Instituto Cervantes Holding LTD. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS. Management Centrum VNO-NCW. T.a.v. Ingrid Pieterse. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 6 maart 1999. Betreft: COUNSELLING-GESPREK Kenmerk: JH/IP990306. Beste Ingrid, Aangezien tijd geld is en efficiency een van de belangrijkste kenmerken is van goed management stuur ik je vandaag al deze tekst vanuit Torremolinos. In antwoord op jouw brief van 1 maart jongstleden

en het op 3 maart gevoerde telefoongesprek ontvang je volgens afspraak hieronder enige achtergrondinformatie ten behoeve van het gesprek met de heer Ruud van der Zalm op woensdag 7 april aanstaande vanaf 10.00 uur op de Baak te Noordwijk. Op de eerste plaats schets ik hieronder een beeld van de Ontstaansgeschiedenis. Na het behalen van mijn eerstegraads lesbevoegdheid Spaanse taal- en letterkunde en nadien een tiental jaren de directie te hebben gevoerd over een landelijk opererend taleninstituut ben ik in 1988 in de Nieuw Elan-opleiding Assistant-to-the-Manager geplaatst. In het kader van een stage heb ik toen een samenwerkingsproject met de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE opgestart. Uit dit project hebben we veel lering kunnen trekken. Na beëindiging van de opleiding kreeg ik - eind oktober 1989 - een functie als office-manager aangeboden bij Nieuw Elan te Hoofddorp. Het was in de tijd dat er stevig gereorganiseerd diende te worden. Derhalve werden mij vervolgens ook taken toebedeeld op het gebied van automatisering, PR, verslaglegging, opstellen van contracten en onder meer de verhuizing van het bedrijf naar Noordwijk in oktober 1990. Ik kreeg daar de functie stafmedewerker algemene zaken. Min of meer vergelijkbaar met algemeen directeur. Dit werk hield in 1991 op en ik kreeg daarbij een door de Baak betaald loopbaanadvies en werd bij tijd en wijle ook begeleid door jouw voormalige directeur Liesbeth Halbertsma. Wij hadden vanaf oktober 1989 namelijk een uitstekende samenwerkingsrelatie. Op basis van het loopbaanadvies heb ik het businessplan Instituto Cervantes Benelux geschreven. In maart 1992 heb ik het handelsmerk Instituto Cervantes bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd en ben vervolgens zes weken naar Spanje getrokken om daar mijn netwerk op te bouwen. Vervolgens heb ik ook de Stichting Cervantes Benelux opgericht. Dit is een zogenaamde 'slapende stichting', bedoeld om in de markt te komen. Op deze wijze heb ik met name het 'paarse' regeringsbeleid in ruime mate kunnen beïnvloeden en goodwill verkregen vanuit regeringskringen. Ik rapporteerde rechtstreeks aan de Minister van Binnenlandse Zaken. In die periode heb ik met de heer Lulofs afgesproken om samen de opleidingsmarkt op het gebied van managementopleidingen te verdelen: de Baak de Angelsaksische landen en het oostblok. Mijn bedrijf alle Spaanstalige landen, te beginnen met Spanje. In het voorjaar van 1996 heb ik mijn handelsmerk definitief in gebruik genomen en dit aan de Minister-President gemeld. Op 31 juli 1996 heb ik de toekomstige staatshoofden van de Benelux en Spanje uitgenodigd in mijn stichtingsbestuur zitting te nemen en heb de dag erna de brug met het Verenigd Koninkrijk geslagen.

Nadat mijn oud-collega's Harry Starren, Ruud van der Zalm en Liesbeth Halbertsma tot de directie van de Baak waren toegetreden heb ik rechtstreeks aan hen gerapporteerd. Met name aan Liesbeth, aangezien ik haar het beste ken. En zij mij. Op 6 november 1996 heb ik onze ambassadeur te Brussel in een persoonlijk onderhoud mijn beleidsplan overhandigd en om steun voor mijn plannen verzocht binnen de Europese Commissie. Een week later - op 13 november 1996 - heb ik tijdens het congres De Nieuwe Economie

op de Baak besloten van het bedrijf een commercieel bedrijf te maken in de vorm van een holding met werkmaatschappijen op het gebied van opleiding en training, werving en selectie etc. Vervolgens heb ik op 28 december 1996 besloten tot de oprichting van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales en de Princess of Wales - met wie ik inmiddels in contact was getreden - ten huwelijk gevraagd, teneinde er een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer van te maken.

Het is mij duidelijk geworden dat zij daar welwillend tegenover stond. Zij had haar vermogen inmiddels goed belegd. De financiering van het plan leek daarmee zeker gesteld. In januari 1997 ontving ik mijn benoeming tot directeur van dat bedrijf vanuit Companies House te Cardiff, Wales. In april daarop ben ik wederom naar Engeland gegaan en heb mijn bevoegdheden aldaar aan prinses Diana overgedragen en dat aan de advocate van de Spaanse overheid gemeld. KENSINGTON PALACE heb ik wekelijks geïnformeerd. Op 28 september 1997 zou ons familiebedrijf van start gaan op Paleis het Loo. Exact 28 dagen vóór de startdatum verongelukte zij in de tunnel in Parijs. Samen met onze sponsor, die ik kort daarvoor nog een participatie in ons familiebedrijf had toegezegd van 49% als hij zich in het vervolg netjes zou gedragen: according to The Rules. Na haar overlijden heb ik Liesbeth - schriftelijk - verzocht mijn plan verder tot ontwikkeling te brengen en haar een volmacht gezonden om namens mij te handelen in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Dat is de juridische kant van de zaak.

Corporate Governance. In die tussentijd heb ik ook verschillende bijeenkomsten op de Baak meegemaakt, zoals de Avond aan zee Spin in het web.... duizendpoot op 10 september 1996 en Business Process Redesign, geleid door Diana Watts, de eerder genoemde congressen De Nieuwe Economie I en II en de bijeenkomsten over Corporate Governance, geleid door Ruud van der Zalm. Deze bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat ik mijn businessplan ongeveer 16 keer heb herschreven en geperfectionneerd. De aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance heb ik overgenomen ten aanzien van de samenstelling van de bestuurlijke structuur. Vervolgens heb ik mij bij de Baak-kring aangesloten en vorig jaar januari mijn plannen aan Edwin de Beukelaar uiteengezet. Vervolgens heb ik het afgelopen jaar - zoals je weet - deelgenomen aan de Starter-van-het-Jaar. In feite buiten mededinging. Nadat ik op 10 december vorig jaar tijdens de prijsuitreiking van Harry Starren had vernomen dat Liesbeth haar dienstverband bij de Baak zou beëindigen heb ik haar ogenblikkelijk de directieverantwoordelijkheid voor de holding toegekend. Ook heb ik haar verzocht het Cervantes Management Centre van de grond te tillen in Noordwijk of den Haag (Malietoren). Financiën. Voor de uitvoering van deze plannen is veel geld nodig. Ruud van der Zalm is de juiste man op de juiste plaats om hierin te voorzien. Mijn businessplan is rond op de balans en de investeringsbegroting na. De vraag is hoe de waarde van mijn handelsmerk en goodwill kan worden vastgesteld en in de beginbalans opgenomen. In mijn ogen vertegenwoordigt dit een gigantisch vermogen in verband met de wereldwijde naamsbekendheid. Bovendien heb ik goodwill verworven bij vijf vorstenhuizen, drie regeringsleiders, de complete voormalige 'paarse' regering en - naar ik aanneem - ook bij de directie van de Baak en het VNO/NCW. Zodra die waarde is vastgesteld kunnen de investeerders worden aangetrokken en een activiteitenprogramma worden opgesteld. Voorts verneem ik graag op welke wijze ik mijn begininvestering - circa Hfl. 100.000,- - kan terugkrijgen. Bovendien heb ik er geen bezwaar tegen als Ruud tevens de financiële directie over de holding gaat voeren als een joint venture van de Baak. Bedrijfsinformatie. Nu ik in Spanje woonachtig ben heb ik al mijn - zwaarwichtige - bedrijfsinformatie opgeslagen bij familie in Nederland. Ik breng dit bij voorkeur onder in een kamertje van de Baak. Liesbeth heb ik in kennis gesteld van de inhoud van mijn ordners (23 verhuisdozen). Zij beschikt ook over al mijn beleidsplannen. Graag ook hierbij jullie medewerking. Bij voorbaat dank. Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, laat dit dan weten. De belangen zijn uitermate groot. Je kunt mij altijd bereiken op mijn mobiele telefoon. Volgende week wordt de fax aangesloten. Ik zal je dan verder berichten. Tenslotte kan ik je melden dat ik ook nog beschik over een 'gereed produkt' met de titel Operatie Vijfde Roos. Ik verwacht hiervoor binnenkort een Royal Recommendation vanuit BUCKINGHAM PALACE. Publikatie van dit werk zal de naamsbekendheid van de Baak op wereldwijde schaal vergroten. Ik mag dus wel aannemen dat jullie bedrijf een tijd garant kan staan voor mijn bedrijfsrisico's en jullie een kamertje kunnen vrijmaken voor mijn ordners. Het gaat immers goed met de Baak. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. De tekst van deze brief zal ik op maandag 8 maart aan Liesbeth Halbertsma doen toekomen op schijf (aangetekend). Dinsdag ga ik naar Gibraltar, symbool van 0nze Onderneming. Bijgevoegd: archief CERVANTES HOLDING op MS Works.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

AANSLUITING FAX

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN