Vrijdag 5 juli 2002 03.02 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :- "Bericht aan de Directie 004" on Thu, 04 Jul 2002 23:58:32 +0200 has been received. Verder nieuws van vandaag. Harry Mens aast op ministerspost. Mijn zegen heeft hij. Nu hij volledig is geïnformeerd via Saskia Pret en door mijzelf. Hoewel ik hem graag in mijn RAAD VAN BESTUUR zou hebben gehad. PAUL RIEGEN heeft dat echter afgeraden in een eerder stadium. Geheim Torentjesoverleg wordt definitief afgeschaft. Het 'Torentjesoverleg' tussen de coalitiepartijen gaat onder het nieuwe kabinet BALKENENDE definitief verdwijnen. Dat is ook niet meer nodig nu MIJN BOEK overal ter wereld op de markt is verschenen. Bush in opspraak . Het wordt nu weer tijd voor een LEGAAL GEKOZEN DEMOCRATISCHE PRESIDENT in de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA en een haarzuiver kiesstelsel, zoals in Nederland. Er bestaat daar ook nog zo iets als IMPEACHMENT. Deze zaak lijkt mij ernstiger dan de manipulaties met een sigaar. Spaans bestuur voor NH HOTELS AMSTERDAM - Het laatste Nederlandse lid uit de raad van bestuur van NH HOTELS heeft zijn functie neergelegd. 'Om persoonlijke redenen' zet Thomas Bas zijn loopbaan buiten de Nederlands-Spaanse hotelketen voort. NH HOTELS is het fusieproduct van het Spaanse Navarra Hotels (NH) en KRASNAPOLSKY uit Nederland. Oorspronkelijk zat naast Bas een tweede 'Hollander' in de RAAD VAN BESTUUR. Willem Jan van den Dijssel legde echter vrij snel na de integratie van beide hotelketens zijn functie reeds neer. In de RAAD VAN COMMISSARISSEN zitten nog wel Nederlanders, waaronder Van den Dijssel. Bas blijft als toezichthouder verbonden aan NH-onderdeel KRASNAPOLSKY. Verder is de omzet over de eerste vijf maanden van dit jaar met 15% gestegen tot EUR 325 miljoen. Ik ben nu benieuwd wanneer de naam van deze keten wordt veranderd in NH HOTELS CERVANTES als werkmaatschappij van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. Mijn kostuum van FRANS MOLENAAR - dat ik voor 31 AUGUSTUS 2000 had gekocht - is alweer versleten. Ik wacht echter met de aanschaf van een nieuw kostuum totdat mijn financiële positie helder is. 12.33 Ik ben weer begonnen met vertalen en heb vastgesteld dat ik klaarblijkelijk één ordner met correspondentie niet heb gescand t.w. uit de periode 21 APRIL t/m 19 SEPTEMBER 1997. Ik hoop dus gauw over een kamertje te kunnen beschikken in het ondernemerscentrum Element. Om daar mijn ordners op te slaan, zodat zij voortdurend bij de hand zijn. Eén archiefkast lijkt mij al voldoende. Ik heb de brief aan HERMAN DE KONING uit het Engels vertaald van juli 1997 als BEDANKBRIEFJE voor zijn kaart ter gelegenheid van mijn verhuizing naar Utrecht in die tijd. Dat brengt mij in gedachten ook terug naar een bezoek aan Entrelan in december 1990 in de Emmastraat in Utrecht. Samen met LIESBETH. Zij zag mij daar met HERMAN in gesprek en zei mij met vuurrode koontjes: "Houd hem maar te vriend. Dan haal je jouw investering er weer uit". Wat zij daarmee bedoelde weet ik niet. Maar dat kan ze altijd nog wel vertellen. Hoop ik voor haar. 16.08 Zo doorgaand met mijn vertaling denk ik eraan hoe belangrijk die ordner is van de periode 21 APRIL t/m 19 SEPTEMBER 1997. Ik denk dat hij niet in Nijmegen terecht is gekomen. Het is een rode ordner met de sticker van een gouden hart. Het bevat alle brieven die voor de hierboven vermelde juridische kwestie van uitermate groot belang zijn. Ik hoop dus dat LIESBETH hierover reeds beschikt. Ik heb ook nog veel materiaal overgedragen aan de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK OP DE MALIEBAAN IN UTRECHT. Het is allemaal rechtsgeldig en uitermate belangrijk voor het winnen van onze zaak.

Zondag, 8-06-1997
Deze keer staat mijn foto op pagina 55 van de NRC van gisteren. Het komt mij wel een beetje vreemd voor, maar ik denk dat ik dezelfde foto voor mijn eigen doeleinden ga gebruiken. Die foto van jou in
The Sun bevalt mij beter dan die van mij en ik wil die tempel der liefde ook wel eens bezoeken. Vanzelfsprekend. Laten we maar eens kijken war de Britse sterren te beloven hebben. Ik zal een brief schrijven naar 'De Koning' Hij kan mij beslist wel helpen bij het opzetten van het kantoor in Nederland. Ik heb een brief aan de heer De Koning geschreven en het volgende faxbericht aan Maxwell-Heppell in Warwick: 'Geachte mevrouw Heppell en heer Maxwell, Ik wil u en Linda nog hartelijk danken voor uw bezichtiging van Walcote House op vrijdag 25 april jongstleden. Zoals u ziet heb ik besloten nog enige tijd in Nederland te blijven en ben naar de Neude verhuisd in Utrecht, bekend van het Nederlandse Monopoliespel. Ik heb besloten - voor enige tijd - voor deze lokatie te kiezen om de organisatie op te zetten in de Benelux. Zoals u weet heb ik mijn ontwikkelingstaken in het Verenigd Koninkrijk gedelegeerd. Zodra ik mijjn werk in de Benelux heb beëindigd kom ik zeker terug naar Royal Leamington Spa en daarom word ik graag op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen bij de restauratie van uw prachtige landgoed.'

Faxbericht aan Warwick Business School: 'Geachte heer Dyson, ik wil u hartelijk danken voor ons gesprek van afgelopen vrijdag 25 april. Zoals u ziet heb ik besloten enige tijd in Nederland te blijven en ben naar de Neude verhuisd in Utrecht, bekend van het Nederlandse Monopoliespel. Ik heb besloten - voor enige tijd - voor deze lokatie te kiezen om de organisatie op te zetten in de Benelux. Zoals u weet heb ik mijn ontwikkelingstaken in het Verenigd Koninkrijk gedelegeerd. Zodra ik mijn werk in de Benelux heb beëindigd kom ik zeker terug naar Warwick en daarom word ik graag op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rond het European Integrated Management Project teneinde meer Nederlands-Brits-Spaanse samenwerkingsprogramma's op te zetten binnen het Cervantes Project. Te uwer informatie kan het de moeite waard zijn te weten dat ik mijn Business Plan op 28 april jongstleden heb aangeboden aan de District Council van Stratford-upon-Avon en het plan daar heb besproken met de Economic Development Manager. Ik vertrouw van nu af aan en in de nabije toekomst op een zeer vruchtbare samenwerking. U het allerbeste toewensend persoonlijk en met uw werk verblijf ik. Met vriendelijke groeten.'

Maandag, 9-06-1997
Ik moet mijn hypotheek nog definitief regelen bij de bank. Dat zal ik vandaag doen. Ik denk ook aan de bankrekening bij NatWest Kensington Royal Garden Branche. Wellicht kan dat definitief worden geregeld tijdens mijn volgende bezoek in augustus. Maar voorbereidingen dienen vanzelfsprekend nog te worden getroffen. Dat is het tot nu toe. Ik hoop dat je geniet van jouw gedachten over liefde. Ik denk dat dat het beste motief is om zaken te doen. Tot volgende week.

Weekrapport 24 Utrecht, 16 juni 1997

Lieve Diana,

Dit is een bijzondere dag. Ik noem het Jouw Kroning. Je zult het aan het eind van deze brief lezen. Maar ik begin eerst met mijn dagelijkse routines van de afgelopen week.

Maandag, 9-06-1997
Ik heb de bijgevoegde bevestiging ontvangen van mijn verblijf in Leeuwarden van 12 tot 14 juli en hoop dat
Wij de Koninginnenkamer op de 13de kunnen gebruiken om overeenstemming te bereiken. Vandaag begin ik met de vertaling van mijn brief aan de heer de Koning:

'Beste Herman, Graag wil ik je hartelijk danken voor de prettige verrassing die ik van je mocht ontvangen in verband met het betrekken van mijn nieuwe woning met je beste wensen. 'Tot (ca) 2000' staat er op je kaart. Ik hoop echter wel dat je al in een vroeger stadium een keer langs kunt komen boven 't Neutje. Er staat hier namelijk nog steeds een fles Veuve Clicquot te wachten die ik graag gedrieën soldaat maak. De start in Utrecht is veelbelovend. Er staan weer rode rozen in mijn kamer. Nu van een échte jonkvrouw voor mijn oudste zoon Mark die gisteren de sterren van de hemel speelde in de Utrechtse Stadsschouwburg als hoofdrolspeler in de door hemzelf bewerkte versie van de musical Chess.

Ik heb hem ooit eens gezegd: "Als ik ooit nog eens een nieuwe relatie aanga moet ze wel van adel zijn". Mark heeft op dit punt al een voorsprong op mij genomen. Het is dik aan tussen die twee en daar ben ik zeer gelukkig mee. Ik heb gisteren al met haar moeder kennis gemaakt. Mark kon alle bossen bloemen niet dragen gisteren. Dus heeft hij ze maar even aan mij meegegeven. Er schijnt goed over nagedacht te zijn. Ik zie een boeket Geel-Oranje lelies met paarse Heydebloemen en een nog zorgvuldiger samengestelde bos Gele en Oranje bloemen met Zonnebloemen en Margrieten. Er zit een kaartje bij met het opschrift 'Bedankt voor de mooie voorstelling, van Laura en Miranda'. Het betekent veel voor mij. Geel en Oranje zijn voor mij de peilers waarop ik mijn bedrijf moet bouwen. De Zonnebloemen doen mij denken aan een Zuidafrikaans meisje dat werkzaam is in het etablissement THE ANGEL ON THE BRIDGE in Henley-on-Thames.

Zij noemde zich 'Zahn' en tekende een bloemetje achter haar naam, waarna ik haar 'Zahnflower' heb genoemd. Ik heb haar toen gezegd "Once there appeared an angel on the bridge behind my house", waarop zij mij zei: "I take you with me in my suitcase to South-Africa". Vervolgens heb ik haar ten afscheid een beeldje van een ridder gegeven dat ik op 20 april in Westminster tegenover de Houses of Parliament had gekocht. Zoveel zoenen heb ik de laatste jaren niet meer gehad als op die avond. 'Miranda' is ook het pseudoniem voor mijn beoogde partner waarvan ik in dank de genealogische gegevens van je mocht ontvangen. Zij blijkt dus een directe afstammeling te zijn van Willem van Oranje. Dat is een goede zaak, want de Van der Heydens en Oranjes konden het blijkbaar goed met elkaar vinden in de Tachtigjarige Oorlog. Ik houd 'Miranda' dus hoog in het vaandel. Deze week zag ik nog een foto van haar in een rood met paarse combinatie. Die foto noem ik 'Vision'.

Hij stamt uit de tijd dat wij in Noordwijk aan visie-ontwikkeling deden, waarbij wij ons lieten Leiden door de sterren. Zij stond gisteren afgebeeld op pagina 1 van de zon, terwijl ik het slechts moest doen met pagina 55 van het NRC Handelsblad. Die situatie dient dus wel snel in balans te worden gebracht. Mijn Engelse horoscoop meldde gisteren in dat verband 'People seem willing to go along with any changes you suggest so there should be no need to alter your plans. Meanwhile, on a deeper level, many of your problems would begin to disappear if you accepted some help. Doing so could prove very profitable'. Ik denk dat ik daarom wat hulp van jou moet accepteren en zou het prettig vinden als jij voor mij de contacten met de Start-organisatie wilt warm houden. Ik wil graag dat zij participeren in het bedrijf Cervantes Recruitment & Selection, te vestigen op de Luchthaven Schiphol. Dit moet een uitzendbureau worden voor mensen met een Spaanstalige achtergrond. In het artikel 'Start zoekt expansie in buitenland" in het NRC van 5 juni jl. staat onder meer "We richten ons vooral op Duitsland en Spanje. We voeren daar serieuze gesprekken" zei Start-voorzitter ing. S. Attema gisteren tijdens de eerste persconferentie die het bedrijf ooit heeft gegeven. Voor de buitenlandse expansieplannen zijn volgens mede-directeur ir. F.L. Beringen grofweg twee belangrijke drijfveren aan te geven. "Onze klanten vragen erom. Niet in de zin dat ze zeggen 'ga naar het buitenland', maar ze willen offertes hebben voor hun hele werkgebied. Niet alleen dus voor hun vestigingen in Nederland maar ook voor die in het buitenland." Mijn werkgebied is nu Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Engeland en Wales en mijn taak is 'bruggen bouwen'. Ik moet dus ook kunnen delegeren. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen als jij mij kunt helpen bij het bouwen van die brug met 'Start'. Zij beschikken over mijn beleidsplan. Enige maanden geleden heeft Jules Zwijnenburg dit plan aan haar hoofddirectie voorgelegd. Ik heb hierop nog geen reactie ontvangen, maar aangezien de Start-organisatie ook participeert in de Government Game Competitie, waarbij ik tussen het kabinet op de trappen van Paleis Huis ten Bosch ben afgebeeld, mag ik aannemen dat zij al met mijn plannen werken.

Dit dient dus thans te worden geconcretiseerd. Ik hoop in dat verband op je medewerking te kunnen rekenen en sluit deze brief graag af met het toevoegen van het gedicht van Rudyard Kipling waarmee ik op 23 april jongstleden werd verrast in Henley-on-Thames, Oxfordshire. Hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales.

Ik kreeg bezoek van mijn zoon Mark en de heer Gerard Doek. President van de Lionsclub Utrecht Host. Ik zal in september zien of ik mij enige tijd bij die club aansluit. Ik heb evenwel beloofd om naar Stratford te komen. En dat doe ik. Natuurlijk.

Dinsdag, 10-06-1997
Ik zal vandaag met 'Start' beginnen. Hier in Utrecht. Ik heb een uitnodiging verzonden voor een gesprek op de Neude aan de heer Attema.

Terug van Lucaya. Daar kreeg ik opnieuw sleutelnummer D220 en heb dat gecombineerd met 697: Diana 22-06-97. Ik reken dus op een ontmoeting in Huis ter Duin op zondag 22 juni. Ik heb de bijgevoegde bevestiging ontvangen van mijn deelname aan het congres 'De Nieuwe Economie' op de Baak op 20 juni. Ik zal dus proberen tot zondag de 22ste in Noordwijk te blijven om jou of een van jouw plaatsvervangers te ontmoeten. In Lucaya kreeg ik een roddelverhaal aangeboden waarop ik geneigd was te reageren, maar het leek mij verstandiger dat niet te doen in dit tijdsgewricht. Het betreft het roddelblad 'Party' no. 24, 11 juni 1997 van Party Publishing BV, Wildenborch 5, 1112 XB Diemen. Ik ken de lokatie van de TopStart groep. Het verhaal gaat over jouw contact met de heer Christopher Whalley. De misleidende suggesties brachten mij in verwarring maar ik was gevleid met de tekst aan het eind: "Wie de prinses ooit heeft bewezen haar vertrouwen waard te zijn zal nooit keihard worden gedumpt, maar kan altijd op de steun en vriendschap rekenen van de prinses."

De Nieuwe Start is enkele jaren geleden in dezelfde Wildenborch begonnen. Ik houd echt van jou. En dat meen ik echt. Mag ik? Ik hoop dat je je een reis kunt veroorloven naar onze kust en de Harbour Lights te zien. In de sauna heb ik ook de simbolische betekenis van de kleuren Rood, Oranje en Paars besproken van het Valentijnscadeau dat ik daar had gekocht en heb voor het eerst in mijn leven een massage ondergaan. Door een man helaas. Ik had een intensief gesprek op het Domplein met een medewerker van de Spaanse naamgenoot. Het was een prettig gesprek over Europese Integratie. Hij komt uit Barcelona en zal mij introduceren bij de nieuwe directeur van het Instituto, de heer Gullón. Zoniet, dan moet ik hun activiteiten verbieden. Ik heb begrepen dat Koning Juan Carlos deel uitmaakt van de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid. Ik mag aannemen dat Hij ons een goed samenwerkingsvoorstel zal aanbieden. Dan ga ik met jou een andere keer naar het Marivent Paleis! Maar niet in een koffer.

Woensdag, 11-06-1997
Ik denk aan het familievraagstuk dat ik jou heb voorgelegd. Het Management van de Baak heeft al zeer duidelijk kennis genomen van de verandering van de situatie en beschouwt het Instituto Cervantes NBLEW als ons familiebedrijf waarin ik enige tijd Manager NBL zal blijven. In dit verband breng ik mijn aangetekende brief in herinnering van 18 april jongstleden.

"J.L. Van der Heyden, Manor Court Hotel, 35 Courtfield Gardens, London SW5 0PJ. Lady D.F. Spencer, KENSINGTON PALACE, LONDON W8 4PX Earls Court, 18 april 1997 Lieve Diana, Ik vertel je graag mijn ervaringen van vanmorgen. Ik ben gaan joggen door Kensington Gardens en Hyde Park. Bij het beeld van Peter Pan trof ik twee aardige Spaanse jongeheren uit Málaga en heb hen verteld dat ik "Cervantes" ben. Ik heb geprobeerd om een meisje in een groen shirt te volgen, maar toen besefte ik dat mijn conditie nog steeds erg slecht is. Ik zal de komende dagen proberen dat te verbeteren in Earls Court Gym. Tijdens het joggen van Hyde Park naar Kensington Park realiseerde ik mij dat de Familie in KENSINGTON PALACE buren moeten zijn geweest van de Familie Hyde. Daarom ben ik naar de Oranjerie van Jouw Paleis gegaan en heb daar een belangrijk besluit genomen. Vanaf nu wil ik Jou als Hoofd van mijn organisatie. We kunnen rekenen op de steun van de Nederlandse Regering zoals Je kunt zien aan de foto van de "Government Game". De Minister van Financiën kijkt nog wel enigszins bezorgd, maar die situatie zal snel verbeterd zijn. Ik hoop je aanstaande dinsdag te treffen. Yours, John Hyde. Afgegeven op St. James's Palace. Londen 18-04-1997. Bijgevoegd. "Government Game Competitie: Regeren is vooruitzien!"

Zoals je weet werd deze brief niet aangenomen op St. James's Palace. Daarom heb ik hem als een 'special delivery' laten verzenden via 'Royal Mail' vanuit het postkantoor in Lower Regent Street London SW1 onder nummer SP 6187 3291 2GB. De naam John Hyde was uiteraard mijn pseudoniem.

Ik heb een bezoek gebracht aan het kantoor van de Baak in Biltstraat 206, ongeveer anderhalve kilometer hiervandaan. Ik kreeg een kop koffie en ervoer de sterke band die na alle jaren nog steeds bestaat. Ik heb de brochure aangevraagd van het 'Education Supportcenter', Marieke de Kroon 'De Kroon' (NRC pagina 55, 7 juni) omdat ik denk dat deze organisatie van grote waarde kan worden binnen de basisfilosofie van het bedrijf om jonge Spaanssprekende mensen te begeleiden bij het ontwikkelen van hun loopbaanplanning. Ik heb informatie aangevraagd bij Hotel de Baak en besloten Huis ter Duin op zondag 22 juni te bezoeken in de hoop daar met jou een ontmoeting te hebben of met een van jouw stafleden in verband met al mijn voorstellen in mijn voorgaande brieven. Bevestiging reservering door mevrouw Bouwman. Ik heb ook het artikel 'Rechtspraak in EU is een exportartikel' gelezen. Ik geloof dat er ooit nog eens een nieuwe Europese Keizer uit de Familie Van der Heyden/Spencer voortkomt. Daar ben ik van overtuigd. Omdat ik van je houd. Ik hoop je weer terug te zien. Zo spoedig mogelijk!

Afspraak gemaakt met de heer Van Lanschot van Jones Lang Wootton, over Sparrenheuvel, op vrijdag 13 (het geluksnummer!) juni. Terug van de excursie rond het Domplein waar ik een Spaanse medewerker aantrof uit Barcelona aan wie ik een kopie van de advertentie van afgelopen zaterdag heb gegeven met mijn persoonlijke gegevens voor de heer Gullón. Op BBC1 zag ik het bezoek van Tony Blair aan het Elysee Paleis in verband met de Eurotop van Amsterdam en ik moet toegeven dat ik het eens ben met zijn ideeën om constructief samen te werken binnen de Europese Unie en de Britse grenzen en belangen binnen dit kader te verdedigen. Ik heb gisteren ook gehoord dat Koning Juan Carlos persoonlijk betrokken zou zijn bij de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid. Ik neem mij echter voor mij niet te mengen in de positie van Gibraltar. Dat wordt een leuk gespreksonderwerp voor Tony Blair en zijn collega José María Aznar.

Donderdag, 12-06-1997
Verliefd worden. Dat zou nog eens mooi zijn, maar uitslutiend als de liefde wordt beantwoord. Zoniet, dan wordt het een marteling. Prettige activiteiten zijn de excursies hier in Utrecht. Ik heb voor elke woensdagavondexcursie ingeschreven vóór mijn nieuwe reis naar de Koninklijke Paleizen van Engeland. Vanzelfsprekend ben ik benieuwd naar de belangrijke mijlpaal. Daarvoor heb ik de steun van mijn vrienden en collega's nodig. Kreeft: 'Dit is niet de meest geschikte dag om afspraken te maken met adviseurs. U bent actief in het zakendoen, maar op een onopvallende manier. Pas op dat niemand u doorziet'. Daar ben ik het volledig mee eens. Ik heb informatie ontvangen van Hotel de Baak en voor de nachten van 20 en 21 juni geboekt. Ik heb ook bijgevoegde brief van het Ministerie van Justitie ontvangen met de ontvangstbevestiging van mijn brief van 27 mei. Dat doet mij denken aan de foto die ik in de Cromwell Road heb gemaakt met de boodschap 'Principles to Di for'. Ik stel vast dat mijn naam in deze brief is gespeld zoals ik dat wil.

De vertaling uit het Engels: 'Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 27 mei waarvan ik van de inhoud kennis heb genomen. Als u zich niet kunt verenigen met mijn beslissing van 21 mei jongstleden kunt u zich thans, nu u naar Utrecht bent verhuisd, wenden tot de Rechtbank van Utrecht. Ik vertrouw erop u met het bovenvermelde voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, De Staatssecretaris van Justitie, de Directeur Regeringszaken, voor deze, R. Tenge, hoofd Afdeling Juridische Zaken en Politiek."

Faxbericht als bevestiging naar de Staatssecretaris van Justitie met de inhoud: "Geachte heer Tenge, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief NM 964/275 d.d. 10 juni 1997. Uw advies om beroep aan te tekenen bij de rechtbank te Utrecht zal ik overnemen. Ik heb overigens met genoegen vastgesteld dat u mijn naam reeds in de door mij gewenste spelling in uw brief heeft opgenomen. Dit zal de procedure - wellicht - enigszins vergemakkelijken. Hiervoor mijn hartelijke dank."

Telefoongesprek met de Arrondissementsrechtbank. Morgen ga ik naar het Provinciaal Archief om genealogische documenten te verzamelen over mijn voorouders. Ik ontving de informatie van het 'Educational Supportcenter' en zond mevrouw de Kroon het volgende faxbericht:

"Ik heb uw pakket van 11 juni jongstleden in dank ontvangen. Aangaande uw verstrekte informatie komt het mij voor dat uw organisatie in principe mijn business plan kan uitvoeren of delen daarvan. Daarom verzoek ik u contact met mij op te nemen voor een afspraak omtrent dat onderwerp."

Het bovenstaande om 17.16 verzonden als Bericht aan de Directie 005 aan boacgroep.nl Cc l.halbertsma en h.starren met als aanhef: Aangezien ik om 18.00 uur een afspraak heb met een Vlaamssprekende Spanjaard - hij heeft naar zijn zeggen enige tijd in Gent gewoond - doe ik u hieronder nu reeds mijn berichtgeving toekomen van vandaag. GOED WEEKEND 17.30 Ontvangen van boacgroep.nl Your message :- "Bericht aan de Directie 005" on Fri, 05 Jul 2002 17:16:49 +0200 has been received.

6 JULI 2002 MIJN BOEK