28 november 1999. Betreft: SAMEN DINEREN Kenmerk: JH/LH991128.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Vrijdag 26 november 1999. Mijn brief PURPLE HEART OPERATION heb ik IN EEN GESLOTEN ENVELOPPE naar jouw vader in Velp gezonden met als begeleidende brief:

"Nijmegen, 26-11-1999. Geachte Heer Halbertsma, aangezien uw dochter Liesbeth niet meer bij de Baak werkzaam is en ik niet over de adresgegevens van haar nieuwe bureau beschik verzoek ik u bijgaande informatie aan haar over te dragen. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van onze organisatie. Voor de goede orde laat ik u weten dat ik uw adresgegevens heb ontvangen van mevrouw Coba Handelé den Hartog uit Velp. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking en vriendelijke groet, John L. Van der Heyden. Nijmegen/Torremolinos."

Mijn floppy met de titel Troonrede en de brieven vanaf 16 november tot heden heb ik in de enveloppe bijgevoegd. Ik loop de brieven nog even na op fouten. "De zin "Ik merk overigens op dat mijn grootste crediteur inmiddels een betalingsachterstand heeft van meer dan Hfl. 91 miljoen" in brief SAMEN WANDELEN moet luiden: "Ik merk overigens op dat mijn grootste debiteur inmiddels een betalingsachterstand heeft van meer dan Hfl. 91 miljoen." Die begrippen haal ik al sinds de middelbare school door elkaar. Gerrit Zalm zal zeker in zijn vuistje lachen als hij dat leest. In brief CERVANTESONLINE heb ik geschreven: "De posities zijn dus al ingenomen. Er zal uiteraard ook nog een Cervantes Seguros S.A. aan de holding worden gehangen. Hoe die kaarten komen te liggen kan ik op dit moment niet overzien." Ik heb echter vastgesteld dat er al een bedrijf bestaat onder de naam Cervantes Helvetia Seguros. In Málaga heeft deze verzekeringsmaatschappij een kantoor aan de Avenida del Obispo Angel Herrera Oria. Ik ben er nog geweest in de laatste week van februari van dit jaar.

Zaterdag 27 november 1999. Liefde is... ...samen kunst kijken. Nettie Jonkergouw had mij dat ook al geadviseerd op 14 oktober. Het lijkt mij goed om dat samen ook eens in Puerto Banús te doen. Ik ben daar geobsedeerd geweest door slechts één schilderij, maar de collectie van Manuel Ruiz is vrij uitgebreid. Ik denk dat ik er weer even moet wegblijven in verband met de gebeurtenissen rond de dochter van de heer Willem Wanninkhof uit Cala de Mijas. Nochtans zijn er weer positieve ontwikkelingen. De Privé geeft de pen die door Christie's zou worden geveild nadat ik er een historische overeenkomst mee zou tekenen, als relatiegeschenk cadeau aan nieuwe abonnees. Ik refereer aan mijn gesprek met de heer David Lancaster van Christie's in Londen op 22 april 1997.

Ik heb hem alweer gevuld met een patroon met paarse inkt. Ik werk nu weer met beide kleuren. In dat verband hecht ik ook grote waarde aan het artikel Sprankje hoop voor Air Holland. Dit past in mijn ontwikkelingsprofiel. Ik zag woensdagavond in de gang van de Baak ook nog een opschrift: "Willem-Alexander bespreekt relatie met Kok". Daarom heb ik gisteravond ook het blad Weekend nr. 48 gekocht terwijl ik met een echtpaar stond te praten met een jasje uit Lake Louise in Canada, dat ook regelmatig naar Toronto op vakantie gaat. Ik werd met name aangetrokken door het rood-gele opschrift "GEHEIM HUWELIJKS-CONTRACT" met een foto van onze beleidsmedewerkster uit New York op de voorpagina. De term "huwelijk" neem ik nog even met een korreltje zout. Ik ben echter wel geïnteresseerd in een ophanden zijnde contract in relatie tot mijn Spaanstalige testament dat inmiddels de burelen van het Spaanse Ministerio de Justicia moet hebben bereikt. Daartoe citeer ik het volledige artikel op blz. 6 t/m 8: Zorreguietas blijken keiharde onderhandelaars. Dat punt kan Harry dus vast op de agenda plaatsen. De ontwikkeling kan immers niet geheel los worden gezien van mijn brieven ÚLTIMA VOLUNTAD en MARS van maandag 8 november jongstleden. Ik ga ervan uit dat de heer Zorreguieta inmiddels van dit testament kennis heeft genomen. Ik ben derhalve van mening dat hij er goed aan doet vooraf met ons overleg te plegen alvorens ons vorstenhuis hiermee lastig te vallen. Vooralsnog houd ik de grenzen van de Europese Unie gesloten voor invloeden die mij niet welgevallig zijn. De ontwikkelingen aangaande MERCOSUR houd ik daarbij scherp in de gaten. Ik heb immers ook nog met mijn Britse erfgenaam te maken. Binnen dit kader lees ik in de zelfde Weekend op de pagina's 2 t/m 5: "HOE HET NíET MOET! CHARLES GEEFT ALEX HUWELIJKSADVIES. Ik stel vast dat het onderlinge contact tussen mijn erfgenamen steeds intensiever wordt. Prins Henri van Luxemburg is nog niet in beeld gekomen, maar die neemt ook een uitzonderingspositie in ten gevolge van het aparte fiscale klimaat in zijn land. Vooralsnog dus geen koninklijke ofwel groothertogelijke betrokkenheid uit het land van John Kerkchoffs en Koen Straetmans. Het is een duidelijke zaak dat Charles vooralsnog de honneurs voor William waarneemt. In dit verband citeer ik eveneens: CHARLES: Alex wordt eerder koning dan ik."Overigens gaat men er van uit dat hij tegen die tijd wel als regent zal optreden namens zijn moeder." Waarvan akte. William zal dan immers 27 zijn en gerechtigd de troon te bestijgen conform de beloften die ik Diana heb gedaan. In dat verband wacht ik de publikatie van het testament van december 1996 tot 1 februari af. Vanmiddag had ik een gesprek met mevrouw Leny Aben. Op vrijdag 21 januari hebben we een reünie van de genealogiegroep gepland. De week erna ga ik weer terug naar Spanje. Vandaaruit zal ik Her Royal Majesty een brief schrijven over de onderhavige kwestie. De Lions Club heeft tegenwoordig als plaats van samenkomst de manège aan de Dwarsweg 1 te Maarn. Op 21 september heeft onze President zijn State of the Union uitgesproken onder het motto "Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door". Vandaar dat ik hem zojuist (18.45) heb gebeld i.v.m. de sinterklaasviering aanstaande dinsdag 30 december. De volledige tekst is volgens de notulen opvraagbaar bij de President (Mr. Huub de Graaff - NOS-journaal). Hij heeft vernomen dat wij op de Engelenburg gaan wonen in Brummen en dat daar het Instituto Cervantes Benelux wordt gevestigd. Ik heb de foto's van de Engelenburgsuite er nog even op nagekeken (kamer 409). Daar teken ik voor. Met paarse en rode inkt.

Er zal ook nog wel een goede werkplek over zijn. Dat kunnen we wel aan Erna overlaten. We zijn er in ieder geval Van Harte welkom. Het label van de Baak met het opschrift "J.L. van der Heyden - Instituto Cervantes", dat ik afgelopen woensdag heb meegekregen, geeft voor mij aan dat achter de schermen alle samenwerkingsovereenkomsten rondgemaakt moeten zijn. Dat heb ik ook aan Carla Peters laten weten. Dit betekent dat ons invloedgebied inmiddels ook naar andere landen buiten het gebied van IC NBLEW is uitgebreid.

Ik ben daarom ook gelukkig dat de heer David Trimble vandaag het Noordierse Parlement heeft kunnen installeren en Gerry Adams met de ontwapening van de IRA thans een aanvang kan nemen. Ons aller Mathilde d'Udekem d'Acoz is met haar verloofde na hun recente bezoek aan Arlons thans op postzegels vereeuwigd. Nu zijn wij aan de beurt. We zulllen trouwens toch weer naar BRUSSEL terugmoeten in verband met enkele herstelwekzaamheden. Zo lees ik thans in het artikel Mathilde: EEN GEBOREN PRINSES" van GEMMA BUTERS (voorheen verbonden aan de firma Meyburg en Co. als ik mij niet vergis). "De media komen loftuitingen tekort voor de Belgische 'Queen of Hearts'." Hier gaat Gemma Buters geweldig in de fout. Dit is strafbaar. Laat haar dat maar weten. Die titel heb ik exclusief voor Prinses Diana in de wereld gebracht op 6 november 1996 aldaar ter plaatse. Aangezien ik namens haar toekomstige echtgenoot in diens brief van 24 maart 1997 het bericht heb ontvangen:

"Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip heeft met veel aandacht kennis genomen van uw brief van 9 maart jongstleden. De Prins dankt U voor het vertrouwen dat U in hem stelt." brengt mevrouw Buters zowel de toekomstige Koning der Belgen alswel ondergetekende hiermee in ernstige verlegenheid. Dit geldt eveneens met betrekking tot de passage: "Hopeloos. Hoewel ze uiterlijk niet op elkaar lijken, zijn de overeenkomsten tussen Mathilde en de overleden maar immens populaire Britse prinses Diana treffend. Net zoals de charme van Diana afstraalde op Charles, zo weet Mathilde voor de 'sullige' Filip - die tot voor kort in België als een hopeloos geval werd beschouwd - een ongekende golf van sympathie los te weken.". Ik ben hierdoor genoodzaakt op korte termijn een schadeclaim bij de redactie van de Telegraaf te deponeren met betrekking tot deze passage. De redactie van de Telegraaf is terzake immers meer dan voldoende geïnformeerd naar mijn bescheiden mening. Ik volg de gangen van de Belgische kroonprins al vanaf 1992 - een bijna gelijktijdig bezoek aan het kleinste stadje van België - Durbuy - in de Ardennen, waarbij ik heb vastgesteld dat mijn Belgische erfgenaam zich uiterst zorgvuldig op het koningsschap heeft voorbereid. Hij is een zeer harde werker en ik hoop ook met hem weer eens een Brugsche Straffe Hendrick te kunnen nuttigen in de Engelenburg. Bij voorkeur op korte termijn. "Heel België wacht vol spanning op de Eerste Kus'. Op dat punt hebben wij het een stuk gemakkelijker. Die stereozoen hebben we elkaar al gegeven op de Bowlingbaan van Noordwijk. Maar ik doe het graag een keertje over. If you like. Gianni Versace gaat plaats maken voor nóg meer mode! De complete, schitterende collectie Versace serviezen, glaswerk en decoration wordt opgeruimd met 25% korting! P.C. HOOFTSTRAAT 97. De rode mantelpakjes hangen ook nog bij de vestiging in Puerto Banús in de etalage. Ik geef echter toch de voorkeur aan het paarse mantelpakje uit Malibu. Hierbij denk ik automatisch aan de sinterklaasviering van de Lions. Hiervoor zal ik mijn afspraak met Jos van Kerkhof moeten verzetten. Ten behoeve van een presentatie zal ik voor mijn President een Sint Nicolaasgedicht schrijven onder het motto Mathilde doet precies wat ik wilde en iets met Engelen natuurlijk. Daar zijn wij nog wezen dineren onder leiding van Eugène Hageman. In mijn dossier vond ik nog een afschrift van een aangetekende brief uit Stiens, d.d. 4 juni 1994 onder nummer 503. De inhoud hiervan veronderstel ik als bekend.

29 NOVEMBER 1999 NOBILES