24 mei 2000 Betreft: CONTINUING STORY Kenmerk: JH/PO20000524 Torremolinos, dinsdag 23 mei 2000 Een brief met gelijkluidende tekst verzond ik vandaag ook aan Herman de Koning onder kenmerk JH/HdK2000524. Ik ben verder gegaan met de analyse van mijn brieven aan Justitie. Met name aangaande de aanvraagprocedure voor de grafelijke titel. Zo tref ik een niet al te malse brief aan van 9 oktober 1997, waarin ik de Rechtbank van Utrecht verwijtbaar handelen ten laste heb gelegd. Ik breng jou daar als vriend graag van in kennis. Hij luidt alsvolgt: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32. Aangaande de uitbetaling van het tipgeld vond ik de volgende brief uit 1994: 12 oktober 1994. Laten we het dus maar bij de stichting houden. Uit de te verwachten royalties voor het gebruik van mijn handelsmerk kunnen altijd nog bedrijfsactiviteiten worden gefinancierd en participaties genomen.

Woensdag 24 mei 2000
Het nieuws van vandaag. Eindelijk weer eens een heuse keizer in het land. Bekend van LINGUARAMA. Op 27 april 1997 heb ik in Warwick Castle het genoegen gehad met zijn dochter kennis te maken. Haar Britse begeleider vroeg mij toen naar de voorstellingen in het Swan Theatre in Stratford-upon-Avon. Dat was daags voor mijn bezoek aan dezelfde stad. Ik citeer mijn dagboek:
"Monday, 28-04-1997. Stratford-upon-Avon, Anne Hathaway's Cottage, Tea Garden. I discussed my plan with Mr Philip Homer, Economic Development Manager of the District Council of Stratford. He will hand over the Business Plan to the chairman of the District Council, Mrs Sheila Ribbins. We agreed that Stratford as location is interesting because of the cultural aspects of the name and commercial managers have to develop and work out the business plan in good collaboration with.... and parties with appropriate expertise such as Warwick Business School. Before ending this letter I met with the guide who guided the Stratford Tour on 9th August last year. I hope I did my preparatives to the satisfaction of all parties concerned and hope to receive a favourable reply very soon. With sincere and deep esteem." Haar ouders bezoeken dus deze week ons land. Japans keizerlijk paar buigt diep bij kranslegging op de Dam. Gisteren heb ik geluncht in een Indisch restaurant. Het moest zo zijn. Hopelijk heeft mijn brief van 13 mei aan Roland Ernst in Wenen een positieve bijdrage geleverd aan de noodzakelijke ontspanning met onze Oostenrijkse collega's. EU-overleg over beëindigen van sancties Wenen. Dat is een uitstekend standpunt van de heer Schüssel. Het past binnen mijn stellingname dat een regering dient te worden beoordeeld op de uitvoering van haar regeringsprogram en niet op de uitspraken van 'jongens met wilde haren'. In de communicatiemarkt heeft het nieuwe UMTS-systeem mijn aandacht. 'Operators door veiling UMTS-licenties failliet'. Uit de businessplannen van de meedingende partijen wordt simpelweg het beste plan gekozen, bijvoorbeeld op grond van prijs en dekkingsgraad. Het is dus zaak dat een van de kanshebbende businessplannen in het plan van onze holding wordt geïntegreerd. Bij voorkeur van KPN met het oog op de komende fusie met Telefónica. Op produktniveau heeft KPN al een goede partner gekozen in Japan, mede als sterke financier. Als distributiekanaal blijft Telefónica de meest geschikte fusiepartner. Hier in Spanje wordt momenteel hard gewerkt aan de verbetering van de relatie met onze noorderburen. Zo is 'onze goede vriend uit Parijs' op dit moment in Santander op bezoek. España y Francia darán un salto cualitativo en su cooperación para erradicar a ETA. Met die ETA-zaak houd ik mij niet bezig. Het is wel goed dat de heer Chirac een goede verstandhouding opbouwt met 'Mi Amigo de Madrid'.

Over vier jaar is het dus mogelijk om met de hogesnelheidstrein rechtstreeks van Nederland naar Torremolinos te reizen. De spoorlijn is hiertoe al aangepast. Hier voor de deur. De Franse regering kan rekenen op de medewerking van mijn Spaanse vrienden in Madrid. Aznar garantiza su apoyo a la presidencia francesa de la UE. Het is dus zaak vanuit Nederland de vinger aan de pols te houden en geen moment te verslappen. Uiteindelijk vormt Nederland het geografisch centrum van de Europese Unie. Men dient zich daar wel van bewust te blijven, zowel in Parijs als in Madrid, beste Peter. Vandaar dat ik nu weer eens naar jouw sterrenbeeld kijk. Je vindt hierbij ook een overzicht van de correspondentie die ik vanaf 18 maart 1996 aan Herman de Koning heb doen toekomen. Vanaf heden is deze informatie dus gemeenschappelijk bezit. Mijn laatste brief aan jou dateert alweer van 1 februari van dit jaar, betreffende The Cable Turtle of Purple met een abusievelijk kenmerk JH/LH20000201. Dat dient uiteraard te zijn JH/PO20000201. Aan mijn rapportage aan mijn First Lady is op 29 februari op verzoek van de heer G. van Amstel te Bunnik voorlopig een eind gekomen. Ik vernam van de heer Van Amstel dat de Stichting Cervantes Benelux inmiddels een heus vestigingsadres heeft gekregen. Ik heb dit op 11 maart aan mijn medebestuurder van deze nog slapende stichting alsvolgt gemeld: BERICHT UIT WOERDEN. Aangezien ik Liesbeth Halbertsma in september 1997 een algehele volmacht heb gezonden om namens mij alle juridische handelingen te verrichten die voor de opbouw van de organisatie van belang zijn, ben ik er zeer gelukkig mee dat zij zich tot de heer Van Amstel heeft gewend. Wij hebben uitstekende ervaringen met deze advocaat. Met name aangaande het opmaken van contracten. Hij is dus thans de échte spin in het web bij het definitief tot stand komen van de geplande bedrijfsstructuur. Liesbeth heeft al mijn volledige vertrouwen vanaf het allereerste moment dat ik met haar samenwerk. Daar heb ik in november 1989 al voor gekozen en daar wijk ik ook niet van af. Dat is een zwaarwichtig commitment dat ik staande houd. Ik ben jou buitengewoon erkentelijk dat je mijn stichting een onderdak hebt gegeven. Ik hoop dat je in de Winthontlaan ook nog een stukje bergruimte hebt waar ik mijn archief kan onderbrengen. Dat probleem dient namelijk nog te worden opgelost. Dat heb ik Herman al gemeld. Nu Herman. Je kunt mij zeer behulpzaam zijn bij het ordenen van mijn archief. Ik dien de inhoud van mijn ordners in Nederland nog wel te scannen, maar nadien kunnen ze op stellingen achter slot en grendel worden opgeslagen in een donker kamertje. Ingevoegd vind je de rekening van de elektricien van Sandosam van afgelopen maandag. 'Yo tenía una novia en Inglaterra', heb ik hem laten weten. 'Sí. Ya lo se. Lady Di.' Ik begin dus al aardig te begrijpen waarom die mensen hier zo hard lopen als ik iets van ze gedaan wil krijgen. "Pero todavía estoy esperando el dinero", heb ik er aan toegevoegd. Hij heeft zich dus keurig aan het afgesproken uurhonorarium van 3.300 peseta's gehouden. Er zat gistermiddag ook nog een dame op het terras met een jasje dat ik al met kerst 1996 in Leeuwarden was tegengekomen in de Doopsgezinde Kerk. Met de Britse kroon en het opschrift 'Honi Soit qui Mal y Pense'. Zondag is het 28 mei. Vanmorgen werd ik door een Spaanse gebeld met de vraag of mijn appartement te koop is. Ik vraag mij af hoe zij aan mijn telefooonummer is gekomen. Zondag heb ik in 'De Klikspaan' nog laten weten dat ik het pand niet van de hand doe, al krijg ik er vijf ton voor. Als die zaak in Wassenaar inmiddels is geregeld, dan liggen de kaarten er echter anders bij. Liefde is.... ...voor altijd

23 JUNI 2000 LADY'S DAY