19 april 2000 Betreft: DE HARP Kenmerk: JH/HdK20000419 Torremolinos, maandag 17 april 2000 Gisteravond - na posten van brief ALS EEN LOPEND VUURTJE bezoek gebracht aan de Klikspaan. Het grote televisiescherm vertoonde daar beelden van Huis ter Duin in Noordwijk. Vervolgens gegeten bij Tamarindos in Benalmádena. Op de terugweg een gesprek gevoerd in de Marina met een echtpaar uit Hendrik Ido Ambacht. Nieuwsanalyse. Reorganisatie KLM kost banen. Hier liggen dus belangrijke mogelijkheden voor CERVANTES EMPLEO. Voetbal is ook een nieuw product voor ons bedrijf. Hoe dat product kan worden verkocht leert ons het bedrijf ISL. ISL vertimmert EK-voetbal tot geldmachine. India februari 1992 Op de eerste plaats dient er echter een oplossing te komen aangaande het in Londen en Parijs gerezen probleem aangaande de initiatiefnemers van ons bedrijf, zoals dat al in 1992 is begonnen. Met name in verband met het testament van mijn Number One 'Poppetje' uit december 1996. Ook dat thema is gisteravond in de jachthaven van Benalmádena even aan de orde geweest. Het is een Britse troonpretendent immers onwaardig om zich met falsificaties in te laten. Er is dus nog steeds werk voor Anthony Julius uit Londen, die dat testament heeft opgemaakt. In februari 1992 was ik overigens in Parijs tijdens Valentijn. In het verlengde hiervan ontving ik het volgende bericht:

IALC Agent Workshop - Unique offer - only 100 USD Dear Study Abroad Agent, To celebrate the Millennium, IALC has a very special offer for study abroad agents and counsellors coming to Cork in 2000. The full 2-night, 2-day package, including entertainment, meals and first-class hotel, costs only US$100 registration fee. Visit the IALC 2000 Agent Workshop in Cork, Ireland, from 5th - 7th May. * acost-effective way to do business with excellent, quality-assured language schools from around the world * a chance to get to know the popular language study destination of Cork, Ireland * an opportunity to network with fellow professionals during a relaxed and friendly weekend * join the tour to Dublin after the workshop for double value and benefit! If you have not registered yet, take action today. Use the below Reply Sheet or visit http://www.ialc.org/work_form.htm to register your interest in attending. We look forward to welcoming you personally to the IALC 2000 Workshop in Ireland. Yours sincerely, Sonia Di Centa. President - IALC.

Ik denk dat het goed is om hier naartoe te gaan. 20.15 De krant gekocht. Ik had zoëven Mieke Vermeulen aan de telefoon gehad. Prinses Elena is ook alweer in verwachting. Van de tweede. Het is maar dat je het weet mijnheer De Koning. Alle voorbereidingen van ons Cervantes Project zijn in juridische zin naar mijn idee volledig waterdicht aangeleverd bij de heer Van Amstel. Daar kunnen ze dus samen mee uit de voeten. Ik heb Bob Burger gevraagd of het zinvol is of we samen naar Ierland gaan. Ida Willadsen is natuurlijk ook van harte welkom om mee te vliegen. Ze is ook een maagd (15 september). Wellicht heeft ze ook nog een eigen jet. Zij hoeft geen pruik op te zetten, want kastanjebruin haar heeft ze al van zichzelf.

Aanstaande donderdag is het witte donderdag en precies tien jaar geleden dat ik met mijn collega uit Driebergen een fles rode wijn heb leeggedronken, teneinde een punt te zetten achter het conflict dat geleid heeft tot de ontbinding van mijn taleninstituut toendertijd. Ik ben in dat verband thans ook wel weer geneigd om water bij de wijn te doen, als hij alle Spaans-georiënteerde activiteiten in de holding onderbrengt op een puur zakelijke basis. Dat moet wel lukken. Er dient dus weer geld te worden verdiend op de Winthontlaan. Zodra de stichting over voldoende financiële middelen beschikt kan hiervan een deel ten goede komen aan de exploitatie van dat pand. Ik hoop dan wel dat ik er mijn ordners kwijt kan. Ze mogen hier wel in mijn appartement knutselen als ze leuke ideeën hebben. Ik zet inderdaad de laatste puntjes op de i's. Eerst het systeem op orde hebben. Dan kunnen we weer verder. Ik hoop voor jou dat er een goede afkoopsom uit komt rollen. Ze weten in Den Haag immers niet meer wat ze met al het geld moeten doen. De armste debiteuren hebben ze al afgeschreven, hoewel ik nog geen betaling van mijn rekening heb gezien ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Het houdt de boekhouding wel eenvoudig, maar ik blijf toch van mening dat de Staat der Nederlanden aan haar verplichtingen dient te voldoen. De regering heeft nu eenmaal een voorbeeldfunctie. En dus dienen ze ook de rekening te voldoen. De Kroonprins hoef ik hiermee niet lastig te vallen, want de Ministers zijn verantwoordelijk. Dit voor alle duidelijkheid. Bij een manier om geld te verdienen denk ik aan de franchiseformule. We kunnen nog heel wat startende ondernemers onder mijn label aan het werk helpen. Zelfs The Prince of Wales heeft hiervoor een fonds in het leven geroepen en daar moeten we ook aan de slag. Houd onze 'romance' dus nog maar even goed geheim.

Liefde is... ...hem stevig vast houden
Ik wacht dus rustig af. Het werk gaat tóch wel door.

Dinsdag 18 april 2000
Het enige nieuws vandaag. "Nina Brink. Abusievelijk hebben wij zaterdag jl. gemeld dat voormalig World Online-topvrouw Nina Brink vrijdagmiddag naar een onbekende bestemming is vertrokken. Evenmin was zij als jongere vrouw vermomd, compleet met pruik om de pers om de tuin te leiden. Wij betreuren deze berichtgeving." Het heeft wel de nodige reacties opgeroepen. Wie weet waar het goed voor is geweest. Om dit soort misverstanden te voorkomen heb ik de laatste jaren talloze foto's gemaakt en geïnventariseerd. Op dit moment heb ik inmiddels 2.538 foto's op mijn harde schijf opgeslagen over de periode 24-11-1998 t/m 4-04-2000. Dus vanaf de laatste kerstviering op de Baak tot nu. Vandaar dat ik veel hecht aan deze foto's.

Zodra de business draait kunnen we hier ongetwijfeld gebruik van maken. 20.15 Even langsgegaan bij mijn Ierse vrienden van The Harp.

Ik heb de eigenaresse JENNY in kennis gesteld van mijn missie naar Balmoral. Ik overweeg nu ook serieus om naar Ierland te gaan. Daar komen volgens Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer immers mijn voorouders vandaan. Liefde is.... ...overal aan hem denken. Die rode hartjes op de badkuip doet mij denken aan alle hartoperaties die ik heb uitgevoerd nadat ik van Liesbeth een bos rode rozen had ontvangen met een lint vol met die hartjes. Wat het gemeenschappelijk geld betreft denk ik aan de waarde van mijn handelsmerk. Enkele juryleden van het Business Plan Contest zouden mij daar vorig jaar over hebben geïnformeerd. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Ik schat het op enkele miljarden. Het op het prentje afgebeelde bad, doet mij ook denken aan dit bad in deze kamer.

Ik heb die foto nog in augustus vorig jaar gemaakt ter voorbereiding van de start van ons nieuwe bedrijf. Het is dus een goede zaak dat het beddenbedrijf Dormaels zich thans ook tracht in te zetten voor de start van Cervantes Air Holland. Het bad doet mij overigens ook denken aan het tweepersoonsbad van mijn Houtense collega. Hij heeft mij en mijn partner uitgenodigd daar ook een keer gebruik van te maken. Dat aanbod loopt dus nog steeds. We kunnen ook met meerdere personen tegelijk in een Rolls Royce rijden en slechts bij een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld zodra het Familiegeheim van Balmoral wordt onthuld. Christopher Anderson heeft daar al een belangrijk aandeel in geleverd. Ik verwacht dat de reacties op mijn feedback op dit boek thans het levenslicht zullen aanschouwen. 21.30 Barcelona is tegen Chelsea op de gewenste 2-0 gekomen. Dat hebben ze ongetwijfeld aan hun paarse stropdas te danken. Ik denk in dit geval nog aan die bestanden met werkzoekende hispanisten die we nog van Ad Melkert tegoed hebben. 23.25 Uiteindelijk is het 5-1 geworden in de verlenging. LOUIS VAN GAAL had nog wel heel subtiel een rode voering in zijn kraag opgenomen. Ik mag aannemen dat men in Chelsea begrijpt wat hij hiermee heeft aangeduid. Ik heb geen enkele behoefte om terug te komen op fouten in het verleden. Zoals ik Diana al heb geschreven: I am not interested in problems of the past. The past is not changeable. Dat betekent dat ik in principe bereid ben om in die zaak tegen Al Fayed water bij de wijn te doen. Ik ben daarbij echter wel van mening dat hij voor de waarheid dient uit te komen. Zodra hij daartoe in staat is in het openbaar, ben ik bereid hem in de holding op te nemen met zijn vliegtuigen. Zeker gezien de opmerking van zijn secretaresse Miss Sarah Bradley in haar brief van 27 november 1997 als reactie op mijn brief van 25 november 1997: "Mr Al Fayed was very grateful for your approach, but regrets that he is unable to accept your invitation for a meeting due to his demanding schedule.'

Ik ga er dus vanuit dat hij dit serieus meent. Hij kan wat mij betreft zijn choppers thans inbrengen in Cervantes Air. Dit heb ik vanavond besloten. Het kan aan de betrokkenen worden doorgecommuniceerd. De details kunnen in Bunnik worden geregeld. Voorts ontving ik bericht van de oprichting van de reünistenvereniging Spaans van de Nijmeegse Universiteit. Ik heb daar via een email om 15.30 alsvolgt op gereageerd: "Geachte mevrouw Verbeet-Parisius, Na terugkeer uit Nederland in Spanje op 4 april jongstleden trof ik uw berichtgeving aangaande de Reünistenkring van de opleiding Spaans. Het doet mij bijzonder veel deugd dat ons aller Cees van Esch inmiddels tot activering van dit voornemen is overgegaan. Ik sluit mij dus graag bij deze kring aan. Aangehecht vindt u mijn enquêteformulier. Ik ga ervan uit dat ik het aanmeldingsformulier niet hoef op te sturen, aangezien ik al als lid bij uw alumnibureau sta ingeschreven. Er dient naar mijn idee slechts nog een mutatie plaats te vinden richting sectie Spaans. Ik ga ervan uit dat dat automatisch geschiedt. Het lidmaatschapsgeld kan dus jaarlijks automatisch van mijn postbankrekening afgeschreven blijven worden. Desalniettemin zal ik u het laatste aanmeldingsformulier alsnog per separate post doen toekomen. Ik verzoek u dit goed te controleren teneinde een dubbele overmaking te voorkomen. Tot 9 juni ben ik in Spanje. Gedurende Euro 2000 ben ik uiteraard weer in Nederland. Ik logeer dan in Nijmegen. U kunt mij daar via mijn gsm bereiken. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden. P.S.1. Mijn dissertatieonderzoek naar de Van der Heydens in de Neder-Duits-Spaanse betrekkingen heb ik even op een zacht pitje gezet. Dr M.F. van Lennep is mij in 1884 al voor geweest middels zijn dissertatie over mijn vermoedelijke voorvader Gaspar van der Heyden (Heydanus). Deze dissertatie bevindt zich op uw bibliotheek onder nummer UBN Diss: AG 1884-21. Hij leefde van 1530 tot 1586 en heeft met zijn hagepreken de Tachtigjarige Oorlog veroorzaakt. Vandaar dat ik nu in Spanje woon om dat weer goed te maken. Professor Van Els weet daar inmiddels alles van. Evenals onze burgemeester en zijn baas. P.S. 2. Ik kan in de nabije toekomst heel wat stagiaires gebruiken. Met name voor de opbouw van de Cervantes Management Centre. De Spaanse Minister-President is hiervan al op de hoogte zoals u kunt opmaken in de tweede aangehechte bijlage van 5 februari vorig jaar. Vanwege het belang van de ontwikkelingen heb ik besloten deze brief morgen te verzenden.

Woensdag 19 april 2000
Ik trof vanmorgen al gelijk een berichtje uit Nijmegen aan met de mededeling: "Dag meneer Van der Heyden, Wij kunnen u attachmeds niet lezen. Zou u het enqueteformulier Spaans op een andere wijze zo spoedig mogelijk naar me toe kunnen e-mailen. Misschien gaat het beter zonder attachmed, want ik kon u e-mail wel lezen. Dank u. Met vriendelijke groet,Tanja Sontosoemarto (Alumnibureau KUN)"

Ik heb hier alsvolgt op gereageerd:

Dank voor uw reactie. De gegevens zijn:

WERKGEGEVENS
Naam bedrijf/instelling: Instituto Cervantes Holding Ltd.
Werkadres: Nog niet bekend

STUDIEGEGEVENS
Beginjaar studie Spaans in Nijmegen: 1970
Jaar van afstuderen in Nijmegen: 1977
Titel afstudeerscriptie: El Erasmismo y Cristianismo Nuevo en el Don Quijote de Don Miguel de Cervantes Saavedra.

Huidige functie: Vice President

Voornaamste werkzaamheden: Organisatie-ontwikkeling

Voorgaande functie: Stafmedewerker Algemene Zaken de Baak VNO-NCW Noordwijk

Biedt de huidige werkkring in principe stagemogelijkheden voor studenten Spaans. Ja

WIE-IS-WIE GIDS
Stemt u erin toe dat bovenstaande basis-gegevens worden opgenomen in de Wie-is-wie gids? Ja.
Stemt u erin toe dat bovenstaande werk-gegevens worden opgenomen in de Wie-is-wie gids? Ja.
Stemt u erin toe dat bovenstaande studie-gegevens worden opgenomen in de Wie-is-wie gids? Ja.
Stemt u erin toe dat uw e-mailadres wordt opgenomen in de e-maildatabase op internet http://www.kun.nl/alum? Ja.
Wilt u meedoen aan het organiseren van reünistenactiviteiten? Met alle soorten van genoegen. Wellicht kunnen we hier nog een tochtje maken over de Middellandse Zee. Met zo'n ideetje zijn ooit ook de nascholingscursussen in Han-sur-Lesse ontstaan.

Het tweede attachment is een brief van de Spaanse Minister-President. Mi Amigo. Ik mag aannemen dat hij wel voor begeleiding kan zorgdragen bij het opzetten van de Cervantes Management Group. Zeker als ze al Spaans spreken en wij hem aan zoveel EU-gelden hebben geholpen. Dan blijf ik hier graag de 'Spin in het web... duizendpoot' om dat een beetje te coördineren. Dan kan de Zilvervloot wellicht weer eens binnenvaren in de Opstandige Lage Landen aan de Zee. Met hartelijke groet, John L. Van der Heyden Spain

En nu het overige relevante nieuws: FC Barcelona overleeft in thriller. GroenLinks Assen: Weg met portret van de Koningin. Ik heb Paul Rosenmöller persoonlijk verteld wie het speelveld heeft uitgezet gedurende Prinsjesdag 1996. Daar was hij het mee eens. "Goedzo..." vertelde hij mij op het station te Bunnik. Dan dienen zijn volgelingen natuurlijk ook met de vingers van mijn Koninginnen af te blijven. Endemol over hele linie goed.

Ik heb de medewerkers van De Klikspaan er dus alvast op voorbereid dat ze binnenkort een televisieploeg kunnen verwachten voor de opnames van de serie Costa, zodra het bedrijf in de holding is ondergebracht.

Desde la Costa del Sol un Saludo

20 APRIL 2000 DE PAARSE BALLON