FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De Weledelgeboren Heer E.F.J.M. Helmich. Datum: 10 juli 1996. Betreft: FAMILIE-ONDERZOEK Mijn kenmerk: ICB/EH960710. Beste Ernest, Van mijn voorgenomen reisje naar Baak is het tot nu toe nog niet gekomen. Het onderzoek naar de Familie Van der Heyden vordert gestaag. Dit moment beperk ik mij echter hoofdzakelijk tot de relatie van de Van der Heydens tot de Spaanse machthebbers. Ik bestudeer dus voornamelijk situaties tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het thema is thans echter wel actueel. Mijn Instituto Cervantes heeft inmiddels de eerste twee geslaagde cursisten voor het staatsexamen MAVO en HAVO Spaans afgeleverd. Juridisch betekent dit dat ik hiermee een permanent rechtinstandhoudend gebruik van het handelsmerk Instituto Cervantes heb gevestigd in de Benelux. De verdere ontwikkelingen rond het 'Instituto' hebben derhalve mijn belangrijkste aandacht. Ik neem mij echter voor je op termijn verder te informeren over mijn dissertatie-onderzoek. Bijgaand ook de gegevens van jouw familietak voor zover ik deze computermatig heb verwerkt. Wellicht kun je mij ook de tussenliggende schakels met jou bezorgen. Op uiterst discrete behandeling kun je volledig rekenen. Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

KERSTMIS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN