4 april 1997 Betreft: OUDE BEMINDEN Kenmerk: PJ/OE970404. Beste Liesbeth, Dit doet mij denken aan onze tijd in NOORDWIJK en hierin klinken mij jouw woorden door: "John, je hebt nu hard genoeg gewerkt. Stop er maar mee!" En dan ging ik even lekker aan het strand zitten in de Palmentuin van Hotel Oranje. In mijn belevingswereld heb ik twee beminden, drie eigenlijk, één in Noordwijk in een ivoren toren, één in het midden van het land, die niet wil dat ik zijn naam noem en één in KENSINGTON PALACE. Voor deze drie beminden bereid ik een brief voor vóór vanavond. Op het goede spoor blijven en de gezamenlijke koers aanhouden is het voortdurende thema dat mij bezighoudt. Voor mijzelf en wellicht als een stuk reminder voor jou, breng ik hieronder nog even jouw horoscopen van de laatste drie dagen onder woorden. "Uw relatie met buren of familieleden neemt een fantastische wending. Neem uw meest dierbaren in vertrouwen. Als u in de juiste stemming bent kunt u gemakkelijk een besluit nemen. Wees in financiële zaken niet te goed van vertrouwen. Handel financiële zaken zo discreet mogelijk af. Bescherm persoonlijke en gezamenlijke belangen. Het is heel eenvoudig om een lijst te maken van onkosten. Ga niet stappen als u slaap hebt in te halen. U bent minder openhartig dan gewoonlijk. Het is in uw voordeel bepaalde zaken geheim te houden. Denk goed na over de nieuwe kansen die u worden geboden in uw carrière. Wees praktisch.' Het is goed om nu minder openhartig te zijn. Die openhartigheid komt nu van mijn zijde. Na jouw briefje van 14 maart heb ik in jouw horoscoop tal van leuke suggesties gelezen en ik hoop dat je die hebt opgepakt. Ook bovenstaande zinsneden lijken mij op jouw situatie volledig van toepassing, mede in het licht van wat ik jou heb medegedeeld. Ik wil je in dit verband daarom nog graag van enkele persoonlijke ontwikkelingen in kennis stellen. Mede binnen het kader Vertrouwen Winnen. In mijn persoonlijke levenssfeer is Diana voor mij een zeer belangrijke inspiratiebron geworden. Ik ben echter wel zeer verontrust geraakt door de inbraak die eergisteren in KENSINGTON PALACE heeft plaatsgevonden. Dat neemt niet weg dat ik mij heb voorgenomen dit paleis op 21 april aanstaande te gaan bezoeken, zoals ik jou heb toegezegd. Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat mijn signalen in Engeland worden opgepakt. Ik baseer mij hierbij op het artikel op pagina T13 van de Telegraaf van gisteren. De woorden van Henk van der Meyden neem ik met een korreltje zout. Wel doet het mij deugd dat Mevrouw Emilie van Cutsem zich de problematiek van Charles en de kinderen van Diana aantrekt en William en Harry afgelopen weekend even mee naar Zuid-Afrika heeft genomen. Ik heb uit het artikel opgemaakt dat zij een dochter is van Peter Quarles van Ufford. In mijn genealogish onderzoek, waarvan ik jou op 10 september vorig jaar een uitdraai heb gegeven, kwam ik de familie Quarles van Ufford ook tegen. Bijgaand hiervan een fragment. Hierin tref ik ook Steven Halbertsma aan uit Langbroek. Hij is voor mij geen onbekende in mijn Utrechtse contreien. Dit vind ik een leuke ontwikkeling. Ik zou het ook leuk vinden van jou te vernemen aan welke tak van de familie Halbertsma jij bent geparenteerd. Met andere woorden, wie jouw ouders zijn. Ik stop je graag in de computer. Uiteraard kun je op mijn volledige discretie blijven rekenen. Commitment is commitment. Aangaande mijn vordering op de staat heb ik bericht ontvangen dat er geen relevant bewijs voorhanden is. Ik heb mij dus voorgenomen deze zaak zoveel mogelijk te laten rusten en weer te gaan investeren in positief denken en bouwen. Van de Vereniging Instituto Cervantes Madrid verwacht ik echter wel een bijdrage vanaf 1 april jongstleden. Ik heb hun advocaat laten weten dat ik hen vanaf die dag in gebreke heb gesteld. Wellicht is een kort geding noodzakelijk om met de Spanjaarden tot overeenstemming te komen. Ik heb daar echter geen geld voor op het moment. Dat is ook de reden dat ik bij ETON COLLEGE heb gesolliciteerd om een tijd het Language Department te gaan runnen. Mijn uitkering is volstrekt ontoereikend en je zult het met mij eens zijn dat het zelfs een blamage is dat ik daarvan moet rondkomen. Wij hebben op hetzelfde niveau gewerkt en een gelijkwaardige honorering lijkt mij op zijn plaats. Wat de uitvoering van het Cervantesproject betreft dienen er initiatieven te worden ontplooid. Ik kan niet alles alleen. Dat heb ik ooit zelfs in een brief aan Hare Majesteit laten weten. Van George heb ik lange tijd niets meer vernomen. Met je medewerking richting Nebib ben ik gelukkig. Voor het verder contacten leggen met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen ontbreekt mij de tijd en energie. Ik heb nu nog slechts één doel voor ogen: KENSINGTON PALACE, op 21 april aanstaande. Belangrijke data nadien zijn

27 september: Congres Spaans te Utrecht
28 september: Bezoek aan de Anglicaanse Kapel op Paleis het Loo
29 september (Michaelmas): Opening ETON COLLEGE

Voor 24 april heb ik om een onderhoud verzocht met Mr C. Carnall van Henley Management College. Ik hoop in die week ook nog het Landgoed Sandringham te kunnen bezoeken. Ik heb inmiddels bij de Hoge Raad van Adel de grafelijke titel aangevraagd op basis van de bestaande 'erkenningsregeling' als vermeld in het artikel Tandarts werd jonkheer in de Telegraaf van 28 maart met de tekst: 'Dan is er ERKENNING'. Het kan zijn dat een familie vroeger een titel mocht gebruiken, maar dat die in onbruik is geraakt, omdat bijvoorbeeld een voorvader niets in zo'n titel zag. Die kan men dan terugkrijgen. Dit kan uitsluitend plaatsvinden ten aanzien van personen die behoren tot een geslacht dat voor 1795 al tot de inheemse adel behoorde'. Ik heb de Hoge Raad van Adel om een spoedbehandeling gevraagd. Dan ben ik op dat punt in ieder geval gelijkwaardig aan Diana's broer in Zuid-Afrika. Verder houd ik je op de hoogte. Met hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. JOHN VAN DER HEYDEN Bijlage: Genealogisch fragment 'Familie-geschiedenis - 3 april 1997'.

13 APRIL 1997 JAMES WARWICK