HONDERD ELFDE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DINSDAG 20 MAART 2007

WAARDE COLLEGAE

De op VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2006 gesignaleerde problematiek bij de POLITIE MIDDEN-GELDERLAND in ARNHEM is vandaag weer aan de orde. De politieleiding aldaar is mede verantwoordelijk voor de bevestiging van de rechtmatigheid van de GERECHTVAARDIGDE VERGOEDING TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX WEGENS MIJN BEWEZEN DIENSTEN AAN DE STAAT DER NEDERLANDEN IN DE PERIODE MEI 1993 TOT EN MET NOVEMBER 1994. Het NOS-journaal alsmede RTL-Z hebben deze morgen aangekondigd dat de HUIDIGE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN zich vandaag wijdt aan deze problematiek. De statistiek. 1000 bezoeken. Maandgemiddelde 937. Jaartotaal 294.599 . In de Top 100 van 4280 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 6. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 19. TOLEDO 28. BETALINGEN EN CREDITNOTA 37. HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN: SEGOVIA EN SALAMANCA 43. EERSTE FIAPE-CONGRES IN TOLEDO TER ATTENTIE VAN DE VERENINGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLANDR 67. HET JUISTE SPOOR 76. CERVANTESWEB BELGIË BAAK-KRING/CERVANTESKRING 83. LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 86. CERVANTES EMPLEO en 100. CERVANTEONLINE BELGIË VOSSENJACHT Top 20 van 422 zoekopdrachten 1. diana spencer 2. princesa diana 3. elka stegeman 4. afnemersanalyse 5. lady sarah mac corquodale 6. prosesie rupsen 7. jonikal 8. peter-vincent schuld 9. tjeb maris 10. adriaan blankenstein 11. anja lingeman 12. bilderberggroep 13. creditnota 14. diana%20spencer 15. interacademie hulscher 16. jaap leeuwenburg 17. john l. van der heyden 18. john wright band 19. jos florissen 20. lady d.f. spencer jos florissen lijkt mij een samentrekking van JOS GELISSEN en onze familietak der FLORISSEN onder meer vermeld in FLOORS CASTLE. JOS GELISSEN is vermeld in JACQUELINE MÜLLER, FUSIE, BEURSINTRODUCTIE, NOBILES, VAN INTERN NAAR EXTERN GEHEUGEN, ONS POLDERMODEL, VIAJES MED, KENTEKENS, MAIN STREET, LIEFDE IS... HOT NEWS, SAMENWERKING, BIG CITY, TWEEDE SYMFONIE, BRUSSEL, REUNION & CHANGE MANAGEMENT, RIJKS VOORLICHTINGS DIENST, VOLARE, UITNODIGING, PURPLE HEART OPERATION, STAATSAANGELEGENHEDEN, CERVANTESONLINE, TERUG NAAR DE KUST, VERKIEZINGEN, WWW.CERVANTES.NBLEW, LADY IN RED, DECLARITIS, DE LAATSTE LOOTJES, LICENTIE-OVEREENKOMST, MAAND VAN DE WAARHEID, AFTELLEN, INSPIRINE, 50 JAAR ERNST & LUIM, KRINGEN, AUTOWEG, DE PAARSE TELEFOON, POSTBUS 689, YIN EN YANG, TERUGBLIK EN PERSPECTIEF, HERBEVESTIGING IV, HET JUISTE SPOOR, BAAK-KRING/CERVANTESKRING, WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD, VALENTIJN, 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE en SPIJKERS MET KOPPEN. Daarom ga ik nu naar Utrecht. Met de trein van 15:00.

21 MAART 2007 RETOUR NIJMEGEN-UTRECHT