23 november 1998. Betreft: HBR 001 Kenmerk: JH/LH981123

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

L.S. Maandag 23 november 1998. HBR 001 staat blijkbaar voor Hansje Boonstra Raatjes. Ik denk hierbij toch nog steeds aan My British Royal Highness. Zo lees ik vandaag weer in de Telegraaf: Paparazzo medeschuldig dood Diana. Hier geloof ik absoluut niets van. Het bericht suggereert dat zij naar Dodo's flat zouden gaan. Dit lijkt mij echter volstrekt onrealistisch. Zeker gezien het feit dat Diana het 'gedoe' van die drammer naar verluidt meer dan beu was. Ik zal dit standpunt verder melden aan mijn collega in Houten. Een andere irritatie komt voort uit een uitlating van de nieuwe minister van Justitie, de heer Benk Korthals. Ik lees dienaangaande onder meer Sorgdrager kwaad over beschuldiging van Benk Korthals. Het vertrouwen van kiezers in het tweede paarse kabinet is de afgelopen maanden flink gedaald van 60 pocent half augustus tot 47 procent nu. Dit blijkt uit de jongste peilingen van Inter/View en Nova. Dit ligt voor de hand. Ik wijs in dit verband naar mijn Eerste State of the Union van 19 september 1996, gericht aan de Minister-President. Ten aanzien van punt 1 is thans de heer Korthals in de fout gegaan. Punt 3 heeft betrekking op de betrokkenheid van Jonkheer Röell. Hoewel ik zijn uitnodiging op 6 november van dat jaar op prijs heb gesteld zie ik nog geen progressie. Punt 4 betreft de toendertijd geplande inzet van Diana. Haar overlijden is 'het onvermijdelijke' waarbij ik mij dien neer te leggen. Dit geldt echter niet ten aanzien van het vaststellen van de schuldvraag. De heer Al-Fayed heeft daarin de eerste verantwoordelijkheid. Manipulaties van onderzoeksrapporten worden door mij niet geaccepteerd. Punt 5 betreft thans een verantwoordelijkheid voor de heer H.A.F.M.O. van Mierlo. Punt 6 kan worden afgekocht met de overdracht van het schilderij van Mondriaen aan onze stichting. Hans Wijers blijft voor mij de gerenommeerde financiëel-economische deskundige, tenzij Ruud die klus voor zijn rekening wil nemen. De opmerkingen over het 'failliet van de sector volwasseneneducatie' en 'terreur van cijfers' kwamen uit de mond van de heer Frits Bolkestein. De heer Bolkestein heeft dit ruimschoots goedgemaakt door de brief die hij mij heeft doen toekomen.

Alleen dient de vorming van het bestuur van de stichting nog plaats te vinden. Ik hoop dat het Haagse gemeentebestuur het schilderij al op jouw directiekamer heeft hangen. Als daar ruzie van komt, is dat niet jouw zaak. Hadden ze de zaken maar beter onder controle moeten houden in Den Haag. Daarom citeer ik ook het artikel uit The Sunday Telegraph NO. 1,954 NOVEMBER 22 1998. De journalist trekt die premisse dus al in twijfel. Dat ligt ook voor de hand gezien mijn laatste berichtgeving aan Diana inzake haar relatie met die man. Ik verwijs daartoe naar de laatste rapporten die ik haar in Augustus heb doen toekomen. Een van de belangrijkste adviezen die ik haar heb gegeven was het advies alle door hem betaalde kosten te vergoeden teneinde een te sterke afhankelijkheidspositie te voorkomen. Op basis van allle feedback die ik inmiddels heb ontvangen vanuit de Britse Ambassade, Harrods, BUCKINGHAM PALACE, KENSINGTON PALACE, St. James's Palace, ETON COLLEGE en De Engelenburg is het zeer onwaarschijnlijk dat 'de heer' Dodo er nog in zou zijn geslaagd Diana zo ver te krijgen dat zij met hem naar zijn flat was gegaan, zoals de heer Mohamed zo graag had gewild. Ik ben dus benieuwd of mijn 'Houten stropdas' mijn boek aan de heer Stéphan heeft overgedragen. Daarom schreef ik hem de volgende brief (bijlage): IF... THEN. Ik hoop dus dat hij al mijn instructies heeft uitgevoerd. Dan hebben we binnenkort een succesvol bedrijf. Ik vermeld in deze brief ook mijn reisschema van morgen. Voor jou vandaag:

Vertrek Utrecht:14.39
Aankomst Leiden Centraal: 15.22
Vertrek Leiden (bus 40) 15.28
Aankomst Noordwijk 16.00

Ik hoop dat jij of Nico mij kan ophalen aan de achterzijde van het station. Anders neem ik de bus bij de halte van de Oegstgeesterweg. Het is wel een heel gesleep met dat kerstcadeau. Hartelijke groet. Bijlagen: Brief IF... THEN d.d. 23 november 1998; "Diana car 'was forced into tunnel' (The Sunday Telegraph 22-11-1998, page 2); Reisschema Utrecht-Noordwijk op dinsdag 24 november. CC PO.

24 NOVEMBER 1998 KERSTMIS 1998