12 juni 1998. Betreft: BOEMELTREIN Kenmerk: JH/PO980612. Beste Peter, Ik hoop dat je mijn laatste brief in goede orde hebt ontvangen en terzake tot actie bent overgegaan. Jouw fractievoorzitter is nu eveneens in de 'Cervantes Game Competitie' betrokken. Ik heb Liesbeth ooit eens een knuffel gebracht in Noordwijk. Dat had ze wel verdiend na al haar drukke werkzaamheden voor ons netwerk. Het is wel belangrijk dat het net werk blijft en het net werkt. Daarin ben jij één van de spinnen in het web. Het beeld van de heilige drie-eenheid spreekt mij nog het meeste aan bij de ontwikkeling van een nieuwe organisatie. Om aansluiting te vinden bij de astrologie laat ik die drie-eenheid benoemen met de termen 'leider', 'partner' en 'geliefde'. Om ambiguïteit te voorkomen denk ik bij het woord 'partner' aan de ferme handdruk die jij mij gaf op 6 oktober 1989 in de arrondissementsrechtbank te Utrecht, waarbij onze voormalige 'medewerkers' mij nog het aanzienlijke bedrag van Hfl. 25.000,- uit de zak hebben weten te kloppen. Die titel 'partner' houd ik dus aan voor jou. Met de term 'geliefde' duid ik uiteraard mijn goede collega in Noordwijk aan. Ik heb haar in september 1996 nog een knuffel gegeven (afgeleverd bij de receptie), kort voor Prinsjesdag. Wie er onder 'leider' moet worden verstaan kan Frits Bolkestein je wel vertellen. Een leider loopt naar zijn eigen zeggen immers altijd voor de troepen uit, net als Winnie. Je hebt nu zijn telefoon- en faxnummer, onder anderen. Een gesprek met je collega's van de Baak kan dus geen kwaad. Ik adviseer je ook lid te worden van de Baak-kring. Het is nog steeds een goede club en je kunt er veel van leren. Het lijkt mij ook verstandig als je op zo kort mogelijke termijn een principe-overeenkomst opmaakt aangaande de ontwikkeling van het Instituto Cervantes in onze vijf werkingsgebieden. Bij het opmaken van contracten hebben Liesbeth en ik goede ervaringen met advocaat Mr. G. van Amstel, die voordien in WIJK BIJ DUURSTEDE werkzaam was. Hij heeft mij in 1991 ook geadviseerd om mijn handelsmerk te deponeren bij het Benelux-merkenbureau. Dat was een gouden tip van de heer Van Amstel. Tegenwoordig werkt hij bij het advocatenkantoor Nolen Van der List, Honthorststraat 10, 1071 DD Amsterdam. Liesbeth en ik hebben goede ervaringen met hem. In de tijd dat wij met elkaar samenwerkten was ik verantwoordelijk voor het opmaken van de contracten voor Nieuw Elan. Deze werden altijd door de heer Van Amstel gecheckt, waardoor onze afspraken steeds juridisch honderd procent waterdicht werden opgesteld. In dit verband zal hij ons ook van dienst kunnen zijn bij het opmaken van een principe-overeenkomst. We zullen daarna in goed overleg met de uitwerking van de details kunnen beginnen. Op 3 juni jl. nam ik op de Baak deel aan een brainstormsessie voor de ANWB, onder leiding van Harry Starren. Harry tekende daarbij de volgende drie cirkels op het bord met de woorden 'het gaat nu echt beginnen'. Deze drie cirkels vormen voor mij het begin van een nieuwe invulling. Op de eerste plaats dienen we onze gemeenschappelijke raakvlakken vast te stellen (gearceerd centrum). Denk er eens goed over na. De buitencirkels worden nadien ingevuld. Wij hebben in het verleden heel wat afgeboemeld. En ik kan mij zeer goed voorstellen dat jouw boemeltrein boven 't Neutje tot stilstand komt. Het lijkt mij zinnig om daar niet al te lang mee te blijven wachten, aangezien de makelaar goed zijn best doet om het te verkopen. Die courtage kun jij echter beter in je zak steken. 11.20 Wellicht is het niet eens nodig dat dit appartement wordt verkocht, want er staat nu reeds een fotograaf achter mijn huis te flitsen, die ongetwijfeld moet weten dat dit historische monument inmiddels een dusdanig vermogen waard is dat de gemiddelde Nederlander wellicht niet kan opbrengen. Mocht je hieromtrent nadere informatie wensen, dan kun je je in verbinding stellen met Groningen. Hij is ooit eens uit een cursus van Nieuw Elan verwijderd, aangezien er met hem klaarblijkelijk afspraken waren gemaakt die niet in overeenstemming waren met de contracten die de heer Van Amstel en ik hadden opgemaakt. Ik moet aan hem denken bij de opmerking 'Degene die het u moeilijk maakt trekt zich terug, wetend dat u goed werk levert.' Ik heb hem vorige week nog de directiefunctie toegezegd van Cervantes Travels B.V., hem er daarbij op attenderend dat hij dan zelf voor de participerende 'venture capitalist' dient te sorgdragen. Hij heeft echter te kennen gegeven het conflictmodel te prefereren boven een toekomst als multimiljonair. Dat is kennelijk 'usance' in het hoge noorden. Wellicht weet hij de boerderij nog te vinden, die naar mijn stellige overtuiging ooit als dekmantel moet hebben dienst gedaan voor jouw adellijke status. Daar is men in Frankrijk immers niet zozeer van geporteerd sinds de 'crème de la crème' van de toenmalige 'civilization française' van de guillotineservices in de Bastille gebruik heeft mogen maken. Dat is uiteraard ook van blijvende invloed geworden op de verkoop van de kaartjes voor het Wereldkampioenschap. Er lopen blijkbaar alleen nog boeven rond in jouw tweede vaderland. Voor een 'Oranje-kaartje' vragen ze nu al op zijn minst tweeduizend gulden. Dat is een goed idee van hen. Dan kunnen ze er vast aan wennen dat jij daar de baas wordt vanaf het Jaar 2000. Maar dan dient er eerst wel hard te worden gewerkt. Bijgaand ontvang je een data/kostenoverzicht van de Baak. Je kunt hieruit opmaken dat een cursist Hfl. 700,- per dagdeel betaalt en de groepsgrootte gemiddeld 12 bedraagt. Zodra er op Sparrenheuvel zo'n kleine 500 dagdelen aan cursussen worden verzorgd op basis van dezelfde prijsstelling als de Baak, levert dat een omzet op van Hfl. 4.200.000,- Dat moet haalbaar zijn. Daarbij is de doelgroep Captains of Industry en overheidsfunctionarissen met relaties in Spaanstalige landen de belangrijkste. Van de Baak hoef je geen concurrentie te vrezen, aangezien ik al in een eerder stadium met de voormalige directeur, de heer H. Lulofs, heb afgesproken dat zij zich niet met de Spaanstalige sector zullen inlaten. Dát is dus onze core business. Ik hoop op korte termijn een uitnodiging tegemoet te kunnen zien voor de opening van het bedrijf op 1 augustus aanstaande. Op 31 augustus hoop ik een Tweede Concert for Life te kunnen organiseren. Wellicht kunnen jouw mensen daaraan ook een bijdrage leveren. Na 1 september vertrek ik wellicht naar Spanje. Maar eerst dient de boemeltrein op de rails te staan. En wat een origineel cadeau betreft: denk eens aan een schilderij. Hartelijke groet. Bijlage: Data/kostenoverzicht 1997/98 'Leadership & Personal development' de Baak. CC LH.

19 JUNI 1998 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MIJN FRANSTALIGE BELEIDSMEDEWERKER