DONDERDAG 23 FEBRUARI 2012

WAARDE COLLEGA

Verzonden: "Subject: NIEUWE LEVENSFASE Date: February 23, 2012 12:26:06 PM GMT+01:00 To: Ingeborg Mussche Cc: Drs. E.H. Halbertsma. Geachte mevrouw Mussche, Met verwijzing naar ons gesprek op 22 december 2011 ontvangt u hiermee mijn dagboek van vandaag. Ook mijn collega Drs. E.H. Halbertsma stuur ik dit bericht door. Ik heb haar de laatste tijd van al mijn persoonlijke ontwikkelingen in kennis gesteld en sta voor belangrijke persoonlijke nieuwe keuzes. Belangrijk daarbij zijn de aandachtspunten B, C en D die u op 22 december heeft genoteerd. Een verslagje hiervan treft u aan op VRIJDAG 23 DECEMBER 2011 ONDERNEMEN IN 2012. Graag verneem ik van u wanneer ik daar de uitkomsten van mag verwachten. Onderstaand ontvangt u dan ook de berichtgeving zoals ik die dagelijks vanuit mijn informatiesysteem aan Liesbeth Halbertsma doe toekomen teneinde onze geplande organisatie handen en voeten te geven conform het beleidsplan dat ik vanaf mijn vertrek bij de Baak in 1991 en daarna heb ontwikkeld. Mede ten behoeve van Liesbeth. Te beginnen met DE STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 2221 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 17460 URLs: 3.Nieuw in de
Top 10 van 7222 eerste pagina's. 7. MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 ADRESWIJZIGINGEN, PASPOORTNUMMER EN COMMUNICATIE MET DE BRITSE AMBASSADE IN DEN HAAG. Nieuw in de Top 100 van 9412 verwijzende pagina's 80. EDICIONES CERVANTES O SEA CERVANTES PUBLISHING. Nieuw in de Top 20 van 64 zoekopdrachten. 6. david boulter capgemini. David Boulter is mij niet bekend. Wel John Boulter. Hij is vermeld in 27 NOVEMBER 1997 MESSAGE TO MR JOHN BOULTER OF KING'S COLLEGE CAMBRIDGE, 21 DECEMBER 1997 TOMORROW NEVER DIES, 25 DECEMBER 1997 KING'S COLLEGE CAMBRIDGE, ALTHORP HOUSE AND ST. MARY'S CHURCH IN WARWICK, 13 MAART 1998 FAXBERICHT BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 13 MAART 1998 BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF), 13 MAART 1998 BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF KENMERK JHHD), 27 NOVEMBER 1997 NAGEKOMEN BERICHT HET PAD VAN "IK" NAAR "WIJ", 20 MAART 1998 SYLVIA TÓTH KAN AAN HET WERK VOOR THE COMPANY, 3 APRIL 1998 FAXBERICHT ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR ENGELS, 3 APRIL 1998 BRIEF ROYAL MISSION TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOORDINATOR ENGELS, 18 NOVEMBER 1998 HALBERTSMA PALLETS, 4 JANUARI 1999 CONTRACT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 12 MEI 1999 VIAJES MED, 2 AUGUSTUS 2000 THE DRAGON VISION WIZARD , 20 AUGUSTUS 2000 VAN INTERN NAAR EXTERN GEHEUGEN, 5 JANUARI 2004 IN KONINKLIJKE DIENST, 4 JULY 2004 RENEWED VISIT ON BEHALF OF EARL CHARLES SPENCER, 20 SEPTEMBER 2004 BEMIDDELINGSTRAJECT TER ATTENTIE VAN UWV AFDELING BIJZONDERE ZAKEN TE AMSTERDAM, 22 SEPTEMBER 2004 HART VAN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL, 13 OKTOBER 2004 LEARNING BY EXPERIENCE, 7 APRIL 2005 KONINGINNENDAG IN NOORDWIJK, 27 DECEMBER 2005 EENZAAM EN OOK ALLEEN, 23 MEI 2006 BERICHTGEVING UIT DE DOMSTAD IN HET JAAR 1997, 28 AUGUSTUS 2006 TIEN JAAR VAN DER HEYDEN - SPENCER, 14 APRIL 2007 DUIZEND KEER DIANA SPENCER, 11 AUGUSTUS 2007 VERHALEN VAN DE NUMBER ONE, 12 DECEMBER 2007 CHRISTMAS, BRUIDSPAAR EN ALMA CUYPERS OF ANDERSOM, 8 JANUARI 2008 EVALUATIE GESPREK TER ATTENTIE VAN HET MATCHTEAM VAN UP2DATE, 4 MAART 2008 ZESTIEN JAAR VAN DER HEYDEN-SPENCER, 26 MAART 2008 ELTON JOHN IN NEW YORK, 2 JULI 2009 DE TOVENAAR VAN ALKMAAR, 3 JULI 2009 EVITA, 31 OKTOBER 2009 UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 26 FEBRUARI 2010 BEZOEK AAN FUENGIROLA, VRIJDAG 22 OKTOBER 2010 DE BANCO POPULAR IN BEELD, MAANDAG 1 NOVEMBER 2010 THE PURPLE GLASSES OF ELTON JOHN, ZONDAG 23 JANUARI 2011 VERSTREKTE EXEMPLAREN LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, ZATERDAG 22 OKTOBER 2011 OP WEG NAAR KERSTMIS 2011 en VRIJDAG 18 NOVEMBER 2011 HARVARD UNIVERSITY CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS.

Capgemini is de huidige werkgever van mijn oudste zoon Drs. Marcus Floris Alphonsus van der Heijden. Ik kreeg gisteravond om 23:47 het volgende berichtje van hem: "VERTROUWELIJK BERICHT" Ik zou het zeer op prijs stellen als er voor zijn vader een soortgelijke regeling kan worden getroffen beste MAAGD: Probeer opgewekt en positief te blijven in weerwil van negatieve invloeden van buitenaf. Verspil geen tijd aan mensen die het leven vanuit een cynisch en somber perspectief bezien. Het gaat vandaag vooral om de manier waarop iets wordt gezegd. Daar ben ik het mee eens. SCHORPIOEN: Ergernis over onbelangrijke kwesties kan een groter rol gaan spelen dan positieve resultaten tenzij u een explosieve uitbarsting onder controle kunt houden. Constructieve kritiek is waarschijnlijk niet welkom, niet bij u en niet bij anderen. Daar zal ik mij dan ook van onthouden. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN."

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2012 ROTSVAST