Zondag 9 maart 2003

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Verzonden: Subject: BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD Date: Sun, 09 Mar 2003 22:25:38 To: Beste Liesbeth, Mijn computer heeft in Spanje op woensdag 26 februari jl. de geest gegeven. Op donderdag 27 februari heb ik hem naar de technische dienst gebracht van Espaceland in de Calle Flauta Mágica in Málaga. De reparatie zal nog enkele weken duren. Zodra ik naar Spanje terugkeer hoop ik er weer gebruik van te kunnen maken. Mijn laatste Bericht uit de Zevende Hemel dateert nu van 25 februari jl. Aangezien ik geen nieuwe informatie heb kunnen toevoegen is de respons iets teruggelopen. Inmiddels ben ik weer in de Keizer Karelstad teruggekeerd. Tijdens de vlucht kreeg ik het veelzeggende stoelnummer 28D.

Tussentijds heb ik ik wel de 'marktontwikkelingen' gadegeslagen via een internetcafé in de Calle Carmen Montes 75 in Torremolinos. Hiervan verslag:

1. Woensdag 5 maart 2003

Top 20 van 47 zoekopdrachten 1. ppm rendement lening 2. april hunter naakt 3. bestuursvoorzitter functieomschrijving 4. betty palko psychic 5. debbie frank psychic 6. henri erfgroothertog van luxemburg 7. rienk kramer 8. a.a. gill sunday times welsh 9. aangeboden huur zwanenveld 10. afnemersanalyse 11. berenschot en thales 12. bernhard roters foto clic 13. beurscrash 19 oktober 1987 14. boodel netherlands 15. carisma SNEEK 16. centrale bank nederland n.v. den haag 17. depotnummer ing bank 18. dolf collee 19. euroventures fonds benelux 20. erza zilkha private investment banker

Mijn persoonlijke reactie op deze items:

1. ppm rendement lening
Geen idee. Ik ben benieuwd of jij een lening hebt afgesloten om ons beleidsplan tot uitvoering te brengen.

2. april hunter naakt
Dit doet mij denken aan 30 april 1993 op het recreatiegebied De Beerendonk bij Nijmegen/Wijchen. De laatste dag van
"De maand van de waarheid", zoals Bob van Aalst dat toen heeft aangeduid.

3. bestuursvoorzitter functieomschrijving
Dit is jouw specialiteit.

4. betty palko psychic
5. debbie frank psychic

Het doet mij denken aan de'psychic' die in augustus 1997 door My Lady Diana Spencer en Emad Fayed is bezocht, zoals vermeld in mijn feedback op het bericht
"No wedding says Diana, we visited the sick". Haar naam was Rita Rogers.

6. henri erfgroothertog van luxemburg
Hij is nog steeds welkom in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux conform mijn uitnodiging van 31 juli 1996.

7. rienk kramer
De heer Kramer voorspelt de koersontwikkelingen. Zodra hij ons plan goed heeft bestudeerd kan hij een stijging van de koersen in de zeer nabije toekomst aankondigen. Vooral in Europa, nu G.W. Bush reeds miljarden schade heeft aangericht aan de wereldeconomie ten gevolge van de misleiding van zijn eigen volk. Ik baseer mij terzake op de uitspraken van Charles Groenhuizen op het RTL4-journaal van vrijdag 7 maart jl. The man is completely insane.

8. a.a. gill sunday times welsh
Ik denk hierbij aan Companies House in Cardiff.

9. aangeboden huur zwanenveld
Hoewel ik niet van plan ben om mij opnieuw in Nijmegen te vestigen zou het niet gek zijn om hier een 'foothold' te hebben waar ik ook weer mijn meubels kwijt kan, alsmede mijn archief.

10. afnemersanalyse
Hierbij denk ik aan hoofdstuk 5.1 van mijn beleidsplan. Voor zover ik mij kan herinneren berusten deze gegevens nog bij Peter Ottenhoff. De analyse is tot stand gekomen tijdens de opbouw van de SBO, in samenwerking met
Peter Stoks van het Arbeidsbureau in Amsterdam. Peter Stoks was daar toen marketing-medewerker. Ik ben met hem in contact gekomen via HELEN PORCELIJN, mijn toenmalige districtleidster en docente Frans te Amstelveen. Zij kende hem van 'Arti' op het Rokin. De gegevens zullen nu wel verouderd zijn, maar nochtans historisch interessant en van belang voor de verdere opbouw van ons bedrijf. De SBO heb ik toen met name opgericht om op die wijze een onafhankelijk marktonderzoek te kunnen verrichten. Los van 'het NIOW'.

11. berenschot en thales
Berenschot is door jou ingeschakeld bij de reorganisatie van Nieuw Elan in 1991. Voor zover ik mij kan herinneren hebben zij toen goed werk geleverd bij de verkoop aan Top Start.

12. bernhard roters foto clic
Bernard Roters was in 1992 directeur van het instituut CLIC in Sevilla. Ik heb hem gesproken op dinsdag 26 mei 1992. Het bezoekverslag staat nog in MacWrite. Dat programma draait niet op mijn computer.

13. beurscrash 19 oktober 1987
In die tijd ben ik tot de AtM-cursus van
Nieuw Elan toegelaten. Ik begin nu enigszins een beeld te krijgen van de oorzaken van die crash.

14. boodel netherlands
Het doet mij denken aan het advocatenkantoor Boodle Hatfield in Londen. Terzake heb ik de redactie van
The Mirror gisteren het volgende emailbericht gezonden: Subject: Daily developments Date: Sat, 08 Mar 2003 22:09:58 To: mailbox@mirror.co.uk Dear Sirs, Until now you have been writing all kind of stories of Mr Paul Burrell and HRH the Prince of Wales. I have not seen anything in relation to our company Instituto Cervantes Limited England and Wales. More information about our plans on my website Most information is in Dutch, but I may presume that you have Dutch speaking colleagues like Boodle Hatfield seems to have in boodel netherlands. Looking forward to your reaction. Yours Sincerely, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN KINGDOM OF THE NETHERLANDS

15. carisma SNEEK
SNEEK is de woonplaats van de heer Toby Neuman, mede-oprichter van de SBO en voormalig docent handelsvertegenwoordiger in Dordrecht.

16. centrale bank nederland n.v. den haag
Ik hoop dat dit iets te maken heeft met de omzetting van de ING in Bank Cervantes Benelux. In dit verband attendeer ik op het artikel "ING, die 'andere' financiële instelling' pp. 8-9 van het magazine van de UNIE,
jaargang 32 nummer 1.
Ik verwijs hieromtrent naar mijn berichtgeving aan de INGBBL in Bazel, de heer Buckert. Aan de naam 'Bank Cervantes' kan elke willekeurige landsnaam worden toegevoegd en de meerwaarde zal overdonderend zijn.

17. depotnummer ing bank
Idem dito

18. dolf collee
Geen idee

19. euroventures fonds benelux
Lijkt mij een aardig bedrijf om in ons plan te investeren.

20. erza zilkha private investment banker
Idem dito.

RTL4 19.10 Mededeling dat Prins Charles en Paul Burrell voor de rechter moeten verschijnen inzake "boedel" (of "Boodel"?). Ook Hasnat Khan kreeg aandacht vandaag in het roddelprogramma van RTL4. Hun berichtgeving trek ik sterk in twijfel inzake Diana's contacten met onze hartchirurg. Ik heb Jan van Dijk van 'Number One' in kennis gesteld van de gebeurtenissen op 1 augustus 1996 in het St. Peter's Hospital en mijn mededeling "In due course you need no heart surgeon anymore".

2. Donderdag 6 maart 2003
Ik meld mijn contacten met enkele mensen uit Canada die ik in bar Number One heb ontmoet en mijn visitekaartje heb verstrekt. Op de eerste plaats mevrouw
Dianne Eustace (en haar dochter Sofía), Contract Specialist, 4250 Canada Way, Burnaby, BC (bij Vancouver) Mailing Address: Pacific Blue Cross, PO Box 7000, Vancouver, BC V6B 4E1. Pacific Blue Cross is the registered trade name of PBC Health Benefits Society. Zij heeft mij bij haar thuis uitgenodigd zodra ik een bezoek aan Canada breng inzake mijn contacten met Trafford Publishing. Tevens heb ik kennis gemaakt met een echtpaar uit Newfoundland. De man is thuis in de uitgeverswereld. Zij hebben afscheid van mij genomen en daarbij laten weten eerst op bezoek te gaan in Toronto (jouw geboorteplaats), alvorens naar Newfoundland terug te keren.

3. Vrijdag 7 maart 2003

Top 20 van 70 zoekopdrachten
1. iber-lingua alcala henares 2. ppm rendement lening 3. april hunter naakt 4. bestuursvoorzitter functieomschrijving 5. betty palko psychic 6. debbie frank psychic 7. hakkelaar doorn 8. henri erfgroothertog van luxemburg 9. rienk kramer 10. a.a.gill sunday times welsh 11. aangeboden te huur zwanenveld 12. actieplan croon 13. afnemersanalyse 14. amsterdam practica stage marketing oferta 15. astrology diens 16. en 17 auto de fe 18. bancos españoles den haag 19. beleggingsmaatschappij John de Mol 20. beleggingsmaatschappij John de Mol hal

Nieuw:
1. iber-lingua alcala henares
Ik neem aan dat dit verband houdt met het geplande congres in Alcalá van 21 tot 26 juli. Ik ben van mening dat de Spaanse overheid voordien een positief samenwerkingsverdrag op tafel dient te hebben gelegd teneinde te voorkomen dat wij zware juridische maatregelen moeten treffen. Simpelweg: betalen voor het gebruik van mijn handelsmerk conform de berichtgeving die ik aan het Bureau Gevers in Diegem heb doen toekomen. Actie: Knijff & Partners.

7. hakkelaar doorn
Hier kan ik nog niets van zeggen. Wellicht is dit een stukje sleutelinformatie die de vordering van de Stichting Cervantes Benelux op de Staat der Nederlanden rechtvaardigt. Drugshandel is niet toegestaan in het Koninkrijk der Nederlanden en het Staatshoofd is onschendbaar. Op- of aanmerkingen omtrent het functioneren van onze vorstin door enkele parlementariërs kunnen derhalve niet meer worden 'gedoogd'.

12. actieplan croon
Dit doet mij denken aan het bureau
'Boer & Croon', jou welbekend. Voor zover ik mij kan herinneren is de heer Croon in Maarn woonachtig: Drs F.A. Croon, Boslaan 9, 3951 CB Maarn.

14. amsterdam practica stage marketing oferta
Dit doet mij denken aan George Görtemöller en mijn verzoek aan hem terzake.

15. astrology diens
Geen idee.

16. en 17 auto de fe
Besproken in mijn reisverslag van 1992. Donderdagmiddag heb ik met Ramon en zijn vriendin Lieke een bezoek gebracht aan het voormalige hoofdkwartier van de 'Santa Inquisición' in Ronda. Het wordt momenteel gerestaureerd.

18. bancos españoles den haag
Zij zijn eveneens voor een deel welkom in de Bank Cervantes Benelux.

19. beleggingsmaatschappij John de Mol
20. beleggingsmaatschappij
John de Mol hal

Ik hoop hieruit te kunnen opmaken dat John de Mol inmiddels is overgegaan tot het beleggen van zijn vermogen in Cervantes Productions en eventueel andere werkmaatschappijen van onze holding.

Saunabezoek in Hotel Cervantes (Rocío uit Toledo) van 18.00 tot 21.00 uur. Nadien afscheid genomen van Paul, Ans en Wil in "Timeless" en Aletta, Jan (Van Dijk uit Bolsward), Carlos, Lee en Ryan. Hierbij denk ik aan het adres Hoefbladhof 94, 3991 GJ Houten. Hier is de 'Spaanse School Cervantes' gevestigd. Conform de statuten van de Stichting Cervantes Benelux is deze school niet gerechtigd de naam 'Cervantes' te voeren zonder mijn toestemming. Ik sluit echter niet uit dat zij de in het beleidsplan vermelde activiteiten als werkmaatschappij Cervantes Education & Training voor hun rekening kunnen nemen. Hun website is www.spaanseschoolcervantes.nl

Inmiddels is de gids Spaans in Nederland uitgebreid met de particuliere instituten in Nederland waar Spaans wordt gegeven. Zie http://home.planet.nl/~flore005/ Deze informatie kan direct via www.cervantesonline.nl beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Commerciële activiteiten dienen aan de site te worden toegevoegd ter dekking van de kosten. In dit verband ontving ik bericht van Paul Karis: "Hallo John, Ik ontving je brief CERVANTESONLINE Het is vleiend dat je mij overschat, maar kennis van websites bouwen bezit ik echt niet. Trouwens ik begin al aardig te wennen aan het rustige leven van een opa en heb geen driften meer om nog wat in het zakelijk verkeer te betekenen. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet eens onder het genot van iets lekkers eens terug kunnen dromen over "the good old bad old days". Met vriendelijke groeten, Paul W. Karis.

4. Zaterdag 8 maart 2003
Tijdens de reis las ik de Daily Mail van 7 maart. Te beginnen bij het artikel:
"Charles fights to keep his trusted servant. By Richard Kay". Ik ben zeer benieuwd naar dat rapport. In homosexuele activiteiten ben ik absoluut niet geïnteresseerd. Uitsluitend in een verklaring dat de door Paul Burrell veiliggestelde bezittingen van Diana toebehoren aan onze Limited Company 3300636. Ook is het van belang dat de publikatie plaatsvindt vóór een militaire actie tegen Irak. Ik ben immers van mening dat de President van de Verenigde Staten uitgaat van een onjuiste premisse dat Irak betrokken zou zijn geweest bij de gebeurtenissen van 11 september 2001. In dat verband is het een gunstige ontwikkeling dat twee zoons van Omar Bin Laden blijkbaar in Pakistan zijn gearresteerd en de heer Bin Laden volgens dezelfde Daily Mail (page 6) op het punt staat te worden gearresteerd in Pakistan. Hij kan terzake dan worden gehoord. De heer Mohamed Al Fayed heeft zijn voormalige landgenoten klaarblijkelijk nog niet geheel naar waarheid geïnformeerd inzake de plannen van 'Di and I'. In ieder geval droeg Her Royal Majesty deze week weer de juiste hoed van 'de tien parels', tijdens Haar bezoek aan Preston.

5. Zondag 9 maart 2003

Top 20 van 76 zoekopdrachten Nieuw:

2. kingsofengland
Veel behoefte om nog Koning van Engeland te worden heb ik niet meer. Dat laat ik graag aan William over conform het advies dat de
Manager van Manchester United mij in de Jivin' Jaks heeft gegeven. Als ons bedrijf maar van de grond komt.

4. afbeelding de horsten wassenaar
Ik mag aannemen dat de Stichting Cervantes Benelux daar thans is gevestigd. Dient nog te worden bevestigd.

11. regering Spanje eerste minister
Dat is José María Aznar. Volgens ingewijden uit Madrid gaat hij elke nacht met de fles
("La Botella") naar bed.

Ik hoop dat dat een deugdelijk samenwerkingsverdrag niet in de weg staat.

18. andalucia princess marbella
Dit doet mij denken aan mijn eerste bezoek aan het kantoor van
'Princess' in Puerto Banús. Daar had ik toen een klein jachtje (Princess 45) op het oog. Ik weet niet of we daar nu nog mee aan het werk kunnen. Ik denk nog steeds eerder aan een Koninklijk jacht, zoals Bram van Leeuwen had. Het moet immers een ontmoetingscentrum worden voor managers uit de Benelux, Hispania en het Verenigd Koninkrijk, waarmee we ook een cruise kunnen ondernemen. Afgelopen donderdag ben ik er weer geweest. Gesproken met schilder Manuel Muñoz Ruiz. Hij was zeer geïnteresseerd in de verkoopcijfers van mijn boek. Naar zijn zeggen staan ons belangrijke veranderingen te wachten in positieve zin. Ik hoop voor de Arnhemmers dat dat ook ten goede komt aan de Arnhemse voetbalclub na de 1-4 nederlaag tegen FC Utrecht. Jos Vaessen en HERMAN VEENENDAAL zijn immers ook afhankelijk van het rapport van Sir Michael Peat en de Rechtbank van Arnhem inzake de positie van Karel Aalbers in Marbella.

Ik ben benieuwd wat ik in mijn postbus aantref in Utrecht. Ik hoop in de komende tijd dagelijks een 'Bericht uit de Keizer Karel Stad' op de website te kunnen plaatsen. Nadien dient de site te worden gecommercialiseerd. Ik denk dat het voor jouw verdere besluiten belangrijk is dat je ook mijn statistieken kunt raadplegen. Daartoe geef ik je hierbij - naast de sleutel van onze postbus 689 - tevens de sleutel van mijn statistiekprogramma (alleen voor jou). Hartelijke groet uit Nijmegen. WITH LOVE AGAIN: JOHN

10 MAART 2003 WWW.CERVANTES.NU