Instituto Cervantes NBLEW UTRECHT International Marques Jury Prix Veuve Clicquot Postbus 5535 2000 GM HAARLEM Datum: 28 augustus 1997. Betreft: ZAKENVROUW 1998 Kenmerk: ICNBLEW/VC970828. Geachte Jury, Ten derde male draag ik als kandidaat voor de titel Zakenvrouw van het jaar voor mijn oud-collega Drs Liesbeth Halbertsma. Mevrouw Halbertsma is statutair directeur van het Management Centrum VNO-NCW te NOORDWIJK. Enige jaren geleden heb ik met Mevrouw Halbertsma samengewerkt en haar leren kennen als een zeer consciëntieus zakenvrouw, met gevoel voor ethiek in het zakendoen, gevoel voor detail, een sterke positieve visie op de toekomst, liefde voor haar personeel en een zeer groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Om als eerste vrouw in de geschiedenis de eindverantwoordelijkheid te dragen voor het meest gerenommeerde management opleidings centrum van ons land is een ongeëvenaarde prestatie van formaat, die door geen enkele vrouw in Nederland op dit moment is geëvenaard. De Baak is onder haar leiding uitgegroeid tot een instituut voor top managers uit Nederland, Engeland en ook daarbuiten. Drs Hans Blankert maakt deel uit van uw jury. Ik heb hem op 13 november vorig jaar voor het eerst ontmoet tijdens het congres De Nieuwe Economie op de Baak. Hij kan derhalve de prestatie van mijn collega uitstekend beoordelen. Gevaar voor partijdigheid bestaat er niet, aangezien de voordracht onder mijn verantwoordelijkheid geschiedt. Bijgaand ontvangt u een foto van mijn collega in de lift en met de armen over elkaar. Ook bijgaande collage Paars vol lof over Kok en Van Mierlo geeft mijn positie enigszins weer temidden van mijn supporters (de man in het midden met de armen over elkaar).

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

U ziet dus dat u wel op mijn oordeel kunt afgaan. Mocht u toevallig nog een goede manager voor mijn organisatie tegenkomen dan houd ik mij gaarne aanbevolen, aangezien ik mij wellicht in de nabije toekomst zal moeten voegen bij mijn partner in het Verenigd Koninkrijk. De eerste activiteit van mijn organisatie wordt een wervings- en selectiebureau voor Nederlands- en Engelstaligen met kennis van het Spaans. U veel succes toewensend met de organisatie van De Zakenvrouw van 1998 teken ik met vriendelijke groet en hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN Oprichter Stichting Cervantes Benelux; Eigenaar Handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux; Eigenaar Limited Company Instituto Cervantes England and Wales; Manager Benelux. P.S. Mijn Instituut is op 13 november 1996 geboren op de Baak. Bijlagen: Directieverslag de Baak uit Baakbericht 148; 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'. Tenslotte: Driemaal is scheepsrecht!

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN