17 februari 2000. Betreft: BUILDING THE HOLDING X Kenmerk: JH/LH20000217. Querida Isabel, Dinsdag 15 februari 2000. De brief van 15.29 heb ik gepost. De krant van gisteren is nu pas gearriveerd. Liefde is... ...in de zevende hemel zijn. Dat wordt dan hoogtijd. Je bent hier altijd welkom en mijn deur staat voor jou open. Mijn collega in het midden des lands kan van alles regelen, maar ik blijf wel graag de baas. Daar moet hij maar aan wennen. Ik wens niet voor de zoveelste keer door de heer Boogaard om de tuin te worden geleid. Het is goed dat hij nu heeft gepubliceerd waar hij in 1989 is geweest. Die opbrengsten zijn uiteraard voor de Stichting Cervantes Benelux. Dat staat als een paal boven water. Eerst als hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan jegens mijn bedrijf, is hij welkom in de organisatie. Als aandeelhouder wellicht. Ik heb wel twijfels over de juridische hardheid van de holding. Deze staat wel keurig netjes op het briefpapier van de Baak vermeld, maar ik heb nog geen bevestiging ontvangen dat je de limited al hebt omgezet in een holding limited met werkmaatschappijen. Ik denk dat het pas interessant wordt om de Stichting Cervantes Benelux in European Cervantes Foundation om te zetten, zodra de Minister-President mijn declaratie heeft voldaan. Daar kan de heer G.P. Boogaard een belangrijke bijdrage aan leveren. Hij heeft immers nog iets goed te maken. Een andere juridische aangelegenheid betreft mijn oudedagsvoorziening. In dat verband ontving ik van de bedrijfsvereniging de volgende brief: "Betreft: wijziging verzekeringsplicht per 1 januari 2000. geachte heer, mevrouw, U ontvangt op dit moment een Nederlandse Wao, Waz- of Wajong-uitkering. Dit betekent ook dat u nog steeds verplicht verzekerd bent voor de volksverzekeringen Algemene ouderdomswet (Aow), Algemene nabestaandenwet (Anw), de Kinderbijslagwet (Akw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Per 1 januari 2000 vervalt de verplichte verzekering ingevolge de Aow, Anw en Akw voor uitkeringsgerechtigden die buiten Nederland wonen. Dit heeft vanaf die datum ook voor u gevolgen: * u bouwt geen pensioenrechten voor de Aow meer op; * nabestaanden hebben na uw overlijden geen recht op een Anw-uitkering * voor kinderen die vanaf 1 januari 2000 geboren worden ontvangt u geen kinderbijslag meer. Als u niet verplicht verzekerd bent voor het ziekenfonds vervalt ook de Awbz-verzekering. Bent u wel Ziekenfondsverzekerd dan blijft u op grond van verdragsbepalingen ook Awbz-verzekerd. Het stoppen van de verplichte verzekeringen betekent vanzelfsprekend ook dat u er niet langer premie voor hoeft te betalen. De inhouding van de premies op uw uitkering stopt dan ook per 1 januari 2000. Dit kan betekenen dat uw netto-uitkering iets hoger wordt. Als u dat wilt kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Aow en de Anw. De aanvraag daarvoor dient u in bij de Sociale Verzekeringsbank. Doe dat liefst dit jaar nog, maar in ieder geval in het jaar 2000. Voor een aanvraagformulier of nadere informatie hierover kunt u gebruik maken van onderstaande antwoordstrook. Indien u nadere informatie wilt ontvangen verzoeken wij u deze strook te sturen naar: SVB, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, Nederland. Met vriendelijke groet, Cadans Uitvoeringsinstelling B.V." Dat strookje stuur ik nu op. Ik zie dat de heer Peper zijn declaratieformulieren openbaar heeft gemaakt. Ik hecht er echter wel aan te weten met wie hij heeft gedineerd. Het is mij namelijk nog niet geheel duidelijk welke verhalen er over mij in omloop zijn gebracht. Het proces dat mijn voormalige collega in 1988 tegen mij heeft aangesponnen is al het levende bewijs dat hij zelfs een officier van justitie onwaarheden op de mouw heeft gespeld. Met alle schadelijke gevolgen vandien. Ik hecht er derhalve aan te weten welke verhalen er over mij bij de huidige Minister van Binnenlandse Zaken de ronde hebben gedaan of zijn opgetekend. Dit binnen het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ik heb ooit nog eens bij zijn voormalige collega Simons gesolliciteerd als rector van een Volwassenen Mavo. Ik heb de indruk dat er van mij nog ergens een negatieve beeldvorming bestaat op onjuiste gronden. Ik wacht de reactie nog even af. Dat geldt ook voor Peter Ottenhoff. Ook van hem verwacht ik dat hij uitsluitend de waarheid verkondigt. Ik kom immers graag ook weer eens met genoegen op de Winthontlaan. Aan jou heeft het niet gelegen en aan Harry ook niet. Integendeel. 19.00 Even naar The Bold and the Beautiful gekeken. Het is een soortgelijk verhaal. Bij het bestuur van de VISO (Vereniging van Instellingen voor erkend Schriftelijk Onderwijs) had ik ook een goede reputatie opgebouwd. Daar kan Harry van getuigen. De directie van Teleac (Van Schalkwijk) maakte immers ook deel uit van die vereniging. Als ik mij niet vergis heette Mariëtte Halkes eveneens Van Schalkwijk bij haar meisjesnaam. En zij weet exact hoe de vork in de steel zit. 20.11 Ik verneem op het journaal op Nederland 1 dat er naar aanleiding van het onderzoek van het Fort Team uit de Bilt voor het eerst na de onderzoekingen van de Commissie van Traa 33 arrestaties zijn verricht. Dat is een goede zaak. De bewijzen worden steeds harder gemaakt. Dat doet mij deugd. Buitengewoon veel deugd. Ik ben dus niet voor niets naar Ermelo gefietst. Ook dient mevrouw Edith Cresson zich te verantwoorden. Het doet mij dus ook buitengewoon deugd dat ik nog even heb gewacht voordat ik met die dame in zee zou zijn gegaan. Keizer Karel is onttroond in Arnhem. Het betreft de voorzitter van de voetbalclub aldaar. Hij voert ook niet de juiste achternaam. Ik houd niet van geschiedvervalsing. Dat is inmiddels wel bekend, denk ik. De Duitse CDU moet al 41 miljoen DM betalen vanwege hun ondoorzichtige praktijken. Dat is nog maar het begin. Die 80 van mij staan ook nog open. Ik zal de heer Tijssen een faxje sturen met het verzoek te checken of de bedragen nog zuiver zijn. Hij heeft in de loop van de tijd de volgende faxberichten ontvangen: Uw offerte d.d. 15 oktober 1992, balansgegevens 1992, Afrekening notaris, Inkomstenbelasting en declaratie. Dit naar aanleiding van de opmerking in Utrecht op Prinsjesdag 1996 dat in Nijmegen de 'Hondenbelasting' was afgeschaft. En tenslotte Inkomstenbelasting 1997.

23.55 Gesurfd onder 'Halbertsma'. Ik vond The Kings' Collector The archaeological travels of Jean Emile Humbert Ruurd B. Halbertsma. Interessant. Ook vond ik: 

EASD Board of Directors
Name EASD Functions Company Country
David Adams Chairman, Legal and Tax
Comittee Travers Smith
Braithwaite UK
Rupert Ashe Board Member GCI Focus UK
Andrew Beeson Chairman, Market Rules
Committee Beeson Gregory Ltd UK
Peter Clokey Board Member Pricewaterhouse
Coopers UK
Giuseppe D'Angelo Board Member Mediosim SpA Italy
Patrick de Bellefroid Past Chairman of EASD Puilaetco Belgium
Didier Duhem Past Chairman of EASD Spef Technology France
Léo Goldschmidt Chairman, Corporate Governance Committee BRUSSELS
University Belgium
Tjalling Halbertsma Board Member MeesPierson Netherlands
Helmut Horvath Chairman of EASD CA IB
Investmentbank
AG Austria
George
Loudon Board Member Netherlands
Katie Morris Board Member CISCO - City Group for Smaller Companies UK
Jeffrey Mortara Board Member Deutsche Bank UK
Denis Mortier Board Member InVent Finance France
Thomas Thesleff Board Member EVLI Securities Ltd Finland
Hubert Velge Board Member Quartz Capital Partners UK

Please send mail to easd@easd.com with questions or comments about this web site. Copyright © 1996 EASD European Association of Securities Dealers. Last modified: 28 September 1999.

¡PERFECT! Ik krijg nu steeds meer vertrouwen in de zaak. http://www.scintilla.utwente.nl/users/martin/be/maillist/98_3/author.html is immers ook niet toegankelijk. Goedzo! Ook vond ik een stuk van H.L. Halbertsma, Consultant te Calgary. Alsmede een artikel over Dr. George Karreman: "Dr. Karreman passed away on February 27, 1997 at the age of 76. He is survived by his wife Anneke, his children Grace, Frank and Hubert-Jan, Daughter-in-law Jennifer, Grand-daughter Nancy, brother Herman, and sister-in-law Erna. A memorial service was held at the Unitarian Church in Devon on March 6 " Hij was dus gehuwd met jouw tante Anne Henriëtte Sophie. Dr. Karreman was Co-Founder (together with H. Landahl and A. Bartholomay) and first president of the Society for Mathematical Biology. He was also a member of Sigma Xi, the Physiological Society of Philadelphia, the American Physiological Society, the New York Academy of Sciences, the Franklin Institute, the Society for Supramolecular Biology and the Society for Vascular System Dynamics. George was a devoted educator and an inspiration to his students, family, and friends. All of his children received advanced degrees from the University of Pennsylvania. He was an avid reader and chess player, and a devoted husband and father. In his later years he developed an interest in painting and sculpture and traveled frequently to the Pacific Northwest to be with his son and daughter and their families. Leuk om te lezen. Voorts kom ik een Halbertsma tegen in de lijst van leden van de familie Creutzberg. Mijn lagere school in Nijmegen was de Ds. Creutzbergschool. Ik heb met Herman hierover leuke herinneringen opgehaald. Ik denk dat ik gaandeweg begin te begrijpen waar onze opmerkelijke geestverwantschap en gemeenschappelijke belangstelling vandaan komt.

Woensdag 16 februari 2000 Liefde is.... ....haar verrassen Voor lingerie heb ik nu geen tijd. Eerst de business van de grond. Een van mijn droomwensen is een reis naar Amerika om de start van Cervantes USA mee te maken. Vanmorgen ben ik al naar Málaga geweest en ben daar even de Deutsche Bank binnengelopen. Na een bezoek aan de Seguridad Social langs het kantoor van Cervantes Helvetia Seguros. Daar las ik om 11.20 uur

"Estimado Cliente: con objeto de proporcionarle un óptimo servicio Nos hemos trasladado a la nueva sucursal de Helvetia Cervantes Vasconavarra, situada en Puerta del Mar, 18 29005 Málaga. Teléfono 952 226 676 Fax: 952 602 561 Muchas Gracias Cervantes Helvetia Seguros".

Daar ben ik dus naartoe gegaan. De Calle Puerta del Mar is een zijstraat van de Alameda en ligt midden in het centrum van de stad. Bij aankomst werd ik aangesproken door een zigeunerinnetje. Ze bood mij een soort heidetakje aan. Toen zag ik ook op nummer 18 het opschrift Peter Pan. "Peter Pan Van der Heyden hoeft niet meer terug naar Kensington", dacht ik "tenzij er daar nog iemand op mij zit te wachten in verband met mijn testament." Het nieuwe kantoortje van de verzekeringsmaatschappij bevond zich naast de schoenenwinkel Peter Pan. De goede man had net de verhuizing achter de rug en had nog helemaal geen enkele documentatie bij de hand. Hij heeft mij daarom de gegevens van de vestiging in Marbella gegeven: Cervantes Helvetia 952 86 03 68 Avenida Ricardo Soriano 5 in Marbella. Ik ga er volgende week wel een keer naartoe. Ik ben immers benieuwd hoe het met het schilderij van Manuel Muñoz Ruiz is gesteld. Ik denk dat het een goede zaak is om dat verzekeringsbedrijf ook aan de holding te hangen. Dan kunnen we daarmee een totaalpakket aanbieden. Ik heb aan het 15de Redesign toegevoegd: Cervantes Seguros In verband met de te verwachten financiële meevaller van minimaal 80 miljoen, heb ik vanmorgen de volgende fax naar Nijmegen gestuurd: Inkomstenbelasting 1999. Ik ga nu over tot de nieuwsanalyse: Karel Aalbers weggestuurd. Karel weet van wanten en is welkom op de Engelenburg. Echter wel eerst een deugdelijk financieel beleid uitzetten en de risico's indekken. Ik heb er geen bezwaar tegen als Fútbol Club Cervantes de Madrid in het Geel en Paars gaat spelen. Dat past bij onze Corporate Identity. CDU krijgt boete van 46 miljoen. De Duitse christen-democratische partij CDU moet 46 miljoen gulden aan de Duitse staat aan onrechtmatig verkregen subsidies terugbetalen. De politiek in Duitsland wordt dus ook steeds paarser evenals de brochure van de IALC. Website met Pepers declaraties op tilt. De internetpagina's van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gisteren enige tijd volledig onbereikbaar geweest nadat tienduizenden nieuwsgierigen de onkostendeclaraties van minister Peper wilden bekijken. Daar hoef ik mij dus niet meer mee bezig te houden. Londen geeft rapport Pinochet vrij. De Britse regering moet het rapport over de gezondheidstoestand van Pinochet overhandigen aan de vier landen die om zijn uitlevering hebben gevraagd. Hier ben ik het mee eens. Baltasar Garzón heeft zijn werk niet voor NIETS gedaan. Groen licht voor vervolging Cresson. ING steekt ruim 1 mrd in Mexico. Een motief temeer om in ons bedrijf te stappen. 18.35 Melrose Avenue is ook in beeld gekomen. Het in beeld gebrachte proces is een interessante case. Het komt mij bekend voor. Een Openbare Aanklager die in de fout gaat. Iemand die beschuldigd wordt van iets waar hij geen weet van heeft. 23.00 Vanavond heb ik mijn vaardigheden uitgebreid door wat met de CD-telefoongids te spelen. Vooral het werken met de plattegronden is buitengewoon interessant en geeft een helder beeld van de netwerkcontacten die bij onze kernactiviteit zijn betrokken. Bijgaand tref je een zestiental try-outs aan. Ook heeft de IRT-zaak mijn aandacht. Burgemeesters overstag. Landelijk team voor IRT-cocaïne. Dat gaat dus de goede kant op. Ik zal de ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen. De berichtgeving van het NRC staat op een goed niveau. Het licht begint thans door te breken. Ik heb dienaangaande toch andere ideeën omtrent integriteit van politiefunctionarissen. Maar dat is inmiddels wel bekend, denk ik. Ik heb ook de column van de heer J.L. Heldring gelezen. Het komt mij voor dat hij nog niet goed is geïnformeerd over onze positie inzake de ontwikkeling van de Europese Unie. Regelmatig lees ik van hem een eigen fantasieverhaal. Ik heb dienaangaande met Herman de Koning overlegd, aangezien hij een deel van zijn middelbare schooltijd op het Heldring College heeft doorgebracht.

Donderdag 17 februari 2000
NIETS blijft meer onopgemerkt. Waar ook ter wereld. Ik zie dat Karel inmiddels al hier naartoe is gekomen. Naar de juiste plaats: Puerto Banús. Nu begrijp ik waarom Peter Ottenhoff zo weinig van zich laat horen. Ik werk uitsluitend toekomstgericht. In Nijmegen ook, overigens. NEC heeft zich in de kwartfinale van de Amstel Cup niet laten verrassen door een eventuele stunt van Dordrecht '90. Die club wordt immers ook gesponsord door NUON. Dat wordt dus een finale NEC-Vitesse in de Kuip van ROTTERDAM. Gezellig! Dat was het weer voor deze keer. De komende 12 dagen besteed ik de meeste tijd aan mijn oudste zoon. Maar voorlopig kun je weer Vooruit. Groetjes, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN. Instituto Cervantes NBLEWS Manager (Manusje van ALLES!)
Bijlage: Kopie brief d.d. 22 november 1999 van het Spaanse Ministerio de Justicia met bijlage. Tijd: 11.01. Tekst JH/LH20000217.1 kwijtgeraakt bij het 'saven'.

18 FEBRUARI 2000 KEIZER KAREL II