FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: Donderdag 2 december 2004 Betreft: MIJN OPRECHTE DEELNEMING Kenmerk: 20041202JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief De Klok en de Klepel van gisteren. 20.38 Op NetWerk heb ik het gesprek gezien van Rik Felderhof met Prins Bernhard. Dit zullen waarschijnlijk de laatste beelden zijn van de man die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Familie Halbertsma. Ik denk dat WIJ nu binnenkort aan de beurt zijn om door Rik Felderhof te worden uitgenodigd in Villa Felderhof conform mijn verzoek in mijn brief Villa Felderhof van 22 augustus 1998. Men kan de geschiedenis immers geen geweld aandoen. 21.30 De Prins is overleden. Mijn oprechte deelneming, Liesbeth. Uiteraard hiermee gericht aan de gehele koninklijke familie.

Donderdag 2 december 2004
Verzonden aan http://www.condoleanceregister.com/: Van: J.L. VAN DER HEYDEN op 2 December 2004 0:16, TORREMOLINOS 325 Mijn binding met de Prins is van recente datum als buitengewoon lid van de Vereniging van Officieren der Cavalerie. Mijn oprechte deelneming gaat uit naar H.M. Koningin Beatrix, Prinses Margriet, Prinses Irene, Prinses Christina, de heer Pieter van Vollenhoven en hun kinderen en kleinkinderen en mijn collega Liesbeth Halbertsma. ip is gelogd. Webstatistiek 119 bezoeken. Ik loop deze nieuwe statistiek even met jou door.

Top 35 van 35 verwijzende pagina's
1 . (Direct Request) 2 . Verslag Alcalá de Henares Hierin zie ik dus geen verandering. Dit stuk blijft voor altijd in de wereldgeschiedenis verankerd. 3 . London Report Christmas 1997 Ik acht het van groot belang dat dit stuk thans volop in de belangstelling staat. Het zal wereldwijd heel wat misverstanden wegnemen. 4. Report 38 Dit duidt erop dat Diana's broer ook volop met mijn informatie aan het werk is. Volgens Les Jell laat hij het over aan zijn 'secretary'. Dat neemt niet weg dat
Charles daarbij de eindverantwoordelijkheid draagt. Alhoewel Karin de Winter de facto - vanuit haar jarenlange ervaring als directiesecretaresse - een grote invloed op het beleid van de Baak zal uitoefenen, blijft de statutair directeur toch direct verantwoordelijk. En dat geldt natuurlijk ook voor Charles Spencer inzake onze limited company, voorzover hij daartoe een gedelegeerde taak heeft toebedeeld gekregen vanuit de volmacht die ik jou heb toegekend of anderszins op juridische gronden rechten kan ontlenen aan de volmacht die ik Diana had toegekend. Mede via mijn berichtgeving aan Her Majesty's Tax Collector: Your reference 240 67551 27448A 5 . BBL Dit betreft de contacten die ik met het Hotel Cervantes in Torremolinos heb gelegd om als Cervantes Management Centre te gaan dienstdoen. Het verwijst ook naar mijn reisverslag van 30 mei 1992. Hiervoor heb ik nu een nieuwe url aangemaakt: Benalmádena Costa Ook komen hier Freek van der Valk, Johan Buckert en Nigel 'o Sullivan ter sprake inzake hoogrenderende beleggingen en het vermogen dat Diana - vermoedelijk ten behoeve van ons bedrijf, zoals ik dat van Bob Burger heb begrepen - door de heer o'Sullivan heeft laten beheren. 6. Beleidsplan Cervantes 7116RCA Dit betreft Cervantes Airlines. Met het bericht dat Air Holland met drugsgelden zou zijn gefinancierd ben ik niet gelukkig. De accountant heeft dit naar verluidt uit de stukken nooit kunnen opmaken en als ze hiermee boeven hebben kunnen inrekenen heb ik geen probleem. Maar wel een PUNT erachter. Zodra levensvatbare onderdelen van de failliete boedel van Air Holland in Cervantes Airlines worden opgenomen eis ik van onze bestuurders dat zij geen zaken doen met criminele organisaties. WIJ bepalen het beleid in de Europese Unie. 7. Instituto Cervantes Holding Limited Het doet mij deugd dat onze holding thans zo hoog gestegen is op deze ladder 8 . Corporae Governance Dit is mijn verslag van mijn bezoek aan de Royal Palaces in Engeland in de tijd dat Diana met Rosa Monckton op vakantie was in Griekenland. Ik mag aannemen dat Rosa nog heel wat kan vertellen over die reis naar Hydra. 10 . Dagboek Dit betreft mijn faxbericht aan onze voormalige Minister-President inzake Diana's testament van december 1996. Het verwijst ook naar mijn faxberichten aan Companies House: REF PEN 2A/ 03300636 (1) en REF PEN 2A/ 03300636 (2) Deze zaak dient THANS te worden rechtgezet. 11. Mission Statement Stichting Cervantes Benelux 13. Nieuwe Bestuurssamenstelling (D66) Dit is een opmerkelijke binnenkomer. Wellicht heeft onze goede vriend Thom de Graaf hiervoor nu enige belangstelling nu we hem hebben kunnen bewegen tot het vice-premierschap. Als Minister van Koninkrijkszaken heeft hij in dit verband thans een belangrijke missie. Mijn eerste brief aan Thom is overigens Ontvangstbevestiging 16. Plan de Empresa Instituto CERVANTES Benelux Ook dit is een belangrijke ontwikkeling. Ik hoop dat mijn Spaanse collega's hier nu ook op een voor alle betrokken partijen bevredigende wijze mee aan het werk zijn gegaan. 20. Communication towards the Prime Ministers of the United Kingdom Dat geldt eveneens voor John Major en Tony Blair! 25 . Genealogie Gillis van der Heyden Dit is interessant. Het betreft de familierelatie met de graven en baronnen van Bylandt en de familie van Landas. De Van Bylandts waren ook eigenaren van het Kasteel Doornenburg. Ik hoop dat hier de genealogische aansluiting van mijn familietak wordt gevonden in verband met de eerder aangevraagde grafelijke titel bij de Hoge Raad van Adel. Of ik er iets aan heb weet ik niet. Maar dan kan ik altijd nog tot Earl of Warwick worden benoemd als men daaraan behoefte heeft in Althorp. 29 . Beleidsplan Cervantes 01 Inleiding Dit is een interessante ontwikkeling. Dit is het raamwerk van ons bedrijf: een kerstboom zonder ballen. Hij dient alleen nog te worden opgetuigd. Ik mag aannemen dat jij dat al hebt geregeld. Graag bevestiging. 30 . Reisverslag Spanje 1992 Hetzelfde verhaal. Ik ben benieuwd wat jij en onze overige collega's in de afgelopen 12 1/2 jaar hebben gedaan met de uit dit reisverslag voortgekomen informatie. 31. Uw kenmerk NM 964/275 Hierin speelt mijn brief Decision een allesbepalende rol alsmede mijn brief Adeldom. Ook komt mijn verzoek tot bescherming van Prins William Bescherming House of Windsor hierin ter sprake, alsmede mijn eerste uitgebreide brief Support aan zijn moeder. 32. Jaarverslag Het is opmerkelijk dat deze brief aan de toenmalige directie van Air Holland zo hoog is binnengekomen. Ik heb begrepen dat thans een curator zich met de afwikkeling van het faillissement bezighoudt en verwijs gemakshalve naar het bericht Vrijdag 26 november 2004 Zakenman De Vlieger koopt Dutchbird Voor zover ik heb begrepen heeft dit bedrijf Air Holland in een eerder stadium ook al overgenomen. Daarom heb ik vandaag besloten om het predikaat 'Royal' van mijn geplande luchtvaartbedrijf te laten vervallen. Het bedrijf kan nu de lucht in onder de naam Cervantes Airlines. Ik nodig de ExelAviationGroup (EAG) van harte uit de exploitatie van dit bedrijf voor haar rekening te nemen. In de tijd dat ik nog in Utrecht woonde heb ik hierover al schriftelijk contact gehad met de toenmalige directie. Een brief terzake dateert van 4 augustus 1998. Nadien heb ik de heer Ottenhoff verzocht zich aan de ontwikkeling van deze werkmaatschapij te gaan wijden, nadat ik hem het jaarverslag van Air Holland heb doen toekomen op 19 augustus 1998. Na mijn bezoek aan de Haarlemse Kamer van Koophandel en de brief met de veelzeggende titel De Doorzetter aan Silvia Tóth.

Top 7 van 7 zoekopdrachten
1 . contabilidad gobernamental Dit zou erop kunnen duiden dat de Spaanse regering een bedrag op de begroting heeft gezet voor het gebruik van mijn handelsmerk in de Benelux.
2 . prime ministers of the united kingdom Ik neem dus aan dat de heren Major en Blair thans ook terzake in conclaaf zijn gegaan.
3. royal christmas Waarschijnlijk moet ik dus weer naar Engeland met kerstmis. Op 15 december heb ik de Heinekenborrel van de VOC in Amsterdam. Op die dag ga ik dan vooraf bij mijn postbus langs om te zien of daar een uitnodiging is binnengekomen.
4. spencer ware Dat betreft uiteindelijk Diana's bezittingen. Ik neem aan dat je die zaak nu wel hebt geregeld met Sarah McCorquodale.
5 . corporate governance certificate
Mijn gehele beleidsplan is op corporate governance gebaseerd. Je kunt het certificaat naar mijn postbus sturen, tenzij je het graag persoonlijk overhandigt.
6. postbank n.v. holland klantenservice Hiermee heb ik steeds goed contact onderhouden vanuit Torremolinos. Ik denk hierbij ook nog aan de mij toegekende pincode voor rekening 4729266 van de Stichting Cetvantes Benelux. Ik heb hiervan geen gebruik gemaakt. Zodra ik van de accountant het mij rechtens toekomende bedrag schriftelijk heb medegedeeld gekregen zal ik tot inning van deze onkosten overgaan en mijn bevoegdheden per 1 januari 2005 overdragen aan het nieuwe bestuur van de stichting
7. spanje oud Hieruit maak ik op dat mijn ontwikkelingstaken in Spanje achter de rug zijn en ik thans in Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan het werk moet. Ik zal Dr. Dofferhoff verzoeken om een geheel lichamelijk onderzoek, zodra dat voor het vervullen van mijn nieuwe functies wordt vereist. Echter eerst nadat ik hiervoor een uitnodiging heb ontvangen.

3 DECEMBER 2004 INVESTEREN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN