Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT Datum: Woensdag 22 september 2004 Betreft: HART VAN NEDERLAND Kenmerk: 20040922JHJGK Geachte Heer Knol, Het deed mij deugd u vanmiddag weer eens terug te zien in het kloppend Hart van Nederland, na zoveel jaren. Zoals u weet is het dinsdag 28 september aanstaande zeven jaar geleden dat ik op Paleis Het Loo te Apeldoorn in het huwelijk zou zijn getreden met Lady Diana Frances Spencer, Prinses van Wales, als zij niet exact vier weken voordien tijdens een poging tot ontvoering in Parijs om het leven was gekomen. Mijn aanzoek aan Haar dateerde van 28 december 1996 - zoals u ongetwijfeld heeft kunnen lezen in het manuscript van mijn Letters to Diana, Princess of Wales - en afgaande op het gesprek dat ik terzake op 23 april met haar lijfwacht sergeant David Sharp op ETON COLLEGE heb gevoerd in het Verenigd Koninkrijk heb ik opgemaakt dat zij het met dat voorstel eens was. Het diende alleen nog te worden bekrachtigd in een "Official Letter from Kensington Palace in the first week of September (1997)". Na mijn verhuizing van Utrecht naar Torremolinos per 1 februari 1999 heb ik mij beziggehouden met het verwerken van deze traumatische ervaring. Nadat ik de kopieën van alle brieven die Diana vanaf 28 augustus 1996 van mij heeft ontvangen in één document heb samengevoegd heb ik rond kerstmis 1997 reeds een bundel (Manuscript van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales ) overgedragen aan:

1. BUCKINGHAM PALACE te Londen t.a.v. HRM Queen Elizabeth II.
2. The Office of Diana at Kensington Palace.
3. Prime Minister Tony Blair at 10 Downing Street
4. Lord Balfour van Christie's King's Street
5. Mr. John Boulter van Kings College te Cambridge t.b.v. de Royal Library
6. The Spencer Family at Althorp House
7. Reverend David Brindley van St. Mary's Church in Warwick

Vanaf mijn vestiging in Torremolinos heb ik mij voor de taak gesteld op soortgelijke wijze aan de (her)opbouw van mijn bedrijf te werken als de Amerikanen thans met de Twin Towers voor ogen hebben. Ik hoop dat thans alle betrokken partijen hun medewerking verrichten aan het realiseren van mijn plan zoals ik dat al voor ogen heb vanaf het moment dat uw VBMO-opvolger Dr. Jacques Koolschijn mij tijdens ons verblijf in Zuid-Limburg (bezoek aan de Open Universiteit te Heerlen) in het voorjaar van 1987 heeft geadviseerd om een "gespecialiseerd instituut Spaans" op te zetten. Inmiddels heb ik onze correspondentie terzake op mijn website geplaatst teneinde deze informatie gemeenschappelijk te maken voor de betrokken partijen. U treft onze briefwisseling aan op de volgende urls: Back to KnoleCastle, Ontmoeting, Kort gesprek, Uw faxbericht van vanavond, Beleidsplan d.d. 28 juli 1997, Beleidsplan d.d. 30 juli 1997, Verantwoording, Antwoord, Domplein, Samenwerkingsvoorstel Spanje, Commissie Knol d.d. 14 oktober 1997, Commissie Knol d.d. 20 oktober 1997 , Commissie Knol d.d. 27 oktober 1997, Brief van de Minister van SoZaWe, Uw faxbericht, Ontwikkelingen, Merkenrecht, Brief aan J.P. Nauta, Diana, Follow Up, Letters to Diana, Princess of Wales, Uw fax van hedenmorgen 29 januari 1998, Imperial Thoughts, Initiatieven/Processtrategieën, Rolls Around the Clock, Flexi Werken, Letters to Elizabeth, Wolters/Kluwer, Institute of English Studies, Spanjeproject en Commissariaat. Dit laatste verhaal had betrekking op de praktijken waarmee ik bijna dagelijks werd lastiggevallen. Hiervan heb ik u toen deelgenoot willen maken. Ik kan immers uitsluitend werken met mensen die over een redelijk beschavingsniveau beschikken. Mijn aanbod om een commissariaat te vervullen in de Raad van Commissarissen van Instituto Cervantes Holding Ltd. blijft vanzelfsprekend gehandhaafd. Ik heb mijn collega Liesbeth Halbertsma verzocht zich met de opbouw van dit bedrijf te belasten. Zij ontvangt van deze brief daarom ook een kopie. Liesbeth beschikt over alle informatie die voor de opbouw van ons bedrijf noodzakelijk is. Na het overlijden van Diana heb ik haar terzake een zeer zware verantwoordelijkheid toegekend door middel van een volmacht en haar verzocht aan mijn beleidsplan uitvoering te geven. Hiertoe dienden twee motieven van mijn zijde:

1. De uitstekende ervaringen die ik met haar heb tijdens onze samenwerking in de periode november 1989 tot en met juni 1991 in Hoofddorp en Noordwijk.
2. De contacten die zij vanuit haar voormalige functie met topfunctionarissen bij overheid en bedrijfsleven heeft opgebouwd.

Ik ga er vanzelfsprekend vanuit dat zij deze verantwoordelijkheid tot uitvoering brengt in goed overleg en in samenwerking met onze collega's van de Baak in Noordwijk en DRIEBERGEN. Daarom heb ik vanmiddag ook nog een bezoek gebracht aan de vestiging in DRIEBERGEN. Daar voel ik mij thuis. Op dit moment draag ik nog een bestuursverantwoordelijkheid voor de Stichting Cervantes Benelux. Deze draag ik graag over conform de gedachtengang die in mijn beleidsplan is beschreven teneinde volgens toezegging aan de Prinses van Wales om te zetten in European Cervantes Foundation, voor zover dat nog niet is gebeurd. Ik blijf ook eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor opleidingen, trainingen en cursussen en de limited company Instituto Cervantes for England and Wales, die omgezet dient te worden in bovenvermelde holding met werkmaatschappijen. Voorts beschik ik over de internet-domeinnamen cervantes.nu, cervantesweb.nl, cervantesweb.be, cervantesonline.nl, cervantesonline.be, cervantesonline.info, cervantesonline.biz, cervantesonline.tv, cervantesonline.co.uk, cervantesonline.com, cervantesonline.net, cervantesonline.name, cervantesonline.org, cervantes-online.nl, cervantes.be en cervantessite.nl. cervantes.eu en cervantesonline.eu zijn aangevraagd. Hiermee kunnen de belanghebbenden aan het werk. Ik heb in deze hoedanigheid inmiddels een wereldwijde naamsbekendheid en relatienetwerk opgebouwd in THE TOP OF THE WORLD. Ik ben ook in afwachting van het daadwerkelijke testament van Prinses Diana, dat in december 1996 door Haar echtscheidingsadvocaat Anthony Julius is opgemaakt, aangezien ik ervan overtuigd ben dat zij hierin heeft laten opmaken dat haar bezittingen - die zij door haar butler Paul Burrell heeft laten beheren - ten goede dienen te komen aan onze Limited Company Instituto Cervantes England and Wales.

Op 27 en 28 juli jongstleden heb ik in Segovia een gesprek gevoerd met de heer Steven Spielberg uit San Francisco. Ik hecht eraan dat hij mijn boek verfilmt met de titel THE ANGEL ON THE BRIDGE (Een herberg in in Henley on Thames, waar ons verhaal een aanvang heeft genomen op 6 augustus 1996). Hiertoe dient dan een contract te worden opgemaakt. Bovendien hecht ik eraan dat mijn collega Liesbeth Halbertsma, die thans een management-adviesbureau leidt vanuit Buitenkaag, zich verder met de opbouw van mijn geplande bedrijf bezighoudt. Organisatie-ontwikkeling is haar specifieke deskundigheid waarvan zij bij de reorganisatie van de Baak op uitmuntende wijze heeft aangetoond te beschikken.

Ik heb betrokken partijen verzocht op 28 september aanstaande in de Anglicaanse Kapel van Paleis Het Loo in Apeldoorn een herdenkingsdienst te houden voor Prinses Diana met het thema

Als alles volgens planning was verlopen dan.......

Ik neem mij voor pas na 28 september een besluit te nemen over mijn terugkeer naar Spanje. Ik hoop u opnieuw te ontmoeten bij de START van ONS BEDRIJF, ofwel aanstaande dinsdagmiddag in de Anglicaanse Kapel van Paleis Het Loo. MET VRIENDELIJKE GROET J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Bijgaand zend ik u vier montagefoto's die een weerspiegeling zijn van de verschillende ontwikkelingsfasen van de netwerkopbouw door mij en Diana Spencer. CC LH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN