot.... In 't Elfde Gebod werd NEW YORK... NEW YORK gespeeld. Let eens op die mannen in ALICANTE waarvoor ik de whisky heb betaald. Zij hadden een prominente positie in de laatste tocht van MOROS Y CRISTIANOS: geverfde gezichten zwart en royal blue.

15.40. Hartelijk dank dat jullie aan mij hebben gedacht. Ik trof mijn cadeau voor jullie aan: het glazen dambord. Ook KARIN DE WINTER heb ik nog even gezien. 16.50 THEEHUIS DE HORSTEN WASSENAAR. Onze Collega's zijn nog niet thuis. Voor de verandering heb ik eens een andere theesoort geprobeerd (theezakje bijgevoegd). 17.20 Raadhuis DE PAAUW. Als ik nog een keer voor de wet trouw doe ik het hier. Dat is een stevig besluit. Mede ingegeven door een gesprek in het theehuis met een iets oudere heer die mij vertelde in Buffalo in AMERIKA te hebben gewoond nadat ik hem had uitgelegd waardoor de geplande reis in oktober 1997 naar NEW YORK niet was doorgegaan. Hij liet mij weten dat hij onlangs een jacht had gekocht in Kaag. Naar zijn zeggen zat er een gat in de bodem van dat jacht en is het direct na uitvaren in de Kagerplas ten onder gegaan. Hij liet mij weten dat onze paden elkaar weer zullen kruisen op de Middellandse Zee. Ook schatte hij in dat we elkaar vaker op DE HORSTEN zullen treffen. Etc." WILLEM-ALEXANDER laat Dominique van der Heyde weten dat MÁXIMA alles voor hem betekent sinds zij elkaar hebben leren kennen in april 1996. Het is opmerkelijk dat het instituut don Quijote in die maand in Salamanca haar tienjarig bestaan heeft gevierd en ik mijn verslag hiervan op 5 mei 1996 per fax aan onze kroonprins heb doen toekomen als beschreven in 5 MEI 1996 GELUKWENS AAN DE PRINS VAN ORANJE. MÁXIMA liet weten dat zij er vroeger nooit aan gedacht had ooit eens met een prins te gaan trouwen. Een soortgelijke situatie als die van mij en DIANA. De laatste vraag van Dominique aan MÁXIMA: "Is er nog iets wat u nog wilt bereiken in de komende tien jaar?". Antwoord: "Ik heb zo veel plannen. Maar als ik alles wat ik nu doe goed doe, dan vind ik dat al geweldig". Dat vind ik een goede gedachte. Dan wil ik daarbij ook nog wel als haar coach gaan dienstdoen.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 1562 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5782 verwijzende pagina's 54. CERVANTESONLINE INFO 17 MAART 2000 SPIJKERS MET KOPPEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR FRANS. Hieruit citeer ik "Karel Aalbers komt vandaag vanuit Marbella weer terug naar Arnhem. We zullen hem echter nog hard nodig hebben in Madrid, nu alle aandelen van Atlético te koop zijn aangeboden." In dit verband is het een interessante ontwikkeling dat LUIS CHIRINOS mij heeft laten weten dat hij morgen samen met SUSANA HEIKEL en PILAR CELMA een bezoek brengt aan de ambassade van Oezbekistan in Madrid en mij gisteren om 20:24 heeft geschreven "Deseo que entre ahora y Cuenca pases bonitos momentos y tengas éxito en tus proyectos. Un gran abrazo. LUIS CHIRINOS." Karel Aalbers is immers in Arnhem consul van Oezbekistan geweest. Een belangrijk contact in dit land is SHOIRA TASHNIYAKOVA.

Zij is vermeld in 31 JULI 2009 AFSLUITING CONGRES EN GALADINER IN HOTEL H10 ESTEPONA PALACE, ZONDAG 25 JULI 2010 DIA DE SANTIAGO IN SANTIAGO DE COMPOSTELA en ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 DE KLOOF. In dit verband is mijn geplande BANCO CERVANTES BENELUX afgelopen donderdag tijdens de wandeling met de vriendin van ROUSTAM TARIKO, de in 21 SEPTEMBER 2010 DE OMSLAG vermelde Russische miljardair uit Kiev, ook nog ter sprake gekomen. De tweede nieuwkomer in de de Top 100 van 5782 verwijzende pagina's is 95. CERVANTESONLINE.BIZ 24 MAART 2008 BEZOEK AAN PALEIS SOESTDIJK. Nieuw in de Top 20 van 69 zoekopdrachten 12. echtheidsverklaring rijbewijs is vermeld in 10 NOVEMBER 2003 STRUCTURELE PROBLEEMOPLOSSING en 10 NOVEMBER 2003 ECHTHEIDSVERKLARING RIJBEWIJS TER ATTENTIE VAN DE RIJKSDIENST VAN HET WEGVERKEER AFDELING RIJBEWIJZEN. Ik hoop dus dat wij beiden snel in Paleis Soestdijk aan het werk kunnen beste MAAGD: Luister naar de problemen van uw partner, al vindt u die nogal vaag en oninteressant. Het is van belang elkaar moreel en praktisch te steunen. Bijt liever op uw tong dan de ander te kleineren. Een relatie blijft goed zolang u niet overheerst. Dat klopt. SCHORPIOEN: Het kan enorm opluchten om eens goed stoom af te blazen, maar let wel op tegen wie u dat doet. Werken en leven met anderen in dezelfde ruimte zet relaties onder druk en het is van belang elkaars gewoonten te respecteren. Daartoe ben ik bereid en opteer daarom nog steeds voor de voormalige kamer van Prins Bernhard. In verband met de verjaardag van THOMAS TRIEBELS en PRINSES MÁXIMA kijk ik vandaag ook naar hun horoscoop van vandaag. STIER: Sluit u aan bij een organisatie die uw werk kan steunen. De kans is groter te bereiken wat u wilt als u gegevens kunt uitwisselen met gelijkgestemden. U kunt met uiteenlopende problemen te maken krijgen, zowel zakelijk als privé. Dat is mogelijk. 11.34 Ontvangen IS Webwinkel nu de eerste drie maanden gratis!. Van DE NIEUWE KERK in Amsterdam ontving ik om 13:00 uur een extra nieuwsbrief en naarmate de tijd is voortgeschreden op deze dag zie ik dat er na mijn terugkeer van de tandarts om 18:00 uur buitengewone belangstelling bestaat voor 15 SEPTEMBER 2002 EEN KWESTIE VAN KIEZEN, 30 JANUARI 1998 IMPERIAL THOUGHTS TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (BRIEF) en ZATERDAG 2 OKTOBER 2010 ALUMNIDAG DE MEDIA CENTRAAL. Ik wens je nog een prettig vervolg van jouw verjaardag. Groeten uit Torremolinos. John". Het belangrijkste nieuws in de Telegraaf van vandaag: Máxima veertig jaar!