DINSDAG 8 JULI 2003

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

WAARDE COLLEGAE

Aangezien ik mag aannemen dat er op al mijn brieven vanaf 1 september 1998 actie is genomen - en ik daaromtrent derhalve nog een verslaglegging mag verwachten als Vice President van Instituto Cervantes Holding - heb ik gisteravond besloten mij nog even te beperken tot de actualiteit van de drie maanden waarin ik in Nederland heb vertoefd. In feite mag ik aannemen dat er op al mijn brieven actie is genomen tot 29 februari van het jaar 2000. De belangrijkste dag was naar mijn idee 8 april van dit jaar, zoals beschreven aan mijn beoogde President van de holding. Op zaterdag 8 maart viel mijn oog in de Daily Mail van 7 maart op foto's van twee goede bekenden. Zo heb ik in april 1998 - kort voor de bijeenkomst over De kroon op het Werk - van mijn sectie Engels een blauwe miniatuur ontvangen van dezelfde hoed. Hij was afkomstig uit Wales en bevatte tien parels. Ik heb dit geschenk op mijn beurt cadeau gedaan aan mijn voormalige Koningin van de Kust. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in een verklaring dat de door Paul Burrell veiliggestelde bezittingen van Diana toebehoren aan onze Limited Company 3300636. Ik heb in die tijd ook gezocht op de nieuwe zoekmachine www.ilse.nl: J.L. VAN DER HEYDEN: 1.135.444 resultaten E.H. HALBERTSMA: geen LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES: 237.940 resultaten. Enkele voorbeelden:

Trafford Publishing: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES
... LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. by
John L. Van der Heyden. 435 pages; perfect
bound; catalogue #01-0341; ISBN 1-55212-939-X; US$31.99 (Can$51.99). ...
www.trafford.com/4dcgi/robots/01-0341.html - 8k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

The Smart Bookstore - Information on Alimony, Support, Divorce ...
... Click to enlarge, LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES Author John L.Van der Heyden
writes: "On the 14th of August 1996 I decided to start a Dutch-English family ...
www.thesmartbookstore.com/booklist.cfm?CategoryID=53 - 16k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

Product Display
LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES About the Book In April of 1992 John L. Van
der Heyden registered a trademark for courses, training and education at the ...
www.thesmartbookstore.com/ ProductDisplay.cfm?ProductID=16 - 13k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

Livres à paraître, Décembre 2001
... DK508.846 H37 2001 947.708'6 0112. Heyden, John L. van der. Letters to Diana, Princess
of Wales / John L. van der Heyden. -- Victoria, BC : Trafford, 2001. ...
www.nlc-bnc.ca/forthbks/2001-12/fr/f900.htm - 39k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

Amazon.co.jp: ??/ Subjects / Biographies & Memoirs / ...
... 5. Letters to Diana Princess of Wales John L. Van Der Heyden (?), ?
??????????????????? 3,000??Amazon ...
www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/ -/2408/ref=br_bx_1_c_2_3/ - 52k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

Heyden
... Letters to Diana Princess of Wales John L. Van Der Heyden. Computer Vision
- ECCV 2002 Anders Heyden, G. Sparr, M. Nielsen, P. Johansen. ...
www.atrium.com/People/Heyden/ - 7k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

Amazon.ca: Books / Subjects / Biographies & Memoirs / Leaders & ...
... All the feelings and emotions came flooding back & made me remember what a...
Read more. 3. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. van der Heyden. ...
amazon.ca/exec/obidos/tg/browse/ -/935118/ref=br_bx_1_c_2_3/ - 45k -

Er zijn al boeken van mij verkocht in Japan. Trafford Publishing heeft daarover echter nog geen uitsluitsel gegeven. Het wordt tijd dat het boek nu 'en masse' op de markt komt. Het belangrijkste nieuws betreft vandaag Diana's Testament: Ruzie over erfenis Diana. In mijn visie is de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales de rechtmatige erfgenaam. Het in december 1996 door Mr. Anthony Julius opgemaakte testament zal daar naar alle waarschijnlijkheid uitsluitsel over geven. De rechtbank dient tot invordering van dat testament over te gaan alvorens een uitspraak te doen inzake deze aangelegenheid. "De uitvoerders van het testament, onder wie de zus van Diana, Sarah McCorquodale , houden vol dat zij de eigenaar zijn van de erfenis en eisen de spullen terug". Indien zij spreekt namens de Stichting Cervantes Benelux/European Cervantes Foundation kan zij daar wel eens gelijk in hebben. De familie vindt de nalatenschap te persoonlijk om haar tentoon te stellen in het Diana-museum in Althorp. Bij de spullen zitten brieven van de voormalige premier John Major, Moeder Teresa en Diana's broer Charles Spencer." Zij kunnen nu samen met mijn boek in de vitrine. RTL Boulevard meldde eveneens dat Mohamed Al Fayed zijn jacht Jonikal in de verkoop doet. Ik maak hieruit op dat hierop nog geen beslag is gelegd, hoewel Peter Ottenhoff weet hoe dat werkt en terzake mijn instructies heeft ontvangen.

Ik loop nog verder mijn dagboek door. Vrijdag 14 maart 2003. Dit brengt mij in gedachten terug naar het bezoek dat ik op 18 april 1997 aan St. James's Palace heb gebracht en de wijze waarop ik daar te woord ben gestaan: Van het kastje naar de muur, ondanks mijn aangekondigde bezoek als directeur/eigenaar van Instituto Cervantes Limited England and Wales. Het rapport van Sir Michael Peat behandelt klaarblijkelijk niet mijn terechte aanspraken op het vermogen van Prinses Diana. Die zaak komt klaarblijkelijk nog voor de rechter met Paul Burrell en prins Charles als getuigen. Op maandag 17 maart stond deze foto in de krant. Ik vraag mij in gemoede af wat die man in het midden heeft te zoeken tussen mijn beste collega's. Ook deze man komt mij nog bekend voor uit mijn brief van 18 september 1998. Op 20 maart heb ik weer eens een briefje geschreven aan de voormalige burgemeester van Nijmegen. Op vrijdag 21 maart bezoek gebracht aan "Een avond met A.F.Th. (Adri van der Heijden)" in Lux te Nijmegen. Hij werd geinterviewed door de heer Dr. P.L.M. (Paul) Sars, Ik heb Adri een exemplaar van mijn boek verstrekt. Hij toonde zich daarmee zeer gelukkig en liet weten zonodig iets terug te doen. In de VS bestaat de grootste belangstelling voor mijn boek in Seattle. In dat verband was ik zeer gecharmeerd door de roze hoed van Hare Majesteit. En uiteraard de gele van onze Argentijnse Beleidsmedewerkster. Op donderdag 27 maart is advocaat Abraham Moskowicz in beeld gebracht. Mijn brief aan hem dateert alweer van 14 januari 1999. Op maandag 31 maart heb ik een bezoek gebracht aan de Katholieke Universiteit in verband met mijn reeds op 28 augustus 1995 voorgenomen promotie alsmede aan het Van der Heijden Instituut: de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hierbij heb ik de secretaresse van de faculteit in kennis gesteld van de Stichting Cervantes Benelux en het daaraan gekoppelde beleidsplan dat bij het Kabinet der Koningin berust, alsmede bij de Europese Commissie. Daarna heb ik een bezoek gebracht aan het reisbureau MeTravel in dezelfde Thomas van Aquinostraat. Zij adverteerden met een reis naar de appartementen Minerva en Jupiter aan de Costa del Sol. Ik heb de dienstdoende secretaresse laten weten dat daar in 1992 mijn avontuur met Diana is begonnen, aangezien daar - in Benalmádena/Arroyo de la Miel - veel Engelsen woonachtig zijn. Samen hebben wij nadien mijn website www.cervantesonline.nl bekeken. De jongedame reageerde buitengewoon enthousiast. Ik heb met haar ook gesproken over het schilderij van Manuel Muñoz Ruiz en haar de afbeelding laten zien. Daarbij heb ik haar uitgelegd dat in mijn visie het donkerblauw het Nassaublauw van Kensington Palace voorstelt en het paars het Paars van het Instituto Cervantes Benelux. Bij het naakte lichaam denk ik aan de opmerking van Albert Verlinde in RTL Boulevard van 5 maart. Hierin verklaarde hij dat Diana van de heer Khan een bontjas cadeau zou hebben gekregen en hem in deze jas zou hebben opgezocht met "niets eronder". Indien deze informatie op waarheid berust kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat zij zich in Evakostuum door Manuel Muñoz Ruiz heeft laten schilderen en de heer Khan haar daarbij behulpzaam is geweest. Ik baseer deze mening op de opmerking die werd geplaatst door een Amerikaanse gast van de heer Muñoz Ruiz tijdens ons eerste gesprek op 12 november 1999: "That is Diana's Man". Op 1 april heb ik een brief geschreven aan de hoofdredacteur van het blad Vorsten.

Het boek Closely Guarded Secret van Inspector Ken Wharfe (ISBN: 1-84317-005-1) beschrijft onder meer de positie van de heer Paul Burrell, die naar mijn stellige overtuiging van Diana de opdracht moet hebben gekregen om haar bezittingen zeker te stellen voor onze Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. De heer Burrell is terzake al ontslagen van rechtsvervolging door tussenkomst van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II. Op donderdag 3 april heb ik een bezoek gebracht aan de VOC-lunch te Warnsveld. Mij werd daar medegedeeld dat Mohamed Al Fayed heeft besloten Engeland te verlaten en zich in Zwitserland te vestigen. Voorzitter Maj.bd HAG Nix heb ik de CD Soldaat van Oranje II verstrekt. Na afloop kort gesprek met medewerker van de UNIE. Kort bezoek aan De Engelenburg. Op zaterdag 5 april 2003 heb ik naar de herhaling van RTL Boulevard gekeken. Men liet weten dat in Engeland Diana's dagboek wordt gepubliceerd. Patrick Jephson, Diana's voormalig privé-secretaris, zou hiertoe het initiatief hebben genomen. Vervolgens heb ik de statistische gegevens bestudeerd inzake de groeiende belangstelling voor het Spaans in Nederland. De zon schijnt. Ik vond het wel leuk om dit verhaal te schrijven. Zo ben ik gisteren - na een gesprek op het terras van La Taberna met een sympathiek Belgisch echtpaar uit Vilvoorde (hij had DE KONING op de koffie gehad) - BAR NUMBER ONE binnengegaan in het voetbaltenue van REAL MADRID. Dat ontlokte al direct de opmerking van de Britten dat de naam Beckham op het shirt ontbreekt. Daarom heb ik hen medegedeeld dat "he has to work for it". "He sold already more than 8.000 shirts with his name on it for 140 euros!!!". "That's a good start" heb ik mijn inmiddels goede vriend Mark Boyle uit Reading laten weten en hem uiteengezet dat het hoofdkwartier van de holding in Stratford-upon-Avon komt te staan zodra de Engelsen de euro hebben ingevoerd. Daarop verstrekte Mark mij David Beckhams nieuwe rugnummer

23

Ik denk dat WIJ het organogram nu bijna rond hebben. De enige waarschijnlijke profetie naar mijn idee: PETER OTTENHOFF ALS KASTEELHEER VAN HET LANDGOED VAN DE WINDSORS IN PARIJS. Want ik werd ook nog uitgenodigd voor een zogenaamde Bikini Party op vrijdagavond aanstaande.

Er ligt van mij ook nog een bikini in de kleuren Rood, Paars en Oranje in KENSINGTON PALACE

NOUS MAINTIENDRONS

9 JULI 2003 SLEUTEL 36