3 november 1999. Betreft: ICT. Kenmerk: JH/LH991103.1

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Woensdag 3 november 1999. 16.56 De post heb ik op het postkantoor afgegeven. Ik had 825 peseta's te weinig gefrankeerd, zoals je hebt kunnen zien. Vooraf nog even bij Hotel Cervantes langs gegaan. De heer Casaubon was nog niet aanwezig. Daarom heb ik het pakket even aan de receptionist laten zien om ze vast aan het idee te laten wennen dat onze opdruk op hun enveloppen komt te staan. Op het postkantoor werd mij al direct gevraagd of ik de heer Van Gaal ken, de trainer van FC Barcelona. "Sí, pero solo como un alumno, y nada más", heb ik hem daarop geantwoord. Vervolgens ben ik weer naar mijn appartement getogen. Op zee kwam al een prachtige viermaster voorbij gevaren. Met schitterende muziek aan boord. Daar zullen we na 24 november een leuke tocht mee gaan maken. Naar Mykonos uiteraard. Ik hoop dat jij voor die tijd het bezoek van de Spanjaarden aan Het Stadhouderlijk Hof hebt geregeld. Ik heb vanmiddag ook nog even gelezen in het boekje "Kijken naar Kastelen... in oostelijk Zuid-Limburg" dat ik nog bij het VVV in Heerlen heb gekocht voor Hfl. 5.00. Ik ben derhalve zeer gelukkig met de actie die Freek van der Valk en zijn Oom Gerrit hebben ondernomen. Hierdoor kan het kasteel weer op korte termijn in de familie worden teruggebracht. Uiteraard blijf ik daarbij geïnteresseerd in zijn zogenaamde "Toekan Air". De naam van ons aanstaande luchtvaartbedrijf ligt veel beter in het gehoor. Daarbij acht ik het gisteren door Anne Mart Cox gepresenteerde bedrijf ICT ook een enorme aanwinst voor CERVANTES HOLDING. Ik mag immers aannemen dat die afkorting staat voor Instituto Cervantes Technologies. Graag zie ik op korte termijn de bevestiging tegemoet dat dit bedrijf deel uitmaakt van CERVANTES HOLDING. 18.12 Er is nog meer beweging in de zaak. Zojuist heb ik de giro-enveloppe met mijn betaling van fl. 3,96 aan Seagull Legall Services Ltd. op het postkantoor in de brievenbus gedeponeerd. Ik mag aannemen dat het Dianafonds thans - terzake - ook in beeld kan komen conform de afspraken die ik met Haar heb gemaakt. Bij het verlaten van het gebouw ging er een vriendelijk groetende Engelsman naar binnen. Ik had op dat moment geen fototoestel bij de hand, maar zijn kenteken bevatte de letters JWW. De auto bevatte voorts een GB-plakker en een blauwe plakker met de gele sterren van de EU. Het betreft dus een Britse geestverwant. Liefde is... ...samen schuilen voor de regen. Daar kunnen we die paraplu goed voor gebruiken. Ik heb immers gezien dat Stratford enige tijd geleden volledig overstroomd was. Het Swan Theatre stond praktisch helemaal blank. Ik heb dienaangaande gisteren ook nog laten weten dat ik de directie van het Teatro Cervantes wil voorstellen om op 9 november 2000 een toneelstuk van Shakespeare te laten opvoeren in verband met de afspraken die ik met de heer Philip Homer heb gemaakt. Dat is leuk voor William. Ga dus maar snel aan het werk met de invulling van het congresprogramma. Stel daarbij de workshops vast en de te behandelen thema's. Ga daarbij uit van de zalen die we hebben in het congrespaleis. Bij gebrek aan zaalruimte kunnen we ook nog in het Hotel Cervantes terecht. Maar het belangrijkste is nu het maken van afspraken aangaande de invulling van het programma. Bespreek de zaken over de eigendommen met Olf van Laar. Je beschikt nu over zijn 'emaille'. Ik mag aannemen dat je vanuit KPMG ook nog goede ondersteuning kunt krijgen bij de waardering van alle activa. Ik zal in ieder geval al mijn vorderingen in het spreadsheet opnemen waarmee ik vanmiddag ben begonnen. Vergeet niet met Nigel o'Sullivan te overleggen in verband met de waardering van de ons toekomende vermogensbestanddelen van Diana. Mijn logeerbed heb ik nu ook opgemaakt. Morgen ga ik naar Málaga om afspraken te maken in het Teatro Cervantes. Het lijkt mij aardig als alle leden van de Baak-kring daarbij ook worden uitgenodigd, zoals bij de eerste symfonie van Mahler in het concertgebouw. Er is hier voldoende hotelcapaciteit, zoals je inmiddels hebt kunnen vaststellen. Op het Malaca Instituto zal ik de ledenlijst van de IALC opvragen. Dan zet ik ze gelijk in mijn bestand. Zamenhoff heeft het Esperanto immers niet zomaar voor de gein uitgevonden. Ook ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden in Den Haag voor onze Brusselse connectie. Aparte ambassade Vlaanderen. Sinds België in 1993 een federatie is geworden, kunnen de deelstaten Vlaanderen, Wallonië en het gewest Brussel zelf internationale verdragen sluiten alsmede eigen diplomatieke vertegenwoordigingen openen.

Hier dient dus vanuit CERVANTES HOLDING onmiddellijke actie te worden genomen. Ik schrijf je dit als Vice President van de Holding. It's up to you om dat probleem structureel op te lossen. Het bedrijf kan alleen worden gered als het binnen ons totaalpakket verder gaat opereren. Daarin kan Sudtours ook een plaats bemachtigen.

Verdeelde reacties na aftreden Strauss-Kahn. Ik heb hier geen probleem mee. Het past binnen mijn beleidskader. Nu nog een goed communicatiesysteem opzetten vanuit Houten. Dan hebben we ons bedrijf daar in 'no time' van de grond. Ik zie dat er ook weer rellen zijn op Atjeh. Generaal Karel van der Heyden is nu bijna honderd jaar dood.

Daar kan ik mij dus niet meer mee bezighouden. Ik zie wel een leuk artikel over Hans Blankert als nieuwe spits van het NOC*NSF. Feliciteer hem maar namens ons nieuwe bedrijf. Vanavond kijk ik naar Pesee oebe (PSV) tegen Valencia als er nog tijd overblijft. Het gaat immers niet zo goed met mijn voorheen geplande familiebedrijf getuige het artikel Het Britse Marks & Spencer boekt slechte resultaten. Hier ligt dus ook nog een flinke hoeveelheid werk voor onze President. Voor de nieuwe investeerders van Air Holland heb ik je al geadviseerd om dat te (laten) bespreken met Johan Buckert inzake Bank Cervantes Helvetia. Bijgaand tref je zijn kaartje. Succes ermee! P.S. Ik zie dat ik mij met Bram Peper niet meer hoef bezig te houden. Hij werkt thans ook met een stropdas. Goed bedacht van hem.

4 NOVEMBER 1999 OLIFANTEN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN