WOENSDAG 11 JANUARI 2012

WAARDE COLLEGAE

Verzonden: "Subject: WOENSDAG 11 JANUARI 2012 ONDERHOUD MET DOCTOR JIMÉNEZ GARRIDO Date: January 11, 2012 2:32:39 PM GMT+01:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS, MR. DRS. MARC VAN HOORN Beste Liesbeth, Ik ontving gisteravond de nieuwsbrief januari 2012 van De Nieuwe Kerk Amsterdam . In dit verband kom ik nog even terug op mijn horoscoop van gisteren. SCHORPIOEN: Het behartigen van andermans zaken is niet echt iets voor u, maar als u het zorgvuldig doet kan er eigenlijk niets misgaan. Een relatie kan op een prettige manier worden voortgezet als beperkingen worden doorbroken. In dit verband kan ik jou met de hand op mijn hart laten weten dat ik jouw zaken reeds vanaf 1 MEI 1990 heb behartigd en daarvan nooit ben afgeweken. In alle moeilijke gevallen heb ik jou steeds te vuur en te zwaard verdedigd. Dit kun je lezen in al mijn brieven die ik aan DRS T. BREUKER in Groningen heb doen toekomen vanaf 4 FEBRUARI 1993. Gisteravond had ik hier in Torremolinos een medisch onderhoud met doctor Jiménez Garrido inzake een oudemannenkwaal waaraan de voormalige echtgenoot van PRINSES IRENE is overleden. Gelukkig is er nu een behandelmethode om dat probleem voor mij te voorkomen en hoop dus met jou verder te kunnen werken conform het gestelde in mijn brief van 2 JULI 2011 en verder. Ik citeer: "Datum: Zaterdag 2 juli 2011 Betreft: BEZOEK AAN VELP Kenmerk: 20110702JHLH Beste Liesbeth, Aansluitend aan mijn brief OP WEG NAAR SOESTDIJK van 14 MEI JONGSTLEDEN meld ik je het volgende. Gisteren heb ik sinds lange tijd weer eens een bezoek gebracht aan de sauna in Velp. Ik was in een meditatieve stemming omdat het de vijftigste geboortedag was van Prinses Diana. In de sauna waren dan ook verschillende kaarsen aangestoken. Ik heb slechts met één persoon gesproken onder de gasten. Maar het kan ook de eigenaar zijn geweest. Ik heb mij namelijk ooit in het Gelredome laten vertellen dat de heer HERMAN VEENENDAAL - voormalig medeëigenaar van Vitesse - de eigenaaar is van die sauna in Velp. Het is lang geleden dat ik met de heer VEENENDAAL heb gesproken, zoals je weet. Maar achteraf gezien denk ik dat ik gisteravond met hem te doen heb gehad. Ik heb dat bij mijn vertrek ook met saunamedewerker Robin besproken. Wij worden allemaal een dagje ouder en soms herken ik niet meer direct de mensen met wie ik lange tijd geleden contact heb gehad. Dit als inleiding. Voordat ik naar Spanje terugkeer zou ik het op prijs stellen als zowel de STICHTING CERVANTES BENELUX als CERVANTES HOLDING in PALEIS SOESTDIJK worden gevestigd. Gezien jouw persoonlijke contacten aldaar verzoek ik hiermee om jouw medewerking. In dit verband heb ik mijn voormalige echtgenote op 26 juni jongstleden om 16:18 uur per email onder meer het volgende laten weten: "Voorts bevestig ik je ook hetgeen ik je heb laten weten inzake Paleis Soestdijk. Vandaag heb ik een kort verslagje geproduceerd over mijn activiteiten en contacten van gisteren. Je treft het aan op ZONDAG 26 JUNI 2011 ALIVE GOSPEL CHOIR. Zoals het er nu naar uitziet is er een gerede kans aanwezig dat zowel de Stichting Cervantes Benelux als Cervantes Holding (afgeleide van mijn Engelse limited op Cyprus) in het paleis kunnen worden gevestigd. De kelders heb ik al geïnspecteerd. Er is voldoende ruimte voor mijn archief. Ook kan onze centrale computer daar worden ondergebracht. Jouw advies van 22 jaar geleden om één lijn met Liesbeth Halbertsma te trekken heb ik steeds gehandhaafd. Tot nu toe. En haar volledig geïnfomeerd van al mijn ontwikkelingstaken in de Benelux, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de USA. We hebben thans een wereldwijd omspannend netwerk gerealiseerd in goede samenwerking met potentiële partners. Zodra dit alles zijn beslag krijgt neem ik mij voor naar Paleis Soestdijk te verhuizen. Ik heb Liesbeth voorgesteld dat zij de kamer van Juliana neemt. Dan neem ik die van Bernhard. Hartelijke groet en liefs van jouw trouwe voormalige echtgenoot." Mijn aanbod aan HERMAN VEENENDAAL om de voetbalclub Vitesse in Arnhem door CERVANTES HOLDING over te laten nemen blijft hiermee gehandhaafd conform de afspraken die ik daaromtrent op 25 SEPTEMBER 2002 als vermeld in VITESSE EN DE WERELDBANK met hem en de heer Jan Snellenburg heb gemaakt. De heer Jordania kan dan ook medeëigenaar blijven voor 49 procent. Jouw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. HARTELIJKE GROET JOHN VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN CC DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX Verzonden: 17:13" In dit verband heb ik ook via de NOS met vreugde de reportage gezien van het staatsbezoek aan Oman met al onze bekende collega's. GEORGE GÖRTEMÖLLER heb ik daarbij niet waargenomen. In BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR DEEL 1 DE ROEPING zie ik dat er na de aanslag in Apeldoorn een oranje ballon de lucht in gaat. Daarbij denk ik direct aan de foto's van 30 APRIL 1998 en onderstaande foto

Voor zover ik mij kan herinneren heb ik toen ook een oranje ballon opgelaten. Het was in aanwezigheid van een paar dames uit Alphen aan den Rijn. Maar dat was niet in 1998, maar op de dag dat ik in Maarn heb kennisgemaakt met de voormalige burgemeester van Houten en zijn echtgenote in 2005 als vermeld in 1 MEI 2005 UNIDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS ELIZABETH HENRIETTE HALBERTSMA (14:31 correctie: het was in 2004). Over de opmerking "Het behartigen van andermans zaken is niet echt iets voor u" heb ik nog verder nagedacht. Als directeur van NIOW-TALEN heb ik de facto de belangen behartigd van mijn districtleiders, docenten en cursisten. Maar ik moet toegeven dat dat niet direct de belangen waren van mijn mede-aandeelhouders. Dat kan nog weleens botsen. In dit verband ontving ik gisteren onderstaand bericht van Rendert Algra van DE UNIE:

"NIEUWSBRIEF VAN DE UNIE 10-1-2012

Welke gevolgen heeft de Eurocrisis voor jou?

Beste leden,

Nederland verkeert in crisistijd. We merken dat nu allemaal, zelf of in onze omgeving. De Unie organiseert daarom op dinsdag 24 januari in UniePlaza een debat over de gevolgen van de eurocrisis voor zowel werkenden als gepensioneerden.

"De vis wordt duur betaald"
We betalen allemaal mee aan de bestrijding van de eurocrisis. Mensen raken hun baan kwijt, pensioenen wordt niet geïndexeerd en de huizenmarkt staat onder druk. Daarnaast voelen we nu pas goed de gevolgen van de grote bezuinigingen die het kabinet heeft afgekondigd. We kunnen met recht stellen dat de vis duur betaald wordt.

Debat
Over deze gevolgen van de eurocrisis gaat het debat op 24 januari. HERMAN WIJFFELS (foto), Kilian Wawoe, Peter van Dalen en Klaas van Egmond zullen een korte inleiding geven en met elkaar en met de zaal in discussie gaan. Deze sprekers bekijken de eurocrisis vanuit hun eigen deskundigheid en achtergrond. Wij hopen dat dit een boeiend en levendig debat zal opleveren.

Nu is het wel genoeg
Het debat staat onder leiding van de voorzitter van De Unie, Rendert Algra. Hij hecht ook een groot belang aan dit debat. "Juist voor onze doelgroep komt de crisis op dit moment hard aan. Er vallen overal ontslagen. Zo zullen er alleen al in de financiële wereld het komende jaar meer dan 6500 banen verdwijnen. De begeleiding naar ander werk is nog ver onder de maat en De Unie wil hier betere afspraken over maken. Wij hebben daarom de campagne "Nu is het wel genoeg" gestart". Zie voor meer informatie over deze actie onze speciale website Etc. Rendert Algra Voorzitter."

Ik meng mij niet in dit debat anders dan met het oog op het ORGANISEREN VAN HET KAPITAAL VAN DE TOEKOMST D.D. 1 AUGUSTUS 1999. Ik mag aannemen dat dit THANS is geregeld door jou en wij tot RETRIBUTIE kunnen overgaan tot degenen die dat ook daadwerkelijk verdienen. MARC VAN HOORN vertelde mij afgelopen zondag dat CRISTINA KIRCHNER - de huidige Presidenta van Argentinië - ernstig ziek zou zijn. En dat vreet op dit moment nog het meest aan mij. Ik houd mij immers aan de wettelijke verantwoordelijkheden waaraan ik mij heb gecommitteerd. Voor zover ik het goed heb waargenomen is de rol van KONINGIN WILHELMINA in de eerste aflevering over ons huidige staatshoofd vertolkt door KITTY COURBOIS van de voormalige juwelierswinkel op PLEIN 1944 in Nijmegen.

Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 3016 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 5873 verwijzende pagina's 40. 28 MAART 2007 DE GROTE DAG 54. 25 JANUARI 1995 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS TER ATTENTIE VAN JINKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER en 97. 1 FEBRUARI 1998 INVESTEREN IN RELATIE. Nieuw in de Top 20 van 32 zoekopdrachten 11. CERVANTES PUBLISHING. In dit vervand heb ik FRANK BUSTER gisteravond ook nog even gezien in Santa Elena. Hij is er bijna elke dag volgens dokter Jiménez Garrido. In 25 JANUARI 1995 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER tref ik een verwijzing naar de LIONSCLUB MAARN MAARSBERGEN en mijn oude Lionsvriend GERT WOUDSMA inclusief telefoonnummer. Toevallig was het de allerlaatste keer dat ik Gert heb gesproken op het moment dat de televisieserie BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR een aanvang heeft genomen. 30 APRIL 2009 dus. De aanslag in Apeldoorn vond zelfs plaats op het moment dat ik met hem in gesprek was, waarna hij plotseling was verdwenen als voormalig stafofficier van de BEVEILIGINGSDIENST KONINKLIJK HUIS. De heer Woudsma is vermeld in 6 DECEMBER 1993 EEN HARDWERKENDE PROJECTLEIDSTER, 1 MEI 1994 BEZOEK AAN HET REVIUS LYCEM IN DOORN, 15 MEI 1994 OVER LEVEN, 1 NOVEMBER 1995 FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 OKTOBER 1998 GEDEELDE SMART IS HALVE SMART, 21 MEI 1999 EUROPESE ONTWIKKELINGEN, 16 AUGUSTUS 1999 DECLARITIS, 5 SEPTEMBER 1999 SPAANSE LES, 27 NOVEMBER 2000 QUESTION 28 DE PROEF OP DE SOM, 29 JANUARI 2002 STICHTING WERELDOUDERS (1), 11 SEPTEMBER 2002 ROYAL REVIEW, 7 OKTOBER 2002 IN MEMORIAM Z.K.H. PRINS CLAUS DER NEDERLANDEN, 26 APRIL 2003 HEATHER, 27 APRIL 2003 IN VERBAND MET MORGEN, 28 APRIL 2003 REDDINGSOPERATIE, 26 MAART 2004 SEE YOU IN COURT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 20 JANUARI 2005 DILEMMA 012, 31 MAART 2005 VAN GAAL EN NIEUW ELAN, 30 AUGUSTUS 2005 DON JOHN, 30 MEI 2006 DE VERBORGEN AGENDA, 15 SEPTEMBER 2006 BIJ JOUW VIJFTIGSTE VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 21 MAART 2007 RETOUR NIJMEGEN-UTRECHT, 11 NOVEMBER 2007 SUPER ZONDAG, 12 JANUARI 2010 SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 2, 19 JANUARI 2010HET HAAGS JURISTEN COLLEGE EN DE KAAGWEEK OFWEL SCHAVUIT VAN ORANJE DEEL 3, 27 APRIL 2010 KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER 43 JAAR, 4 JUNI 2010 FELDERHOF NAAR BUITENLAND, MAANDAG 25 OKTOBER 2010 FEEDBACK OP DEN UYL EN DE AFFAIRE LOCKHEED, 25 OKTOBER 2010 VAN BUITENVELDERT TOT BUITENKAAG, WOENSDAG 8 JUNI 2011 HOE KOMT HET TOCH? en FC CERVANTES DOSSIER VITESSE. Zijn echtgenote MARGREETH treffen wij aan in 11 APRIL 2002 MY DI AND I TER ATTENTIE VAN MARIA DE LORME IN HARLINGEN, 6 FEBRUARI 2009 VOORGENOMEN LEZING IN BUENOS AIRES AFGEZEGD, 7 FEBRUARI 2009 ANNUAL RETURN 2009 VERZONDEN en 8 FEBRUARI 2009 JULIANA, MIDDACHTEN EN SIR WINSTON. De foto van MARGREETH heb ik gemaakt op 30 APRIL 2004. Op die dag heb ik dus ook mijn ORANJE BALLONNEN opgelaten als vermeld in 2 MEI 2004 EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID beste MAAGD: Net op het moment dat u de moed bijna opgeeft, kan een hinderlijk obstakel worden opgeruimd. Volle kracht vooruit dus. Hoewel u om de een of andere reden terughoudend kunt zijn, stoomt uw carrière op succes af. Met een talent kunt u geld verdienen. SCHORPIOEN: Datgene waarmee u al een tijdje worstelt, kan vandaag ineens vanzelf gaan. Verplichtingen kunnen een vreugdevolle reden hebben, maar doe niet meer dan u prettig en redelijk vindt. Beperk de relatie met een collega tot een speelse flirt. Dat is goed. TOT MORGEN"

DONDERDAG 12 JANUARI 2012 AL FAYED ACHTER DE TRALIES