DINSDAG 10 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Subject: DINSDAG 10 JANUARI 2012 BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR Date: January 10, 2012 2:03:02 PM GMT+01:00 To: THOMAS TRIEBELS, MARC VAN HOORN, LIESBETH HALBERTSMA. Beste Thomas, Marc en Liesbeth, Nadat ik tegenover mijn huis de boodschap TE QUIERO had gefotografeerd

heb ik in navolging van SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 1, DEEL 2, DEEL 3 en DEEL 4 naar deel 1 en deel 2 gekeken van de vierdelige serie BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR. Dit is mijn persoonlijke feedback. DEEL 1 DE ROEPING heb ik op het internet bekeken en is HIER te bewonderen. De aflevering begint op 30 APRIL 2009 in APELDOORN en vervolgens zien wij het defilé op PALEIS HET LOO op 30 april 1961 met KONINGIN WILHELMINA op het bordes. Het is tijdens mijn middelbare schooltijd op het NIJMEEGS LYCEUM. Ik citeer MIJN JEUGDJAREN 1947 - 1965:

"Oecumenische middelbare school: het Nijmeegs Lyceum. Een periode die sterk mijn wereldbeeld heeft bepaald. Levensbeschouwelijk ging het Nijmeegs Lyceum uit van algemeen christelijke beginselen. Maatschappelijk droeg het een vrijzinnig, liberaal karakter. De school was prestatiegericht, maar werd vooral gekenmerkt door een sterk groepsgebeuren: de NLV (Nijmeegse Lyceïsten Vereniging). Leerlingen werden van aanvang af opgenomen in een democratisch proces. Er waren werkgroepen en jaarlijks een kleine en een grote fuif. Contacten kwamen tot stand, blijvende relaties en ook huwelijken zijn in de Nijmeegs Lyceumtijd ontstaan. Het was de tijd van het ontstaan van een nieuwe tijdgeest: Bob Dylan: "The times they are a changing", "Like a Rolling Stone", the Rolling Stones: "It's my life and I do what I want", The Beatles: "And I love her.""

Ik herken het weer allemaal uit de beelden uit Leiden in die tijd. Vervolgens zien wij het staatsbezoek van BILL CLINTON en zijn echtgenote HILLARY in mei 1997, als vermeld in 22 MAY 1997 en 27 MAY 1997 SPEECH OF HILLARY CLINTON IN AMSTERDAM AND LETTER TO THE DUTCH MINISTRY OF JUSTICE. Kort na MIJN KONINKLIJKE MISSIE IN HET VERENIGD KONINKRIJK. Ook Bill Clinton haalt hierbij herinneringen aan uit die tijd van Nederlandse normvervaging in Amsterdam. PRINS PILS komt tot leven in deze aflevering. Ook mijn stadgenote EMILY BREMERS van STIBBE-BLAISSE. Aardig is de term HOTEMETOTEN uit de mond van Claus von Amsberg. Beatrix toast op de tragiek van het blauwe bloed tijdens haar bezoek aan Dribourg en kennismaking met Claus na het overlijden van Wilhelmina tijdens de jaarwisseling 1962/1963. Daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Als ik BEATRIX zie moet ik steeds aan LIESBETH denken en aan mijn brief van 10 SEPTEMBER 1996. In juli 1997 gaan we weer naar Huis ten Bosch. Nu komen ook de beelden van Juliana uit SOESTDIJK. Zij spreekt wijze woorden "Ze willen allemaal iets anders. En je doet het nooit goed". Zeer herkenbaar. Daarom is consistentie van beleid zo belangrijk. In augustus 1976 komt de Lockheed-affaire wederom aan de orde. Minister-President Joop den Uyl brengt een bezoek. Samen met Ruud Lubbers, die ANDRIES VAN AGT vervangt als Vice Premier. Ik constateer wederom dat Huis Rijsenburg in DRIEBERGEN het kasteel Drakensteyn vervangt in deze serie. Ik zie dat aan de achtertuin. "Victor Baarn" bleek een alias te zijn van Prins Bernhard. Zo heb ik mijn beste collega ook de alias "Angela Vincente" toegekend. Victor Sanders werkt overigens ook weer bij Cristal. De opvolgingskwestie komt hierbij aan de orde. Ik ben ervan overtuigd dat hier een relatie ligt met de computerschijven die ik in het voorjaar van 1987 aan MIEKE DE BRUIN uit DRIEBERGEN-RIJSENBURG heb meegegeven. BEATRIX spreekt klare taal tegen haar vader en ik vraag mij nog steeds af wie haar agenda heeft gestolen op de parkeerplaats tegenover PALEIS SOESTDIJK als vermeld in onderstaande brief d.d. 26 september 1995 van W.J.M. Velings, COMMISSARIS VAN POLITIE TE NIJMEGEN.

Dan zien wij Prins Bernhard in Soesterberg in mei 1999. WILLEM-ALEXANDER komt op dat moment terug uit Sevilla waar ik in 1992 de WERELDTENTOONSTELLING heb bezocht. Gelijktijdig met DIANA. Op het eind van deze aflevering komt mijn lijmpoging aan de orde van het tweede paarse kabinet als vermeld in 2 JUNI 1999 PAVO REAL, 3 JUNI 1999 BESCHUIT MET MUISJES, 4 JUNI 1999 PAARS EUROPA, 5 JUNI 1999 DIPLOMATIE en 9 JUNI 1999 VRIJ ONVERVEERD.

Gelijmd met 'Uni glue'
Lápiz adhesivo

Dan komt Herman Tjeenk Willink in beeld. Van het glaasje water. Ik citeer: 27 APRIL 1999 GELUKWENS AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE : "Faxbericht voor : Z.K.H. Prins WILLEM-ALEXANDER Betreft : Gelukwens Van : John L. Van der Heyden Datum : 27 april 1999 Tijdstip : 18.15 uur Koninklijke Hoogheid, Vanuit Spanje wens ik u Van Harte een heuglijke verjaardag. Ik zal tijdens koninginnendag in Houten en Utrecht aan de buis gekluisterd zijn. Op Uw gezondheid drink ik thans een Spaans glas helder water P.S. Voor de STICHTING CERVANTES BENELUX hebben zich nog geen geschikte bestuurders aangediend".

DEEL 2 DE PRIJS heb ik via de televisie gevolgd en opgenomen. In deze aflevering komt MIJN INDERTIJD BEOOGDE ARGENTIJNSE BELEIDSMEDEWERKSTER in beeld. Vanzelfsprekend begint deze aflevering in NOORDWIJK in juli 1999. Te paard op het strand. De eerste de beste paparazzo wordt hier gelijk achterover getrokken na een foto te hebben gemaakt van MÁXIMA te paard. Samen met WILLEM-ALEXANDER. De filmprojector van Prins Bernhard is goed in beeld gebracht. BEATRIX draagt een PAARSE HOED. Ik loop de beelden hierna na. Beelden voorstellende HUIS TEN BOSCH juli 1999. BEATRIX noemt Haar man een "joker" en de glazen rode wijn zijn goed gevuld. Het doet mij denken aan Liesbeths uitspraak tegen automatiseringsman LEO HICK: "IK LAAT JOHN NIET VOOR JOKER GEBRUIKEN". De toast op Argentinië verloopt niet geheel zonder problemen. Dan volgt ONS GEHEIME WAPEN MAJOOR ALIDA BOSSHARDT van de uitspraak "Mijn Heer Van der Heijden. Hoe heet die man?" "Edwin heet-ie, Majoor!". De opmerking over het glas rode wijn tijdens het bezoek aan de wallen doet mij denken aan mijn afspraken met voormalig NOS-directeur MR. HUUB DE GRAAFF. HUIS TEN BOSCH JULI 2000 doet mij aan STAVERDEN denken op de VELUWE als afgebeeld in 26 AUGUSTUS 2009 DON QUIJOTE EN SANCHO PANZA OP DE VELUWE. Daar komt WIM KOK in beeld. "Kok heeft altijd een punt" volgens het koninklijk echtpaar. Dat is helder. APRIL 2001 tafelgesprek inzake de toenmalige MINISTER-PRESIDENT. De opname over de tijdgeestavond vind ik zeer bijzonder in aanwezigheid van Wim T. Schippers over het onderwerp VERBETER DE CREATIVITEIT DOOR EEN SCHOP IN DE GROND en de twee kuilen die hierna zijn gegraven in het gras. MEI 2001 wederom gesprek met WIM KOK. Dan weer een flashback naar NOORDEINDE, SEPTEMBER 2000. De maand nadat mijn oudste zoon zijn bul heeft gehaald in Utrecht.

Het gesprek dat hierna volgt tussen BEATRIX en MÁXIMA over haar vader heeft mijns inziens echter in 2001 plaatsgevonden. Binnen dit kader heb ik altijd gezegd "Ik doe zaken met de dochter en niet met de vader". De officiële verloving vindt plaats op mijn moeders 82ste verjaardag op 30 MAART 2001 als beschreven in 1 APRIL 2001 ENGAGEMENT. Hierna wederom een flashback naar SOESTDIJK in SEPTEMBER 1977 met DRIES VAN AGT. HUIS TEN BOSCH 6 MEI 2002. Op die dag is er veel gebeurd, ref. 6 MAY 2002 YOUR REF 1: REF LFP/3300636/JL YOUR REF 2: DEB/03300636/CD4E ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE CARDIFF WALES, 6 MEI 2002 SPIDER-MAN ENORM KASSUCCES IN VS, 6 MEI 2002 INSTITUTO CERVANTES LTD (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS, 6 MEI 2002 FAXBERICHT DAGBOEK VOOR MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 6 MEI 2002 BRIEF DAGBOEK VOOR MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. VAN AGT komt weer in JUNI 1981 in beeld in PALEIS NOORDEINDE met zijn uitspraak NEVER CHANGE A WINNING TEAM. Op 6 OKTOBER 2002 zijn wij getuige van het overlijden van PRINS CLAUS. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2568 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5586 verwijzende pagina's 19. FIRST FAX MESSAGE 22 MAY 2002: YOUR REF: COH/7404/001226-7 ON BEHALF OF LEWIS DEBT SERVICES BRADFORD UNITED KINGDOM beste MAAGD: U kunt een flinke trede stijgen op de maatschappelijke ladder als u zich bedient van subtiliteit. Durf uzelf gerust te pushen, maar blijf bescheiden. Liefde kan diepe emoties oproepen. Maak niet de fout om een ex met uw huidige partner te vergelijken. Dat is een verstandige opmerking. SCHORPIOEN: Het behartigen van andermans zaken is niet echt iets voor u, maar als u het zorgvuldig doet kan er eigenlijk niets misgaan. Een relatie kan op een prettige manier worden voortgezet als beperkingen worden doorbroken. Daarom heb ik LIESBETH nu ook weer volledig bij deze berichtgeving betrokken. 12:25 Na terugkeer van mijn Argentijnse tandarts (zij heeft één van mijn kiezen - nummer 37 - van een nieuwe vulling voorzien) heb ik vastgesteld dat er een advertentie van De Baak Opleidingen

was gekoppeld aan de webversie van BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR DEEL 2. Na hierop te hebben geklikt is de verbinding hiermee verbroken. TOT MORGEN"

DINSDAG 17 JANUARI 2012 BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR DEEL 3 DE OMWENTELING

WOENSDAG 11 JANUARI 2012 ONDERHOUD MET DOCTOR JIMÉNEZ GARRIDO