21 februari 1998. Betreft: TEAMBUILDING Kenmerk: JH/PO980221. Beste Peter, Het slepende projekt dat moet worden afgemaakt is het 'Diana-Cervantes Project'. Dat kan vanuit de Win-Win Strategie en de basisgedachte dat we een team vormen. Hierbij denk ik aan het beeld dat ooit eens is geschetst in een Baakbericht. Hierin werd 'leiderschap' vergeleken met een kopgroep in de Elfstedentocht. Binnen zo'n kopgroep vinden regelmatig positiewisselingen plaats. In mijn visie bestaat onze kopgroep uit Liesbeth Halbertsma, Ruud van der Zalm, Harry Starren, John van der Heyden en Peter Ottenhoff om te beginnen en ik hoop dat zich binnenkort nog enkele nieuwelingen bij die kopgroep voegen om ons bedrijf tot een succesvol wereldomvattend concern om te bouwen. Daartoe wil ik op de eerste plaats in deze brief de thema's inventariseren van de brieven die ik jou laten we zeggen vanaf 5 april 1996 heb doen toekomen als een soort evaluatie van de afgelopen periode met als uitgangspunt: De toekomst begint vandaag. Nieuwe Orde - Relatie Nederland-Frankrijk - Oranje Kaviaar - Music of the Future - Een avond aan zee... - Don Quijote - The Parallel Partner - The Cable Turtle - Koningschap - Thanks - Gele Peter - Uitnodiging - Plannen - Gerookte Zalm - Communication Strategies - Zakendiner - Photograph - Engagement - Partnership - Gebiedsuitbreiding - Ondernemen is organiseren - Mazda 323 - Peter de Grote - Business Proposal - Business Plan - Nieuwe Kans - Groen Licht - Geluksgetal - Genealogie - Toyota Camry - Plus Ultra - Diana Project - Een maand later - The Fifth Rose - 'British Humor' - Horoscoop - De acht en twintigste - De Veertiende - Uitnodiging - Congratulations - Leadership - Gele Kaarsen - New Future - Sparrenheuvel. Deze onderwerpen corresponderen in chronologische volgorde. Ik hoop dat ze een geheugensteuntje voor je betekenen. Teneinde een definitief einde te maken aan alle speculaties rondom de vermeende trouwplannen van My Lady met de Arabische 'schaakmeester' heb ik vorige week de volgende brief aan Tony Blair doen toekomen: FINAL END OF SPECULATIONS. Ik heb zijdelings vernomen dat de heer Al Fayed het landgoed van de Windsors te Parijs onder de hamer van de veilingmeester heeft gebracht. Ik geef je hiermee toestemming thans tot actie over te gaan om de opbrengst ten goede te laten komen aan The Business, ervan uitgaande dat je mijn eerdere voorstellen hebt geaccepteerd. Dienaangaande ontvang ik nog graag jouw bevestiging. De bestuurlijke structuur begint al aardig vorm te krijgen. Basis hiervoor vormen de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance. Dit weekend ontving ik bijgaande informatie dienaangaande van de Baak. Significatief symbool is thans de lege stoel op de enveloppe. Deze lege stoel heb ik op eerste kerstdag 1996 nog gefotografeerd op Het Stadhouderlijk Hof.

Hij stond ook gereserveerd in Apeldoorn op 28 september. Het wordt dus hoog tijd dat de heer Al Fayed over de brug komt voor onze Company. Om te beginnen verwacht ik dat hij zijn vliegtuigen inbrengt in Royal Cervantes Airlines. Dat is wel het allerminste indien hij nog in Europa wil blijven wonen. Afgelopen woensdag ben ik nog in Huis ter Duin geweest. 'Sammy' stond niet meer achter de bar.

Ik ben overigens buitengewoon ingenomen met de communicatieboodschappen die Liesbeth hanteert, zoals joyeux: 'constater une ressemblance' en 'leert het dorp veroveren'. Ik denk daarbij ogenblikkelijk aan het dorp Houten. Niet alleen om dat jij daar woont, maar omdat daar eveneens het hoofdkantoor van het ISW enige tijd is gevestigd. Dat bedrijf kan nog veel leren van mijn gewaardeerde collega aan de kust. Er verder van uitgaande dat je mijn plannen omarmt - en ik heb geen enkele reden om te veronderstellen waarom je dat niet zou doen - adviseer ik jou, na doorlezing van bijgaand rapport namens mij contact op te nemen met de heer Drs L.P. Kroes, President van Corporate Integration Consultants te Eersel. De heer Kroes is gehuwd met een Zuidamerikaanse vrouw en beschikt over mijn Business Plan. Hij is goed bevriend met de heer Theo Mulder, voormalig directeur van MINIHOUSE. De heer Mulder heeft enige jaren geleden zijn bedrijf verkocht en daarmee een aanzienlijk vermogen verworven dat hij wenst te investeren in een toekomstig nieuw imperium. Aangezien mijn bedrijf uiteindelijk geautomatiseerd dient te worden met een centrale mainframe in Stratford is hij de aangewezen persoon om te investeren in Cervantes Automation en daarover de directie te voeren alsmede te participeren in de bestuurlijke structuur zoals dat door de Commissie Peters is aanbevolen. Voorts vernam ik van mijn contact uit de Amway Business dat hij jou telefonisch heeft benaderd voordat ik jou daarop had voorbereid. Je hebt daar terecht terughoudend op gereageerd. Ik denk echter dat het een goede zaak zou kunnen zijn als je hier positief op zou kunnen ingaan. Ik verstrekte hem vandaag nog de volgende brief: BERICHTGEVING AAN DE BAAK. Wat geldt ten aanzien van de Baak geldt eveneens ten aanzien van jou en je vrienden, collega's en wat dies meer zij. Het is een leuke manier om mij te helpen om The Business definitief op de rails te krijgen. Het spin off-effect zal ongeëvenaard worden in de geschiedenis. Daar beginnen we in Nederland nu al aan te wennen. Ik denk maar even aan de prestaties van onze sportéquipe in Nagano. Dat is nog maar slechts het begin. Vanmiddag kocht ik de CD 'Diana.Tribute' in een winkelcentrum in Dordrecht. Daar heeft de SBO in 1986 nog een groep handelsvertegenwoordigers opgeleid. Wellicht kunnen die nog worden ingezet om als distributeur te gaan werken voor de Amway Business Cervantes Enterprises. Dan is de financiële zekerheid van mijn bedrijf gegarandeerd. Duik nog maar eens in het archief. Die mensen hebben ook recht op een goede baan en de door Mischa te begeleiden mensen zullen er zeer zeker goed garen bij spinnen. De hierboven genoemde Ron Huyers is inmiddels miljonair geworden met die Business. Hij ging al op zijn 28ste met pensioen en heeft de financiële toekomst van hem en zijn nazaten al volledig gegarandeerd. Ze werken alleen nog voor hun plezier. En op een goede manier. De muziek van de CD heb ik voor je opgenomen voor je verjaardag, zodat je er nog plezier van kunt beleven in de auto, zoals wij altijd gewend zijn geweest als wij samen op stap gingen. Veel plezier ermee. Met hartelijke groet, ook aan jouw echtgenote. CC Liesbeth Halbertsma. Bijlagen: Overzicht verzonden brieven vanaf 5 april 1996; Informatie Corporate Governance van de Baak d.d. 19-02-1998; Verjaardagsgeschenk 'Tribute to My Former Partner'.

25 FEBRUARI 1998 INVITATIE AAN PETER OTTENHOFF