Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT De Burgemeester van Utrecht Mr I.W. Opstelten Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Datum: 24 juni 1997 Betreft: Business Plan Kenmerk: ICB/BvU970617 Geachte heer Opstelten, De Eurotop in Amsterdam leek mij - in aansluiting van mijn brief GG/IC/BvU970524 van 24 mei jongstleden - de juiste aangelegenheid U in kennis te stellen van het Business Plan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales waarvan ik de eer heb U hiermede de meest recente versie te doen toekomen.

Met buitengewoon veel genoegen heb ik kunnen vaststellen dat de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank alhier het sein op GROEN heeft gezet voor Number One. De tijd is aangebroken dat daarbij thans ook de brug wordt geslagen tussen het Neude en het Domplein. U neemt hierbij - in bijna alle opzichten - een zeer centrale positie in.

U zult weldra vaststellen dat mijn Business Plan complementair is aan de activiteiten van de Spaanse naamgenoot. Het is mijn voornaamste doelstelling om mensen met een Spaanstalige achtergrond aan het werk te krijgen. Hiervoor dienen samenwerkingsvormen te worden gezocht en uiteraard financieringsmogelijkheden. Uw Nijmeegse Collega de heer d'Hondt heeft het beleidsplan ooit diepgaand bestudeerd en het als zeer belangwekkend gekenschetst.

Nadien is het plan - ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkelingen dat het in de loop der jaren teweeg heeft gebracht - aanzienlijk bijgesteld. Gaarne verzoek ik U dit plan te bestuderen en nadien met mij hieromtrent van gedachten te wisselen met als eerste agendapunt de oplossing van het probleem van de naam: constructieve samenwerking dus. Uw uitnodiging daartoe zie ik gaarne van U tegemoet. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. Van der Heyden Manager Benelux

8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN