DINSDAG 9 JUNI 2009

WAARDE COLLEGAE

Mijn brief INVOERING BURGERSERVICENUMMER (BSN) aan de Directeur Financiën, Planning en Control - de heer J. Lijdsman - van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, naar aanleiding van brieven d.d. 5 maart 2009 en 10 maart 2009, heb ik gisteren met bijlagen ter verzending in de brievenbus gedeponeerd op de hoek van de Plaza de la Nogalera en de Calle San Miguel en extra gefrankeerd met een Nederlandse postzegel.

Vanmorgen was ik al vroeg in de weer. Er wordt hier hard gewerkt door twee schilders - Pedro uit Vélez Málaga en Daniel - die het balkon van De Zevende Hemel een opknapbeurt geven. Om acht uur werd ik verwelkomd door een hartelijk 'Buen Día'. Dat is Argentijns voor 'Buenos Días' en klinkt mij nu zeer vertrouwd in de oren nadat ik mijn hispanistische horizon heb verruimd naar Argentinië. Ik heb nu ook de stille hoop dat mijn achterban in Nederland nu gaandeweg met mijn beleidsplan aan het werk is getogen afgaande op de statistiek. 576 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 1074 bezoeken op 48. VERKIEZINGSUITSLAG NEDERLAND. Aan mijn inzet heeft het mijns inziens niet ontbroken gedurende de afgelopen 41 jaar. Het is nu nog wel een kwestie van geld en ik hoop dat DE NEDERLANDSE REGERING nu ook eens een keer over de brug komt om op de eerste plaats een bijdrage te leveren aan de onkosten die ik tot op heden heb gemaakt. Ik kan niet alles alleen en het doet mij daarom deugd dat DE WARE JACOBA ook is teruggekomen op 50. Op 79. komen we procesbewaker PETER-VINCENT SCHULD weer eens tegen. In EL CALAFATE heb ik nu zelf een foto van de vestiging van TELEFÓNICA gemaakt.

Opmerkelijk was daarbij de aanwezigheid van een Nederlandse brandweerauto die mij direct deed denken aan het Nederlandse brandweermuseum in DE PAAUW IN WASSENAAR.

Ik vroeg mij dan ook af hoe die brandweerauto daar terecht is gekomen aan het andere eind van de wereld en dacht daarbij ogenblikkelijk aan mijn brief TICKET TO THE TROPICS aan de eerste voorzitter van de STICHTING CERVANTES BENELUX. De volledige correspondentie met hem luidt 14 SEPTEMBER 1992, NOTULEN, OPRICHTING STICHTING CERVANTES BENELUX, TALENCENTRUM DEN HAAG, VERSLAG GEPREK MET DE CULTUREEL ATTACHÉ VAN DE SPAANSE AMBASSADE TE 's-GRAVENHAGE, GESPREKSRAPPORTAGE, GELUKKIG NIEUWJAAR, GESPREKSAFSPRAKEN, NEUZEN IN DEZELFDE RICHTING, AFSPRAKEN INSTITUTEN, INSTITUUT VOOR TAALHANTERING, AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (1), AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (2), GESPREKSVERSLAGEN, WOLTERS-KLUWERGROEP, ONTWIKKELINGEN, BEËINDIGING OPERATIE SPIDER, NIEUWJAARSKAART, BEVRIJDINGSDAG, NEDERLANDS ADELRECHT, INSPIRATIE, CUPIDO en TICKET TO THE TROPICS. Van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland ontving ik oproepen voor vacatures voor docenten Spaans. Zoals moge blijken uit mijn CORRESPONDENTIE MET HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND heb ik grote waardering voor het vele werk dat mijn collega´s in dit verband verrichten. In het kader van REGEREN IS DELEGEREN lijkt het mij echter verstandig om deze activiteit over te dragen aan CERVANTES EMPLEO.

10 JUNI 2009 KONINKLIJKE WEGEN