Woensdag 25 april 2001 Cor Boonstra verzweeg 'Endemol' voor Tóth. Rechtbank houdt top ABN buiten diamantfraudezaak Ik ben absoluut niet boos op mijn Collega. Ik ga er wel vanuit dat het haar lukt de onderhandelingen over ons huis in Wassenaar tot een succesvol einde te brengen. De Brauw werkt aan fusie met Britten Ik heb begrepen dat Mr. Van Schilfgaarde eveneens bij De Brauw Blackstone Westbroek werkzaam is. Pappen en nathouden bij Newconomy Ik ben van mening dat de heer Gerard van Vliet, algemeen directeur van Integration Group/Management Group, die tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak op 17 juni 1999 de workshop E-commerce: Geld verdienen met Internet verzorgde Het Beste de portefeuille E-Commerce van CERVANTESONLINE kan worden toegekend. Ik verzond derhalve om 9.43 het volgende bericht naar de coördinatrice van de Baak-Kring te Noordwijk (Nicolette Stegge).  9.43 Beste Nicolette, In goed overleg met de directie heb ik in december 1999 het contact met de Baak voor een half jaar verbroken. Na afloop van deze termijn heb ik mij als rechtmatig eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux, de Limited Company 'Instituto Cervantes' in Engeland en Wales, oprichter en bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux opnieuw opgegeven voor de Baak-Kring. Mijn collega Harry Starren is volledig van deze situatie op de hoogte. Tot op heden heb ik nog geen bevestiging van mijn inschrijving als lid van de Baak-Kring ontvangen. Ik bevind mij op dit moment tot 17 mei in Spanje. Nadien ben ik weer voor enige tijd in Nederland. Ik wijd mij op de eerste plaats in Nederland bij voorkeur aan de ontwikkeling van het bedrijf (Instituto) Cervantes Holding en in Spanje aan het 'Cervantes Management Centre' conform de afspraken die ik met de Spaanse Minister-President heb gemaakt. Zou jij zo vriendelijk willen zijn mij langs deze weg van de ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Ik heb mijn lidmaatschap van de Baak-Kring voortdurend als bijzonder inspirerend ervaren en ga hier graag mee verder. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden Torremolinos. Hierop een kleine correctie. José María Aznar beschikt over mijn adres als voorlopig adres van het Cervantes Management Centre. Bovendien heb ik mijn Business Plan ten behoeve van de Spaanse belanghebbenden - waarvan uiteraard de Minister-President - op 18 april 1997 in Fleet Street te Londen overgedragen aan de advocate van de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid, mevrouw Carollynne Lindley. Van de Sociale Vezekerings Bank kreeg ik de volgende brief. Sociale Verzekeringsbank KantoorVerzekeringen Van Heuven Goedhartlaan 1 Postbus 357 1180 AJ Amstelveen Telefoon (020) 656 52 25 Fax (020) 656 51 00 Postbank rek. nr. 60243 De Nederlandsche Bank N.V. rek. nr. 60.01.81.510 Dhr. J.L. van der Heijden Calle Roquedal 17 C704 29620 TORREMOLINOS Malaga Spanje datum ons kenmerk telefoonnummer 25 januari 2001 0681.87.038 (020)-656 5063 onderwerp: vrijwillige AOW/Anw-verzekering Geachte mijnheer Van der Heijden, Hiermee brengen wij het volgende onder uw aandacht. Op 28-11-00 hebben wij u een offerte voor de vrijwillige verzekering gezonden. Tot op heden hebben wij de bij de offerte gevoegde bereidverklaring niet van u terugontvangen. Wij verzoeken u nog eens de bereidverklaring in te vullen en ondertekend aan ons toe te zenden binnen zes weken na dagtekenin£ vau deze hrief. Na ontvangst zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten. Indien wij binnen deze termijn niets van u hebben vernomen, komt uw bevoegdheid tot deelname aan de vrijwillige verzekering te vervallen. Wij maken u erop attent, dat het in dat geval op een later tijdstip niet mogelijk zal zijn, alsnog over dezelfde periode aan de verzekering deel te nemen. Hebt u de bereidverklaring inmiddels opgestuurd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Hoogachtend, Sociale Verzekeringsbank Afdeling Vrijwillige Verzekering. Vermeld bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief. VZ26807440/NI. Ik heb hier om 19.35 alsvolgt op gereageerd: UW BRIEF KENMERK 0618.87.038. Op hetzelfde moment kwam hier het bericht door dat Cor Boonstra strafrechtelijk wordt vervolgd door de heer Docters van Leeuwen, die daarbij na een lange periode van afwezigheid eveneens in beeld kwam. Vandaag ben ik met de trein van 16.34 ook nog even naar Málaga geweest. In de trein zat het evenbeeld van mijn grootvader Willem Frederik van der Heyden. Hij was een Engelsman. Het ziet ernaar uit dat Gaspar ook nog nakomelingen in het Verenigd Koninkrijk heeft nagelaten. De hem begeleidende dame had qua uiterlijk het midden tussen Dame Rosemary Spencer en Tante Annie uit Velp. Ik verzond de volgende emailberichten, die nog niet zijn doorgezonden ten gevolge van de installatie van het nieuwe emailprogramma Microsoft Outlook 5. 10.43. Hallo Wijchen, Als blijk van erkenning voor de gezellige eerste paasdag de eerste opnames die ik vandaag - na de komst van de mecánico - aan jullie kan laten toekomen. Prettige voetbalwedstrijd. 01.34. Het is me niet gelukt om het mailtje bijtijds te verzenden. Ten gevolge van de update van mijn Microsoft Explorer lukt het me niet om de 'Acceso Remoto' aan de praat te krijgen. Nog geen verbinding dus. Nederland heeft inmiddels met 4-0 van Cyprus gewonnen en Cor Boonstra moet nu met 'King Arthur' in gevecht. De dartsport wordt steeds intensiever beoefend sinds hij als 'super PG' van zijn verantwoordelijkheden is ontheven. In de trein van Torremolinos naar Málaga trof ik een Engelsman die als twee druppels water op onze grootvader Willem Frederik van der Heyden leek. Hij ging vergezeld van een dame die qua uiterlijk het midden hield tussen Dame Rosemary Spencer en Tante Annie uit Velp. Zijn foto tref je bijgaand aan. Groetjes, John. De Heer - Van der Heyden - is Waarlijk opgestaan ¡Halleluia! En 01.25 aan Ronald Migo. Beste Ron, Leuk je weer eens te hebben getroffen op zaterdag 14 april in Nijmegen. Ik vond nog een oude dia van jou uit 1971 (aangehecht). Volgens afspraak hierbij mijn emailtje uit Spanje. Op 17 mei kom ik weer terug naar Nijmegen. Ik zou rond die tijd graag eens een avond van de Lionsclub Keizer Karel willen bijwonen in verband met mijn verdere oriëntatie op de toekomst. Wellicht is het zinvol dat we voor die tijd eens bijpraten. Zie jij kans mij te laten weten wanneer jou dat schikt en op welke avond ik met jouw clubgenoten kan kennismaken? Via de 'correo electrónico' gaat dat nog het snelste. Hartelijke groet, John Van der Heyden, Torremolinos. (01.25)

26 APRIL 2001 PAULINE KRIKKE KANDIDAAT-BURGEMEESTER VOOR ARNHEM