24 september 1998. Betreft: THE ANGEL ON THE BRIDGE Kenmerk: JH/PO980924. Beste Peter, Jij bent oneerlijk behandeld door de heer John Major inzake de Golden Triangle Operation. Ik hoop dat dat probleem nu wel wordt opgelost. De Prince of Wales is het immers aan zijn eer verplicht de laatste wens van zijn overleden gewezen echtgenote te respecteren.

Zijn eigen positie als vader van de toekomstige koning van Engeland en toeziend voogd vanaf 2000 staat hierbij immers ter discussie. Charles kan geen koning worden, aangezien de Church of England geen overspel toestaat van een koning als hoofd van de kerk. Prins William zal in het jaar 2000, wanneer hij 18 jaar wordt, gerechtigd zijn om de kroon van zijn grootmoeder over te nemen. Je begrijpt dat dit mijn aandacht blijft houden, gezien mijn directe betrokkenheid. Het project dat nog in een experimenteel stadium verkeert is Instituto Cervantes Holding Limited. Afgelopen dinsdag heb ik er weer aan gewerkt. Ten gevolge van een schijffout ben ik echter de gegevens weer kwijtgeraakt. Reden waarom ik je nog geen schijfje heb doen toekomen. Ik stel het echter wel op prijs als jij er mee verder gaat als je thuis nog wat vrije tijd hebt. Vraag hulp bij mijn collega's in Noordwijk ook al betekent dat de eer te moeten delen. Spelers van een kampioenselftal delen immers ook altijd gezamenlijk de eer als zij een succes boeken. Volgende week kan ik af en toe weer eens werken op de computer van mijn bovenbuurvrouw. Dat duurt echter niet lang meer, want zij heeft haar appartement ook in de verkoop. Het zou leuk zijn als dat eveneens in de holding terecht zou kunnen komen. Dan kan er namelijk vruchtbaar worden samengewerkt tussen mijn bedrijf en de club op het Domplein. Het bezoek aan mijn huisarts heeft geen direct resultaat opgeleverd in die zin dat hij mij een verblijf in de Zwitserse bergen of enige tijd op het eiland Madeira kan voorschrijven. Wellicht biedt acupunctuur enige uitkomst. Daartoe heeft hij mij de gegevens verstrekt van professor Hwa To uit Shanghai in de Marnixlaan. Zo heb ik vorig jaar ook profijt gehad van een behandeling van Dr. Kim in Nijmegen, voordat ik in april "naar de overkant" vertrok. Ik trof daar ook regelmatig de heer Van der Harten. Een broer van de voormalige Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en vader van een van mijn leerlingen in Nijmegen. De heer Van der Harten is nadien opgevolgd door de heer Houben. Ik heb hem leren kennen in 1987 in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch toen ik daar een lans heb gebroken voor de SBO. Daar ben ik toen ook in contact gekomen met Leo van Velzen. Leo werkte toen voor de Baak/Nieuw Elan. Tijdens mijn werk voor dat bedrijf was Leo één van mijn prettigste collega's. Als ik het goed heb werkt hij nu als fotograaf voor het NRC Handelsblad, dat mijn beeltenis weer heeft gebruikt als leider van paars.

Aardig hè? Van je vrienden moet je het hebben. Ik vind het alleen jammer dat hij geen foto van mij heeft gemaakt op het moment dat ik mijn management-diploma heb ontvangen uit handen van FNV-voorzitter Johan Stekelenburg. Ik mag aannemen dat hij daar een bedoeling mee heeft gehad. Mijn foto is immers ook te vinden op pagina 14 van Vanity Fair van vorig jaar. Daarom vond ik 14 juli ook zo'n geschikte datum voor onze verloving. Dappere Dodo had zich toen reeds 'ontfermd' over mijn verloofde. Alle Dodo's zijn nu uitgestorven. Dus nu zijn wij weer aan de beurt om initiatieven te ontplooien. Ik heb die dinsdag ook een fantastische avond gehad en besloten over te gaan tot de produktie van de film "The Angel on the Bridge". De onderhandelingen zijn thans in volle gang. Daarom hoop ik dat jij mijn plannen verder tot uitvoering zult brengen. Daartoe is het goed een consciëntieuze planning te maken tot 1 januari 1999. Want dan moet het bedrijf écht van start. Er zijn samenwerkingspartners genoeg die de organisatie van de grond kunnen tillen. Aangaande het bedrijfsongeval van 5 maart 1991 kan ik je melden dat ik dat aan Liesbeth heb verteld. Haar ogenblikkelijke reactie was toen: "Nu heb ik een dure stafmedewerker die zijn geld niet opbrengt". Daar had zij volstrekt gelijk in. Hierbij denk ik aan mijn voormalige echtgenote. De problematiek van 5 maart 1991 is voortgekomen uit een discussie omtrent mijn hernieuwde bezoek aan Gran Canaria in die tijd. Ik heb tijdens de verjaardag van mijn vader toen verklaard dat mijn bezoek louter een privé-aangelegenheid betrof. Mijn toenmalige echtgenote verklaarde echter dat het een zakelijke reis zou worden. Hiermee had zij de kiem gelegd voor opnieuw een conflict met mijn voormalige partners. Alleen al het verhaal dat ik zakelijke activiteiten op het eiland zou ondernemen had hen immers wederom de mogelijkheid gegeven een stel advocaten in te schakelen en wederom een aantal leugens in de wereld te helpen waarmee ik niet gediend zou zijn. Ik heb haar derhalve toen ter plekke gecorrigeerd en haar geboden niet meer in het openbaar te trachten mijn mening te sabotteren. Dit heeft geleid tot het bijna fatale ongeval. Zij was immers voortgekomen uit een matriarchale gezinssituatie en kon het niet accepteren dat op dat moment de Heer des Huizes de situatie in handen nam. Dit boek is een gesloten boek. Ik hoop aanstaande zondag wederom een nieuw hoofdstuk te beginnen onder de naam:

THE ANGEL ON THE BRIDGE

By

STEVEN SPIELBERG

Daartoe ga ik dan waarschijnlijk weer naar ons oude familiekasteel op de Veluwe. Wellicht treffen wij elkaar dan weer eens na lange tijd. Met hartelijke groet, Mario Testino, El Burlador de Sevilla.

25 SEPTEMBER 1998 HET GEHEIM VAN PAARS EN ROOD