Maandag 10 november 2003 9.58 Vanmorgen heb ik ook mijn correspondentie met het advocatenkantoor Nauta Dutilh aan het internet toevertrouwd tot aan 19921113. Daar werd het uploaden opnieuw afgebroken. Vermoedelijk omdat hierna de relatie met de UNIE BLHP aan de orde komt. Gisteren ben ik traditiegetrouw met de boot naar FUENGIROLA geweest. Bezoek aan The London Pub (Liverpool-Manchester United 1-2). Jim droeg dezelfde bloem op zijn revers als Prins Charles en stak al gelijk zijn duim omhoog bij mijn binnenkomst. A nice gentleman offered me his stool as his birthday present. Ik trof er ook een fan van Manchester United met een roos op zijn blazer. Dezelfde roos ben ik vorige week ook tegengekomen tegenover het Minerva-complex in Benalmádena-Arroyo de la Miel. De naam van het etablissement is 'The English Rose'. Het is de plaats waar in juni 1992 mijn connectie met Diana is begonnen. De roos die de gentleman gisteren droeg was niet slechts rood, maar vertoonde de kleuren rood en paars. Er is dus een belangrijk veranderingsproces gaande. 11.39 Alle correspondentie met Nauta Dutilh geupload en verbindingen gelegd met DiscursoHeydanusCervantes en de het faxbericht aan Hare Majesteit de Koningin d.d. 31 juli 1996. Voorts Aanbevelingen Commissie Corporate Governance geactiveerd. Er blijven mij nog enkele gesprekspunten bij met 'Chris' uit Birmingham afgelopen vrijdagavond. Hij heeft toen mijn consumpties betaald en is de volgende dag niet op mijn uitnodiging in THE NUMBER ONE verschenen. Ik heb hem laten weten dat ik Companies House in Cardiff heb geschreven dat "I consider the publication of the false last will of the Princess of Wales as a criminal offense against my organization". Op zijn vraag of ik ook aandelen heb heb ik hem laten weten dat dat slechts een bedrag van honderd pond betreft in de limited. De rechten zijn echter een vermogen waard. Hoe ik dat moet kapitaliseren weet ik niet. Het was gisteravond weer vergeven van de Engelsen in THE NUMBER ONE. Malcolm uit Lincoln was er ook. Zonder partner deze keer. Hij is gistermiddag met Aletta en haar vader naar de horseraces geweest in Mijas Costa. Lee komt volgende week zondag weer terug. Even voor twaalf uur kwam Mark Boyle op bezoek met zijn Noorse vriendin. 11.54 Ik heb het consulaat gebeld i.v.m. mijn gestolen rijbewijs. Nodig: echtheidsverklaring van de Rijksdienst van het wegverkeer, pasfoto's plus proces verbaal van de politie. Nieuw rijbewijs aanvragen bij de 'Tráfico' in Málaga, Mauricio Moro Pareto, achter RENFE. 12.01 Rijksdienst van het wegverkeer gebeld. Procedure: EUR 4,80 overmaken op girorekening 117964 o.v.m. persoonsgegevens met brief aan RWD, afdeling rijbewijzen, Postbus 30.000, 9640 RA VEENDAM met kopie paspoort. Verzonden: RECHTEN.

14.03 Ik ontving Overzicht postbankcard gold d.d. 03-11-2003 waaruit blijkt dat de dief van mijn portemonnee gebruik heeft gemaakt van mijn postbankcard 5413.3027.3950.0460 op 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 en 25 oktober op de Autopista del Sol. Hij of zij heeft hiermee klaarblijkelijk de 'peaje' van de tolweg betaald en moet dus eenvoudig kunnen worden opgespoord.

Verzonden: Date: Tue, 11 Nov 2003 00:11:56 Subject: Structurele Probleemoplossing To: Drs E.H. Halbertsma CC: Peter Vincent Schuld Maandag 10 november 2003 Beste Liesbeth, Ik ontving aangehechte brief van de heer Peter-Vincent Schuld, fotojournalist uit Zoerzel, België. Daar heb ik ooit eens mijn brochures laten drukken voor NIOW-Talen.

ZOERSEL 01-11-2003 Geachte Heer Van der Heyden,

(1). In navolging van mijn laatste email van 18 oktober jl doe ik u, conform afspraak, dit schrijven toekomen. In de eerste plaats mijn dank voor uw betaling over de termijn oktober 2003. Ik hoop dat u de beroving, waarvan u het slachtoffer bent geworden zoals u mij schreef, weer enigzins te boven bent, al halen deze misdrijven vaak de krant niet eens, voor u als slachtoffer, is zulk een ervaring ongelofelijk ingrijpend en kan dan alleen maar de oprechte wens uitspreken, dat het u nu weer wat beter gaat.

(2). Zoals ik in mijn eerdere aan u gerichte correspondentie al mocht meedelen, ben ik gaarne bereid u van adviezen te voorzien, voor zover het mijn bekwaamheid in betreffende zaken betreft en voor zover het de grenzen van mijn beroepsethiek niet overschrijdt.

(3). Derhalve heb ik dan ook aan u de vraag wat uw concrete vragen of probleemstellingen zijn inzake uw auteursrechtelijke aangelegenheden. Inzake uw merkenrechtelijke probleemstelling heb ik mij de grond van de zaak inmiddels duidelijk laten geworden en adviseer u, louter vrijblijvend en op verstandelijke gronden dat het wellicht in uw voordeel zou zijn, ten einde u de rust te laten geworden die u verdient, om tegen een redelijke vergoeding uw merknaam over te dragen aan de biedende of belanghebbende partij. Ik kan uit uw correspondentie opmaken dat het een en ander een lange lijdensweg voor u is geworden en derhalve acht ik het raadzamer, deze weg te bewandelen.

(4). Met betrekking tot onze mijn relatie met De Telegraaf het volgende; mijn fotopersbureau is een onafhankelijk leverancier van foto's aan de Telegraaf, de eerlijkheid gebiedt mij u te melden dat wat betreft redactioneel inhoudelijke zaken, mijn invloed zeer beperkt is. Ik wil u geen beloftes gaan maken die ik niet kan nakomen.

(5). Ik voel mij overigens verplicht en ter bescherming van uw belangen u te melden dat uw pagina's welke onder de domeinuitgang ".nu" zijn ondergebracht, foto's bevatten, waarmee u het risico loopt om geconfronteerd te worden met auteursrechtenclaims. Mag ik u met klem verzoeken, om met in achtneming van de wettelijke bepalingen hieraan het juiste te geven.

Met de Meeste Hoogachting, Peter-Vincent Schuld Fotojournalist.

Ik ben de heer Schuld hiermede zeer erkentelijk en geef mede met kopie van dit bericht aan de heer Schuld hieromtrent mijn reactie. Jij bent de eerste die ik inlicht omdat jij DE ENIGE TER WERELD bent die MIJN VOLLEDIGE VERTROUWEN geniet op basis van jouw eerder gedane uitspraak JOHN ZAL ALS EEN FENIX HERRIJZEN.

Ad 1. Het emailtje van de heer Schuld heb ik niet ontvangen. Klaarblijkelijk heeft Tiscali mijn electronisch postadres geblokkeerd. Tot op heden heb ik na mijn terugkeer in Spanje mijn toegezonden emails nog niet kunnen lezen. Mijn aan hem verzonden bericht luidde: 18 oktober 2003 12.40 Na een proces van "trial and error" heb ik ontdekt dat het mij wel lukt om emails te versturen. Althans op dit moment. Van mijn provider kreeg ik het volgende bericht: " No se puede recuperar correo de la cuenta "TISCALI"". Ter bevestiging ontvangt u hierbij de tekst van de brief die ik u deze week per post heb toegezonden: RECHTEN.

De diefstal van mijn portemonnee houdt mij inderdaad nog steeds bezig. Vandaag heb ik aanvullende aangifte gedaan bij de politie van Torremolinos in verband met de diefstal van mijn rijbewijs, dat zich eveneens in de desbetreffende portemonnee bevond en de betaalpas van de Stichting Cervantes Benelux (atestado nº 9914). In de periode 11 tot en met 25 oktober is de 'peaje' van de Autopista del Sol betaald met gebruikmaking van mijn postbankcard. Hiervan heb ik vanmiddag eveneens aangifte gedaan om 15.24 (Atestado nº 10836). De betrokken politiefunctionaris heeft de aangiften overgedragen aan El Juzgado (de rechtbank).

Ad 2. Ook ten aanzien van dit punt ben ik de heer Schuld erkentelijk. Ik ben het ook eens met zijn opmerking inzake zijn beroepsethiek. Dit past ook binnen de uitgangspunten van beleid van de Stichting Cervantes Benelux. Gisteren heb ik de eerbiedwaardige leeftijd bereikt van 56 jaar. Dit is een leeftijd waarop grote groepen werkenden met een goede pensioenvoorziening in de VUT gaan. Vanaf de beëindiging van mijn dienstverband bij de Baak op 15 juli 1991 is mij het werken in 12 jaar tijd onmogelijk gemaakt en dienen er nog maatregelen te worden genomen om een oudedagsvoorziening te treffen. Tot nu toe heb ik mijn verrichte werkzaamheden (oplossen van problemen) zelf betaald.

Ad 3. Inzake mijn auteursrechtelijke aangelegenheden zijn voor het boek Letters to Dana, Princess of Wales mijn auteursrechten in Canada gedeponeerd. Echter niet op exclusieve basis voor de huidige uitgever TRAFFORD PUBLISHING. Dit boek bevat de ultieme waarheid die sinds de publikatie van Paul Burrells boek A Royal Duty nog actueler is geworden dan voordien. Met name vanwege Paul Burrells verklaring dat Diana geen enkele trouwplannen had met de man uit Málibu en hij daarmee mijn verhaal - zoals beschreven in mijn boek - voor honderd procent heeft bevestigd. Aangezien ik vanaf 28 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 middels schriftelijke berichtgeving als Prinses Diana's Persoonlijk Adviseur - onbezoldigd en op eigen initiatief na een goedkeurend gesprek terzake met de secretaris van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden op Paleis Het Loo te Apeldoorn - heb dienstgedaan wordt de wereldwijde publikatie van mijn Letters van nog groter belang dan A Royal Duty van onze butler. Ik verneem daarom gaarne van de heer Schuld op welke wijze de auteursrechten op mijn boek ten goede kunnen komen aan ons bedrijf, t.w. de in holding om te zetten Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Ik ben bovendien geïnteresseerd in een groep uitgevers die mijn boek op wereldwijde schaal op de markt kunnen brengen. Ik ben bereid de merknaam tegen een redelijke vergoeding over te dragen aan een biedende of belanghebbende partij. De meest belanghebbende partij is de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid. Maar ik denk ook aan een conglomeraat van bedrijven zoals een uitgeversconcern (Wolters-Kluwer, Elsevier o.i.d.). De opbrengst van de verkoop kan worden omgezet in aandelen Cervantes Holding, waaruit ik een salaris zou kunnen garanderen. Ik stel het op Prijs van Jan Willem Wokke van KPMG (betrokken bij de 'Starter van het jaar 1998') de op redelijke gronden vast te stellen verkoopwaarde van het handelsmerk te ontvangen.

Ad 4. Dat kan ik mij voorstellen.

Ad 5. Ik ben begonnen alle pagina's na te lopen om foto's van derden te verwijderen. Zo ook alle teksten van informatieve aard. Ik beperk mij nu nog slechts tot de verwijzingen. Op dit moment lopen mijn telefoonkosten nog te hoog op bij het opnieuw 'uploaden' van de URLS. De tot op heden gevoerde werkwijze is voor mij een oefening geweest. Tot op heden heb ik alles alleen moeten doen onder het motto "Bouw alleen op jezelf en op niemand anders". Inmiddels heb ik ADSL aangevraagd en kan dan tegen relatief lage kosten mijn bestanden muteren. Ik verricht thans de voorbereidende werkzaamheden daartoe.

Liesbeth, ik verzoek jou thans mee te werken aan een structurele oplossing voor mijn problematiek. Ook wij hebben nog vorderingen uitstaan naar mijn idee. Ik denk hierbij aan de goede samenwerking van jou en mij met Ruud van der Zalm in 1990 en 1991 te Noordwijk om lopende vorderingen te innen. Daarbij mag aan het door Anthony Julius in december 1996 voor Diana opgemaakte testament niet worden voorbijgegaan. Ik heb het vaste voornemen om vanaf 1 januari 2004 op zijn minst een keer in de week op vrijdagmiddag met jou op jouw kantoor weer als vanouds aan het werk te gaan. Ook ik vind dat het recht zijn loop moet krijgen

Graag jouw medewerking en hartelijke groet (un abrazo), JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

P.S. Voor de goede orde laat ik weten dat ik mijn correspondentie met het advocatenkantoor Nauta Dutilh aan mijn website heb toevertrouwd. Te beginnen met Instituto Cervantes i.o. en verbindingen gelegd met LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES en het faxbericht aan Hare Majesteit de Koningin d.d. 31 juli 1996. Voorts Aanbevelingen Commissie Corporate Governance geactiveerd.

11 NOVEMBER 2003 AFWEGINGEN