12 augustus 2000. Betreft: IN DE LIFT Kenmerk: JH/PO20000812. Nijmegen, vrijdag 11 augustus 2000. Beste Peter, Vanavond ga ik naar de sauna De Lingetuin. Ik heb er geen bezwaar tegen als iemand anders namens mij naar voren treedt, als het maar in het belang is van ons bedrijf. Ik hoop gauw iets te vernemen uit de regio Bunnik-Wijk bij Duurstede. Vanmiddag ben ik met de foto's van december 1997 aan de slag gegaan. Daar kwam ik een prachtige kerstboom tegen op de Baak, met paarse versiering. Het was kort voor mijn kerstreis naar Londen.

Zaterdag 12 augustus 2000
Met de trein van 16.41 naar Elst gereden. Tussen Nijmegen en Elst raakte ik in gesprek met een jongeman die zich bezighoudt met de verkoop van multimediale taalcursussen. Hij droeg een shirtje met het opschrift 'Learn Spanish'. Het medium kan door het Instituto Cervantes Benelux worden ingezet. Lambert van Bodegom van Eurolingüist in Hotel Sionshof bij de Heilig Land Stichting is een bekende van hem. Ik heb hem laten weten dat ik Lambert graag als directeur heb van ICB voor de residentiële taalcursussen en conferenties op de Engelenburg. De gegevens van de betreffende jongeman: MH Taal Multimedia in Elst (O.B.). Verder heerlijk gesauna'd. Ik heb daar laten weten dat ik nog een foto aantrof van een Rolls Royce met kenteken JTL 304V en uitgelegd wat die code voor mij betekent. Alleen de betekenis van de letter 'L' heb ik niet bekend gemaakt, conform het verzoek van de heer Van Amstel.

Oss, 22 november 1997

Verder nog twee berichten uit de krant van gisteren. Telefónica haalt bezem door de top. Dit past in het geplande bedrijfsmodel. Het is de vraag of ik nog een beroep moet doen op zogenaamde 'bedrijfsengelen' ofwel 'business angels'. Mijn contacten dienaangaande met Mr Ben Lacor van NeBIB hebben tot op heden nog geen zichtbaar succes opgeleverd. Volgens een artikel in de Telegraaf van gisteren met de titel ABN Amro richt pijlen op 'bedrijfsengelen' door René Lukassen, gaat de bank van André Veltman zich thans ook op dezelfde serviceverlening richten. Ik denk dat er nu een taak voor André is weggelegd om terzake actie te gaan nemen. Hij is uiteindelijk mijn belangrijkste financieel deskundige op bancair gebied. Een zeer buitengewoon bericht kwam er vandaag hier uit de regio. D66: Beuningse burgemeester op non-actief. Het staat mij bij dat ene mevrouw Zijlmans ooit mijn duurst betaalde docente Frans was voor de tolk-vertalersopleiding. Het artikel doet mij ook denken aan de periode april/mei 1993, toen de Nijmeegse politie de zaken hier niet onder controle had en het Nederlandse politie-apparaat zo lek was als een mandje, de periode waarin justitie met twee maten werkte in het kader van het zogenaamde 'gedoogbeleid'. Ik heb in die tijd van het aanbod gebruik gemaakt om in zo'n inrichting gastvrijheid te mogen genieten. Louter en alleen om de hysterische massa eromheen een spiegel voor te houden. Het heeft er toen wel toe geleid dat ik jarenlang niet meer met vakbroeders op hetzelfde niveau heb kunnen werken, maar ik zal hiervoor geen claim wegens machtsmisbruik en vrijheidsberoving indienen. Het is wel zaak dat mijn declaratie aan de Stichting Cervantes Benelux wordt betaald. Deze is op grond van normale richtlijnen van de toenmalige Minister van Justitie samengesteld conform de wettelijke bepaling dat drugshandel niet is toegestaan in Nederland. Punt. In dat verband las ik gisteren ook een artikel van ons aller Pim Fortuyn in het Management Magazine van vorige maand met de titel Verlichte Dictatuur. Het artikel is geheel en al in overeenstemming met de werkelijkheid. De Meritocratie is momenteel de best werkende staatsvorm. Het is echter wel zaak dat degenen die voor die Meritocratie verantwoordelijkheid heeft genomen als initiatiefnemer daartoe ook naar behoren wordt gehonoreerd. Zo zie ik vandaag ook mijn goede vriend Tony Blair in het artikel Conservatief Engeland tegen mensenrechten. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien ik al in een eerder stadium heb gesteld in een brief aan Companies House in Cardiff:

LAST WILL In December 1996 - the month in which I proposed to the Princess - Her final Last Will was made up by Mr Anthony Julius. Last week a five years old will has been published. I herewith declare that will as invalid. I consider the use of that last will as a crime against my organisation and will demand a rectification of the publication of the FALSE LAST WILL OF THE PRINCESS OF WALES.

Op grond van bovengemelde grondwetswijziging zal de heer John Major derhalve na 2 oktober kunnen worden aangepakt voor deze vorm van wanprestatie. Dat lijkt mij een aardige klus voor advocate Cherie Booth, waarvan het Conservatieve parlementslid Bercow volgens het artikel heeft gezegd: "Cherie Booth is een aan niemand verantwoording afleggende kruising tussen de First Lady en lady Macbeth." In dat geval stel ik mij gaarne ter beschikking aan mevrouw Blair om als klankbord dienst te doen. Bij deze. Het is een goede zaak dat Rob Hoogland inmiddels de thematiek Claim aan de orde heeft gesteld in zijn rubriek van vandaag. Dat proces is dus al aardig op gang gekomen. Vandaar dat ik je vandaag deze brief weer toestuur. De tijd om grote besluiten te nemen is tháns aangebroken. Ik raad een bezoekje aan de sauna Lingetuin van harte aan. De sauna wordt zelfs door mensen uit Arnhem per fiets aangedaan. Ik trof er gisteren ook nog iemand die mij verdraaid veel deed denken aan de heer Mr. graaf van Randwijck. Hij heeft aan mij een afkoopsom van Hfl. 2 mio te danken nadat ik de Minister van Justitie had gewezen op enkele ongebruikelijke werkwijzen bij het Openbaar Ministerie van Amsterdam. Die zaak heeft Winnie toen goed geregeld. Ik ga nog niet met vakantie voordat ik hier de zaken op orde heb. Omtrent de 'genadeloze werkelijkheid' denk ik automatisch terug aan de eerste week van september 1996. Ik heb toen - op 4 september - een brief geschreven onder de titel 'Prioriteitsklant nummer één - aan mijn collega aan de kust, als reactie op een brief van een anonieme schrijver. Dat bleek later mijn oudste zoon te zijn geweest. Hij heeft voor mij de weg naar Noordwijk weer geopend en daar was ik hem zeer dankbaar voor.

Liefde is... ...hopen dat je op dezelfde etage moet zijn.

Dat hoop ik ook
John L. Van der Heyden

15 AUGUSTUS 2000 HALFWEG