20 januari 2000. Betreft: POSTBUS 689 Kenmerk: JH/LH20000120

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 20 januari 2000. De Costa del Sol is thans in het kader van het bezoek van de Nijmeegse voetbalclub NEC tot Costa del Agua omgedoopt. Het stadion wordt op 25 januari a.s. feestelijk geopend door onze goede vrienden d'Hondt en Kamminga. De supportersclub is er klaarblijkelijk niet in geslaagd de door mij voorgestelde Londense club uit Fulham en overige voorgestelde relaties bij de activiteiten uit te nodigen. Ik heb ook nog geen uitnodiging voor die openingswedstrijd tegen Anderlecht ontvangen. Ik neem aan dat die is retourgezonden door de directie van het Postkantoor op de Neude te Utrecht. Tot mijn grote ontsteltenis heb ik gisteren om 12.30 namelijk persoonlijk ter plekke vastgesteld dat er een nieuw slot op postbus 689 is geplaatst. Hieromtrent heb ik om 12.45 telefonisch contact opgenomen met de heer Van Maarn. Ik heb de postbus laatstelijk bezocht op respectievelijk 18-8-99, 7-9-99, 6-10-99, 16-11-99, 29-11-99 en 6-1-2000. In november heb ik nog - samen met de nota's van de Baak - een betalingsherinnering aangetroffen voor een nooit ontvangen nota welke ik omgaand aan de postbank heb doen toekomen. Inmiddels heb ik hieromtrent vanmorgen contact opgenomen met de Kamer van Koophandel te Amsterdam in verband met de contributie voor de Stichting Cervantes Benelux. De contributie over 1999 is betaald. De nota voor 2000 wordt volgende maand verzonden. De stichting staat nog steeds op postbus 689 te boek. Dit heb ik niet gewijzigd. Na het gesprek met Jos Gelissen en mijn bezoek aan de mondhygiëniste van dokter Nelemans ben ik - na een eerder telefonisch onderhoud met John Steenhuis naar Woerden getogen. Stonehouse is al verschillende keren verhuisd. Ik kwam nu uit op de Rietdekkersweg 6. Ik heb daar het operating system OS 9 aangeschaft voor de iMac alsmede het programma ClarisImpact 2.0 teneinde hiermee organisatieprofielen te kunnen opmaken. Na gezellig te hebben gedineerd in Utrecht ben ik met de trein van 20.47 naar 's-Hertogenbosch getogen. Aankomst aldaar 21.17. Aangezien de aansluitende trein om 21.37 vertrok had ik nog enige tijd om de omgeving te verkennen. Bij de roltrap aan de uitgang van het station kwam ik een oude bekende tegen: Ernst Hirsch Ballin, onze voormalige Minister van Justitie. Hij kon zich onze ontmoeting op het strand in Noordwijk nog goed herinneren. Ik heb hem laten weten dat ik onlangs de BEDANKBRIEF van Julio Sampedro heb teruggevonden van 17 juli 1989.

Op zijn vraag of ik nog vaak in Noordwijk kom heb ik hem laten weten dat onze collega's mij hebben verzocht in verband met het proces tegen Desi Bouterse tot 1 juni aanstaande uit Noordwijk weg te blijven. Daar had Ernst volledig begrip voor. In dit verband trof ik zoëven nóg een brief van Julio (kopie bijgevoegd), met als tekst:

"Madrid, May 24th, 1989.JS/et/455. Mr. John van der Heijden. Nieuw Elan. Holland Office Center. Kruisweg, 807. 2132 Hoofddorp. Holland. Dear John, Your letter and translations of StageBanenBureau documents arrived yesterday to my office. I am sending copy of them to the CEOE specialists just to study what adaptations have to be made according to the spanish regulations. Many thanks for your very kind assistance. I also thank you for your anticipated congratulations with regard to the presentation of the Nuevo Espíritu project, in which the participation of A. de Jong and the ambassador of the Netherlands Mr. Plug were really an important contribution. With kind regards, yours sincerely, J. Sampedro. Velázquez, 54 - 28001 MADRID - Teléfono 276 12 78 - Telex IBMAR 22974."

Leuk om dit weer eens terug te zien. Het bepaalt mijn verdere koers voor de toekomst. Omtrent het belang van "the participation of A. de Jong" heb ik nog mijn twijfels, tenzij zij mijn gerechtvaardigde declaratie kan onderbouwen aan de Minister-President. Dat geld hebben we immers hard nodig, mede in verband met het artikel in de Telegraaf van gisteren - die ik heb moeten kopen, aangezien hij wederom niet was bezorgd - onder het motto Veel kleine overnames maken ook groot. "Het is belangrijk dat Ahold doorgaat met middelgrote overnames, maar het wachten is op een grote klapper", aldus Patrick Roquas van Kempen & Co in Amsterdam. De Kampio-deal is vrij klein, zegt hij. "Maar aan de andere kant maken veel kleine overnames je uiteindelijk ook groot." Ik realiseer mij dat Pintor Manuel Ruiz over mijn paarse postbusnummer 689 beschikt en vraag mij thans af wie mijn informatie in handen krijgt.

14.42 Ik heb hierover zoëven telefonisch contact gehad met de heer Ben Boom. De problemen zijn ontstaan doordat ik de rekening bij de ING had opgeheven en de automatische betaling hierdoor was gestorneerd. Ik maak de zaak morgen weer in orde. Aangaande de jongeren meldde Mark mij gisteravond dat Willem-Alexander een tijdje terug een dag heeft meegedraaid in zijn werkgroep MER (Milieu Effecten Rapportage). Dienaangaande ga ik thans over tot Het Nieuws van Vandaag: Ik citeer wederom mijn 'spreekbuis' bij de Telegraaf, de weledele heer Rob Hoogland van Paars tot Heyden. Rob slaat wederom de spijker op zijn kop. Ik heb die ontwikkeling eveneens via de televisie gevolgd en begrijp niet hoe het in Godsnaam mogelijk is om in dit land zoveel gemeenschapsgeld in een bodemloze put te storten als zijnde van een zogenaamde staatscommissie die een onderzoek moet doen naar de mogelijkheden waarvan het resultaat al voor het onderzoek vast staat, zoals bij een dermatoloog! Ik denk dat ik inmiddels duidelijk ben geweest door helder te stellen dat een gekozen burgemeester buiten mijn beleidsdoelstellingen valt en derhalve dient te worden afgewezen. Daar hebben we altijd nog De Kroon voor. En wat mij betreft meerdere kronen binnen de Europese Unie en daarbuiten. In dit verband ben ik gelukkig met het artikel Máxima verdiept zich in ons land. Professor praat met vriendin Willem-Alexander. Hoogleraar openbare financiën professor drs. Victor Halberstadt informeert Máxima Zorreguieta, de vriendin van prins Willem-Alexander, over de Nederlandse samenleving. De PvdA'er Halberstadt is onder anderen oud-kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Afgelopen maandagochtend lunchten Maxima en Halberstadt twee uur lang in het Amsterdamse café Tabac, op de hoek van de Prinsengracht en de Brouwersgracht. Een formele inburgeringscursus zoals ook prins Bernhard en prins Claus hebben gehad, zal onder verantwoording van de minister-president moeten plaatsvinden. Premier Kok ontkende vorige week met klem dat hiervan sprake is. Hij sloot echter niet uit dat er van hofzijde eigen initiatieven worden genomen om de 28-jarige Argentijnse op een informele manier met de Nederlandse samenleving te laten kennismaken. Ik ondersteun deze handelwijze van de Minister-President. Mijn Beleidsplan heb ik immers in eerste instantie gedeponeerd bij het Kabinet der Koningin.

Het lijkt mij derhalve een goede zaak dat Máxima - binnen het kader van mijn beleidsplan - op deze wijze op haar representatieve taken ten behoeve van het Nederlandse Bedrijfsleven in Buenos Aires wordt voorbereid. In dit verband is het aardig om te melden dat de broer van mijn toekomstige schoondochter op 1 januari 2000 in New York vader is geworden van zijn eerste dochter. De gehele familie is vorige week bij hem - op Manhattan - op kraamvisite gegaan. Inmiddels produceert mijn computerprogramma ook kwartierstaten. Op een soortgelijke wijze kan ik ook jouw kwartierstaat produceren. Die krijg je morgen. Vooralsnog ga ik nog even door met mijn nieuwsanalyse van vandaag. Ik zie nu op de voorpagina van de Telegraaf ook de heli die mij op 31 juli 1996 dekking vanuit de lucht heeft gegeven toen ik mijn four royal letters ging bezorgen bij de post. Ik dank daarom Van Ganser Harte de heer Scholten, zijn voorganger Drijber en alle overige betrokkenen voor het beschikbaar stellen van deze Chinook-helikopter op 31 juli 1996 en daaropvolgend, teneinde mijn Operation Fifth Rose te kunnen uitvoeren. Ik lees vandaag eveneens dat de douane en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst vorig jaar een recordaantal van 300.000 xtc-pillen in beslag hebben genomen, oftewel bijna vier keer zoveel als in 1998. Die situatie beginnen we dus al aardig onder controle te krijgen conform de beleidsdoelstelling zoals ik die in het Radboudziekenhuis ten behoeve van de directie in 1993 heb getekend. Ik lees eveneens Dreigende aanslag op prins Filip. Ook zijn persoonlijk adviseur Joseph Van den Put en diens medewerkers zijn mij op 1 augustus 1996 buitengewoon terwille geweest door mij tijdens mijn gehele traject door België, tot aan de Franse grens met een heli te blijven vergezellen.

Dat geldt eveneens voor de Royal Air Force aan de andere zijde van de Chunnel. Het is dus zaak dat het Antwerpse provinciebestuur vanaf heden stevig aandacht aan haar onderdanen gaat geven. Zonodig dienen Wij daartoe weer eens met de vuist op tafel te gaan slaan in de sinjorenstad, zoals Gaspar van der Heyden dat al eerder had gedaan: "I am a Statesman. Yeah... Yeah....." Liefde is... ...ketens die niet knellen. Exact. Vandaar dat ik op deze wijze een bijdrage tracht te leveren aan het opruimen van die ketens. Dit kwam gisteravond om 21.30 uur al tot uitdrukking door de wijze waarop ik van de auteur van de Pluk-ze-wetgeving afscheid heb genomen nadat mijn vraag van 13 oktober vorig jaar op De Baak aangaande de gedachtengang van dominee Visser uit ROTTERDAM inmiddels in een publikatie is beantwoord. EHB: "Tot ziens". JH: "Dag Ernst....." It's up to you om te beoordelen waar de haarscheurtjes zijn te vinden. Ik denk dat ik mijn beton maar inwissel voor diamant. Daar heb ik al eens vaker aan gedacht, in Scheveningen.

Als opvoeder ben ik gewend om met kinderen om te gaan, al is het een leuke blonde jongedame van 28. P.S. Nodig professor Halberstadt maar uit in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Het eerste deel van zijn achternaam heeft hij al mee. Bijlage: Kopie brief JS/et/455 d.d. 24 mei 1989 van Julio Sampedro te Madrid.

21 JANUARI 2000 FELICIA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN