14 februari 2000. Betreft: THE ROAD AHEAD Kenmerk: JH/LH20000214

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Querida Isabel, Maandag 14 februari 2000. Hierbij ontvang je mijn overzicht van mijn acties en beslissingen vanaf VALENTINE'S SURPRISES. De printer werkt weer perfect. Dus vanaf nu kan ik je weer iets frequenter een briefje sturen. Voor het gemak heb ik de tekst van deze brief (en de vorigen) ook nog even op een floppy gezet. Dan kun je er Snel mee aan het werk.

Torremolinos, domingo el 6 de febrero del año 2000. De brief van 17.20 heb ik gepost. Bij de receptie van HOTEL CERVANTES heb ik 'Países Bajos' op de enveloppe vermeld. Ik denk dat HARRY STARREN hier in de toekomst ook goed gaat aarden als zijnde de toekomstige directeur van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. Hij doet het in Noordwijk goed. Dezelfde activiteit kan hij hier ook tot uitvoering brengen. Ik kwam op het idee door het lied The Road Ahead is Empty van REM. De kreet AHEAD ONLY hangt hier nog steeds boven mijn bed. Op die weg gaan we dus verder. Ik zag ook JOHN DE MOL op de Nederlandse televisie, die weer uitstekend functioneert. Ik hoop dat JOHN zich terdege realiseert hoe hij op het 'idee' van BIG BROTHER is gekomen. Hij zit hier immers achter de tekstverwerker. Ivo Niehe gaat vanavond bij Lee Towers op bezoek. Lee kan op dat punt ook een duit in het zakje doen sinds het ORGANISEREN VAN HET KAPITAAL VAN DE TOEKOMST.

Maandag, 7 februari
Vandaag heeft DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA
een bezoek aan Londen gebracht. Hij bezocht om 16.00 uur 10 DOWNING STREET, na een gesprek met de PRINCE OF WALES, en nadien het Spaanse Instituto Cervantes van Londen. Ik ben benieuwd of hij CAROLLANNE LINDLEY ook heeft gesproken. De heren van het Spaanse zusterbedrijf droegen een paarse stropdas. 23.05 Ik heb naar NOVA gekeken en het programma uitgezet. Interview met Felix Rottenberger (zonder stropdas). Ik vraag mij af waar hij het lef vandaan haalt om kritiek te leveren op het bezoek van HARE MAJESTEIT aan Oostenrijk. Paul Rosenmöller is op dat punt al behoorlijk buiten zijn boekje gegaan. Elk weldenkend mens dient toch te beseffen dat ons Staatshoofd boven de situatie staat en een voorbeeldfunctie heeft. Het is een juiste beslissing geweest van de MINISTER-PRESIDENT - in aanwezigheid van Eef Brouwers - om hier niet op in te gaan. Jörg Haider heeft trouwens een onderzoek aangekondigd naar de betrokkenheid van de Oostenrijkse President bij de door de BELGISCHE REGERING veroorzaakte problematiek. De Belgen weten blijkbaar geen onderscheid te maken tussen Vlaanderen en Oostenrijk. Niet verstandig. Vandaag ben ik op bezoek gegaan bij MIEKE VERMEULEN. Bij mijn vertrek rond 14.15 uur werd er al duidelijk gepatrouilleerd in de straat. Om 14.30 uur het getekende huurcontract voor het safeloket bij de ING NIJMEGEN op de bus gedaan, gericht aan Postbus 50012, NL 6500 BR Nijmegen, t.a.v. A.G.H.M. Klaassen. Met de bus naar Fuengirola gereden. Aankomst 16.00. Ik heb MIEKE in kennis gesteld van mijn brief VALENTINE'S SURPRISES. 19.00 vertrokken. Kort bezoek aan THE LONDON PUB. Ik heb daar gesproken met een Schot uit Glasgow met de achternaam Murray. Deze clan komt naar zijn zeggen voort uit de familie Montgomery. Ik heb hem van mijn banden met WALCOTE HOUSE in kennis gesteld. Hij had een leuk verhaal over Bonnie Prince Charlie uit de Skye Boat Song. Deze prins heeft eveneens in JEDBURG gewoond. Om 20.00 met de bus naar huis. Er was geen Telegraaf bezorgd op de Plaza Costa del Sol. Gegeten in Nuevo Lanjarón. Nadien met de FINANCIËLE PARAGRAAF aan het werk gegaan. Vanmorgen het Nederlandse operating system geïnstalleerd. Dat geeft problemen. Onder meer met internet en de printer. Het saldo op mijn beide rekeningen is thans negatief. Ik hoop dat MIJN DEBITEUREN nu snel over de brug komen. De beelden van vanavond deden mij immers denken aan de volgende brief: KOK AU VIN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK.

Dinsdag 8 februari 2000
Vanmorgen houd ik mij bezig met de ontvangen post. Van de heer
Puts ontving ik de volgende brief:

"ING BANK / KANTOOR NIJMEGEN - DUKENBURG. Postbus 38290, 6503 AG Nijmegen. Afdeling Particulieren. Referentie L.J.J.M. Puts. Datum 7 oktober 1999. Vertrouwelijk De heer J.L. van der Heyden Torremolinos Málaga Spanje. Onderwerp Uw schrijven van 6 oktober 1999. Geachte heer Van der Heyden, Wij hebben uw brief van 6 oktober jl. ontvangen, waarvoor onze dank. Het is niet noodzakelijk uw safeloket vóór 13 oktober a.s. leeg te ruimen vanwege uw verblijf in Spanje gezien het feit dat u per 17 november wederom in Nederland zult zijn. U heeft nog zeker tot 1 december 1999 de gelegenheid uw safeloket leeg te maken, waarbij wij u overigens een vervangend safeloket bij ons kantoor aan de Oranjesingel 1 (naast de 'Vereeniging') te Nijmegen kunnen aanbieden. Voor wat betreft de 'financiering van het beleidsplan' kunnen wij u mededelen, dat wij in het verleden reeds kenbaar hebben gemaakt, u hiermede niet van dienst te kunnen zijn. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, ING Bank Nijmegen Dukenburg. L.J.J.M. Puts Wnd. Directeur."

De heer Puts verwijst hierin naar mijn brief als vermeld in ING FINANCIER en DRIJBER. Ik ga ervan uit dat jij met ING Barings tot overeenstemming komt m.b.t. de financiering van het Congres in samenwerking met verdere geïnteresseerde partijen. Voorts zal ik mij wenden tot de Bank Cervantes Helvetia in Málaga, teneinde van deze bank bedrijfsinformatie te vergaren. Ik hoop dus dat je met de heer De Lange tot goede afspraken bent gekomen. Peter Enter heeft zes unieke kaarten van Maarn en Maarsbergen geproduceerd. Schitterend! Het Huis te Maarn lijkt mij ook wel geschikt voor ons bedrijf. Met name voor Cervantes USA. Het lijkt mij ook een aardig onderkomen voor de tijd 'after our retirement'. De volgende brief kwam van de Open Universiteit:

"OU Valkenburgerweg 177 Heerlen. Postadres Postbus 2960 6400 DL Heerlen. Aan de heer J.L. van der Heijden TORREMOLINOS Málaga Spanje. Datum 19 november 1999 Doorkiesnummer 045-5762812 Uw kenmerk /837573705 Ons kenmerk /U99/14.600/BAB. Nadere informatie vrijstellingsverzoek. Geachte heer Van der Heijden, Naar aanleiding van uw vrijstellingsverzoek voor de wo-opleiding Bestuurskunde (internationale aspecten openbaar bestuur) acht de Commissie voor de examens het noodzakelijk u om nadere informatie te vragen, op grond waarvan zij haar oordeel nader kan baseren. U wordt verzocht door de onderwijsinstelling gewaarmerkte informatie (leerstofomschrijvingen, literatuurlijst, lesrooster, studiegids) in te zenden waaruit met betrekking tot de door u afgeronde opleiding Assistant-to-the-Manager Midden-West te Hoofddorp blijkt: * welke (delen van) boeken en onderwerpen tot de verplicht te bestuderen stof behoorden; * de inhoud van de voor de vrijstelling relevante vakken; * de omvang van de voor de vrijstelling relevante vakken (uitgedrukt in studiebelastingsuren). U wordt verzocht binnen twee maanden na dagtekening van deze brief te reageren. Na ontvangst hiervan zal uw vrijstellingsverzoek verder worden behandeld. Namens de Commissie voor de examens, B.S. Bülles. Medewerker Bureau diplomering en vrijstellingen. Bijlage: formulier tbv aangehouden verzoek tot vrijstelling".

Ik verwijs hiertoe naar mijn brieven VRIJSTELLINGSVERZOEK en OPENSTAANDE FACTUREN vermeld in SAMEN FIETSEN en LADY IN BLUE AND PURPLE.

Woensdag 9 februari 2000
7.38 Vroeger dan normaal begin ik met mijn werk om de indrukken van gisteren te verwerken. Ik had gisteravond namelijk een diepgaand gesprek in
Nuevo Lanjarón met de heer Graham Roberts uit Chester en zijn echtgenote (ASTRALITE AERIALS, FOR ALL YOUR TV & SATELLITE NEEDS, 3 Millfied Terrace, Station Road, Little Sutton, Cheshire CH66 1HD, een collega dus van Ronald Blankenstein). In verband met de ontwikkelingen van gisteren. Ik vond namelijk ook nog een enveloppe van het Ministerio de Justicia met mijn testament en een gewaarmerkte brief met de tekst:

"Ministerio de Justicia Dirección General de los Registros y del Notariado. Subdirección General del Notariado y de los Registros de la Propiedad y Mercantiles. Madrid a 22 de Noviembre de 1999. JOHANNES L. VAN DER HEYDEN C/ Roquedal 17 C704 29620 TORREMOLINOS MALAGA. En contestación a su carta de fecha 08-11-99, le comunicamos que este Registro General no es depositario de ningún tipo de testamentos, por tanto si usted desea hacer un testamento debe ponerse en contacto con un Notario, quien le tomará razón de ello. Atentamente: Fdo. Angel Muñoz López."

Rond 13.00 uur ging ik langs bij het kantoor van 'Astosam', het gemeentelijke waterleidingbedrijf. Zij hadden de 'escritura' nodig, het eigendomsbewijs van mijn appartement. Daartoe even langsgegaan bij Marjolein Bartelds. Zij heeft mij het origineel meegegeven. Kort voor sluitingstijd (13.30) kon ik die zaak nog regelen in het kantoor in de Calle Loma de los Riscos, 4. Met de trein van 14.04 naar Málaga. Om 14.30 uur bereikte ik de Deutsche Bank (gesloten), aan de Avenida de Andalucía, 5, tegenover El Corte Inglés. Vandaar naar Espaceland. Ook gesloten tot 17.00 uur. Om 15.00 ben ik het kantoor van de Junta de Andalucía binnengegaan. Daar ontspon zich op het secretariaat het volgende gesprek: "Yo tengo un Instituto Cervantes en Holanda. Quiero una colaboración con el Banco Cervantes Helvetia". "Pregúntaselo en El Banco de España en el Paseo del Parque al lado del Ayuntamiento." En zo ben ik daarheen getogen. Om 15.30 bereikte ik een van onze grootste debiteuren in de Avenida de Cervantes. Ik las daar op de gevel: "El Banco de España se estableció en Málaga el año 1874 en la casa número 7 de la Alameda de Carlos Haes ("Ik weet van NIETS"). Ook gesloten. Er kwamen twee employé's uit de bank. Een man en een vrouw. Zij hadden ook nog nooit van El Banco Cervantes gehoord. "Ahora es la primera vez". "Pues bien. Tiene que ser una vez la primera vez. Puede ser que solamente hay uno en Alicante." Om verder te informeren ben ik het schitterende "Ayuntamiento" (stadhuis) binnengegaan. Ik trof daar een groepje beveiligingsmensen. Men ging op zoek in de telefoongids en vond al snel het bedrijf Seguros Cervantes Helvetia Diego Vázquez Otero 5. Ik vertelde de heren "Yo tengo un instituto en el Benelux bajo el nombre Instituto Cervantes". "Benelux significa Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ¿verdad? ¿Conoce usted a Van Gaal?" "Hombre. Pues sí. Es un alumno mío". Dit dient uiteraard niet in strict juridische zin te worden opgevat. Ik bedoel hiermee te zeggen dat Louis zijn Spaans bij Linguarama Nederland heeft geleerd, dat uiteindelijk uit mijn FSI is voortgekomen. "¿Y Usted tiene los derechos allí?" "Sí Señor. ¡Y también en Inglaterra y Gales! ¡Yo fui el novio de la Princesa de Gales!" "¿De Diana?" "¡Sí! ¡Ella fue La Directora!". "Ya lo se", was de reactie van een van de heren. "Antes". "¿Trabaja Usted con el Teatro Cervantes?" "Sí. Estoy preparando un Congreso para los patronales de Holanda y España desde el día 9 de noviembre". "No olvide Usted a invitar a mí" merkte de agent op met de platte pet. "¿Dónde está su coche?" "Yo hago todo a pie", was hierop mijn reactie. Hierop ging hij mij direct voor naar buiten om het verkeer plat te leggen, waarna ik wederom via de 'Alameda' en de 'Avenida de Andalucía' naar het gebouw van de Zwitserse verzekeringsmaatschappij ben gewandeld. Dat kantoor heeft haar openingstijden van 9.00 tot 13.00 uur. Van daaruit naar de Calle Compositor Lehmberg Ruiz gewandeld. Om 17.00 uur bij Espaceland binnengegaan. Ik krijg automatisch een update systeem 9.0 geïnstalleerd door de 'Servicio Técnico' tegen betaling. Ik heb cliëntcode 430008523. Hij komt morgen of overmorgen. Zal mij bellen. Ook ben ik binnengegaan aan de overkant (nummer 9, Mogar Muebles de Oficina). Eindelijk een goede archiefkast gevonden. Levertijd 'unos cuarenta días'. Prijs ptas 68.800 (Hfl. 911,26). Dat durf ik mij nog niet te veroorloven. Er zijn nog heel wat kosten gemaakt in het laatste gedeelte van 1999. De huur van de auto in Schotland heeft mij zelfs meer dan Hfl. 1.600,- gekost. Ik zal alle nagekomen posten in het nieuwe jaar 2000 boeken. 1999 kan dus definitief worden afgesloten. Met de trein van 17.30 terug naar Torremolinos in gezelschap van Nederlandse paardenliefhebbers. De Telegraaf van maandag was inmiddels gearriveerd met de foto waarop H.M. door mevrouw Kristl Moosbrugger van Hotel Post in Lech werd begroet. Operatie Heidebezem heeft thans dus ook de Oostenrijkse hoofdstad bereikt. Het thema kwam maandagmiddag ook aan de orde in verband met een gesprek dat Mieke onlangs in Marbella heeft gevoerd met Gertjan Dröge in het kader van het televisieprogramma Glamourland. Het programma wordt aanstaande vrijdag om 21.35 uur uitgezonden op Nederland 1. Met betrekking tot de opbouw van ons familiebedrijf lees ik eveneens HAYE WORDT MANAGER. Daartoe heb ik voor hem het pad gisteravond al geëffend. Hij is daarom ook van ganser harte welkom in ons familiebedrijf. Wellicht kan hij het management van Cervantes Productions voor zijn rekening nemen. Na gisteravond eerst een deel van een interview met de Jordaanse Koning Abdullah te hebben gezien - in voortreffelijk Engels van de zijde van de nieuwe vorst - en de onthulling van de manipulaties van de heer Chambers, ben ik wederom naar Nuevo Lanjarón getogen. Het hele restaurant zat vol met chinezen uit Hong Kong. Van het Spaanse Ministerie van Justitie kreeg ik ook het artikel Klonen en DNA in musical FRANKENSTEIN retour. Mark gaat binnenkort naar een Congres in Hong Kong 'sobre el medio ambiente', hetzelfde thema dat afgelopen maandag tussen Felipe en Charles is besproken, volgens de pers. Nadat ze mij allen met een vriendelijk knikje hadden begroet verliet de hele groep vervolgens het toneel. Tot groot vermaak van Rafael, die bij die gelegenheid de fles Oranjebitter maar even had weggestopt. De interviewer van de Jordaanse Koning had immers ook nog de naam Máxima laten vallen en hem laten weten dat beiden tezamen wel eens bij hem op bezoek zouden komen, waarop de koning wijzelijk reageerde met de woorden "Zo God dat wil". Ik ben zijn vader immers nog eens tegengekomen op The Mall op 18 juli 1966. Dit was voor mij aanleiding om na het nuttigen van een 'coctel de gambas, paella y un pollo a la cazadora' - gadegeslagen door David - het gesprek met het Britse echtpaar uit Cheshire aan te gaan omtrent my proposed marriage with Princess Diana. Ik heb mijn verhaal ruimschoots uiteen gezet, waarbij Graham mij regelmatig vroeg "Why must I believe you?" "Because it's the truth and nothing but the truth and I have no reason to lie about it. Everything I tell you can be proved for a full one hundred percent." "I am sorry John. I think you are a nice guy. But why should she have married you?" "You name it. At KENSINGTON PALACE they called me the same way. And why would'nt she have married 'a nice guy' instead of a playboy? Have you never heard about Her Quixotic Quest?". Het schijnt nog steeds een hardnekkig vooroordeel te zijn dat een Britse prinses met een Nederlander in het huwelijk had kunnen treden. Grahams echtgenote luisterde echter aandachtig mee en vroeg mij: "What is your family name, John?" "Van der Heyden". "Oh yes, Graham" was haar reactie in de richting van haar echtgenoot: "They are related to the Spencers". Na dit genoeglijke onderhoud ben ik wederom huiswaarts gegaan. De consequenties reiken thans tot aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Ik denk echter dat het goed is dat wij ons voorlopig nog beperken tot de landen NBLEWS. Daar hebben wij immers het volste recht toe. Ik hoop dat je al een beetje met het E-mailen aan het werk kunt. Zodra het nieuwe systeem is geïnstalleerd kunnen alle touwtjes aan elkaar worden geknoopt. Ik neem amper nog de tijd om een hap te eten. Ik ben benieuwd welk huwelijk mijn kinderen in stand kunnen houden. Wat de legale kwesties betreft zou het wel prettig zijn als ik een keer de loterij zou winnen. Ik kreeg namelijk ook nog een bankafschrift van de Stichting Cervantes Benelux met een bijschrijving van het astronomische bedrag van zegge en schrijve Hfl. 0,19. Hierdoor is het saldo van de stichting thans verhoogd tot Hfl. 85,48. Jawel! Wat de advocatuur betreft heb ik gelezen dat het niet zo best meer gaat met het kantoor van de heer Spong. Zijn partner Wladimiroff heeft zich - naar verluidt - van hem afgescheiden, zoals dat in een eerder stadium ook al eens is gebeurd tussen onze goede vriend Van Amstel en zijn voormalige partner Boone. Ik houd ze inderdaad graag op een afstand. Het is mij immers nog niet duidelijk of jij de limited inmiddels in een holding limited hebt omgezet, zoals het briefpapier van de Baak doet vermoeden.

Ik ontving namelijk ook nog de volgende brief:

"Stichting Haags Juristen College. LAAN VAN MEERDERVOORT 415. 2563 AR 'S-GRAVENHAGE. TEL.: 070 3616071. FAX: 070 3634730. Instituto Cervantes Ltd. T.a.v. de weledele heer J.L. Van der Heyden. Roquedal 17 Bloque C 704. 29620 TORREMOLINOS, MALAGA, SPAIN. 26 januari 2000. Inzake: formulier 363s Annual Return Geachte heer Van der Heyden, Bijgaand treft u het formulier 363s aan, zoals dat door Companies House (het Britse handelsregister) aan u is toegezonden. Het betreft hier het formulier waarmee u jaarlijks opgave dient te doen van wijzigingen betreffende directie, aandeelhouders, adressen enz. van Instituto Cervantes Ltd. Zoals u kunt zien heeft Companies House een groot deel van het formulier al voor u ingevuld, de ontbrekende gegevens hebben wij samen met Seagull Legal Services Ltd voor u beantwoord zoals wij vermoeden dat dat in het geval van uw vennootschap juist is. Wij zijn er daarbij vanuit gegaan, dat u ons het afgelopen jaar van alle wijzigingen op de hoogte heeft gehouden. Wij verzoeken u het formulier, uiteraard nadat u het heeft gedateerd, ondertekend (op de laatste pagina, Annual Return Declaration, door de directeur of secretaris) en er voor uzelf een kopie van heeft gemaakt, zo snel mogelijk aan ons terug te sturen. Wij zullen dan voor terugzending aan Companies House en betaling van de fee zorgdragen. Mocht een en ander vragen bij u oproepen, dan kunt u ons daar natuurlijk altijd over bellen. Hoogachtend, T.Th.A.J. Manders. Het Haags Juristen College is ingeschreven bij de K.v.K. te 's-Gravenhage op 24 december 1984 onder nummer: 4153608. Bankrelatie ABN-AMRO rekeningnummer: 453770533."

De Engelse tekst luidt:

"Companies House - for the record - Crown Way Cardif CF14 3UZ Telephone 0292038 0801 Fax 029 2038 0900 DX 33050. The Company Secretary INSTITUTO CERVANTES LIMITED, 80 Sidney Street, Folkestone Kent CT19 6HQ. Our Ref 3300636/03/10. Date 17th December 1999. 1999 Anual Return for Company Number 3300636. Your company's new style 1999 Annual return is attached to this letter. It shows the information Companies House held on 16th December 1999 about your company and makes provision for you to enter certain details that are not already held. What you should do - Check the information already pre-printed on the Annual Return - Enter any changes to that information in the spaces provided - Complete and sign the Declaration - Return the full Annual Return with the fee payment. Important dates Please make sure that the information you give us: - Confirms your company's details as at 10th January 2000 the return date - Reaches Companies House by as soon as possible. Returning the form. Failure to deliver an Annual Return on time is a criminal offence and may result in the prosecution of your company and its officers or the company being struck off the register. This applies to all companies, even those which have not been trading. If the company is not trading and is not longer required, let us know by telephoning Cardiff 029 2038 0037 or 2038 0072. The fee. The fee for the Annual Return is £15. Please send a cheque made payable to Companies House with your completed Annual Return."

Ingeval jij inmiddels deze limited hebt omgezet in Holding Limited - hetgeen ik uit de correspondentie van de Baak opmaak - verzoek ik je deze zaak administratief met de heer Manders af te werken. Dit om misverstanden te voorkomen. Ik kreeg ook nog een zogenaamde - laatste herinnering d.d. 7 december 1999 van Seagull Legal Services Ltd in Folkestone. Dit is vandaag per fax door hen alsvolgt gecorrigeerd:

"(13.50 GT) Seagull Legal Services Ltd. 80 Sidney Street Folkestone, Kent CT19 6HQ United Kingdom. Tel.: 01303-240997, Fax: 01303-226826. de Heer J.L. Van der Heyden. Roquedal 17 Bloque C 704 29620 TORREMOLINOS, MALAGA SPAIN. 9 februari 2000. Betreft: jaarbijdrage 1999-2000. Geachte heer Van der Heyden, Hierbij bevestig ik u per fax dat de jaarbijdrage voor 1999-2000, f 875,- door u is voldaan en wel op 2 november 1999. Onze excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, Seagull Legal Services Afdeling administratie."

Wellicht is het zinvol dat onze 'Manager Benelux' eens contact opneemt met Haye van der Heyden, aangezien hij thans woonachtig is in Menton. Dat is niet ver van Saint Tropez. Liefde is... ...samen lol maken. Daar zijn we wel aan toe. Ik hoop dus dat je alles op korte termijn rond hebt. 16.16 De Telegraaf van vandaag was er al vroeg deze keer. Voordien nog nooit vertoond. Voor zover ik mij kan herinneren. Ik begin met de krant van gisteren:

"Vakantiegangers blijven boeken voor Oostenrijk". Ik ben bereid weer een glas wijn te drinken van de Nederlandse Importeurs van Oostenrijkse Wijnen, zodra zij hun Spaanstalige activiteiten hebben overgedragen aan CERVANTES HOLDING. Ook geef ik je dan graag een bos met 28 rozen. Fourteen red roses and fourteen white roses. You know what they mean to me! Wellicht een idee voor VALENTIJN. Zelfs Kees Lunshof begint al kijk op de zaak te krijgen, nu ik lees "Welvaartsdeling verdeelt Paars". In de politieke achterkamers worden - naar zijn zeggen - de eerste berekeningen gemaakt in verband met het schatkistoverschot en worden de eerste strategische posities ingenomen. Zorg maar dat je vooraan staat. Ik kan immers niet overal tegelijk zijn en over twee maanden moeten er in het kabinet al knopen worden doorgehakt. Dan is die zaak van Breuker ook achter de rug, als het goed is. Het wordt dan tijd dat ik hem een contract kan aanbieden, voor het geval hij nog voor ons aan het werk wil. Zijn probleem in de Groningse binnenstad lijkt thans opgelost, nu er op vele plaatsen videocamera's zijn geplaatst namens Big Brother. Uiteindelijk is men daar op de Neude mee begonnen nadat ik Ivo om een schildwacht had verzocht. Van zijn oude kameraad Harm Wessels en zijn nieuwe echtgenote Annet kreeg ik ook nog een leuke kaart voor het nieuwe jaar. Zeer inspirerend! Vandaag komt het declaratiegedrag van een van onze nieuwe paarse medewerkers aan de orde. Mijn bonnetjes mogen door iedereen worden gezien. Ook door de Raad van State. Ze liggen nog wel verspreid over verschillende plaatsen in Europa, maar zodra jij die archiefkast er hebt staan in Wassenaar, kan ik alles samenvoegen. Ik dien mijn gePeperde declaratie immers ook te onderbouwen. De nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken is volgens de krant van vandaag van mening dat wat een minister eet en met wie hij dat doet tot de persoonlijke levenssfeer van bewindslieden hoort. Dat is vanzelfsprekend onjuist. Ik heb immers niet voor niets vele jaren in afzondering geleefd. De Wet openbaarheid van bestuur geldt immers ook voor ons en past binnen hetgeen door de Commissie Corporate Governance is vastgesteld ook binnen dat beleidskader. Het maakt heel wat uit of een gezagsdrager GEROOKTE ZALM of CORDON BLEU CON SALSA DIANA eet. De Raad van State doet morgen om 10.00 uur uitspraak. Ik ben benieuwd. Ik heb immers niet voor niets een E-mailtje naar het NRC gestuurd en mijn declaratie onderbouwd. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik in de sauna van VEENENDAAL een glas aan het lopen heb gekregen door mij daar sterk op te concentreren. Nochtans trof ik in Nijmegen vorige week nog een gebogen theelepeltje aan. Alsof Uri Geller op bezoek was geweest. Die bovennatuurlijke kracht ben ik klaarblijkelijk dus nog niet kwijt. Ik heb het Echtpaar Roberts meer dan genoeg verteld en het kost allemaal nog erg veel energie om alle touwtjes aan elkaar te knopen. Bij Dieren denk ik aan de sauna Wellecom in Ellecom. Daar zou ik ook wel eens op een paard willen rijden in de hoop dat mij daar niet hetzelfde overkomt als de Gravin van Aldenburg Bentinck van het kasteel Middachten. Rond de tijd dat ik daar een gesprek had met Ernest Helmich uit Baak heeft haar paard haar namelijk afgeworpen in die Onzalige Bossen en is alleen huiswaarts getogen. De gravin in het donkere woud achterlatend. Ik hoop dat het goed gaat met haar. Zowel de Stichting Cervantes Benelux als CERVANTES HOLDING zijn aan een financiële injectie toe. De limited heeft een aandelenkapitaal van £100,- Er is echter nog wel iets meer nodig om de KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES in de lucht te krijgen. Prins Charles heeft besloten om voorlopig even niet naar Oostenrijk te gaan. Daar heeft hij groot gelijk in. Er zijn belangrijker zaken aan de orde op dit moment. Het Nieuwe Testament heeft de allerhoogste prioriteit in dit verband. Ik zal het advies van de astroloog dus opvolgen. Ik neem immers aan dat de krant vandaag niet voor niets zo vroeg is bezorgd aan de Zuidkust. 18.37 Dat komt goed uit nu ik de heer Chambers hoor zeggen "Bewaak jij het fort even?". En Brooke draagt thans Oranje (18.41). De klok van mijn computer loopt waarschijnlijk iets achter. Hij geeft nu 18.47 aan en "The Bold and the Beautiful" is al afgelopen. Hunter Jones heeft zijn werk gedaan. De oplossing van het probleem is inzicht. 20.00 Stuk voor de heer Manders om 19.30 uur gepost in de leeuwebek 'para el extranjero'.

Donderdag 10 februari 2000
Verdere ontvangen post: December, brief van L.J.J.M. Puts ING omtrent safeloket, geregeld; brief Aegon m.b.t. polis LNO2144404 resultaat per 01-12-1999, uit te keren kapitaal op einddatum verhoogd tot f 89.727,- (in euro: 40.716,34): uitnodiging millenniumborrel ten huize van de President van de Lionsclub op 8 januari, begroting Lions: verslag bijeenkomst Lions 11.01.2000; huurovereenkomst ING Bank Oranjesingel 1 d.d. 1 februari 2000 van P.G.M. ten Brinke - Schrijen, Hoofd Bankdiensten, afdeling Particuliere Relatie, Referentie A.G.H.M. Klaassen; stapel automatisch afgeschreven rekeningen (boek ik weer in Nijmegen in) en de volgende brief van de Open Universiteit
:

"Datum 23 december 1999 Doorkiesnummer Uw Kenmerk 837573705 Ons Kenmerk L9168-4 Onderwerp Vrijstellingsverzoek. Geachte heer, Naar aanleiding van uw vrijstellingsverzoek voor de opleiding WO Bestuurskunde, intern. aspect. op. best. (drs) heeft de Commissie voor de examens u een maand geleden om nadere informatie verzocht op grond waarvan zij haar oordeel kan baseren. Tot op heden heeft de Commissie voor de examens op dit verzoek nog geen reactie van u ontvangen. Zij verzoekt u haar de betreffende informatie alsnog te doen toekomen. Mocht de door u te verstrekken informatie niet binnen 30 dagen na dagtekening van deze brief zijn ontvangen, of mocht de Commissie voor de examens binnen deze termijn geen reactie van u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u geen prijs stelt op verdere afhandeling van het vrijstellingsverzoek. Mocht u inmiddels de betreffende informatie hebben ingezonden of reeds contact hebben gehad met het bureau Diplomering en vrijstellingen inzake de nader door u te verstrekken informatie, dan wordt u verzocht deze brief als niet verzonden te beschouwen. Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u het bureau Diplomering en vrijstellingen op werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur telefonisch bereiken onder bovengenoemd doorkiesnummer. Gaarne nader van u vernemend, tekent, Namens de Commissie voor de examens, E.E.H. Gordijn Coördinator bureau Diplomering en vrijstellingen. "

Ik heb hierover op 7 februari 13.30 uur gebeld. UW KENMERK 837573705 ONS KENMERK L9168-4 Onderwijs. "Geachte heer Gordijn, Van 15-11-1999 t/m 5-2-2000 was ik in Nederland en GB. Ik kan dus nu pas reageren. De betreffende opleiding is opgeheven. Nochtans stel ik prijs op verdere afhandeling. Vanaf 1 maart ben ik weer enige tijd in Nijmegen. Wellicht kunnen we daar tot zaken komen. H.Gr. P.S. Mijn printer werkt even niet. Vandaar dit krabbeltje."

Verder is van belang een artikel van Ana Llamazares op pagina's 670-671 van Levende Talen 544 november 1999. Binnen de verdere ontwikkeling van het Spaans en met name ten aanzien van de bekostiging van docenten ligt er een uitermate belangrijke taak weggelegd voor de Stichting Cervantes Benelux. Daartoe is de toekenning van mijn declaratie zo belangrijk. Ik heb de secretaris van de VLLT daaromtrent al eerder geïnformeerd. Zie mijn brieven BELEIDSPLAN (1), BELEIDSPLAN (2), ONTWIKKELING SPAANS (1), ONTWIKKELING SPAANS (2), BELEIDSONTWIKKELING, ICB/LT960321, ICB/LT960321, UW BRIEF D.D. 24 MAART 1996, AARZELING, DECLARATIE, STICHTING CERVANTES BENELUX en ADRESWIJZIGING. Met name de brief van 17 maart 1996 breng ik daarbij graag in herinnering.

Het is een zwaar gevecht geweest om de erkenning voor mijn werk te krijgen. Dat heeft Henk Lulofs goed gezien. Ik hoop echter wel dat ik op korte termijn het bestuur van de stichting met een gerust hart aan anderen kan overlaten. In dat verband citeer ik mijn dagboek van januari vorig jaar nog een keer:

"AAN: Instituto Cervantes Holding LTD. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Ons kenmerk: BBa/99002. Onderwerp: Stichting Cervantes Benelux Apeldoorn, 11 januari 1999. Geachte Heer van der Heyden, In antwoord op uw schrijven dd 16 december 1998 dank ik u namens het Dagelijks Bestuur van Levende Talen hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Ik moet u echter teleurstellen. Wij zijn helaas niet in staat u in contact te brengen met capabele bestuurders die uw verantwoordelijkheden inzake de Stichting Cervantes Benelux zouden kunnen overnemen. Ik hoop dat u er spoedig in zult slagen om de juiste bestuurders aan te trekken. In de hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht, teken ik, met vriendelijke groet, drs. B.H. Bartelds, secretaris Levende Talen. Myrtillushof 20. 7325 VN APELDOORN."

Dat bevestigt mijn mededeling aan de Koningin dat het niet meevalt om hier goede bestuurders te vinden. Ik denk dat Wim Dik in eerste instantie maar eens moet worden gepolst." Ik hoop al dat je zover bent. Leontine Freeve heeft mij immers ook nog verzocht mij in Spanje eveneens met de AEPE bezig te gaan houden. Wellicht kunnen zij een belangrijke rol spelen bij de organisatie van het congres. Ik verval waarschijnlijk in herhaling, maar dat laat ik dan graag aan jou over. Leontine is volledig geïnformeerd getuige de volgende brief die ik haar in de donkere dagen van september 1997 heb gestuurd: Beleidsplan. Graag verzoek ik je Leontine bij de organisatie te betrekken. Ze weet van wanten. 18.58 Geen Telegraaf bezorgd vandaag. Het paars en oranje ziet er goed uit op het moment dat een oplichter wordt ontmaskerd. Het doet mij denken aan een ridder in dezelfde kleur in Warwick. Morgen komt de heer Eduardo Gutierrez van Espaceland om het nieuwe systeem te installeren.

Vrijdag 11 februari 2000
Ik verwerk op dit moment de brieven die ik je vanaf half januari heb geschreven. 11.21 uur: brieven tot en met 6 februari 'gevoegd'. Mijn naamsbekendheid begint hier al aardig toe te nemen getuige de volgende brief die ik gisteren heb ontvangen.

"MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Compositor Lhemberg Ruiz 28. 29007 Málaga. Fecha: 14/01/2000. Ref.: REL. IINTERN./ASIS.SANITARIA AA/ac REGISTRO DE SALIDA INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - MÁLAGA 007672 03.02.00 09:21 REGISTRO DE SALIDA Johannes L. VAN DER HEYDEN C/ROQUEDAL, 17 C-704 29620 TORREMOLINOS RECONOCIMENTO DEL DERECHO AL REINTEGRO DE GASTOS SANITARIOS EN APLICACION DEL ARTº 34 DEL REGLAMENTO 574/72 DE LA CEE. Recibida su solicitud de fecha 19-10-99 de reintegro de gastos sanitarios causados en NIJMEGEN Y UTRECHT por D/Dª JOHANNES L. VAN DER HEYDEN y examinada la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento 574/72 de la C.E.E., ha resuelto AUTORIZAR el reintegro. La cuantía de dicho reintegro ha sido fijada por el Organismo del país de estancia en aplicación de su legislación y tarifas, y su forma de pago se señala al pie de este escrito. No obstante haber atendido su solicitud se le informa que, en el supuesto de no estar de acuerdo con alguno de los extremos de la Resolución, podrá interponer contra la misma reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Dirección Provincial, en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real decreto Legislativo 1.568/1.980 de 13 de Junio (B.O.E. del 30 de Julio). El Director Provincial JEFE DE NEGOCIADO ANTONIO ALEGRE REDONDO. DATOS RELATIVOS AL REINTEGRO AUTORIZADO Impor.tarifado en moneda extran. 167'30 FL. Contravalor 100 FL. = 7.550'2675 Ptas Al Cambio de Ptas 12.632 Ptas. Información sobre la forma de pago B.POPULAR - Plaza de Andalucía - TORREMOLINOS 0075/0214-66 no de cuenta: 067 0102155."

Het toegekende bedrag is lager dan ik heb gedeclareerd. De kosten van de tandarts zijn niet vergoed. Op zich heb ik hier niet zo'n probleem mee, ervan uitgaande dat de Banco de España op korte termijn overgaat tot de vergoeding voor het gebruik van mijn handelsmerk in de Benelux, hetgeen naar ik hoop inmiddels door Alouis Bisscheroux in goed overleg met een uitmuntend jurist, zal zijn vastgesteld. Ik ben benieuwd welke stappen hij terzake - volgens afspraak op 15 oktober voorafgaand aan bovenvermelde declaratie - heeft genomen. 14.10 De Telegraaf van gisteren is inmiddels gearriveerd. Liefde is... ...duizelingwekkend. Dat kun je wel stellen. Zeker als ik zo al die ingezonden berichtjes lees, zoals van de heer W.J. van Zanen uit Monnickendam. Ik denk wel dat het tijd wordt dat mijn dagboek wordt gepubliceerd. Daarvoor heb je mijn toestemming onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de inkomsten die hieruit voortkomen ten goede komen aan de Stichting Cervantes Benelux. Ik heb altijd achter je gestaan. En dat houd ik zo, tenzij we weer eens tegenover elkaar kunnen gaan zitten of naast elkaar gaan staan op het bordes. Met de armen over elkaar. Zoals vanouds.

Ik ben benieuwd wanneer ik met de nieuwe werkwijze aan de gang kan. Ik heb er zin in om weer terug te komen naar de westkust. Mieke belde gisteravond al op met de mededeling dat ze een paar mensen heeft die deze zomer graag van mijn appartement gebruik maken. De tijd is aangebroken dat ook The Cable Turtle of Purple in boekvorm wordt uitgebracht. Ik bepaal dan uiteraard zélf waar de opbrengsten naartoe gaan. Peter Ottenhoff heeft in Bosch en Keuning in De Bilt al een goede uitgever gevonden. Naar aanleiding van de uitgave van zijn boek Flexiwerken heb ik die uitgeverij twee jaar geleden ook al de volgende brief doen toekomen: Flexiwerken. Hij kan dus met mijn schijfjes aan het werk. Het heeft geen zin om voortdurend alleen de eer op te eisen van hetgeen als team is gepresteerd. Zo lees ik ook met veel genoegen: Nederland scoort met EU-netwerk.

Dit is een positieve ontwikkeling waaraan Wij tezamen een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Een bijdrage die met de dag belangrijker wordt, zoals ook al blijkt uit het artikel Prodi is bang dat EU van kaart verdwijnt. Dat is al de grootste fout die hij na zijn aantreden heeft gemaakt. Consolideren is het motto. De leidende rol van Nederland dient daarbij te worden gehandhaafd. Uiteindelijk zijn Wij de initiatiefnemers van de Unie en het meest centraal gelegen. Dat zwaartepunt kan niet te veel worden verlegd. Hooguit nog tot Heidelberg. Maar dan houdt het wel op. 18.37 Vanavond kwam Donna Karan in beeld. Donna zal ook wel kunnen vertellen wat er met '492' werd bedoeld. Eduardo heeft het nieuwe systeem geïnstalleerd. Alle emailtjes, die ik nog niet had gezien zijn inmiddels doorgegeven. Men is klaarblijkelijk - en mijns inziens terecht - erg selectief geweest in het doorlaten van informatie. Alles op zijn tijd, dus. En goed getimed. Het laatste berichtje kreeg ik van Ineke Ham van de VSOS. Het luidde alsvolgt:

Beste John, Deze week heb ik jou op Postbus 689 in Utrecht de uitnodiging voor de jaarvergadering en een acceptgiro voor de contributie over 2000 gestuurd. Via de post kreeg ik deze envelop retour met een sticker waarop stond dat dit adres onbekend was. Heb je geen postbus meer in Utrecht? Wil je het blad in Spanje toegestuurd krijgen? In dat geval moet ik de portokosten doorberekenen. Voor een heel jaar toezending van het blad (4x) komt dat maar op Hfl. 20,-- extra. Het totaalbedrag wordt dan Hfl. 65,--. (de contributie is dit jaar met Hfl. 5,-- verhoogd zoals je nog van de vorige jaarvergadering weet!) Laat je me weten wat je wilt? Hartelijke groet, Ineke Ham.

Ik heb hier alsvolgt op gereageerd:

Beste Ineke, Dank voor jouw emailtje van 20 januari, Vanaf 15 november tot 5 februari ben ik in 'het buitenland' geweest. Nederland en Groot-Brittannië dus. In de tussentijd was de PTT zo vriendelijk geweest een ander slot op mijn postbus te monteren omdat ze er niet in waren geslaagd de automatische incasso te mobiliseren. Ze moeten echter toch weten hoe ik telefonisch via mijn mobiele nummer ben te bereiken. Vanavond werd ik hier zelfs nog door de Telegraaf gebeld. Ik werd hierdoor in januari dan ook zeer onaangenaam verrast. Ik ben blij dat je hierop hebt gereageerd en hoop dat het niet bij meerdere mensen is voorgekomen. Dat kan ik mij immers niet veroorloven. Inmiddels heb ik die zaak direct in orde gemaakt. Hoewel ik slechts sporadisch in Utrecht kom houd ik de postbus wel aan voor zakelijke doeleinden. Mijn oudste zoon Mark en mijn oud-collega uit Noordwijk beschikken ook over een sleutel. Ik heb haar verzocht de operationele leiding van het bedrijf voor haar rekening te nemen. Je kunt het blad dus gewoon naar de postbus sturen. Jammer dat ik niet bij de jaarvergadering aanwezig kan zijn. Ik denk dat ik een beroep moet doen op een aantal hispanisten om medewerking te verlenen aan het Congres 'El Mundo de Mañana' dat ik van 9 tot en met 13 november hier heb gepland ten behoeve van het Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven. Zoals je weet ben ik uit het bestuur van de Vereniging gestapt om werk te kunnen genereren voor de leerlingen die uit het 'Spaanse' onderwijs voortkomen en nadien de arbeidsmarkt betreden. Daarom hoop ik zo'n kleine 1200 gasten te ontvangen in het Palacio de Congresos en een volle zaal in het Teatro Cervantes te Málaga. De financiering is daarbij de belangrijkste voorwaarde. Ik hoop dat ik ook vele bekenden uit de onderwijskringen tegenkom en ook op hun medewerking en ondersteuning kan rekenen. Uiteindelijk gaat het allemaal om onze boterham. Dus als je hieraan je medewerking wilt verlenen. Graag! Hartelijke groet aan alle bekenden. John L. Van der Heyden".

Ik werd rond 19.30 inderdaad door een medewerkster van de Telegraaf gebeld via het mobiele nummer. Ik had net de krant gekocht op de Plaza Costa del Sol. Ik kon haar moeilijk verstaan, maar zij heeft mijn antwoorden goed begrepen. Liefde is... ...niet uit je woorden kunnen komen. Ik denk dat ik nu begrijp waarom je een week niets te vertellen had nadat ik een sinterklaasgedichtje voor je had geschreven en ik nu zo weinig van je hoor. In ieder geval heeft het er klaarblijkelijk wel toe geleid dat we weer eens een ballonnetje kunnen oplaten. Zelfs een gouden ballon. Ik ben benieuwd of we kasteel Haarzuilens ook nog kunnen verwerven via Christie's. We zijn overigens ook nog eens een keer naar de Jordaan geweest in Amsterdam. We bezochten daar een leuk café. Ik geloof dat het Tabac heette. 22.04 Ik heb zo even naar Glamourland gekeken. Leuk Ronald zo eens even in beeld te krijgen. Mieke overigens ook. De hele club was compleet. Sympathiek overigens om het lied Terug naar de kust..... ten gehore te laten brengen in het laatste stuk van het programma. Ik neem aan dat er nog wel enkele bedrijfsmiddelen in de Winthontlaan in Utrecht zijn gekocht die in CERVANTES HOLDING kunnen worden ondergebracht. Dan kan Gert Jan Dröge bij ons ook nog een keer een leuk programma komen opnemen onder het genot van een glaasje cava. Ronald heeft hij inmiddels goed leren kennen. Dan komt de rest vanzelf. Ik heb kennis genomen van de uitspraak van de Voorzitter van de Raad van State omtrent de procedure aangaande het al of niet bekend maken van de declaraties van onze huidige Minister van Binnenlandse Zaken in Nederland. Eveneens heb ik kennis genomen van de regeringsverklaring van de nieuwe regering van Oostenrijk. Ik heb vastgesteld dat deze in grote lijnen weinig afwijkingen vertoont van mijn First State of the Union welke ik - mede op basis van de op 10 september 1996 tijdens de bijeenkomst Spin in het web, duizendpoot..... op de Baak opgetekende elementen voor nieuw beleid - heb opgesteld. De Oostenrijkse regeringsverklaring benadrukt het belang van een gezond milieu, bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, investeren in eigen verantwoordelijkheid van haar burgers via een goede vorm van volwasseneneducatie, privatisering van verschillende staatsdiensten en een gezonde economie. Ook is transparantie de leus van de nieuwe Oostenrijkse regering. Hier kan ik geen enkel bezwaar tegen aantekenen. Van voorgenomen schendingen van mensenrechten is geen melding gemaakt. Aangaande het onderzoek van de declaraties van de heer Peper ben ik van mening dat dat doorgang dient te vinden voor het geval de rechtmatigheid van mijn declaratie aan de Minister-President hiermee verder kan worden onderbouwd. Met name in verband met de gebeurtenissen in Alkmaar in april 1993, waarvoor hij thans formeel de volledige verantwoordelijkheid draagt als Minister van Binnenlandse Zaken.

Zaterdag 12 februari 2000
Daarom hecht ik aan het artikel in de Telegraaf van gisteren: Peper krijgt week de tijd. Op 28 maart zal de zaak in bodemprocedure worden behandeld. De definitieve uitspraak volgt in de loop van dit jaar. Ik vind dit de allersaaiste brief die ik jou ooit heb geschreven. Maar als Minister van Binnenlandse Zaken is hij wel verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers die hij vertegenwoordigt. Dat heb ik zijn voorganger Dijkstal ook al eens duidelijk gemaakt. Ik ben bovendien van mening dat hij mij als toekomstige stadgenoot in de toekomst recht in de ogen moet kunnen kijken. Ik hecht er derhalve aan dat het onderhavige onderzoek leidt tot de oplossing van het probleem van april 1993. Mijn declaratie kan verder immers ook nog flink blijven oplopen als de betaling te lang op zich laat wachten. En míjn bonnetjes zitten niet in een schoenendoos, maar zijn allemaal keurig genummerd, gedateerd en in mijn boekhouding verwerkt. De strijd om mijn businessplan in Kensington High Street is inmiddels ook aardig opgelaaid, zoals ik kan opmaken uit het bericht in de Financiële Telegraaf:
Royal Bank of Scotland wint strijd om NatWest. Ik heb deze situatie op 4 januari nog uitgebreid besproken in The Pheasant in Jedburgh na het nuttigen van een Heerlijk stuk fazantenborst met weinig peper.

Zodra bovenvermelde overname gerealiseerd is kan de bank in de Bank Cervantes NBLEWS worden opgenomen. Dit mede teneinde het marktsegment 'opleidingen' te vergroten en de financieringsmogelijkheden te verbeteren. Ik heb kennis genomen van de volgende artikelen.

Kabinet bedolven onder miljardenmeevallers
VVD-leider Dijkstal wil met de miljardenmeevallers de staatsschuld fors verlagen. Dit pleit ervoor om de staatsschuld jegens de Stichting Cervantes Benelux met Hfl. 80 mio te verlagen. Mede teneinde hiermee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

'Big Bang' eerste internetfonds
Een reden temeer om deze ontwikkelingen in detail te laten volgen door het al of niet gevormde of nog te vormen management van Cervantesonline. We hebben op 17 juni vorig jaar niet voor niets de hypes op de helling gezet.

12.08 Ik vond ook nog een berichtje van Carmen Linares uit Granada met de volgende tekst:

Estimado John: Gracias por tu carta con la dirección en Torremolinos, pero no entendemos la letra. No podemos encontrar tu ficha en el ordenador. Gracias de todas formas. Atentamente, Carmen Linares Gil. Por favor, escribe siempre tu número de referencia en "asunto". Please, always state your ref. number in the subject line CARMEN DE LAS CUEVAS.

Ik heb hier alsvolgt op gereageerd:

Estimada Carmen, Muchas gracias para tu mensaje como respuesta a mi visita a Granada el día 6 de noviembre del año pasado. Lo he podido leer ayer por la primera vez puesto que desde mediados de noviembre hasta principios de este mes estuve 'en el extranjero'. Los Países Bajos por supuesto. Fue una delicia visitar a Granada otra vez después de tantos años (¡siete!). Aquí en Torremolinos compré un apartamento para recobrar fuerzas desde la muerte de mi novia (inglesa) en Paris a finales de agosto de 1997. También aprovecho la ocasión para poder preparar un congreso para los patronales de España y los Países Bajos en el Palacio de Congresos aquí en Torremolinos. Estoy organizándolo también con mis 'viejos amigos' del Málaca Instituto. Ellos te pueden informar sobre los desarrollos. Y creo que habrá también un papel en la organización del congreso 'El Mundo de Mañana' para los miembros de IALC. Desde el jueves que viene hasta el 29 de febrero mi hijo mayor viene aquí de vacaciones. En aquel período me propongo visitar Granada otra vez con él. Quizá sería una buena oportunidad para encontrarnos y charlar un poquito otra vez. Te pondré al corriente. Mientras tanto reciba un cordial saludo. Además para los demás conocidos. John L. Van der Heyden. 15.00 Even een wandeling gemaakt naar het Palacio de Congresos. Daar vond een bijeenkomst plaats van de Partido Popular van José María Aznar. Het was een spektakel van jewelste. De bijeenkomst vond plaats in de Sala Ronda (440 aanwezigen). Vooral de veiligheidsmaatregelen zagen er goed uit (I do it SAFEWAYS, Ian Landle).

Ik ben van mening dat we zowel de heren Kok als Aznar als gastsprekers dienen uit te nodigen. Tenminste als hij de verkiezingen wederom wint. Jesús Gil y Gil is namelijk weer losgelaten nadat de heer Dröge zijn promotiefilmpje over Marbella rond had. Zo lees ik thans in het weekblad 'SUR IN ENGLISH' van 11 t/m 17 februari 2000 op pagina 3:

"Jesús Gil says he will leave Spain if Aznar wins the general election yet again." Dat is dan wel te hopen. Ik wil met die man niets, maar dan ook niets te maken hebben. Ik heb Aznar niet voor niets in het zadel geholpen. De eerstvolgende 12 maart zijn de komende parlementsverkiezingen. Het partnership van rood en paars is hier al een zichtbare realiteit. Tijdens mijn wandeling naar het Congrespaleis ontwaardde ik op de aanwijzingsborden al het werk van de mij nog onbekende grafittispuiters met paarse verf.

Ik maak hieruit op dat het proces al gaande is. Ook ontving ik een Emailtje van de heer García del Valle d.d. 2 november 1999, 10.42 met de boodschap:

Sr. J.L. Van der Heyden,
Fue un placer compartir con Vd. unos minutos en el Palacio de Congresos, hablando de futuras operaciones. Estamos a su disposición. Con nuestros mejores saludos, Antonio García del Valle.

Om 16.31 heb ik hem de volgende reactie gezonden:

Estimado Señor García del Valle, Acuso recibo de su amable mensaje de fecha 2 de noviembre. Por razones médicos tenía que quedarme en los Países Bajos desde hace el 15 de noviembre hasta la semana pasada. Autorizé a mi colega conocida con la señora Carmen Ciudad Bandera de mi mensaje del 18 de mayo del año pasado de tomar la responsabilidad operacional para la organización del Congreso El Mundo de Mañana durante los días 9 hasta el 12 de noviembre. La mandé sus datos. Me quedaré aquí en Torremolinos hasta el día 29 de febrero. Me consta que podremos fijar más datos concretos después de las elecciones parlamentarias del 12 de Marzo. En junio voy a tener una conversación sobre el asunto con los nuevos directores del Management Centre VNO NCW en Noordwijk. Esta tarde fue en el Palacio de Congresos viendo la manifestación del Partido Popular. Me considero muy amigo de su jefe, El Presidente del Gobierno. Entonces espero que podremos contar con su colaboración como él ha podido contar con el mío como derecho habiente del nombre Instituto Cervantes en el Benelux. Yo creo que estamos en el justo camino para desarrollar una colaboración beneficiosa entre los países que durante el período 1568 - 1648 habían perdido su mútuo respecto bajo la responsabilidad de uno de mis antecesores de antaño: El Hombre de Estado Gaspar van der Heyden (1530-1586), padre espiritual del Estado de los Países Bajos. Espero poder contar entonces con la colaboración de todos los que soportan reconstruir el Puente haciendo un gran éxito del congreso planeado. John L. van der Heyden

Het gaat goed met de Email. Ik zie ook dat mijn emailtje van 5 november 1999, 19.26 goed is doorgekomen. Ik lees dienaangaande: "Geachte Heer/Mevrouw Kinds. In de Telegraaf van vandaag stelt u zich de vraag of het koningschap nog van deze tijd is. Die vraag kan ik u bevestigend beantwoorden. Alle koningshuizen krijgen weer een mooie plaats in de Europese Unie. Daar zal ik gaarne mijn bijdrage aan blijven leveren. Hoogachtend en een groet uit Spanje, Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. Oprichter. P.S. Kijkt u direct maar eens naar Domino Day op '5'. Die stenen zijn niet voor N.I.E.T.S. paars gekleurd." Van het NRC Handelsblad heb ik ook een berichtje binnen: Uw inzending voor opinieonderzoek "Peper" is te vinden op: http://stemming.nrc.nl/Peper/ Mocht u vanwege deze inzending contact op willen nemen met NRC, dan kunt u een email sturen aan de NRC WebRedactie (mailto:web@nrc.nl). Ik heb hier om 18.22 alsvolgt op gereageerd: "Dank voor uw reactie onder mijn motto Voor Spaanse Pepers hoeft u niet naar Spanje. In dit verband stel ik er prijs op een goed onderbouwde reactie te ontvangen op de volgende brieven: Europese Integratie, Vrij Onverveerd, Verzoek en Ontvangstbevestiging.

¡VAMOS A MÁS!
Dat is de nieuwe slogan van de Partido Popular. Dat houd ik er graag in voor de komende vier jaar. Het is dezelfde slogan als PLUS ULTRA en AHEAD ONLY. Er is geen weg meer terug. De vraag wordt wel wie er burgemeester wordt in Marbella. Het wordt tijd dat men hier die realiteit onder ogen gaat zien. Canal Sur meldde zoëven dat men bezig is om de voetbalclub Atletico de Madrid te verkopen. Jesús Gil liet hierop weten dat als hij het voorzittersschap moet neerleggen, hij nooit meer zal terugkeren. Zodra José María opnieuw de verkiezingen wint - en ik heb geen enkele reden om daar aan te twijfelen - neemt de heer Gil zich voor het land te verlaten. Het lijkt mij verstandig dat hij daar nu reeds mee begint. Ik sluit niet uit dat hij anders levenslang de cel ingaat. Voor de PR is het een goede zaak om de club in CERVANTES HOLDING op te nemen als bedrijf onder de naam Fútbol Club Cervantes de Madrid. Mannen als Guus Hiddink en LOUIS VAN GAAL zie ik dan graag in het managementteam opgenomen. Ook de Nederlandse voetballers van het huidige Barcelona kunnen daar een goede boterham verdienen als die zaak goed wordt aangepakt. Zo heeft Gianni Rivera ooit ook eens zijn eigen voetbalclub AC Milan overgenomen. Ook lijkt het mij aardig voor Sylvia Tóth om in die onderneming deel te nemen. Zij is immers aardig verzot op voetbal. Uiteraard is er voor Nicole Edelenbos dan ook nog een plaats in het bestuur weggegelegd. Ik neem aan dat men bij Knijff en Partners in Weesp wel weet hoe we dat juridisch, technisch en financieel goed kunnen aanpakken. Zodra Al Fayed is veroordeeld kan er wellicht ook nog een deal met Fulham worden gesloten. Uiteraard gaan we dan niet helemaal aan de wensen van de Spaanse Minister-President voorbij. Ik zie hem dan ook graag eens op de tribunes van het Estadio Vicente Calderón (La vida es sueño y los sueños sueños son). Zodra hier eveneens een soort Pluk Ze-wetgeving wordt ingevoerd valt er hier nog heel wat te verdienen. Aan de medewerking van de politie zal het hier niet liggen. Ze hebben hier goed de buik vol van de criminele activiteiten uit de afgelopen twintig jaar en er ligt nog heel wat crimineel vermogen opgeslagen aan de overkant (Ceuta en Melilla). Het zal voor de heer Gil een heel probleem worden om dat nog bijtijds wit te wassen voordat de EURO definitief wordt ingevoerd. Ik ben benieuwd hoe hij dat oplost.

Zondag 13 februari 2000
Ik vond ook het volgende E-mailtje van Vrij-voor-Twee:
Dag John, Er is iets misgegaan. Bij controle op retourformulieren is ons niet duidelijk of het vragenformulier nu wel of niet richting uw adres in Spanje is gegaan. Daarom voor alle zekerheid hierbij de vragenlijst in bijlage. Met een tweede emailbericht zenden we nog even een kopie van het afschrift van de Postbank waarvan we u in onze email van 10 mei reeds berichtten. Het invulformulier is zo uitgebreid om duidelijke informatie te kunnen uitwisselen. Ga er even voor zitten om het rustig door te nemen. Het formulier is maar gedeeltelijk geautomatiseerd. Omdat men met zoveel verschillende besturingssystemen en programma's werkt hebben we dit in zekere zin nog 'simpel' gehouden. De meest eenvoudige manier is uitprinten, invullen en via de postbus retour zenden. De foto's moeten tenslotte ook via de post gezonden worden. (of heeft u die ook al digitaal voorhanden?!) Op het moment dat de informatie bij ons ingevuld terug is en de inschrijvingskosten en deelname kosten op de bankrekening zijn bijgeschreven, gaan we met de gegevens aan de slag. We gaan er voorlopig even van uit om voor een paar dagen logeren er gebruikt gemaakt wordt van het landgoed Engelenburg. Daarna kunt u altijd afspreken in Spanje indien u en de logee dat leuk vinden, natuurlijk. Nogmaals onze excuses in de vertraging. Met vriendelijke groet, Vrij voor twee, het informatieteam. info@vrijvoortwee.nl Postbus 1011, 2200 BA Noordwijk.

Ik heb hier om 11.53 alsvolgt op gereageerd: Dag Vrienden uit Noordwijk, Met grote vertraging heb ik uw bericht van 8 juni vorig jaar ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Vanaf Koninginnendag is er namelijk geen Email meer doorgegeven naar mijn computer. Reden waarom ik niet eerder heb kunnen reageren. Ik ben op dit moment van 5 tot en met 29 februari weer even in Torremolinos. Uw vragenformulier heb ik ontvangen en uitgeprint. Zodra ik weer in Nederland ben zal ik u nader berichten. Ik heb namelijk al jaren dezelfde partner op het oog, maar ik weet niet of zij vrij is 'voor twee', ofwel bij voorkeur 'voor één'. Ik rapporteer inmiddels via haar vader, aangezien ik niet weet waar zij domicilie heeft gekozen nadat zij uit Noordwijk is vertrokken. Haar foto staat alweer een hele tijd op mijn nachtkastje.

Tezamen met een paar goede collega's, die eveneens een ingrijpend 'changing process' doormaken aan de Kust. Mijn foto's bevinden zich in Nederland. Mijn gezicht is echter redelijk goed bekend bij u in de regio. Met name in Huis ter Duin en het Hotel Oranje. Onder meer in verband met de Government Game Competitie.

Maar wellicht is het leuk om u wat actuele foto's te doen toekomen. Bijvoorbeeld van mijn laatste reis naar Granada op 6 november vorig jaar, ofwel mijn reis naar Schotland (Balmoral) op 28 december van het afgelopen jaar. Het formulier kan ik u vandaag wel opsturen in een enveloppe van Instituto Cervantes Holding Limited, in de kleuren Rood en Paars. Ik doe mijn best. Met vriendelijke groet. John.

13.36 Brief uitgeprint: VRAGENFORMULIER VRIJ-VOOR-TWEE.18.45 Brief gepost. Via Carihuela naar Benalmádena gewandeld. Henk was al druk bezig in de Klikspaan. Holland Yachting was gesloten. De Knight Errant is nog te koop. Ze hebben ook een leuk jacht met de naam John in de aanbieding voor 325.000 Euro. Hij vaart onder Amerikaanse vlag en kan 9 passagiers herbergen en twee bemanningsleden. Met die gedachten ging ik naar de jachthaven. Er lag daar een boot met de naam Poco Loco en is afkomstig uit Poole aan de Engelse zuidkust. Ik raakte daar in gesprek met een echtpaar dat daar vandaan komt. Vanavond vliegen ze weer terug.

Liefde is... ...samen uit je dak gaan
Dat zal niet lang meer duren. Ik heb zojuist Van Koninklijken Bloede gezien met Mijn Grote Voorbeeld met dezelfde lijfspreuk. Myrna Goossen deed het weer vrij aardig. Alleen haar uitspraak van het Spaans laat nog zeer te wensen over. Zelfs de naam van de Kroonprins sprak ze half uit. That's not done. Bij het zien van het Palacio de Oriente realiseerde ik mij dat wij daar nog steeds samen naartoe moeten. Het is inmiddels alweer 22 jaar geleden dat ik daar voor het eerst op bezoek ben geweest. Dat was op 17 juli 1968 om precies te zijn.

In die week is ook mijn idee tot de oprichting van het Instituto Cervantes geboren. Het is goed dat Su Real Majestad daar kennis van draagt. Zodra jij deze brief hebt ontvangen kun je ook weer verder met het plan.

Maandag 14 februari 2000
In 't oog, in 't hart. Valentijnsdag was 10 jaar geleden nog een typisch Amerikaans fenomeen. Nu worden de gekste dingen bedacht om een bijzonder Valentijnsgebaar te maken. Zo worden roze lenzen verkocht met een hartje in het midden, om te laten zien wie je in het hart draagt. Rob Scholte heeft momenteel een tentoonstelling onder de naam 'Plug-in' in het Fries Museum te Leeuwarden. Ik ben benieuwd of er al enkele schilderijen hangen in de Willem Frederik Suite van het Stadhouderlijk Hof.

De Telegraaf meldt in dit verband vandaag: Prins Charles wil George heten. Vandaag bespreken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in BRUSSEL onder andere de uitbreiding en de toelating tot de EU-deelname van Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije, Malta en Roemenië." Ik zie de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. Maar het belangrijkste is nog: ¡DE START VAN ONS BEDRIJF! ¡HAPPY VALENTINE!

Bijlagen:
- Kopie brief van het Haags Juristen College d.d. 26 januari 2000
- Kopie brief Companies House Ref 3300636/03/10
- Kopie ingevuld en ondertekend formulier
363s Annual Return d.d. 09/02/2000
- Floppy disk JH/LH20000214.

15 FEBRUARI 2000 BEURSWAARDE