25 januari 2000. Betreft: BUILDING THE HOLDING I Kenmerk: JH/LH20000125. Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 25 januari 2000. Liefde is... ...van hem dromen. Daar moest ik naar aanleiding van mijn gesprek met Herman ook over denken. Ik heb hem in kennis gesteld van de uitspraak die Edwin de Beukelaar in mijn richting heeft gedaan: "Voor jou zijn er maar twee vrouwen in jouw leven, Liesbeth en Diana". "Dat klopt" heb ik hem daarop geantwoord. 'Diana is nu uitgevallen, dus val ik weer op Liesbeth terug. Dat is toch logisch?' Daar was Herman het volledig mee eens. Ik denk daarbij op de eerste plaats aan de laatste contacten die ik met Alouis Bisscheroux heb gehad en verwijs dienaangaande op de eerste plaats naar mijn brieven Reparatiewerkzaamheden en Roodkapje:

"In 1986 ben ik naar Nederland teruggekeerd en tot 1991 bij de Baak als senior projectleider werkzaam geweest in de in-company afdeling; mijn speciale aandachtsgebieden waren: identificatie opleidingsbehoeften (Digital, KLM), ontwikkeling van een resultaatgerichte managementstijl (Centrale, Zwitserleven, Delta Lloyd), begeleiding van strategische heroriëntatie workshops (Rijkspolitie, Croon Elekrotechniek, Nationale Nederlanden). In september 1991 ben ik - met genoemde echtgenote plus zoon - naar Colombia verhuisd en heb in Bogotá mijn eigen opleidings- en organisatie-adviesbureau opgericht, het Centro Internacional de Formación Empresarial-cife (Internationaal Centrum voor de Vorming van Ondernemers). Aanvankelijk heb ik vooral gewerkt voor multinationals, zoals British Petroleum, Shell, Occidental en ENKA. Tot mijn klantenkring behoren inmiddels veel grote nationale, industriële en semi-overheidsbedrijven. Gedurende de afgelopen 3 jaren ben ik -via een 6-tal grootschalige SAP-projecten- bijna fulltime betrokken geraakt bij veranderingsmanagement. Inmiddels heb ik mij toegelegd op de volgende adviesproducten:

- Het Genereren van een Resultaat-gerichte Organisatiecultuur.
- Het Aansturen van Change Agents in Veranderingsprojecten.
- Het Ontwikkelen van Effectieve Teams.

Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door een interactieve - ietwat provocerende, maar op actie gerichte - stijl; wanneer ik workshops faciliteer verlevendig ik deze met relevante vaardigheidsoefeningen, discussies en tests; op bilateraal niveau ben ik nogal sterk als interviewer, feedback-gever en shadow consultant. Mijn recente ervaringen in opleidings- en veranderingsprojecten heb ik voor cliënten en vakbroeders samengevat in een praktisch, toegankelijk en kleurrijk handboek (360 slides, in het Spaans, Engels en Nederlands). Vanaf september 1999 ben ik als freelance consultant werkzaam bij de Baak. Noordwijk, oktober 1999."

Ik hoop dat je mijn informatie inmiddels ook in goede orde hebt ontvangen. Dit c.v. sluit goed aan bij mijn Business Plan. Ik heb bij jouw logo van het Cife dezelfde blauwe basis van Het NIOW herkend. Dit bedrijf is mij nog een substantiële schadevergoeding verschuldigd in verband met ongewenste inmenging in mijn privé-aangelegenheden. Die zaak zal echter wel verjaard zijn. Dat neemt niet weg dat ik er de voorkeur aan geef dat alle Spanje-gerelateerde activiteiten onder mijn label worden gebracht. Dat geldt ook voor bovengenoemd bedrijf. Jouw gemelde adviesproducten sluiten aan bij de geplande ontwikkeling van het Cervantes Management Centre. Ik zal de directeur van mijn bedrijf derhalve terzake een advies doen toekomen. Hartelijke groet. Instituto Cervantes Holding Limited. J.L. VANDERHEYDEN Vice President"

En Sad Eyed Lady of the Lowlands: "Vanmorgen heb ik het boek van Torremolinos en de brochure van het Palacio de Congresos voor Alouis bij de receptie afgegeven met de volgende brief: "16 november 1999. Beste Alouis, Ik heb begrepen dat er vandaag geen ruimte is voor een gesprek. Vandaar dit briefje. Het doel van mijn bezoek aan Nederland is op de eerste plaats de organisatie van het congres El Mundo de Mañana in het Palacio de Congresos in Torremolinos (9-11-2000/12-11-2000) waar het gehele Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven door mijn bedrijf ICH wordt uitgenodigd. Dat geldt eveneens voor mijn voormalige collega's uit DRIEBERGEN zodra zij erkennen een fout te hebben gemaakt in 1987. Zoniet, dan gaat het congres gewoon door met andere partners. Ik verzoek jou met klem erop toe te zien dat de voor Liesbeth bestemde - aan de Baak gerichte - post haar ook bereikt. Een probleemsituatie als op 31-8-1997 in Parijs kunnen we ons niet meer veroorloven. Ik verneem graag van jou op welke wijze je mij in Spanje van dienst kunt zijn en nodig je graag uit op bezoek te komen in Torremolinos. Je kunt mij bereiken in Nijmegen (for the time being). Hartelijke Groet, John L. Van der Heyden."

Dat toezicht is niet nodig gebleken, aangezien ik vanaf dat moment geen post meer naar de Baak heb gestuurd conform de afspraak met Harry en Ed. Het was mij echter niet duidelijk wat Alouis met zijn SAP-projecten heeft aangeduid. Vandaag lees ik evenwel een artikel over een softwarefabrikant met die naam. Ik citeer: Snel herstel SAP in vierde kwartaal'99. Ingeval Alouis in zijn c.v. hierop duidt heeft hij mijn zegen als nieuwe divisiemanager van ons bedrijf conform het gestelde in Roodkapje: "Rekening houdend met het bovenstaande kun je hem per 1 november aanstaande een aanbieding doen als divisiemanager ingeval hij in staat is om vermogen binnen de onderneming te genereren, onder meer door het door de Spanjaarden verschuldigde bedrag met terugwerkende kracht vanaf 1 april 1997 vast te stellen en in te vorderen. De Beatles hebben het goede voorbeeld gegeven, inzake Apple. Jíj blijft echter mijn directeur!" Uiteraard denk ik aan een divisie met hetzelfde productengamma als SAP en Baan, gericht op de Spaanstalige markt. Hiermee kan Alouis aan het werk. Hij rapporteert aan de holding. Naar zijn zeggen geniet hij jouw vertrouwen. ¡Adelante! Aangaande juridische complicaties t.a.v. eigendomsoverdracht ben ik uiteraard bereid tot nader overleg. Vóór 5 februari is mijn agenda nog blanco. Je weet mij te vinden. De juridische complicaties bij eigendomsoverdracht kunnen zich ook voordoen bij het NIOW. Mede gelet op het bovenstaande. Ik blijf de mening toegedaan dat het een goede zaak is dat mijn voormalige partners hun Spaanstalige activiteiten naar ons bedrijf overhevelen. Vanuit mijn visie bezien kan dit bedrijf zich Het Beste gaan beperken tot haar op de Tsjechische markt gerichte Core Business. Deze mening wordt versterkt door het artikeltje op de voorpagina van de Telegraaf van vandaag: Ik ben bereid aan de aandelentransactie terzake mijn medewerking te verlenen. Ik zie een voorstel van KPMG/Meyburg dienaangaande met belangstelling tegemoet. Mijn voormalige collega Boogaard is - naar zijn zeggen - een persoonlijke relatie van President Havel. Een heel ander verhaal, doch nauw gerelateerd aan de ontwikkeling van de holding is het artikel: Britse aversie tegen euro wordt dure grap. De koers van het pond is in een jaar tijd met 17% gestegen van f 3,10 naar f 3,62. De hoge koers van het pond kan voor Engeland zelfs een beletsel worden om deel te nemen aan de EMU, maar volgens Duisenberg hoeft Groot-Brittannië er niet op te rekenen tegen een lagere koers binnen te komen. De Britten zijn de grootste dwarsliggers wat betreft deelname aan de euro. Zowel voor het Britse volk als ons bedrijf is het van belang dat dat soort informatie snel gemeengoed wordt aan de overkant. Voor de gemiddelde Europeaan is het Verenigd Koninkrijk financieel onaantrekkelijk geworden. Op de vakantiebeurs in Utrecht bleken de Britse stands grotendeels verlaten. Dat is een teken aan de wand. Het is zaak dat Tony Blair hierop snel zal anticiperen. Uit hetzelfde marktsegment komt het bericht Belgische topman Marks and Spencer. De nieuwe bestuursvoorzitter krijgt bij Marks and Spencer naast zijn basissalaris van £ 650.000 (mits hij de vooraf gestelde doelen haalt) een bonus van hetzelfde bedrag. Verder krijgt hij aandelen ter waarde van £ 2,2 miljoen (8 miljoen) als schadeloosstelling voor gederfd salaris bij zijn vorige werkgever. Tenslotte krijgt hij opties die achtmaal meer waard zijn dan zijn salaris plus bonus. Dat lijkt mij een goede constructie. Iets dergelijks zie ik eveneens graag in ons contract opgenomen. Het is mij de afgelopen twee dagen namelijk niet meer gelukt om nog geld van mijn Spaanse bankrekening op te nemen. Tijd om weer eens te investeren. Het sterrenbeeld vissen staat voor mij vandaag in het kader van het arbeidsvoorzieningenbeleid van de sociale partners en de driehoek JH/HdK/PO. Daarom stuur ik Herman vandaag de volgende brief Uitvoering Sociale Zekerheid. Dit slechts ter kennisgeving. Het allerbelangrijkste is HET CONTRACT. Succes ermee!

28 JANUARI 2000 BUILDING THE HOLDING IV TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN